יום חמישי, 5 במרץ 2009

אילן היוחסין של הרב ישעיהו בנט / בנעט

מאמרי הרביעי, יעסוק בתולדות משפחתו של הרב ישעיהו בנט.
וראשית אפנה לקוראים: אם בידכם חומר גנאלוגי על משפחות רבנים, ואתם חפצים לפרסמו, אתם יכולים ליצור עמי קשר, ואני אפרסם כאן עם קרדיט מלא.


הגאה"ק רבי ישעיה בנעט (נולד תקנ"ג, נפטר י"ט כסלו תרכ"ה) אבד"ק קאלוב ומחוז סאלבאטש, ומגדולי הרבנים בהונגריה. נקרא על שם זקן זקינו ר' [סעדיה] ישעיהו קצנלבוגן, ויש המשערים כי נקרא על שם השל"ה, כי אביו היה מעריצו של השל"ה, ואף היה מתפלל מתוך סידור השל"ה.
בנו של הגה"ק רבי מרדכי באנעט אבד"ק ניקלשבורג, וחתנו של הגה"ק רבי אלעזר לעוו אבד"ק סאנטוב, בעל שמן רוקח.
בילדותו כונה ר' ישעיה 'הספריה החיה', בגלל שהיה בור סוד שאינו מאבד טיפה. שימש ברבנות בכמה ערים, בתחילה היה אב"ד נאחוד ולאחר מכן אב"ד מיסליץ (מיזלוב) במורביה, ובשנת ת"ר נהיה רבה של קאלוב ושל מחוז סאלבאטש בהונגריה. ומנו"כ בקאלוב.
היה בין ששת הרבנים שהגישו לפני הקיסר פראנץ יוזף השלישי, בקשה להפרדת הקהילות.
בהספד עליו נזכר, כי היה לומד תורה אף כשיסורים תקפו עליו.

בנו וחתניו
 • בנו: רבי יששכר דוב אברהם באנעטה, מילא מקום אביו כאבד"ק קאלוב, משנת תרכ"ו עד שנת תרס"ב.
 • בתו: חוה רייצה אשת רבי אברהם יצחק גליק, נולד בשנת תקפ"ו, במשך שלש שנים היה אב"ד קאלוב, ומשם נלקח להיות אבד"ק טאלטשאווא והגלילות. נפטר ו' אייר תרס"ט. מגדולי פוסקי זמנו, והיה מחותן עם רבנים אחרים בדורו כבעל הקיצור שלחן ערוך, והג"ר אשר יונגרייז מטשענגער.
 • חתנו: רבי יוסף אליהו הכהן זלפרוינד אבד"ק האלאש, מגזע הש"ך, בסוף ימיו הי' דר בשאמשאן, כי שנא את הרבנות.
 • חתנו: רבי שמואל כץ קרדוס.
 • היו עוד בנים נוספים, חלקם נזכרים כאן למטה בתגובתו של הבקי ר' דובעריש וועבער.

יחוס משפחתו
אביו
ר' מרדכי באנעט נולד בשורגא תקי"ג, למד בישיבותיהם של גדולי הדור, ואף אצל הנודע ביהודה. אשתו שרה פינקל בת ר' גומפל פרוסטיץ מניקלשבורג. כבר בשנת תקל"ח נתמנה לדיין בניקלשבורג, לאחר מכן נתמנה לרב בכמה מקומות, ובשנת תקמ"ט כשנפטר ר' שמואל שמעלקא מניקלשבורג, נתמנה ר' מרדכי לאב"ד ניקלשבורג וכל מדינת מורביה. נפטר י"ג אב תקפ"ט.
המהר"ם בנעט היה בן ר' אברהם ביהא. כפי שמשער ר' אברהם בנדיקט, ר' אברהם זה הוא בנו היחיד של בנו של ר' חיים לייזר'ש, אשר היה חתנו של החכם צבי. ומעב"ק. ר' חיים לייזר'ש היה נכדם של ר' זכריה מנדל בעל הבאר היטב, ושל ר' משה פנחס חריף אב"ד לבוב.
אשת ר' אברהם ביהא מרת פראדל היתה בת ר' אברהם אבריל בנעט חתן ר' סעדיה ישעיהו קצנלבוגן חתן ר' נפתלי כץ בעל הסמיכת חכמים, ומעב"ק מגזע המהר"ל. [כל זה על פי גירסתו של ר' אברהם בנדיקט, ויש גירסאות שונות בדבר].

