שמות משפחה ל-ת


להלן מפורטים שמות משפחה שמוזכרים בבלוג, רשימה זו יכולה להיות כלי עזר לאלו המחפשים עזרה בעריכת עץ משפחה במהלך עבודת שורשים.
 
הבלוג חשוב עבורך? אתה נהנה לקרוא בו? תוכל להיות שותף על ידי תמיכה קטנה, קבועה או חד פעמית.
לתמיכה בבלוג תולדות ושורשים.

שמות משפחה א - כ

משפחת לאבין
משפחת לאו
משפחת לאווי
משפחת לאוויט
משפחת לאם
משפחת לאפין
משפחת לבוב
משפחת לבל
משפחת לדרברג
משפחת להמן
משפחת לוברבוים
משפחת לוברט
משפחת לובשנסקי
משפחת לודוויג
משפחת לודמיר
משפחת לוונברג
משפחת לוי
משפחת לויטן
משפחת לויטס
משפחת לוין
משפחת לוינזון
משפחת לוינסון
משפחת לוינשטיין
משפחת לונץ
משפחת לוסטיג
משפחת לופיאנסקי
משפחת לוצאטו
משפחת לורברבוים
משפחת לוריא
משפחת ליאון
משפחת ליבוביץ
משפחת ליבר
משפחת ליברזון
משפחת ליברמן
משפחת לידר
משפחת ליהמן
משפחת ליוואוויץ
משפחת ליטמנוביץ
משפחת לייזרזון
משפחת ליינר
משפחת לייקס
משפחת ליכטנשטיין
משפחת ליכטנשטרן
משפחת ליפסקי
משפחת ליפקוביץ
משפחת ליפקין
משפחת ליפשיץ
משפחת למברגר
משפחת לנדא
משפחת לנדינסקי
משפחת לעבאוויטש
משפחת לעוו
משפחת לעווי

משפחת מאיר
משפחת מאירוב
משפחת מאירוביץ
משפחת מגן
משפחת מגנצא
משפחת מובשוביץ
משפחת מויאל
משפחת מונדבי
משפחת מוסקוביץ
משפחת מושלי
משפחת מטלין
משפחת מידלאש
משפחת מייזל
משפחת מייזליש
משפחת מייטס
משפחת מיכלזון
משפחת מיליקובסקי
משפחת מילר
משפחת מימון
משפחת מינצברג
משפחת מיסקי
משפחת מירלס
משפחת מירלש
משפחת מירקש
משפחת מישקובסקי
משפחת מלצר
משפחת מן
משפחת מנביץ
משפחת מנדל
משפחת מנדלבוים
משפחת מנדלזון
משפחת מנקין
משפחת מסלובטי
משפחת מקובצקי
משפחת מקלר
משפחת מרגולין
משפחת מרגליות
משפחת מרמינסקי
משפחת מרמלשטיין
משפחת מרק
משפחת מרקוביץ
משפחת מרקס
משפחת מרקר
משפחת משאש
משפחת משה

משפחת נאדיש
משפחת נבון
משפחת נהון
משפחת נובוגרוצקי
משפחת נוחימובסקי
משפחת נויהויז
משפחת נחמד
משפחת ניסלביץ
משפחת ניסנבוים
משפחת נתנזון
משפחת נתקין

משפחת סגל
משפחת סובול
משפחת סוויאטיצקי
משפחת סולובייצ'יק
משפחת סולוף
משפחת סופר
משפחת סורוצקין
משפחת סידאן
משפחת סידרסקי
משפחת סילבר
משפחת סירקיש
משפחת סלומון
משפחת סלונים
משפחת סלנט
משפחת סלנטר
משפחת סמונוב 
משפחת סמט
משפחת סנדר
משפחת סניידרס
משפחת ספוזניק
משפחת ספיר
משפחת ספרין
משפחת סרנא

