יום שני, 12 בפברואר 2024

הדיין הגאון רבי יעקב ישראל פוזן זכר צדיק לברכה

 בבני ברק נפטר היום הדיין הישיש רבי יעקב ישראל פוזן זכר צדיק לברכה.

עשרות שנים שימש כדיין בבית דינו של הגאון רבי ניסים קרליץ בבני ברק, מיום היווסדו, עד היחלשו לפני כעשר שנים, שימש גם כרב קהילת תלמידי החזון איש בזכרון יעקב, לפני כעשור נחלש בעקבות אירוע מוחי, ממנו התאושש לאט, וחזר ללימודו, אך לא לפעילותו הציבורית, והיום, כאמור, נפטר בבני ברק.

רבי יעקב ישראל פוזן זצ"ל. צילום, באדיבות המצלם
רבי יעקב ישראל פוזן, נולד בפרנקפורט שבגרמניה, לפני כמעט תשעים שנה.
לאביו רבי אליעזר פוזן, שלימים שימש כדיין בעיר לונדון שבאנגליה, ולאמו מרת חולדה.
כשעברה משפחתו ללונדון, נכנס ללמוד בישיבה הגדולה בגייטסהעד, ושם קנה את תורתו.
אחר נישואיו, כשנתיישב בבני ברק, היה מחשובי הלומדים בכולל חזון איש שנים רבות.
ומטבע הדברים, כאשר יסד רבי ניסים קרליץ את בית דינו, נבחר רבי יעקב ישראל, כבן למשפחת דיינים ותיקה, ותלמיד חכם בפני עצמו, לכהן כדיין בבית הדין בבני ברק.
כאשר נוסדה בעיר זכרון יעקב, קהילה ההולכת בדרכי תלמידי החזון איש, על ידי הרב שלום מאיר יונגרמן זצ"ל, נבחר רבי יעקב ישראל פוזן לשמש כרב ומורה דרך של הקהילה, ומספר ימים בכל שבוע היה שוהה בזכרון יעקב.

כאמור, הרב פוזן, נמנה על משפחת דיינים ותיקה,
וזה סדר יחוסו:
  • אביו, הגאון רבי אליעזר פוזן, דיין בעיר לונדון, נולד בשנת תרנ"ג בעיר פרנקפורט שבגרמניה, ובה גדל, נסע למקום תורה ללמוד בישיבת פאפא שבהונגריה - שם למד גם אביו, לאחר נישואיו שימש כמגיד שיעור בישיבתו של רבי שלמה ברויאר, חתנו של הרש"ר הירש, נתמנה לדיין בק"ק עדת ישורון פפד"מ, על מקום אביו, בשנת תרח"צ עבר ללונדון בעקבות מאורעות הימים, נתמנה גם שם כדיין בבית הכנסת עדת ישראל, וכונה בפי כל "דיין פוזן", כפי הנהוג בלונדון. נפטר ביום ב' כסלו תש"ל, והובא למנוחות בלונדון. אשתו מרת חולדה לבית פאלק, נולדה בעיר שרים הסמוכה לפוזנא, בראשית שנת תרנ"ד, נפטרה בלונדון כ"ז אלול תשט"ז.

יום שבת, 7 בינואר 2023

הגאון החסיד רבי יוסף ליברמן זכר צדיק לברכה

 מעט אחר צאת השבת, נתבשרנו על פטירתו של הגאון החסיד רבי יוסף ליברמן מזקני הפוסקים, ראש כולל וישיבת שומרי החומות, ורב בית המדרש סדיגורא, שנפטר בשבת והוא בן 95 שנה.

אין מתאים מרבי יוסף ליברמן, לכתוב עליו כאן בבלוג, שהרי רבי יוסף ליברמן עצמו עסק בבירור יחוסו שנים רבות, וכבר לפני למעלה משישים שנה, חיבר את חיבורו שלשלת יוחסין, ובשנת תשל"ח הביאו לדפוס בירושלים במספר עותקים מצומצם, ובשנת תשנ"ט הדפיסו שוב במהדורה מוגהת על ידי נכדיו.

בהקדמת ספרו, מבאר רבי יוסף את הסיבות שהביאוהו לחקור את יחוסו, ולהעלותו על גבי הכתב והדפוס, ובתוך דברי ההקדמה כותב:

       "והייתי תמיד מצטער על זה שאבותיי נוחם עדן, לא רשמו סדר יחוסם בפרוטרוט, כאשר עשו הרבה גדולי ישראל, אך מסתמא כיון שקרובים היו לדורות הקודמים לא מצאו לנחוץ להעלות על הכתב דברים שפשוטים היו בעיניהם, ויתכן גם שכתבו ונאבד או נשרף, כאשר קרה להרבה מגילות יוחסין, או שטרודים היו בעבודתם עבודת הקודש, ולא רצו להפסיק ממשנתם לומר מה נאה אילן אבות זה. 

