יום ראשון, 2 בדצמבר 2012

המגיד ממזריטש - מאתיים וארבעים שנה לפטירתו

מחר יחול יומא דהילולא של המגיד ממעזריטש רבי דוב בער. מאתיים וארבעים שנה ימלאו לפטירתו.

נעסוק כאן מעט במשפחתו.
רבי דוב בער, נולד בעיירה לוקאטש הסמוכה לעיר רובנו. ובפי אנשי דורו כונה על שם העיר רובנו בה כיהן כמגיד שנים רבות. על אביו רבי אברהם מסופר שהיה מלמד עני. וחותנו, כך נמסר, היה רבי שלום שכנא אב"ד טורטשין. רבי דב בער נפטר ביום י"ט כסלו תקל"ג ומקום קבורתו באניפולי שבאוקראינה.
מצבתו של המגיד ממזריטש באניפולי
כפי המסופר, [עליו ועל עוד רבים], בקטנותו, נשרפה מגילת היוחסין שהיתה בביתו, ובה היה כתוב יחוס המשפחה לגדולי ישראל. אמו בכתה ומיאנה להינחם, עד כי הבטיח לה בנה הקטן, כי ממנו תתחיל מגילת יוחסין חדשה. גירסא נוספת מספרת את המעשה, כאשר היה רבי דב כבר אדם גדול ונחשב, והובא אליו כתב היחוס של משפחתו, בידי אחד מקרובי משפחתו, על מנת שיחתום עליו ויאשר את נכונותו. אך הוא סירב, באמרו כי אין לו ענין בידיעת יחוס המשפחה, אלא ממנו יתחיל יחוס חדש. 

גיסו של המגיד ממזריטש, [וכפי הנמסר בעל אחותו] היה רבי נח אלטשולר, צאצאיו הם: א. רבי שלום שכנא אלטשולר חתנו של בעל התניא ואבי אדמו"ר בעל הצמח צדק. ב. רבי יהושע אלטשולר עלה לארץ ישראל וחי בטבריה. ג. אשת רבי יוסף קאביליקער מגיד בעיר ליובאוויטש.

בנו המפורסם היה רבי אברהם המלאך, ולו היו שני בנים, א. רבי שלום שכנא מפרוהוביטש חתן רבי אברהם מקוריסטשוב חתן בעל המאור עיניים מטשערנוביל, הוא אביו של רבי ישראל מרוז'ין. ב. רבי ישראל חיים מלודמיר, חתנו של הרה"ק ר' שלמה מקרלין.
צאצאיו אלו של המגיד ידועים ומפורסמים, בפי כל החסידים וכותבי היוחסין, וכעת נעבור אל צאצאיו של המגיד ממזריטש, אשר אילן היוחסין שלהם אינו נהיר דיו, ולא ידוע סדר יחוסם המדוייק עד אליו. וכפי הנראה יש רבים כאלו, מפני שאין לנו מידע על צאצאיו האחרים של המגיד ממזריטש, לבד מבנו רבי אברהם הנ"ל, וסביר להניח שהיה לו יותר מבן אחד. אלא שהמידע אודות צאצאיו נשתמר רק אודות אלו שנהגו כאדמורים.

ארכז כאן שמות כמה מצאצאיו.

 •      רבי דוב משה משמשו של רבי נחמיה רבינוביץ בן היהודי הקדוש מפשיסחא. נמסר עליו כי היה מצאצאי המגיד ממעזריטש, אך לא נודע כיצד.
 •       רבי מנחם מנדל קירשנבוים הי"ד רבה האחרון של פרנקפורט שנספה בשואה, אמר לצאצאיו בפרוץ מלחמת העולם השניה, שאין להם מה לדאוג אודות הרעב, היות והוא מצאצאיו של המגיד הגדול ר' דוב בער ממזריטש זצ"ל, ויש להם הבטחה מפיו שפעל אצל הקב"ה, שצאצאיו לעולם לא ירעבו ללחם, והבטחה זו נתקיימה בין צאצאיו בכל ימות המלחמה. רבי מנחם מנדל נולד בקראקא י' אדר תרנ"ה, אביו היה ר' שמואל קירשבוים מהכפר מאזרנייא, בן ר' נתן ומרת גיטל למשפחת רוטבאוט. אשת ר' שמואל היתה מרת מיכלא בת ר' שמעון יוסף פייל ומרת מרים לבית זלינגר. אשת ר' מנחם מנדל היתה לאה בת הנגיד ר' משה ליכט מויליצ'קה, שמצד אמו היה צאצא לרבי אלעזר לעוו בעל השמן רוקח.
 •      רבי צבי אב"ד מעזריטשקא, היו לו שנים עשר בנים וחתנים, אחד מהם הוא רבי גרשון רויטבלט משעדליץ. רבי צבי היה בנו של רבי גרשון מו"ץ בטשערנוביל, ונמסר כי היה מצאצאיו של המגיד ממעזריטש.
 •       רבי דב בער בורשטיין ראב"ד בוטושאן, ואב בית דין רבני בתל אביב. חתנו של רבי משולם פייביש וואהרמן מפאלטישאן. אביו של רבי דב בער היה רבי מיכל בורשטיין שהיה רב בפאלעשטי [פאלטישאן?] ואחר כך נתמנה לרב ביעדניץ. בנו של ר' דוב, היה מרדכי בורשטיין, פעיל ציוני ותיק ברומניה. גם על רבי דוב בער בורשטיין נמסר שהיה מצאצאי המגיד ממעזריטש, אך לא נודע כיצד.
 •      רבי זאב וואלף ראבין, [זו' מרת יהודת מחלה בת רבי גרשון דוב זק], ידועים לי ממנו בן ובת. הבן הוא, רבי ישראל רובין שו"ב מירושלים [זו' מרת דבורה בת שמואל]. בנות ר' ישראל: א. מרת ראכל אשת רבי אהרן יוסף וינגרטן. ב. מרת חנה אשת ר' משה צבי אריה וינשטוק. ובתו של רבי זאב היא מרת רחל אשת ר' שלמה לייב סגל [ממשפחת ר' מנדל מוויטבסק].