משפחת עברלש
משפחת עדל
משפחת עוזיאל
משפחת עוזר
משפחת עידו
משפחת עליאסברג
משפחת עליאש
משפחת עליאשוב
משפחת עלינשטיין
משפחת עמיטל
משפחת ענגל
משפחת ענתבי
משפחת עפרון
משפחת ערבליך
משפחת ערנפלד
משפחת עשקלש

משפחת פאדווא
משפחת פאניז'ל
משפחת פאס
משפחת פדר
משפחת פודהורצר
משפחת פוטר
משפחת פולק
משפחת פון
משפחת פונדילר
משפחת פוסבולר
משפחת פופקו
משפחת פוקס
משפחת פוקר
משפחת פיטמן
משפחת פייבלזון
משפחת פייל
משפחת פיימר
משפחת פיין
משפחת פיירברג
משפחת פיליפ
משפחת פינחס
משפחת פינס
משפחת פינפר
משפחת פינקוס
משפחת פינקל
משפחת פינקלר
משפחת פינשטיין
משפחת פירסט
משפחת פיש
משפחת פישמן
משפחת פלג
משפחת פלדברג
משפחת פלדמן
משפחת פלהנדלר
משפחת פליטניק
משפחת פליטנשטיין
משפחת פלינט
משפחת פלמן
משפחת פלנסברג
משפחת פלנר
משפחת פלפל
משפחת פלצ'ינסקי
משפחת פלקסר
משפחת פנט
משפחת פקשר
משפחת פראג
משפחת פראגר
משפחת פרבר
משפחת פרבשטיין
משפחת פרגר
משפחת פרדס
משפחת פרוינד
משפחת פרויס
משפחת פרום
משפחת פרומקין
משפחת פרוק
משפחת פרוש
משפחת פריבס
משפחת פריד
משפחת פרידלנד
משפחת פרידלנדר
משפחת פרידמן
משפחת פרידנזון
משפחת פרידריך
משפחת פריינד
משפחת פרישמן
משפחת פרלוב
משפחת פרלמן
משפחת פרלשטיין
משפחת פרנדל
משפחת פרנס
משפחת פרנק
משפחת פרנקל
משפחת פרנקנטל
משפחת פרס
משפחת פרסבורגר
משפחת פרסיץ
משפחת פרסקי
משפחת פרץ
משפחת פרשן
משפחת פשדמייסקי
משפחת פשקס
משפחת פשרהויפר
הבלוג חשוב עבורך? אתה נהנה לקרוא בו? תוכל להיות שותף על ידי תמיכה קטנה, קבועה או חד פעמית.
לתמיכה בבלוג תולדות ושורשים.

משפחת צבאח
משפחת צוובנר
משפחת צוזמיר
משפחת צוקרמן
משפחת ציבולניק
משפחת צייטלין
משפחת ציינווירט
משפחת צימטבוים
משפחת צימרמן
משפחת צינס
משפחת צלאפק
משפחת צלניקר
משפחת צרור
משפחת צרפתי

משפחת קאהן
משפחת קאליך
משפחת קאליפארי
משפחת קאליר
משפחת קאליש
משפחת קאפף
משפחת קאצין
משפחת קהן
משפחת קואינקה
משפחת קובלסקי
משפחת קוטיק
משפחת קוטלר
משפחת קוליץ
משפחת קולנר
משפחת קולפניצקי
משפחת קונשטאט 
משפחת קוסובר
משפחת קוסטיוקובסקי
משפחת קופילוביץ
משפחת קופלמן
משפחת קופמן
משפחת קופרשטיין
משפחת קופשטיין
משפחת קופשיץ
משפחת קוק
משפחת קורובצינסקי
משפחת קורלנדסקי
משפחת קורניצר
משפחת קושינסקי
משפחת קושיצקי
משפחת קושלביץ
משפחת קיבלביץ
משפחת קירשבוים
משפחת קירשנבוים 
משפחת קלאזוב
משפחת קלוגהויפט
משפחת קלוגר
משפחת קליגסברג
משפחת קליין
משפחת קליינמן
משפחת קליך 
משפחת קלמן
משפחת קלמנוב
משפחת קלמנזון
משפחת קלפפיש
משפחת קלר
משפחת קמאיי
 משפחת קמיל
משפחת קמינסקי
משפחת קמינצקי
משפחת קמינר
משפחת קמניצר
משפחת קן
משפחת קנייבסקי
משפחת קנר
משפחת קסוטו
משפחת קסטלניץ
משפחת קפלן
משפחת קצבורג
משפחת קצנלסון
משפחת קצנלבוגן
משפחת קצקש
משפחת קראוס
משפחת קראנץ
משפחת קראשניק
משפחת קרבצ'ינסקי
משפחת קרוז
משפחת קרוי
משפחת קרויז
משפחת קרויס
משפחת קרול
משפחת קרון
משפחת קרוסקל
משפחת קרטינגר
משפחת קרייזוירט
משפחת קריינס
משפחת קריינקר
משפחת קרינסקי
משפחת קרישבסקי
משפחת קרליבך
משפחת קרליץ
משפחת קרמר
משפחת קרניאלי
משפחת קרסילס
משפחת קרצמר