אך כל זה לדידהו שרשפי אש שלהבת י-ה הלהיב לבבם הטהור לתורה ועבודת ה', לא כן אנו דור אחרון בני עיקבתא דמשיחא שנתמעט לבבנו, לנו יהי' אילן האבות לתועלת, כי צריכים אנו לחיזוק רב ולהתעוררות גדולה תמיד בכל הענינים, לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, ולהיות מעשיהם הטובים לפני עינינו לזכרון תמיד".

בהמשך דבריו, כותב כי מגילת היוחסין שערך, היתה בידי דודו הגאון רבי דב בעריש וודנפלד, ומצאה חן בעיניו, ואמר לו כי ראויה היא לפרסום מבחינת תוכנה וסידורה.

ואלו תולדותיו בקצרה:

רבי יוסף נולד בפרשבורג ביום ו' ניסן תרפ"ח, משפחתו עלתה לארץ ישראל, זמן קצר לפני המלחמה, בצעירותו מיד אחר הבר מצווה למד בישיבה בכפר סבא, משם עבר לישיבת היכל התלמוד, ובשנת תש"ד נכנס ללמוד בישיבת חברון. בהגיעו לפרקו, נשא לאשה את הרבנית מלכה בתו של רבי יחיאל חיים לאבין, האדמור ממאקאווא, ובכך היה גיסו של כבוד קדושת האדמור רבי אהרן רוקח מבעלזא, שאחר השואה, נשא אף הוא את בתו של רבי יחיאל חיים.

רבי יוסף ליברמן. צילום: JDN

 

רבי יוסף השקיע רבות בלימוד תורת ארץ ישראל, ואת פסקיו העלה על הדפוס בסדרת הספרים משנת יוסף. ארבעת החלקים הראשונים מספרו עסקו בהלכות שביעית, ופסקו המפורסם ביותר, הוא פרי מחקר מעמיק שהסיק כי הערבה הדרומית אינה נחשבת לארץ ישראל, ועל סמך זה נהגו אנשי ירושלים לאכול בשמיטה תוצרת חקלאית מאיזור זה. 

אומנם, ברבות הימים, הדפיס ספרים רבים בכל מקצועות התורה, תחת אותו שם, משנת יוסף.

כאמור, למדנותו וגדלותו בתורה, הביאוהו להתמנות כראש הכוללים של כולל שומרי החומות, ובאופן טבעי נתמנה גם כרב בית הכנסת בו התפלל, בית הכנסת של חסידות סדיגורא בירושלים.

לפני כשבע שנים נתאלמן מרעייתו הרבנית מלכה, ועתה, לאחר מחלה קצרה, נסתלק לבית עולמו, בשבת ויחי, י"ד טבת תשפ"ג, ויובא הערב למנוחת עולמים על הר המנוחות.


וזה סדר יחוסו מצד אב:

  • אביו, רבי טוביה ליברמן מפרשבורג, נולד בשנת תרנ"ד, נפטר י"ג חשון תשכ"ו, ומנוחתו על הר המנוחות. אשתו מרת רעכיל, בת רבי יקותיאל פרוידיגער מבודפסט, ממשפחה גדולה ומפורסמת.
  • אביו,  רבי משה ליברמן, פרנס ומנהיג בקהילת קאשוי, נולד בשנת תרכ"ד, אשתו הראשונה, ממנה נולדו רוב בניו, מרת חוה רבקה, בת רבי ברוך גרוס מגזע החתם סופר, התחתנו בשנת תר"ן, והיא נפטרה ביום ח' תמוז תרנ"ח. בזיווג שני נשא את מרת בלימא בת רבי ישראל שפירא. רבי משה, נפטר ביום ו' ניסן תרצ"ב, ומנוחתו בקאשוי.

יום שבת, 24 בדצמבר 2022

רבי מנדל אטיק זכר צדיק לברכה

במהלך המחקר שלי על הקהילה האשכנזית בצפת, מצאתי מידע על משפחות רבות, וביניהן משפחת אטיק הירושלמית, משפחה שהגיעה לירושלים מצפת, אך עוד קודם לכן, מקורה בקהילה האשכנזית בטבריה. ועתה, כאשר נפטר הגאון רבי מנדל אטיק, מצאתי הזדמנות לפרסם את המידע שברשותי.

הגאון רבי מנדל אטיק נפטר בירושלים בשבת האחרונה לאחר מספר שנים של מחלה, ואלו תולדותיו.

רבי מנדל, או בשמו המלא מנדל שניאור זלמן אטיק, נולד בירושלים שבין החומות בשנת תרפ"ט לערך. בצעירותו קנה את תורתו במוסדות עץ חיים, תחילה בת"ת עץ חיים המפורסם, ולאחר מכן המשיך בישיבת עץ חיים. התקרב אל גדולי הדור, כמו רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר, והגאון בעל החזון איש, שעודדו מצידם את הלמדן הצעיר. אך פרשה בפני עצמה, היא קרבתו הגדולה אל הרב מבריסק - רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, רבי מנדל השתתף בשיעורו השבועי, וקיבל ממנו רבות.

