יום שישי, 30 בנובמבר 2018

רבי אברהם חיים לוין


בשעות האחרונות הובא למנוחת עולמים בבני ברק, הגאון הגדול רבי אברהם חיים לוין ראש ישיבת טעלז בשיקאגו, וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל באמריקה. 
ואלו הם תולדותיו, 
נולד בשנת תרצ"ה לערך, בעיירה וואשקי שבליטא, שם כיהן אביו כרב, בילדותו נסע עם הוריו לאמריקה, ונשלח ללמוד בישיבת טעלז עוד לפני גיל בר מצוה, בהיותו אך בן 11 שנים, ונמנה על אחד מחשובי התלמידים בישיבה. ביום י"ט חשוון תשי"ח נשא לאשה את הרבנית אסתר מרים לבית גינצבורג, נכדת המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. אחר נישואיו, בשנת תש"ך לערך, נקרא להקים סניף לישיבת טעלז בשיקאגו, ועמד בראשות הישיבה למעלה מיובל שנים עד לפטירתו שלשום, ביום כ' כסלו תשע"ט, מסע לווייתו יצא מישיבתו בשיקאגו, והסתיים כאמור, בבית החיים נציבי פוניבז' בבני ברק.

וזה יחוסו של רבי אברהם חיים

אביו, רבי אליעזר לוין אב"ד דיטרויט מישיגן, נולד בשנת תרנ"ח בעיר האנאשישאק שם כיהן אביו כרב. בנערותו נסע לאיישישוק, שם למד בישיבתו של רבי טוביה רוטברג, אחר כך נסע ללמוד בראדין, והיה תלמיד מובהק של החפץ חיים, משם המשיך לקעלם, וגם אחר נישואיו למד בכולל קעלם, והיה מגיד שיעור בהת"ת שם, עד שנקרא לכהן כרב בוואשקי על מקום חותנו, בשנת תרצ"ו לערך, נסע לאמריקה, תחילה כיהן כרב בעיר אירי פנסילבניה, ואחר כך נקרא לכהן כרב קהילת בית תקווה בדיטרויט, שם פעל רבות לטובת כלל היהדות בעיר, תחילה כחבר ועד הרבנים בדיטרויט, ולבסוף כיהן כאב"ד דיטרויט מישיגן, וראש ועד הרבנים שם. האירך ימים ונפטר ביום א' י"ד שבט תשנ"ב, והובא לקבורה בארץ ישראל ביום ג' ט"ז שבט. זוגתו מרת שרה מנוחה לבית הופנברג, היא נפטרה בשנת תש"ך. אחרי פטירתה נשא בזיווג שני את מרת חנה

יום שישי, 9 בנובמבר 2018

רבי אליהו שמואל שמרלר ראש ישיבת צאנז

היום נסתיימה השבעה על פטירתו של הגאון החסיד רבי אליהו שמואל שמרלר ראש ישיבות צאנז קלויזנבורג.
רבי אליהו שמואל נולד בוינה, ביום כ"ז תשרי תרצ"א, בהיותו כבן שנתיים שב אביו לארץ ישראל, וקבעו מושבם בירושלים. בצעירותו למד בת"ת ובישיבת חיי עולם, וכן בישיבת תורת אמת, ונתקרב לגדולי ירושלים, ביניהם הגאון רבי גרשון לפידות אשר היה לומד עמו בחברותא בליל שישי.  
בהגיעו לפרקו נשא את מרת מאנצ'י ברכה, בתו של החסיד המפורסם רבי מנחם מנדל גפנר מירושלים.
עמד לימינו של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מקלויזנבורג בהקימו את קרית צאנז בנתניה, וכיובל שנים כיהן בראשות ישיבת צאנז, ואף ערך את תשובותיו של האדמו"ר שנדפסו בשו"ת דברי יציב. כיהן גם כחבר נשיאות מפעל הש"ס מיסודו של האדמו"ר. מתורתו הביא לדפוס את הספרים שיעורי לימוד, ודברי אליהו, על מסכתות הש"ס.
בשבת קודש כ"ה חשוון תשע"ט, נפטר והלך לעולמו בבית בנו בחיפה, ולמחרת הובא למנוחות בנתניה.
וזה סדר יחוסו
  • אביו, רבי יעקב ישראל שמרלר, נולד בצפת בשנת תרמ"ב, נשא בזיווג ראשון את מרת מרים, בת קדושים, ונולדו להם ששה ילדים. בשנות המלחמה, נפטרה אשתו ורוב בניו. בשנת תרע"ט קבע מושבו בוינה, ושם נשא בזיווג שני את מרת איידל לבית וויען. בשנת תרצ"ג חזר לארץ ישראל וקבע מושבו בירושלים, סמוך למגורי חמותו האלמנה. נפטר ביום י"ח שבט תש"י ומנוחתו בבית הקברות בשייך באדר. זוגתו השניה מרת איידל נפטרה ביום כ' שבט תשל"ט, ומנוחתה על הר הזיתים סמוך להוריה.
  • אביו רבי משה מאיר שמרלר, נולד בערך בשנת תר"י, נשא לאשה את מרת חיה יהודית לבית בער, היה מתלמידי בעל הדברי חיים מצאנז. בשנת תר"מ עלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר צפת. בשנת תרמ"ה נסע לאירופה על מנת לאסוף כסף למחייתו. בשנת תרמ"ז נסע לוינה לצרכי רפואה בשל מחלת העיניים של זוגתו. בסוף מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרע"ח שררו בארץ תנאים קשים מאד, זוגתו חיה יהודית נפטרה ביום א' דר"ח טבת תרע"ח, וזמן קצר אחר כך, נאלץ רבי משה מאיר למכור את אשר לו, ולצאת מהארץ לאירופה דרך תורכיה. בשעת המסע, נחלה רבי משה מאיר, ונפטר ביום ט' מרחשוון תרע"ט באיסטנבול, ושם מנוחתו כבוד.
  • אביו רבי מרדכי שמרלר, זוגתו מרת מרים בת רבי חיים אברהם ממיקולייב, נפטרה ביום ד' אב.

רבי יעקב ישראל שמרלר הנזכר חתנו של
  • רבי אליהו שמואל וויען אב"ד בובריקא, זוגתו מרת חנה. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לוינה, ולאחר מכן עלו לארץ ישראל, וקבעו מושבם בירושלים, כאן היה רבי אליהו שמואל לאחד מן המלמדים בת"ת חיי עולם. הוא נפטר בשנת תרפ"ט לערך, והיא נפטרה כמה שנים אחריו, ומנוחתם על הר הזיתים. מצאצאיו גם משפחת וינד.
  • אביו רבי אליעזר, מגזע הב"ח, ומעלה בקודש.