משפחת ראבין
משפחת ראטה
משפחת ראם
משפחת רבינוביץ
משפחת רבינר
משפחת רבצקי
משפחת רבקש
משפחת רגולר
משפחת רדליך
משפחת רובין
משפחת רובינזון
משפחת רובינליכט
משפחת רובינשטיין
משפחת רוגובין
משפחת רודמינר
משפחת רודניק
משפחת רוזובסקי
משפחת רוזינג
משפחת רוזנבוים
משפחת רוזנבלט
משפחת רוזנברג
משפחת רוזנגרטן
משפחת רוזנטל
משפחת רוזנס
משפחת רוזנפלד
משפחת רוזנצווייג
משפחת רוזנקרנץ
משפחת רוזנר
משפחת רוחמקין
משפחת רוט
משפחת רוטברג
משפחת רוטמן
משפחת רוטנברג
משפחת רוטנר
משפחת רוטשילד
משפחת רויטבלט
משפחת רוך
משפחת רוסטובסקי
 משפחת רוקח
משפחת רזניק
משפחת רזנק
משפחת ריבלין
משפחת ריובסקי
משפחת רייז
משפחת רייך
משפחת רייכהארד
משפחת רייכלר
משפחת רייכמן
משפחת ריינהולד
משפחת ריינס
משפחת רכטשפר
משפחת רלבג
משפחת רמבך
משפחת רמרז
משפחת רענן
משפחת רפאל
משפחת רפופורט
משפחת רצקר
משפחת רצרסדורפר
משפחת רקובסקי
משפחת רקובר
משפחת רשקס

משפחת שאג
משפחת שבדרון
משפחת שדמי

משפחת שוב
משפחת שובוביץ
משפחת שוהם
משפחת שוואב
משפחת שוורדשרף
משפחת שוורץ
משפחת שוורצמן
משפחת שוורצשילד
משפחת שולביץ
משפחת שולמן
משפחת שולץ
משפחת שומנפלד
משפחת שופ
משפחת שור
משפחת שחור
משפחת שטופלר
משפחת שטיין
משפחת שטיינברג
משפחת שטיינמן
משפחת שטיינמץ
משפחת שטיינר
משפחת שטנגן
משפחת שטראשון
משפחת שטרן
משפחת שטרנברג
משפחת שטרנגלז
משפחת שטרנהל
משפחת שטרנפלד
משפחת שיין
משפחת שיינברג
משפחת שיינברגר
משפחת שיינפלד
משפחת שינקר
משפחת שיף
משפחת שיק
משפחת שירווינטר
משפחת שך
משפחת שכטר
משפחת שלוסברג
משפחת שלופר
משפחת שלזינגר
משפחת שמושקוביץ
משפחת שמלצר
משפחת שמלקיש
משפחת שמרינר
משפחת שמרלינג
משפחת שנברג
משפחת שניאורסון
משפחת שניצר
משפחת שפיץ
משפחת שפיצר
משפחת שפירא
משפחת שפר
משפחת שץ
משפחת שצדרוביצקי
משפחת שציגל
משפחת שקול
משפחת שקולניק
משפחת שר
משפחת שרהס
משפחת שרייבר
משפחת שרמן
משפחת שרשבסקי
משפחת ששפורטש