בויתילדו 114, הביא ר' נפתלי אהרן ווקשטיין יו"ר המאגר העולמי לכתבי היוחסין את הסיפור הבא.


הרה"ח רבי אהרן הויזמן (שליט"א) [זצ"ל] מוסר בשם הרה"ח רבי יצחק אייזיק אייזען זצ"ל, [בעל מספר גדול, שהיה נחשב לבר סמכא], שסיפר לו פעם על הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע, שהיה זקוק פעם לסכום כסף עבור ענין חשוב מאוד. והכריז, שמי שיתן לו תיכף ומיד את הכסף - ישתדך אתו.
יהודי יקר, שאם כי לא נודע כמיוחד בין העדה, אלא שהיה בעל יכולת, העניק מיד את הסכום הנדרש למגיד, וקיים המגיד את הבטחתו, והשיא את בתו לבנו של האיש.
לימים, התלוננה בתו של המגיד לפני אביה, שקשה לה לחיות עם יהודי שאינו בר השגה ובעל מדריגה כשאר בני החבריא קדישא, והבטיח לה המגיד שיהיה לה ממנו ילדים טובים.

בסיום הסיפור, אמר לו המספר - רבי יצחק אייזיק הנ"ל - לרבי אהרן: הרי לך תשובה על מה ששאלת אותי פעם על אודות צאצאי מרת "דאבריש" בתו של המגיד ממעזריטש, ששמעת מאחד מנכדי רבי ישראל ראבין [ר' ישראל שוחט], שמסורת בידו שהוא מצאצאי ה"מגיד", מבתו "דאבריש".
ולא עוד, אלא שגם אדמור"י באיאן קירבוהו משום כך, בהיותם קרובי משפחה - על ידי זקינם ה"מגיד".
יתכן, שזו היא הבת הנזכרת במעשה הנזכר לעיל.


הרי לנו, שהמסורת אודות רבי זאב ואלף רובין, היתה שהם מתיחסים כצאצאי בתו של המגיד מרת דאבריש, אשר בעלה היה אדם פשוט, ולא השתייך להנהגת החסידים.
האם יתר צאצאי המגיד הנ"ל, אף הם צאצאיה של אותה בת מרת דאבריש?
יתכן שכן, ויתכן שזו הסיבה שלא נשמר יחוסם, מכיוון שחתנו של המגיד לא היה ממנהיגי החסידים, ולכן לא נשתמר מידע אודותיו ואודות משפחתו.

31 תגובות:

 1. ראה כאן קבר מנוחה שפירא בתו של ר' צבי אב"ד מעזריטשקא אשת ר' משה שפירא אב"ד מאגלאניצא, בלענדווער מגיד - ורשום נכדת המגיד ממעזריטש.
  http://cemetery.jewish.org.pl/id_113470/info/back_1:1/__Szapiro.html

  השבמחק
  תשובות
  1. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

   מחק
  2. מה שאתה מביא תמונה ממצבת מנוחה שפירא בתו של ר' צבי אב"ד מעזריטשקא, חוץ היותה נכדת המגיד ממעזריטש היתה ג"כ נכדת המגיד מזלוטשוב והרה"ק ר' שלמה מקארלין. א"כ יתכן שהיתה נכדת המגיד ממעזריטש דרך ר' יחיאל מיכל מזוועהיל בן ר' משה מזוועהיל. ר' יחיאל מיכל היה חתן ר' ישראל חיים מלודמיר בן המלאך הקדוש וחתנו של ר' שלמה מקארלין

   מחק
 2. רבי מיכל בורשטיין היה בנו של ר' יהושע בורשטיין והיה רב ב-Făleşti (לא בפאלטישאן)

  השבמחק
 3. לר' אברהם המלאך היה עוד בת בשם רבינוביץ

  השבמחק
  תשובות
  1. ומי היה בעלה?
   ומי הם צאצאיה?
   ומה המקור לדברים?

