יום חמישי, 30 באפריל 2015

יחוסו של הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל


לפני כחודש, עת נפטר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר, כתבנו בקצרה, את יחוס משפחתו. את אילן היוחסין מצד אביו ומצד אמו, ואולם, יש להרחיב ולספר, כיצד מגיע אילן היוחסין שלו, אל גדולי ישראל. כי הלא ידוע ומפורסם, וכן כתבו כותבי תולדותיו ומספידיו, שהרב וואזנר היה מצאצאי הפנים מאירות ומצאצאי רבי יהונתן אייבשיץ, ולא פירטו כיצד. ומן הסתם סמכו כל הכותבים על הבלוג תולדות ושורשים, שבו יסופר על יחוס משפחתו של הרב וואזנר, ומשכך, צריכים אנו לעסוק בנושא.

לכן ערכתי כאן, מאמר נוסף ליחוסו של רבי שמואל הלוי וואזנר, כולל גילויים מרתקים, כגון צילום ההזמנה לנישואיו של הגר"ש וואזנר, ופרטים מרתקים על בית אבותיו.
תחילה אצרף כאן צילום של ההזמנה לנישואיו של הרב וואזנר, שהיו ביום ל' ניסן תרצ"ז. הזמנה זו פורסמה בפורום שורשים משפחתיים בתפוז לפני למעלה מעשר שנים.


הזכרנו את יחוסו מצד אביו, ונזכירו שוב בקצרה עם הוספת אי אלו פרטים,
 • אביו רבי יוסף צבי הלוי וואזנר, נולד ביום י"ג ניסן תרמ"א, זוגתו מרת רחל לבית שיף, הוא נפטר [נהרג על ידי הנאצים שהשתלטו על אוסטריה] ביום כ"ב אלול תרצ"ח ומנוחותו בבית החיים בוינה, זוגתו האריכה ימים אחריו, ונפטרה ביום כ"ו אלול תשכ"ח בארצות הברית והובאה לקבורה כאן בבני ברק.
  רישום אודות לידתו של ר' יוסף צבי וואזנר, בכתב יד אביו ר' בנימין זאב
 • אביו הגביר רבי בנימין זאב הלוי וואזנר, נולד בשנת תרט"ו, זוגתו מרת צארטל לבית הרצוג, נפטר כ"ו תשרי תרצ"ד, וזוגתו צארטל נפטרה ביום ז' אדר תרפ"ט, ומנוחתם זה לצד זה בסערדהאלי.
 • אביו הגביר רבי מאיר  הלוי וואזנר ראש הקהל דק"ק סערדעהאל, זוגתו מרת פייגלא [לבית פליישמן], נפטר בצעירותו עשרה בטבת תרל"ד, והיא נפטרה ו' חשוון תרע"ו.

יום שני, 20 באפריל 2015

רבי אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

ברוך דיין האמת, היום נפטר הגאון רבי אהרן ליכטנשטיין ראש ישיבת הר עציון שבאלון שבות. לפני כחמש שנים, נפטר רעו לראשות הישיבה, רבי יהודה עמיטל.
הרב ליכטנשטיין, נולד בצרפת בשנת תרצ"ג, במלחמת העולם השניה ברחה משפחתו לארה"ב, וכאן הכיר את רבותיו, והגדול שבהם, שלימים היה חותנו רבי יוסף דוב סולובייצ'יק מ'ישיבה יוניברסיטי'.
בשנת תש"ל עלה לארץ ישראל, לכהן כראש ישיבה באלון שבות, ומני אז, שם היה מושבו. תורתו נדפסה בספרים רבים.

על בית אבותיו, לא ידוע לי הרבה, ואכתוב את המעט הידוע לי:
אביו, ר' יחיאל ליכטנשטיין, וזוגתו מרת בלומה לבית שוורץ. גרו בצרפת, ובימי מלחמת העולם השניה ברחו לאמריקה.
אביו, ר' שמואל ליכטנשטיין, וזוגתו מרת אסתר.

בלומה הנ"ל,
אביה ר' אברהם שוורץ, וזוגתו מרת רייזל.


יחוס משפחת חותנו
בהזדמנות זו, נרחיב על משפחת חותנו הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק מאמריקה, והאמת כי על משפחת סולובייצ'יק כבר כתבנו כמה פעמים בעבר, ובמיוחד כאשר נפטר נכדו הקדוש רבי משה טברסקי הי"ד. אך עדיין נשאר לנו עוד לכתוב מעט על משפחת חותנו של הגרי"ד.