חותנו בעל השמן רוקח
הגאון הקדוש ר' אלעזר לעוו אב"ד סאנטאב בעל השמן רוקח, נולד תקי"ח לאביו ר' אריה ליב אב"ד פילץ, ב"ר פנחס זעליג אב"ד לאסק בעל המחבר עטרת פז, ב"ר משה, מצאצאי ר' יצחק איציק חריף אב"ד אפטא וקראקא. אשת ר' אריה לייב אב"ד פילץ היתה לאה רייצה בת ר' שמואל כץ לסקר [מהעיר לסק, ר' שמואל היה גם אביו של ר' יצחק כץ הנזכר במאמר על חותנו של הרב ברוך שמעון סלומון, והרחבנו אודותיו במאמר נפרד לתולדות ר' שמואל כץ מלסק], ב"ר יחיאל מיכל כ"ץ, בנו של ר' אלעזר המוכיח, ב"ר יעקב כץ, שהיה חתנו של ר' אברהם הלוי אחיו של המהרש"א. כבר בימי בחרותו, נתמנה ר' אלעזר לדיין בויידיסלוב, ואחר כך, מילא מקום אביו כרב בפילץ. ומשם נלקח אל העיר הגדולה סאנטוב, נפטר כ"ו שבט תקצ"ז. ומצאצאיו יצאו גדולי תורה רבים, משפחות ענפות בישראל, [ואם ירצה ה', עוד נקדיש מאמר מיוחד לתולדותם].
אשתו הראשונה של בעל שמן רוקח, היתה מרת יטלה, בת ר' מרדכי הלוי, מגזע רייצעס מקראקא, ונכדת הב"ח ובעל התורת חיים. ונולדו לו ממנה בניו הראשונים, בשנת תקנ"ב נפטרה מרת יטלה, והתחתן ר' אלעזר בזיוו"ש עם מרת רבקה אסתר בתו של ר' אברהם אבלי הכהן רפופורט בעה"מ שו"ת כתר כהונה, וממנה נולדה מרת גיטל אשתו של ר' ישעיה בנעט דנן.

בעל כתר כהונה
ר' יצחק אברהם אבלי הכהן רפופורט אב"ד פינטשוב, בעל שו"ת כתר כהונה. נפטר בר"ה תקס"ט. ב"ר משה דובעריש כץ אב"ד אפטא, ב"ר יצחק אב"ד סטאבניץ ואפטא, הוא הדפיס שו"ת גבורת אנשים מאבי הש"ך. ב"ר משה ר"מ בפודהייץ בנו של הש"ך. ומעב"ק.

יחוס משפחת בנעט
ר' אברהם אבריל יפה, בן ר' מרדכי יפה בני"ט (חתן ר' סיני דיין בפפד"א) בן ר' יום טוב יפה רב בנ"ש בן ר' אברהם אבריל יפה רב המדינה בן ר' פרץ יפה בנו של ר' מרדכי יפה בעל הלבושים.
כן כתב הנוסח אצל פרבר בספרו פאר מרדכי, ואילו בנדיקט כותב את סדר היחוס של משפחת בנעט, קצת אחרת.
ר' אברהם אבריל היה בנו של ר' מרדכי בנעט (אשתו אסתר בת ר' הירש אוסטרייך) ב"ר יום טוב בנעט ב"ר מרדכי בנעט ב"ר יום טוב המכונה בנעט.
פרטים נוספים, בספרו של רמא"ז קינסטליכער, 'החתם סופר ובני דורו: אישים בתשובות חתם סופר', ב"ב תשנ"ג, בערכו של ר' ישעי'. וספר חזון ישעי' מהרב מטשענגער. וראה עוד במאמרו של ר' אברהם בנדיקט בהקדמות לספרי חידושי מהר"ם בנעט.