משפחת תאומים
משפחת תומרקין
משפחת תוספאה
משפחת תמרלש
משפחת תפילינסקי
משפחת תרשיש

הבלוג חשוב עבורך? אתה נהנה לקרוא בו? תוכל להיות שותף על ידי תמיכה קטנה, קבועה או חד פעמית.
לתמיכה בבלוג תולדות ושורשים.

19 תגובות:

 1. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 2. זכר צדיק - לברכה, והחיים יתנו אל ליבם, ויאריכו ימים בטוב

  משפחת פלאם - רבי שלמה לוצקיר - המגיד מלוצק מלקט דברי המגיד ממזריטש והמו"ל החסידי הראשון של כל ספרי החסידות והקבלה. לית אתר פנוי מניה - מסורת במשפחה שכך נקרא בידי המגיד ממזריטש. היה מורהו של רבי שר שלום מבעלז, וקרוב משפחה של המגיד ממזריטש.

  תיעוד על שימוש השם במשפחת רבי בעריש סגינהור מאולסק - בנו של רבי שלמה לוצקיר. ובאופן נרחב ברמיזה בספריו של רבי שלמה.

  מהם אדמורי אולסק (פלאם) - רבי דוד מאלסק מנטריאול, רבי שמואל אהרן מדובצק הי"ד נרצח בתחילת מלחמת העולם השניה בידי הטמאים,
  * סטרטין (לבית לנגנר וברנדווין - שנישאו עם פלאם, בכמה אופנים - ביניהם רבי דוד האמור לזוגתו הראשונה מרת שרה בת רבי משה לנגנר מקוזובה טורונטו) - אחותה הרבנית המשוררת ציפורה פערל אשת רבי יוחנן מטולנא בית וגן.
  * וקשרים מסתעפים עם חצר בעלז (דרך מרת חנה רחל בתו של רבי אלעזר)
  * עם חצר קומרנא (שתי אחיות: חיה ורבקה-הנה (חנה) לבית פלאם - נשואות לרבי חיים יעקב מקומרנא)
  * ועם נארול (אחות רבי שלמה לוצקיר עם הרב שלום ריינמן), ובדור השואה אחות הרבנית אסתר רובין בת הרב שמואל אהרן מקארטשין, עם הרב דב בעריש ריינמאן, אמו ואביו של ר' חיים יחיאל מיכל שפירא האדמור מנארול.

  כמו כן משפחת הרבנים אבינר (מצד אמם לבית פלאם לנגאור בת הרב לוי פלאם מצרפת - נצר לרבי שלמה לוצקיר)

  וכן במזריטש רב אברהם דב בערוש פלאם מלקט דברי המגיד מדובנא, חי כמה שנים אחרי רבי שלמה לוצקיר. ומבניו של זה הגיעו לגרמניה - והם פלאם (היין, והאדריכלים). לא ברורה קרבת המשפחה, אך יש שמות קבועים החוזרים במשפחה, וכן כמה תכונות לגבי הספרים וכמה עובדות משותפות באופן מתמיה: בעניין "המגיד" - רבותיהם, אופן הכתיבה (ליקוט), והשימוש בשם מגיד בשמות ספריהם). כך גם תיאורם העצמי של אישיותם ודרכי כתיבתם.

  השבמחק
 3. א. רבי דוד מאולסק מונטריאול - נפטר י"ב ניסן תש"ל בירושלים, בהגיש אליו כוס מים, בירך שהכל נהיה בדברו, הניח הכוס ונפטר. עליו בספר של ר' שלמה זלמינא ויינברג דגל מחנה יהודה (השני) על רבני סטרטין העכשיוויים, ובית רבי משה מקוזובא (סטרטין-קוזובה וחלק ניכר מימיו עד שיבה טובה בטורונטו - סבו של המחבר - ועל זאת בהמשך). אחד הסיפורים: בליל הושענה רבה טרם הסעודה הגיע יהודי שליח צדקה בוכה שאיבד כל כספו בהימורים. נסע והתייצב רבי דוד בבית המרזח עם מקלו ולבוש החג, ראה שם שופטים ומכובדים שהתביישו לראותו ודרש את כל הכסף בחזרה עד שקיבלו.

