יום רביעי, 19 בספטמבר 2012

רבי נתן זצ"ל - אח לקדושי עליון


כהוספה והשלמה למאמר הקודם - על רבי נתן נחום הלוי ממשפחת רבי אלימלך מליזענסק - בו הזכרנו את רבי נתן - אחיהם של שני האחים הקדושים, הרב הקדוש רבי אלימלך מליזענסק, והרב הקדוש רבי זושא מאניפאלי, נתעכב כאן על המעט הידוע על רבי נתן, ועל צאצאיו, וננסה להעמיד לו עץ משפחה מסודר.

מי היה ר' נתן, ומה ידוע לנו עליו?

בספרו 'אנציקלופדיה לחכמי גליציה', (חלק ב עמ' 885), כותב מאיר וונדר, כי ר' נתן - אחיהם של ר' אלימלך מליזנסק ור' זושא מאניפולי - כיהן כאב"ד סטוצ'ין. וכן, באחד מראשוני המאמרים של ויתילדו, כתב הרב ווקשטיין על רבי נתן שהיה אב"ד סטוטשין אך סימן זאת בסימן שאלה, לאות שהדבר בספק אצלו. יתכן שמקור שמועה זו, בכינוי נכדו - ר' נתן נחום הלוי מוורשא – שכפי שהזכרנו במאמר הקודם, היה נקרא ר' נתן סצוצינער.

בספר שם ושארית לר' לוי גרוסמן, כתב שר' נתן היה גר בביאליסטוק. ואכן זה אנו יודעים, שהיה לו חתן מביאליסטוק, כפי שנפרט להלן.

אם כן, יש לנו שני מקורות אודות מקום מגוריו של ר' נתן, אך לכאורה שתיהם אינם מבוססים אלא אך בשל העובדה שצאצאיו נמצאו גרים שם.
צאצאיו של רבי נתן
חיפשתי בספרים וברשומות, אודות צאצאיו של רבי נתן, וזה מה שמצאתי עד כה.

 • בן אחד היה לו לרבי נתן, והוא רבי אליהו, לא ידוע עליו הרבה, רק מרישום יוחסין של אחד מצאצאיו נמסר, שהוא היה חותנו של רבי טוביה הלוי, אבי ר' נתן נטע הלוי מרימענעץ [או רימנוב], אבי ר' אלימלך צבי הלוי שפירא, אביהם של א. רבי יעקב שפירא אב"ד טערצאל נפטר י"ב טבת תרס"ו. ב. מרת רחל אשת ר' חיים דוב ווייסבערג הי"ד.
 • בתו של רבי נתן היתה אשת רבי אליעזר ליפמן ליכטנשטיין. ר' אליעזר ליפמן היה בנו של הגאון רבי קלמן ליכטנשטיין אב"ד ביאליסטוק. בניו של רבי אליעזר ליפמן, היו: א. רבי אברהם ליכטנשטיין שכיהן כרב בלידא ובווילקאמיר ובפראשניץ ובעוד כמה וכמה ערים, וחיבר כמה ספרים במקצועות התורה, ובחתימתו בראש ספר כנפי נשרים, חותם נין ונכד לגאון תפארת ישראל הרב מוהר"ק קלמן אב"ד דק"ק ביאליסטאק, ונכד לצדיק תמים בדורותיו מוהר"ר נתן זצ"ל. אח לקדושי עליון הרב מוהר"ר זוסיא מהניפאלי. והרב מוהר"ר אלימלך נשמתם בעדן.
חתימת ר' אברהם בשער ספרו כנפי נשרים
     