43 תגובות:

 1. איך "ספרייה חיה" אם אז המילה לא הייתה קיימת?

  השבמחק
 2. אני כותב כאן בעברית, השפה המדוברת בסביבתו לא היתה עברית, אלא גרמנית, או אידיש. או איזו שהיא שפה אחרת שדיברו במיקולוב היא ניקלשבורג. האם אתה חושב שגם בשפות הללו לא היתה קיימת המילה ספריה?

  השבמחק
 3. להרב ר' בנימין נ"י

  כמה תיקונים:

  חתנו: רבי יוסף אליהו הכהן זלפרוינד אבד"ק האלאש, מגזע הש"ך, בסוף ימיו הי' דר בשאמשאן, כי שנא את הרבנות.
  כל זה אינו נכון וערבוב
  ר' יוסף אליהו לא היה אב"ד בהאלאש, רק היה גר שם
  אביו היה הג"ר אלכסנדר יעקב הכהן זעעלנפריינד זצ"ל אבד"ק בשאמשאן, אשר בסוף ימיו הי' דר בהאלאש ונפטר שם י"ב תשרי שנת תרל"ד
  אשת ר' יוסף אליהו, ה"ה מרת לאה ע"ה בתו של הג"ר ישעי' בנעט ז"ל הנ"ל

  להג"ר ישעי' בנעט היה לפחות י"ג ילדים
  ביניהם, בנו ר' אשר לעמיל בנעט מק"ק סאטמאר, בנו ר' משה בנעט מכפר סורדאק בזיבענבערג, ר' מרדכי אהרן הנפטר בדמי ימיו בשנת תקצ"ג ועוד כמה בנות

  דובעריש וועבער
  ניו יורק

  השבמחק
  תשובות
  1. בס"ד
   לכבוד הרב דובעריש שליט"א
   אינני יודע מה האמת, אלא ששמעתי מסבי ז"ל [ר' יצחק הכהן זלפריינד בן ר' יוסף אליהו בן ר' דב בן ר' יוסף אליהו חתן ר' ישעי' בנעט] שהכתירו את ר' יוסף אליהו לרב העיר האלאש אלא שמכיון שרצו להחליט עבורו בדברים של לבוש וכו' והוא התקשה לסבול מצב כזה..... קרע את הקאנסעס והתפטר מהרבנות והמשיך לדור שם כאיש פרטי.
   בכבוד ובהערכה
   אשר ישעי' הכהן זלפריינד בן ר' דב בן ר' יצחק הנ"ל
   3140013@GMAIL.COM

   מחק
  2. מי היה אמו אשת הג"ר אלכסנדר יעקב הכהן זעעלנפריינד זצ"ל אבד"ק בשאמשאן?

   מחק
 4. שלום עליכם, וברוכים הבאים להרב דובעריש וועבער

  אם לא הצלחתי בעבר לקבל ממך תשובה באימייל אישי, לפחות הגבת כאן בבלוג שלי..

  ישר כח על תגובתך וההוספות החשובות.

  השבמחק
 5. הרב ישעיהו בנעט נפטר מסרטן הגרון
  היתה לו בת מריה (מרים) שהתחתנה עם אברהם נויווירט בנאג'-אלו

  השבמחק
  תשובות
  1. ישעיהו בנאט היה סבו של פרידמן דוד ואמו הייתה מרים לבית בנאט אולם
   היא נישאה למרדכי פרידמן שניספו בשואה באנץ

   מחק
  2. יעקב גולדשטיין14 במאי 2015 בשעה 11:40

   מרים פרידמן היתה בתו של מרקוס בנדיקט, בנו של אלעזר בנדיקט-בנט מאבאווי-סנטו, בנו של ר' ישעיה בנעט.

