יום רביעי, 30 במאי 2018

רבנים מצאצאי משיח השקר

האם למשיח השקר שבתי צבי, היו צאצאים שכיהנו ברבנות?
בנו של שבתי צבי נקרא בשם ישמעאל, הוא נולד בשנת תל"א, ובכתבים השבתאיים אין שום איזכור ממנו בגדלותו.

היעב"ץ בספרו תורת הקנאות כותב, "תולדותיו כיוצא בו, ולד הטומאה נפגר ישמעאלי, ונעקר שבתי צבי, וזרעו בליעל, כולו נכרת אין שריד לאכלו".
אולם, החוקר המפורסם מאיר בניהו, מביא כמה מקורות מהם משתמע, כי ישמעאל שב בתשובה שלמה, וישב והגה בתורה בשאלוניקי.
ממשיך בניהו ומעלה השערה, כי רבי יצחק צבי שכיהן לימים כרבה של סרייבו [סאראי], הוא הוא ישמעאל צבי בנו של משיח השקר המפורסם שבתי צבי. את ההשערה הזו, הוא תמך בהרבה ראיות נסיבתיות, אך ללא שום ראיה אחת חותכת. ראייתו העיקרית היא, מכך שרבי יצחק צבי, בשום מקום לא הזכיר את שם אביו, ואילו, בנו, ממלא מקומו ברבנות - רבי שם טוב צבי, בכל מקום ומקום, חותם בשם אביו, שם טוב בן יצחק צבי. את  דבריו, פרסם בניהו במאמר בכתב העת ספונות כרך יד.
השערתו זו מפתיעה, בפרט אחר שההיסטוריון שלמה רוזאניס, במאמר שפרסם באנציקלופדיה אוצר ישראל, (חלק ג, עמ' 9), משער כי רבי יצחק זה, נקרא בשם משפחתו צבי, על שם אביו, רבי צבי אשכנזי - החכם צבי! ולכן כתב, "כאשר שקטה הארץ הקימו עדת שאראיי את הרב יצחק בן צבי אשכנזי לאב"ד, ובזה הראתה העדה את חיבתה לחכם צבי".  לדבריו, יש לנו כאן בן נוסף לחכם צבי, שלא ידעו עליו כותבי קורותיו. [במאמר שפרסם הרב נפתלי אהרן לפני מעט יותר מחודש, ובו הוא פירט את כל אלו המיוחסים כצאצאי החכם צבי, הזכיר "בן" בשם יצחק, אשר כיהן כאב"ד חודרוב, אך גם הוא עצמו לא היה צאצא]. אומנם, לאחר כשלושים שנה, בספר קורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם, כתב רוזאניס קצת אחרת, "שהיה אולי קרובו של הרב הקודם ר' צבי אשכנזי".
בניהו הפך את ההשערה על פיה, מאחיו של רבי יעקב עמדין הלוחם במשיח השקר, אל בנו של משיח השקר...
במאמר שפירסם אמש ד"ר יעקב פוקס מן הספריה הלאומית בירושלים, הובא צילום של כתב יד מן הארכיון הלאומי בבולגריה, בו מפרט נינו של רבי יצחק צבי את יחוס ושבח משפחתו, ואף הוא למרבה הפלא עוצר ברבי יצחק, ולא ממשיך לפרט את הדורות מעלה בקודש.
עובדה מעניינת זו, מחזקת לדבריו את ההשערה של מאיר בניהו.
ואלו דבריו של הנין:
"אדם מועט מן המעטן, עבד טבי, צעיר מכל בית אבי, יאושע צבי בן לא"א הרב הכולל, ענוותן כהלל, אין גומרין עליו את הלל, כמוהר"ר יצחק צבי נר"ו, בן להרב המובהק ומאיר כברק, כמוהר"ר שם טוב זלה"ה, בן להרב המובהק ואח לברק, כמוה"ר יצחק זלה"ה".

למאמר המלא של ד"ר יעקב פוקס.