כאמור, חותנו של הגרי"ד, היה
 • רבי מאיר אליהו לאוויט, זוגתו מרת גרוניה לבית סילבר, נולדה בשנת תרל"ב, נפטרה בשנת תשכ"א. צאצאיהם: טוניה סולובייצ'יק הנ"ל. מרת רחל ליסמן נפטרה בשנת תשס"ה. ר' ברוך לויט נפטר בשנת תש"מ. ר' אריה לייב לויט נפטר בשנת תשכ"א.
מרת גרוניה הנ"ל, היתה בתו של,
 • רבי צדוק אברהם סילבר, זוגתו מרת שרה בלומה לבית גרודננסקי.
 • אביו רבי אריה לייב סילבר, זוגתו מרת בילא.
מרת שרה בלומה הנ"ל, היתה בתו של,
 • רבי עזריאל גרודננסקי חיימוביץ, הוא נפטר צעיר שנה אחר חתונתו, והוא אך בן שמונה עשרה שנים. זוגתו מרת גרונא, נישאה בשנית לאחר פטירתו, לגאון רבי אלכסנדר משה לפידות בזיווגו השני, אך נפטרה אף היא צעירה בת שלושים ושש שנים.

יום שבת, 11 באפריל 2015

הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל

במהלך חג שביעי של פסח נפטר בבני ברק הגאון הגדול רבי חיים שאול גריינימן זצ"ל.
רבי חיים גריינמן נולד בעיר וילנא בשנת תרפ"ו, לאביו הגאון הגדול רבי שמואל גריינימן, ולאמו מרת צביה אחות החזון איש. 
כל חייו היו בצל דודו הגדול בעל החזון איש. 
בשנת תרצ"ה עלה עם משפחתו לארץ ישראל, וגם כאן קבעו מושבם בבני ברק, מקום מושבו של הדוד הגדול.
בבחרותו למד על פי הכוונת החזון איש בישיבת לומזא בפתח תקווה, ולאחר מכן בישיבת חברון.
משם, לקחו לחתן הגאון רבי ישראל שלום לוריא.
שנים רבות הנהיג את עדתו בבני ברק, ורבים מבין תלמידי החזון איש, ראו בו את הנאמן ביותר לדרכו ולהוראותיו של החזון איש זצ"ל.

רבים היו באים להתייעץ עמו, בכל ענין, ובפרט בענייני רפואה.
סדרת ספריו חידושים וביאורים, מקיפה את כל הש"ס מתחילה ועד סוף, דבר שלא מצוי בימינו.
בשנים האחרונות נחלש, וכעת, כאמור, ביום שביעי של פסח, נפטר באופן פתאומי.
לווייתו צפויה לצאת מחר מבית מדרשו בבני ברק לבית החיים הסמוך.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו הגאון רבי שמואל גריינימן, או בשמו המלא שמואל גרונם גריינמן, נולד בעיר דיסנה שבבלרוס, נתייתם מאביו בגיל צעיר, למד בוילנה בישיבת הגאון רבי מאיר קרליץ שלקחו לחתן לאחותו צביה.

יום שבת, 4 באפריל 2015

אהה! רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל

בבני ברק נפטר בליל הסדר הגאון הגדול פוסק הדור רבינו שמואל הלוי וואזנר.

ואלו תולדותיו, נולד בוינה ביום ב' אלול תרע"ג, למד בישיבת נייטרא ובישיבת חכמי לובלין אצל הגאון רבי מאיר שפירא.
ביום ל' ניסן תרצ"ז נשא לאשה את זוגתו מרת רבקה בת רבי מרדכי גלבר בבית הכנסת הגדול בפרעסבורג, היא נפטרה לפני קרוב לעשרים שנה ביום י"ט טבת תשנ"ו.
הרב וואזנר [משמאל] בצעירותו, עם חבר בית דינו הגרי"ש אונגר

בראשית שנת תרצ"ט עלו לארץ ישראל, בספינת מעפילים שלא קיבלה אישור כניסה לארץ ישראל, ואחרי חודשיים של שיוט מול חופי ארץ ישראל, כשנגמר הדלק בספינה, קפצו שישה עשר מן המעפילים אל הים במרחק שני קילומטר מן החוף, ומתוכם רק שישה שרדו והגיעו אל החוף, בהם הרב וואזנר ורעייתו.
בתחילה קבע מושבו בירושלים, בשכונת בית ישראל, ואחר כך בגבעת שאול, באותם ימים היה מוסר שיעור בגרמנית בשכונת בית וגן. 
בשנת תש"ז עבר לבני ברק, על פי הזמנתו של מרן החזון איש, לכהן ברבנות שכונת זכרון מאיר, ושם יסד את ישיבתו  - יח"ל - ישיבת חכמי לובלין, על שם רבו הגר"מ שפירא, ותלמידי הישיבה שנהרגו בשואה.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו רבי יוסף צבי וואזנר, נולד ביום י"ג ניסן תרמ"א, נשא לאשה את מרת רחל (רוזה) לבית שיף, שנתברכה לפני נישואיה מהחפץ חיים שתזכה לזיווג הגון ולבן שיאיר את העולם כולו, אחרי שויתרה על הצעה מפתה להצטרף לאופרה הוינאית.