   מחק
  2. לא נודע מי היה בעלה, צאצאיה לדוגמה: הרה"ג ר' זוסיא פרידמן שהיה בנה של הרבנית חיה פרידמן, בתו של ר' שלו' שכנא הכהן רבינוביץ', בנו של ר' אברהם הכהן רבינוביץ', בנה של בלומא רבינוביץ' בתו של ר' אברהם המלאך

   מחק
  3. ישר כח.
   אכן כבר נתוודע לי מעוד מקורות, כי רבי אלכסנדר זושא פרידמן רבה של אודסה, היה צאצא של מרת בלומה בתו של רבי אברהם המלאך.

   מחק
  4. כנראה, שהסיבה לכך שלא נודע יחוסנו (אני בן-נין מר' זוסיא ז"ל (לא אלכסנדר)) הוא מכיוון שלא שימשו באדמו"רות וגם מכך שלר' אברהם המלאך היה שני זיווגים

   מחק
  5. יש טעם בדבריך. ויתכן שזו הסיבה שלא נודע מי היה חתנו של רבי אברהם המלאך.
   ותודה על התיקון לגבי השם אלכסנדר. [והטעות היא כנראה משמות הדומים, לבעהמ"ח מעיינה של תורה].

   מחק
 4. סופר במשפחת אבי-שמוצאו ממזריטש-שיש קרבה למגי ממזריטש דרך אמא שלו (סבתי) - ברוכה רויטבורט או רויטבאוט ?????????
  האם יש בידכם מידע רלוונטי
  בברכה
  שלמה שריג
  shlomosarig@gmail.com

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום שלמה,
   על פניו איני רואה מידע רלוונטי, אולי אם תרחיב מעט יותר על משפחת סבתך, נוכל כן למצוא משהו.

   מחק
 5. שלום רב
  כל שידוע לי הוא שם סבי - זושיא ברנשטיין
  הם חיו במזריץ בתקופת מלחמת העןלם הראשונה
  בברכה
  שלמה שריג

  השבמחק
  תשובות
  1. אני מבין שאשתו של זושיא, היא הסבתא ברכה. והיא היתה ממשפחת רויטברוט.
   האומנם?
   ואתה משער שמשפחת רויטברוט, היא היא משפחת רוטבאוט, הנזכרת למעלה בתוך המאמר, כמשפחתה של גיטל הסבתא של ר' מנחם מנדל קירשנבוים.
   עד כאן עדיין נכון?
   אם אתה צודק, ובשתי ענפים שונים של משפחת רויטברוט, מופיעה מסורת על קשר למגיד ממעזריטש, אז כנראה שאכן היחוס של הרב קירשנבוים הוא אכן דרך סבתו למשפחת רויטברוט.

   מה שנשאר לברר, האם השם רוטבאוט רוטברוט, הוא הוא השם רוטבלט המופיע בסעיף הבא במאמר. ואם כן, יש לנו עדות נוספת, המעידה על קשר בין המשפחות אל המגיד ממעזריטש.

   מחק
 6. שלוםרב
  כל אשר כבבת הוא נכון - סבתא ברכה היא אשתו של סבא זושיא ואני משער שמשפחת רויטברוט היא משפחת רוטבאוט
  איך אוכל לקבל פירוט של אילן היוחסין

  מאד מודה אני לך
  חג שמח
  שלמה שריג

  השבמחק
  תשובות
  1. אין לי פירוט של אילן היוחסין.
   יש בנושא זה רק חלקי שמועות, ומסורות משפחתיות, בלי פירוט מדוייק.
   ראוי להמשיך ולחקור.

   מחק
 7. שלום רב,

  גם במשפחתנו ישנה מסורת של ייחוס למגיד ממזריטש. המידע שיש לנו "מלמטה למעלה" מגיע עד הרב חיים רבינוביץ', רב קהילת ראחוב (רכוב), היום בשטח אוקראינה. יש מידע שהוא עלה בסוף ימיו לצפת, ונקבר בה (לקראת סוף המאה ה19).
  בנו היה עזריאל רבינוביץ' (הסבא של הסבא שלי). הוא נולד ג"כ בראחוב, חצה את הגבול לסקולען (בצד הרומני), בכדי לא לשרת בצבא הרוסי. גם הוא עלה לקראת סוף ימיו לארץ, פגש כאן את שתי אחיותיו שעלו עם אביו, חיים, ונפטר בגיל 95 בתחילת המאה ה20.