  ב. בן רבי יצחק פלאם מ"מ רבי שמואל אהרן מקורטשין מנוחתו כבוד בקארטשין כנראה, ובגיל צעיר יחסית לפי עדות האדמור מנארול.

  ב2. וזוגתו הרבנית אסתר לבית רובין ובסוף ימיה רח' שטראוס 10 בירושלים שם קיבלה פתקאות והיתה מפורסמת במופתים, לפי עדויות אחדות. נפטרה תשט"ו ומנוחתה כבוד בהר המנוחות (חלקתה בהר הזיתים ניתנה למרת שרה אשת רבי דוד, כשחזר ההר לידי ישראל)

  אחיה:

  א. רבי מנחם מנדל רובין בעל "מסע מירון" ו"עיני מנחם" (בהיברובוקס) ראש כולל גליציה בירושלים. והיה נשוי לבת משפחת וגשל, ונכדם רבי חיים וגשל הוא המוציא לאור הידוע. נכדו של רבי חיים נשוי לטובה גיטל נכדת רבי דוד בת רבי שלום - כיום רב בחצר בעלז.

  ב. ורבי יו"ט ליפמן - אביהם של האח והאחיות מחנות הצורפים ניצוץ של כלי כסף.

  ג. ואחותה אשת רבי חיים יחיאל מכיל שפירא (ריינמן) מנאראל (נארול).

  אבותיו של רבי דוד:

  א. רבי יצחק פלאם מקארטשין, רבי דוד באולסק (ולא ידוע עליו הרבה),

  ב. בן רבי דב בעריש סגינהור (אך נולד פיקח וכנראה בערוב ימיו) מאולסק ועליו שני סיפורים הקשורים עם רבי יהודה צבי ברנדווין מסטרעטין (סטרטין) בספר דגל מחנה יהודה המקורי על חסידות סטרטין.

  ג. בן רבי שלמה לוצקיר - ועליו בספר דברת שלמה היוצא בחצר בעלז, ובמגיד דבריו ליעקב. וכן בהקדמות הספרים שהוציא לאור בהסכמות ובמכתבים (בהיברובוקס). יש הקושרים אותו עם תכנית גדולה הקשורה אולי עם חצר ר' יחיאל מכיל מזלוטשוב, שנת תקמ"א וניהול תכנית גדולה להבאת המשיח הכוללת את עליית החסידים בראש ר' מנחם מנדל מויטבסק, המשלחת לגר"א בראשות בעל התניא, והדפסת ספרי הקבלה והחסידות. כמו כן יש עדות שבהוראת המגיד ממזריטש לימד את בעל התניא את סודות כתב האר"י, על מנת להכין כתב שעונה הן לתיאורי הקבלה והן לציווי ההלכה - הנודע בשם כתב אדמור הזקן (הכוונה לבעל התניא) ומשוחזר כיום בחסידות חב"ד.

  ור' בהמשך

  השבמחק
 4. צאצאיהם של רבי יצחק פלאם והרבנית אסתר:

  א. מרת חיה - נישאה לרבי חיים יעקב מקאמארנה (קומרנה) - בסוף ימיו בירושלים, ובית מדרשו הוא השטיבל ("מפעל התפילות") ליד חנות הספרים בכיכר השבת. היא ילדה לו את רבי מנחם מאניש (מוניש) - אביהם של רבני קומרנה בני ברק ואת רבי שלום (תלמיד הרב אשלג, ומו"ל ספריו, בעל בית מדרש גדול ברחביה גם קשור משפחתית עם הרב אביו של הרב צבי יהודה ברנדווין מהעיר העתיקה, תלמידו המובהק של רבי ברוך). נפטרה בצעירותה זמן קצר אחרי הולדת רבי שלום. בין בניו של רבי שלום הם הרב יקותיאל מקומרנה אדמור בארזי הבירה, ורבי צבי אליעזר בבית שמש.