[אף שהזכירם, נראה מתוך כתביו כי נמנה על חוג תלמידיו של הגאון מוילנא]. ר' אברהם נפטר אחר שנת תקצ"א ולפני שנת תקצ"ד.
ב. רבי מרדכי ליכטנשטיין אב"ד באלטרעמאנץ וטוקום החל משנת תקע"ו עד לפטירתו, נולד בשנת תקמ"ו, נפטר בשנת תר"ח. ומצאצאיו היו כמה וכמה רבנים, ובעזרת ה' עוד נרחיב על משפחת ליכטנשטיין במאמר נרחב, כי יש להם אילן יוחסין נכבד מכמה צדדים.
 • בת שניה היא מרת מירל (על שם זקנתה אם אביה) אשת ר' אליעזר הלוי קאהן. אביו של רבי נתן נחום הלוי אודותיו כתבנו במאמר הקודם, ואז רק שיערנו כי היה נכדו של ר' נתן, והוברר הדבר מכמה מקורות שאכן היה נכדו - בן בתו.
 • על פי מקורות מסוימים, היתה לר' נתן עוד בת אחת היא אשת רבי יוסף שפירא, אבי ר' ברוך מטשיזיבה תלמיד ר' שמחה בונים מפשיסחא ורמ"מ מקוצק. שלימים הנהיג עדה בעצמו. כך נכתב בכמה מקורות ובראשם בספר בית קוצק, אומנם, נראה שזה אינו נכון, כי במקורות אחרים שנראים מהימנים יותר, כתבו שאביו של ר' ברוך מטשיזיבה היה שמו יעקב יהושע, ועל פי האמור, אמנם אמו של רבי ברוך, היתה אחיינית של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק, אך לא מצד אביה, אלא מצד אמה מרת חוה, שהיתה אחותם של האחים הקדושים.

עוד אחד מצאצאיו של רבי נתן, היה הרה"צ רבי יששכר דב שופ מבריגל, חותנו השני של הרה"צ רבי אליעזר ירוחם בארון מקראקא, שבראשונה היה חתנו של הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז.

*     *      *
במאמר הקודם, על ר' נתן נחום הלוי מווארשא, הזכרנו את נכדתו שהיתה אשת רבי אברהם יששכר רבינוביץ מראדומסק, אך לא כתבנו בדיוק כיצד היתה נכדתו, ואמר לי ידידי רבי נפתלי אהרן ווקשטיין, בשם האדמו"ר רבי שלמה אנגלארד מראדזין, [שנמנה על צאצאיו של האדמו"ר מראדומסק], כי חתנו של ר' נתן נחום, היה ר' אייזיק לונדברג, והוא היה חותנו של האדמו"ר רבי אברהם יששכר מראדומסק. וממילא מובן, כי בנו האדמו"ר רבי נתן נחום הכהן רבינוביץ מקרימילוב, נקרא על שם זקינו רבי נתן נחום הלוי מווארשא. רבי נתן נחום, היה אחד מותיקי האדמורים לפני השואה, ונהרג בשואה, צאצאים רבים היו לו, וחלקם שרדו את השואה, ביניהם אדמורי ראדזין וסוכטשוב.

כאשר כתבנו את יחוסו של האדמו"ר רבי שלמה חנוך הכהן רבינוביץ מראדומסק, החסרנו את היחוס לר' נתן נחום, כי לא ידענוהו, וכעת מן הראוי להשלים את החסר.

עוד נתברר, [ותודה לעקיבא ס.] כי ברשימות העיר ווארשא, נקרא ר' נתן נחום, [למרות שהיה לוי], בשם המשפחה קאהן - KOHN. ועל פי זה נמצא שכנראה היתה לו עוד בת אחת, בשם חוה, ולבעלה קראו זלמן. וגם את 

21 תגובות:

 1. היה לר' נתן נחום גם בן בשם ר' שמואל מנחם הלוי, נמצאת מצבתו בוורשה, ומכונה חתן הרב מטשכנוב, כאשר על מצבת זוגתו שרה נקראת נכדת הרבי מטשכנוב.

  בנוסף, נמצאים מצבות בני ר' אייזיק לאנדבערג באתר בית העלמין.

  השבמחק
  תשובות
  1. מרשומות הJRI נראה ששרה היתה בת למשפחת בייץ - BAJCZ.

   אך נראה זה טעות.

   כי על מצבתה של שרה, כתוב שהיתה בת ר' בועז. [אומנם כתוב בעוז בטעותו של המחוקק]. וברשומות הבית קברות, נרשם ששם נעוריה הוא זונאבנד.