נשא לאשה את מרת שרה לאה לבית שלזינגר, מצאצאי אנשי המעלה שבירושלים. אביה רבי שמעון הלל שלזינגר היה נכד רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ומצאצאי רבי נחום שאדיקר ורבי אליעזר ברגמן. אמה, אסתר הענדיל היתה בת רבי ברוך ראובן שלמה יונגרייז, מזכיר העדה החרדית בירושלים, וחתן חתנו של רבי אברהם שאג.

כאמור, רבי מנדל הגיע מישיבת עץ חיים אל הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, והיה בין התלמידים הראשונים בישיבה, גם אחר נישואיו, המשיך ולמד בכולל שעל יד ישיבת מיר, שנים רבות, ונחשב לאחד מגדולי השקדנים.

בשנות התש"ל, פתח כולל בירושלים, בו למדו אברכים שקדנים שגדלו והיו למרביצי תורה בעצמם.

בשנת התש"ן, פתח ישיבה בירושלים, ישיבת ארץ צבי, ובה הרביץ תורה לתלמידים רבים. במשך כעשרים שנה פעלה הישיבה, ונחשבה לאחת הישיבות החשובות בירושלים.

כאמור, לפני שנים מספר נפל למשכב, וכעת, נפטר לבית עולמו, והוא בן תשעים וארבע שנים.

*  *  *  *  *  *

וזה סדר יחוסו, 

[אומנם, כבר פרסמתי את עיקרי יחוס משפחת אטיק, לפני כשמונה שנים, עת נפטר אחיו הצעיר רבי אברהם אטיק ראש ישיבת באר שלמה, על פי מה שפירסם נפתלי וקשטיין במדור ויתילדו מספר שנים קודם לכן, אך כאמור, נתווסף לי כעת מידע חדש על המשפחה הצפתית, והמשפחה הטבריינית, ובו אתמקד במאמר זה].

  • אביו, הגאון החסיד רבי שלמה צבי אטיק, נולד בעיר צפת בשנת תרס"ה לערך, נשא לאשה את מרת חיה לאה בת רבי יהושע שמעון וינגרטן, מחסידי קרלין בירושלים, ומשכך, קבע את מושבו בירושלים. רבי שלמה צבי נפטר ביום ט"ז כסלו תשמ"ז ומנוחתו על הר הזיתים. על מצבתו לא נכתבו תארים, רק הביטוי התלמודי המפורסם: "שייף עייל שייף נפיק, וגריס באורייתא תדירא, ולא מחזיק טיבותא לנפשיה". מצאצאיו: א. רבי מנדל דידן. ב. רבי אהרן יוסף אטיק מבני ברק נפטר תשע"ה. ג. רבי אברהם דוד אטיק הנזכר. ד. מרת שרה אשת הגאון החסיד רבי יעקב קוז'ליק מחסידי גור. ה. מרת חנה אשת רבי יעקב יצחק פרקוביץ ו. מרת רחל קלפהולץ. ז. מרת אסתר אשת האדמור מפוריסוב. ח. מרת ראדיל אשת רבי משה קליקשטיין.

יום שני, 10 בינואר 2022

רבי יהוסף חיים שיינפלד אב"ד קרית הרצוג

 היום נפטר בבני ברק, הגאון הצדיק רבי יהוסף חיים שיינפלד גאב"ד קריית הרצוג, וחבר בית דינו של הרב לנדא זצ"ל אב"ד בני ברק.

רבי יהוסף חיים נולד בתמוז תרפ"ח בבחרותו למד אצל דודו בעל האור מלא מקאסאן, ולימים הנציח את זכרו, בבית המדרש שהקים בבני ברק. 

אחרי השואה, בה איבד את הוריו, הגיע לאמריקה, שם נשא לאשה את רעייתו מרת שרה אדל, בתו של האדמו"ר רבי יחיאל יהודה טאוב מראזלא, ונתיישב בקליבלנד אוהיו, וכיהן בישיבתו של גיסו האדמו"ר מקאליב זצ"ל. 

לימים, עלה כאמור לארץ ישראל, ונתיישב בבני ברק, בה יסד את בית מדרשו, אור מלא - קאסאן, ונתחבב מאד על רבה של העיר הרב לנדאא שסמך עליו, והפקיד בידו את הפיקוח על העירוב בשכונתו, ואת הפיקוח על השחיטה מטעמו, נחשב לראש השוחטים, ולרב הפוסק בעניני השחיטה.

צאצאים רבים לו, והיה מחותן עם כל גדולי האדמורים, מתורתו נדפס בספר וישבר יוסף.

היום כאמור, נפטר בבני ברק, והוא בן 94 שנים.


וזה סדר יחוסו:

אביו, רבי ישראל שלמה שיינפלד הי"ד מנירדהאז, נהרג בשואה, במחנה ההשמדה אושוויץ ביום כ"ג תמוז תש"ד. אשתו מרת פעריל פייגא הי"ד בת רבי יצחק אייזיק נגלר מנירדהאז.