  ב. מרת רבקה הנה (חנה) - נישאה לרבי חיים יעקב אחרי פטירת אחותה. אמם של קבוצה נוספת מאדמורי קומרנה.

  ג. רבי דוד פלאם - מאולסק מונטריאול, המדובר לעיל

  ד. רבי שמואל אהרן הרבי מדובצק הי"ד - היה בירושלים אצל אמו וחזר ונסע לדובצק על מנת לקבל הרבנות שם. זמן קצר אחרי כן בראש השנה ת"ש נכבשה העיירה ראדום ושרפו שם את בית הכנסת על יושביו. למחרת אותם חיילי הטמאים הגיעו לדובצק, התעללו ברב ובאשתו, ורצחו חלק מיהודי העיירה, תוך שריפת בית הכנסת. בתש"ב היו שניהם בגטו בעיירה סמוכה וכנראה נספו שם, או גורשו עם אנשי העיירה לאושוויץ, ושם נספו.

  ור' בהמשך

  השבמחק
 5. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 6. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
  תשובות
  1. ושכחתי לציין את אחיה (כמדומה לי הבכור) של סבתי: הרב אברהם צבי (אברום הירש) דסקל, אחר המלחמה מראשי העדה החרדית. איבד את אשתו ושני ילדיו, ונישא למרת שרה (שורי). אחר שהתאלמן נישא בשלישית בגיל מופלג, בערב נישואי שלי - ביום כ"א מנחם אב תשמ"ט. וסבתי היתה בשתי החתונות.

   גם הרב משה דסקל שכל את משפחתו בשואה, ונישא למרת נחא (נחמה) שאף היא איבדה את משפחתה. המשפחה יחד עם הסבא מנחם מנדל והסבתא רבקה לבית שטעסל (שטסל), עלתה בהעפלה, ונעצרו בקפריסין ולאחר מכן בעתלית.

   מחק
 7. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 8. כשהירדנים כבשו את העיר העתיקה ומזרחה של ירושלים, חיללו את הקברים בהר הזיתים. הקבר של ר' שלמה מאונטרדם נותר שלם. הקברים של הרבנים לבית רובין היו מנותצים, אך ניתן היה לשחזר את מקומם, ונבנו מצבות חדשות במקומם. בעת תפילה משפחתית על קבר רבי דוד, נתגלתה מצבתה המקורית של הרבנית מקארטשין קבורה לצד מצבת בעלה המחודשת. "גילוי המצבה" מתועד בסרט.

  החלקה עדיין סובלת מנתיצת מצבות השארת אשפה, ניתוץ בקבוקים, וציור נאצות בערבית וכן צלבי קרס בכניסה לחלקה.

  השבמחק
 9. לצערי, איאלץ למחוק חלק מן ההודעות כאן, מכיוון שהם חורגות מהכללים ומזכירות אנשים חיים בהקשרים משפחתיים.

  השבמחק
 10. לא מצאתי את שם המישפחה שלי

  השבמחק
 11. אני לא מוצאת את שם המישפחה שלי בשום מקום...אני אשמח עם תוכלו לעזור לי שם המשפחה שלי הוא סיאונוב

  השבמחק
 12. רפאל גד שריפיאן24 ביולי 2017 בשעה 15:37

  עם כל הכבוד, 99.9% הם רק שמות משפחה של אשכנזים.. וחבל!

  השבמחק
 13. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 14. שלו'
  האם ניתן להוסיף על משפחת ספקטור - ר' יצחק אלחנן !?

  תודה

  השבמחק
 15. משהו מכיר משפחת הייליג?

  השבמחק
 16. ספקטור יצחק אלחנן, היה בית ספר על שמו בקובנה. אימי
  ז"ל למדה ששם.

  השבמחק