   וכידוע, להרה"ק מטשכנוב, היה חתן בשם ר' בועז זונאבנד.
   וברור שהוא מחותנו של ר' נתן נחום.

   מחק
 2. עוד, יצויין כי ר' יששכר שופ היה חתנו של ר' יעקב יצחק פרענקיל תאומים, נכד הברוך טעם.

  השבמחק
  תשובות
  1. נכון.
   וכבר הזכרתי את זה בבלוג במאמר על חתנו - ר' אליעזר ירוחם בארון, שהזכרתי לעיל.

   מחק
 3. עוד יצויין, כי ברשימות ה-Jri רשומים עוד 2 לידות בנות לר' נתן נחום [שם מופיע כנחום ב"ר אלעזר]. ושם נראה כי שם אשתו היה שרה בת ר' שמואל.
  ברישום לידתם ב-1825 בווארשא רשומה העיר - גראייעווא.
  פייגע, בת חודשיים, בתקפ"ו.
  סאסיע, נפטרה בת 2 בתקפ"ח.

  השבמחק
 4. בבריגל הי' דר עוד נכד של רבי נתן, ה"ה הרה"צ הנגיד רבי נתן שופ, חיתן את בנותיו עם גדולי דורו אבל נפטרו בצעירותם, מחתניו בזיווגם הראשון: א) רבי מנשה ט"ב זצ"ל ראב"ד בריגל (וממנה בנו רבי מרדכי דוד זצ"ל). ב) רבי אליהו בצלאל ט"ב אב"ד טעטשא בן הייטב לב מסיגעט. ג) א' מבני הגוטער איד מניישטאדט.
  כ"ז נודע לי מפי צאצאי משפחות הנ"ל, ומסתבר שר' נתן זה הי' אביו או אחיו של רבי יששכר דב שופ מבריגל ההוזכר למעלה. עכשיו יש לברר אופן קישורם אל רבי נתן. צלח ורכב ברוב הצלחה

  השבמחק
  תשובות
  1. ישר כח על ההוספה המעניינת.

   ובזאת אבוא לאחל לך גמר חתימה טובה.

   מחק
 5. משפחת לאנדבערג מצאתי מאוית כזו: לאנדאבערג, ומהם גם היו נכדי התפא"ש, כמו ר' יעקב לאנדאבערג מווארשא שעל מצבתו נחרת נכד התפא"ש:
  http://cemetery.jewish.org.pl/id_55015/info/back_1:0/__Landoberg.html

  או הב' אברהם לאנדאבערג מווארשא שנזכר בין נתוני מעות קדימה לספר תולדות יעקב (ווארשא תרע"ד), אולי בנו של ר' יעקב הנ"ל שנפטר תר"פ?
  http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29159&st=&pgnum=30&hilite=


  השבמחק
  תשובות
  1. האם כתוב על המצבה במפורש כי יעקב הוא נכד של ה תפא"ש?
   עד כה סברתי כי יעקב בעל המצבה הוא יעקב ליפא לנדוברג שהיה נשוי לחיה אסתר לבית אנגלרד שהיתה נכדתו (בת בתו) של התפארת שלמה.

   אני מניח כי האדמו"ר רבי שלמה אנגלארד מכיר את השושלת

   מחק
  2. בדפי עדות ביד ושם מצויין אברהם לנדוברג מקטוביץ אשר נרצח ב1942, אשתו פרלה בלנק נולדה ב1900. אברהם לנדוברג זה הינו בנו של שלמה לנדוברג (ורבקה לבית בלומנפלד) בנו של יעקב ליפא לנדוברג (וחיה אסתר לבית אנגלרד נכדתו של הרב שלמה הכהן רבינוביץ- התפארת שלמה - האדמור הראשון מראדומסק) בנו של אייזיק לנדוברג.

   אחותו של ליפא יעקב לנדוברג היא רבקה אשת הרב אברהם יששכר בער הכהן רבינוביץ (חסד לאברהם) האדמור השני מראדומסק.