אם נבחן השערה זו במבחן השנים, נצטרך להכריח כי הן רבי יצחק צבי, והן בנו רבי שם טוב, נתמנו לרבנות סרייבו בצעירותם ממש. 

יום שלישי, 22 במאי 2018

רבי שמחה בונים ערנפלד זצ"ל


בשבוע שעבר נפטר הגאון רבי שמחה בונים ערנפלד, חבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית וראש ישיבת חתן סופר, מצאצאי בעל החתם סופר, הוא נפטר בארצות הברית, והובא לקבורה כאן, בארץ ישראל.

רבי שמחה בונים נולד בשנת תרפ"ט בעיירה מטרסדורף שבאוסטריה, אחת משבע קהילות המפוארות במחוז בורגנלנד. עיר בה כיהנו ברבנות אבותיו הגדולים. כאשר קדרו שמי אירופה, נמלטה משפחתו לארצות הברית, ושם הקימו את קהילת מטרסדורף וישיבת חתן סופר. רבי שמחה בונים, למד תחילה בישיבתו של רבי שלמה היימן, ואחר כך חזר אל מקורו, בישיבת חתן סופר.

בהגיעו לפרקו, נשא את בתו של הגאון רבי שמואל אברהם זעלטנרייך אב"ד טשאקאווא.

כאשר נפטר אביו, נטל על שכמו את עול הנהגת הקהילה, קהילת מטרסדורף, ועמד בראשות הישיבה. כאשר במקביל הוקמה גם בירושלים קרית מטרסדורף, ורבי שמחה בונים מקרין מאורו אף שם. כאמור, שימש גם אחד מחברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית.

להלן סדר יחוסו:אביו רבי שמואל ארנפלד, נולד בשנת תרנ"א בעיר מטרסדורף, נמסך להוראה על ידי רבי מאיר אריך ורבי יוסף ענגל. עמד לימין אביו בעבודת הישיבה והרבנות במטרסדורף. כאשר נפטר אביו, היה זה אך טבעי כי רבי שמואל ימלא את מקומו ברבנות ובישיבה. עם השתלטות הנאצים על אוסטריה, עסק בפעולות להצלת יהודים, והצליח אף הוא להימלט וקבע מושבו באמריקה, שם יסד ישיבת חתן סופר, בדרכי אבותיו.האריך ימים עד לגיל תשעים, הרבה יותר משאר אחיו, ואמרו שזהו בזכות מסירות נפשו בצעירותו לטיפול באביו החולה, נפטר ביום טוב שני של חג השבועות תש"מ. לתולדותיו נדפס ספר שם משמואל. זוגתו מרת רחל, אף היא לבית עהרנפלד, נפטרה ר"ח כסלו תשמ"א.

אביו רבי שמחה בונים עהרנפלד בעל מענה שמחה, נולד בשנת תרט"ו לערך, רוב תורתו למד אצל אביו, ואיזה זמנים למד אצל דודו זקינו בעל הכתב סופר בפרעשבורג. תחילה כיהן בק"ק שארוואר, ומשם עבר לכהן במטרסדורף על מקום אביו, עד לפטירתו בשנת תרפ"ו. זוגתו מרת גיטל לבית קראוס, נפטרה ו' תמוז תרע"ה.
בעל המענה שמחה, מתוך אוצר החכמה


אביו רבי שמואל עהרנפלד בעל מחבר חתן סופר אב"ד מאטערסדארף. נולד בשנת תקצ"ה, למד אצל דודו הכתב סופר, בשנת תרכ"ו נתקבל לכהן כרב בעיר בעטלאן, כעברו שנתיים עבר לעיר סיקסא, אחר תשע שנים נוספות עבר למטרסדורף, ברבות הימים נתקבל גם לאב"ד חוסט על מקום המהר"ם שיק, אך להפצרת בני הקהילה, נשאר במט"ד. נפטר ביום ראש חודש אב תרמ"ג. זוגתו מרת אסתר לבית פשקוס, האריכה ימים אחרי בעלה, ונפטרה ביום כ"ח טבת תרס"ח.