  אשמח אם תוכל לתת מידע נוסף בנושא, או לכוון למקום בו אוכל למצוא מידע כזה,

  איתמר

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום איתמר,
   כבר היית אתי בעבר בקשר, אודות הסיפור הזה, ואז לא היה לי אפשרות לעזור לך.
   בא ונקווה, שאחד מן הקוראים יוכל לעזור.

   מחק
 8. יש עוד נכדים בא"ב מהמגיד הק' זי"ע חוץ מאדמור"י בית רוזין ושמותיהם הם "גולדנבוים". הם מתייחסים מהרה"ק ר' ישראל חיים מלודמיר. לר' ישראל חיים היה שני בנים א) ר' אברהם שלמה מצפת ב) ר' דב בער מחוואסטוב

  השבמחק
  תשובות
  1. לפי מה שידוע לי אברהם שלמה בנו של הרב ישראל חיים מלודמיר היה חי בפולין בעיר טרנוב אני עדיין מחפש אחר קברו יכל להיות שנקבר בעיר אחרת. בכל אופן אני נין של נכדו דרך בנו שקראו לו ישראל פרידמן

   מחק
  2. what is the source that abe zalka friedman is the son of yisrael chaim?

   מחק
 9. נכדו של בנו רבי אברהם המלאך הנו ר' יוסף אברהם צבי בן ישראל ז"ל הקבור למרגלות ציון האר"י הקדוש בצפת צ"ל . בנו הנו שלמה דב בן יוסף אברהם צבי ז"ל נצר לבעל שם טוב מצד אמו אסתר בת צבי ז"ל ולאביו יוסף אברהם צבי בן ישראל זכר צדיק לברכה זכותם תגן עלינו

  השבמחק
 10. שלום וברכה!

  יצרתי קשר עם מישהו (שלע"ע הוא לא מחוג חסידים) שקיבל בירושה מאבי אבותיו איזה כתב קבלה/חסידות נחתם ע"י אחד מזקיניו בשם עקיבה בן אהרן, ורוצה לדעת על הרקע שלו.

  (ההנחה היא שזה נכתב בערך בשנת תק"צ)

  הוא טוען שמשפחה שלו הם צאצאים של ר' אהרן בן ר' אברהם המלאך ור' לוי יצחק מברדיטשוב, אבל לא ברור.

  האם אתה יודע איפה מופיע אודות בן של ר' אברהם המלאך בשם "אהרן", או אולי תדע מי זה יכול להיות, ואם הספרייה עשויה לקחת עניין עכ"פ בקבלת עותק מהתוכן וכו'?

  יוסף ליברמן

  YosefLibs@gmail.com

  תודה מראש!

  השבמחק
 11. יש לי תמונות של הכתב עם מישהו רוצה לראות נא לפנות עלי באמצעות אימייל.

  השבמחק
  תשובות
  1. לר' יוסף ליברמן
   אחד מנכדי רבי ישראל מפיקאב בן הקדושת לוי היה נשוי לנכדת רבי ישראל חיים מלודמיר בן המלאך אין תחת ידי כעת את הפרטים
   בל"נ אכתוב לך בהמשך

   מחק
  2. אכן לרבי ישראל מפיקוב היה בן שמואל שמעלקא שהיה חתן אצל בן האור המאיר בנו הרב אלימלך מהריצוב היה נשוי כנראה לנכדה של ר' ישראל חיים הנ"ל שהיתה נכדה גם של התולדות כדלהלן לרבי אברהם דב אוירבך חתן התולדות היה בן בשם רבי דוד שהיה חתן אצל רבי יוסף מיאמפלי בן רבי יחיאל מיכל מזלטשוב רבי דוד ורעיתו קבורים בטבריה
   לרבי דוד היה בן או חתן בשם ר' לייב דהיינו או שהיה בנו וחתן אצל רבי ישראל חיים הנ"ל או הפוך והוא היה חמיו של רבי אלימלך דרברמדיגר הנ"ל
   כל מי שיכול להוסיף או להביא סימוכין צילומי מצבות להנ"ל מתבקש להנות אותנו ייש"כ

   מחק
 12. אני נכד הרה"צ רבי מנחם מונדרר זצ"ל מקאסוב ירושלים ושמעתי ממנו פעמים רבות שאנכנו נכדי ר' אבהם המלאך והמגיד ניסנו פעם למצוא היחוס ולא עלה בידינו אולי תואילו בטובכם לעזור לי בזה סבא שלי ר' מנחם מונדרר בן של רבי משה מונדרר ויש לנו יחוס עד המאור עיניים ועד רבי מנחם מענדל דכנר הרב מברהומט, אהבת שלום, ישמח משה, רפ מקוריץ, ועוד

  השבמחק