   אחותה של רבקה לבית בלומנפלד היא יהודית חנה אשת הרב נתן נחום הכהן רבינוביץ- האדמור מקרילוב בנו של הרב אברהם יששכר רבינוביץ

   קשר נוסף למשפחת לנדוברג הוא דרך חנה (חנצ'ה)(בתו של מנדל זושא לנדוברג בנו של אייזיק לנדוברג) אשר נשאה לבן הדודה שלה הרב יעקב יוסף הכהן רבינוביץ (בנם של רבקה לנדוברג והרב יששכר בער הכהן רבינוביץ).

   לאייזיק לנדוברג היה בן נוסף בשם אברהם לנדוברג , הוא אמור להיות יליד 1850 בערך , איני יודע עליו דבר,על משפחתו, קברו נמצא בורשה
   אברהם אליעזר בן אייזיק נפטר 27 אוגוסט 1906

   איני יודע אם כן מיהו אברהם לנדוברג שהוא נכד של התפארת שלמה


   אבישי דפני

   מחק
 6. ועוד אחת ממשפחת לאנדאבערג, היה ר' אברהם יצחק לאנדאבערג מקאטאוויץ שהיה חתנו של מהר"י ממודזיץ בעל דברי ישראל
  http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=12897&pgnum=261

  השבמחק
  תשובות
  1. ישר כח על המציאות הללו.
   חלקן כבר ראיתי קודם,
   אבל עדיין לא נודע אם כולם הם נכדי ר' נתן נחום.

   מחק
 7. יש נייר שמצאתי אצלנו שמשפחתי משפחת פיסקוס\לרנר צאצאים של ר' נתן אחיו הנועם אלימלך אבל לא ידוע לנו כיצד.

  השבמחק
  תשובות
  1. מה כן ידוע על משפחת פיסקוס לרנר?
   מהיכן הם?

   מחק
  2. הנה באתר שלי: http://www.bazach.com/bazach/hebrew/ftmn.asp?GEDID=6005

   מחק
 8. השם הוא שיף. לא כמו שכותבים פה שופ.

  השבמחק
  תשובות
  1. כולם כתבו שופ, כנראה יש להם מקורות.
   אתה בא וטוען שצריך להיות שיף.
   אחד נגד כולם.
   אם הייתי מביא מקור, מילא.
   אבל בלי מקור, לא נקבל את דבריך.

   מחק
 9. החתן מענדיל לאנדאבערג מווארשא בקאצק תרכג
  http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=3281557595&searchurl=x%3D0%26y%3D0%26bi%3D0%26ds%3D30%26bx%3Doff%26sortby%3D1%26kn%3Djudaica%26vci%3D1015946%26recentlyadded%3Dall

  השבמחק
 10. הק' ישכר דוב הלוי אבד"ק בריגל16 באוגוסט 2021 בשעה 2:02

  ר' ישכר שופ מבריגל נפ' בקאמארנא 14 במאי 1895 למס' ונקבר למחרתו ב15 מאי - כן נרשם ברשימות העיר קאמארנא.

  מה שכתבתם שר' אליעזר ירוחם באראן (יותר מפורסים כר' לייזער קראקאווער) נשא בזוו"ש בתו של ר' ישכר שופ הנ"ל, יש להעיר כי ברשימות העיר קראקא שפירסם פרופ' דן הירשברג (ראיתים דרך JEWISH GEN) מופיעה לידת חי' בת ר' אליעזר באראן ואשתו דאבריש בת ר' יצחק ורייצא דבורה שופ, וא"כ לכאורה שם חותנו של ר' אליעזר בזוו"ש הוא ר' יצחק שופ.

  השבמחק
 11. הק' ישכר דוב הלוי אבד"ק בריגל30 באוגוסט 2021 בשעה 0:29

  שוב חזרתי בי מכח רשימת לידת מרת דאבריש במעטריקאל בעיר צאנז כמו שכתבתי במאמר על ר' אליעזר ירוחם באראן ע"ש

  השבמחק