   מחק
  3. יעקב גולדשטיין14 במאי 2015 בשעה 11:44

   תיקון: מרקוס בנדיקט מאבאווי סנטו היה בנו של אלעזר בנדיקט-בנט מקאלוב.

   מחק
 6. ישר כח על ההוספה החשובה.
  האם אתה מצאצאיו?

  השבמחק
 7. אכן, אני מצאצאיו הישרים, דרך בתו מרים, שעל שמה גם סבתי

  השבמחק
 8. מאוד הייתי רוצה לדעת מקור הדברי שרבי חיים ליזרל היה נכד המהר"ם חריף, וההויכער רבי ליב אבד"ק קראקא. כיון שלפי דעתי אינו הולם את המציאות, ואסביר דבריי.
  לחכם צבי כמה וכמה חתנים ושלשה מהם: ר' ליב אבד"ק אמשטרדם, ר' יעקב חריף אבד"ק לעשנוב, ובנו של ר' חיים ליזרל.
  ר' ליב אבד"ק אמ"ד היה המבוגר מבין הבנים בנשאו את מרים בתו הבכירה של החכם צבי, הוא היה בן בתו [דור שני] של ההויכער רבי ליב, והאיך זה שגיסו היה דור רביעי לזקינו הנ"ל (1. רבי חיים ליזרל 2. בן ר' אליעזר 3. בן או חתן הבאר היטב 4. בן ההויכער רבי ר' ליב).
  ומצד השני, רבי יעקב חריף נשא את פרידא בתו הצעירה של החכם צבי והוא היה בן המהר"ם חריף ואולי גיסו המבוגר!? היה דוד שלישי להמהר"ם חריף (1. ר' חיים ליזרל 2 בן רבי אליעזר 3. בן המהר"ם חריף)
  בכבוד רב
  יונ"ה הק'

  השבמחק
 9. בהמשך לדבריי הנ"ל:
  ידידי הר"ר דובעריש הנ"ל הפנה תשומת לבי שמקור הדברים הוא כתבי הגאונים עמוד 60.
  ובכן שם מביא שר' חיים ליזרל מחותנו של החכם צבי הוא הג"ר משה חיים מלבוב.
  ובכן אחרי בדוקי, תמהני על הרב בנדיקט שתים.
  האחד:
  הרב בנדיקט מביא ששמו הלועזי של אבי המהר"ם בנעט היה אברהם לאזארוס, ולו גם בת לאה. והחליט על סמך זה שרבי אברהם היה ממשפחת המפורסמת "לייזרש" אשר גם ר' חים ליזרלס -אבי חתנו של החכם צבי - נמנה בין תולדותיה. וזה פוענח יחוס המהר"ם בנעט להחכם צבי.
  ראשית יש לדעת שמשפחת "ליזרס" אין להם שום שייכות להעיר לבוב, לא נמצא זכרם בין כותבי תולדות העיר לבוב, ומחותנו של החכם צבי נקרא כן על שם אביו או חותנו.
  ועוד, בכתבי הגאונים שם מביא רשימת תולדות ר' משה חיים הנ"ל, בנו הראשון חתן החכם צבי, בנו השני שמו אליעזר ליזר! ולו בן בשם אברהם! ולו בת בשם לאה! היא אשת הג"ר זאב דוב שיף מקראקא.
  למה לא הביא הרב בנדיקט שוויון השמות בין צאצאי שני האחים.
  ולא עוד, שעל סמך השערותיו הייתי אומר שר' ליזר הלזה הוא היה חתן החכם צבי, ועל כן נקרא בנו ר' אברהם ביה"א "אברהם לאזארוש"!!!
  שנית:
  לפי הנ"ל יצא לנו שר' זאב דוב שיף היה גיסו של המהר"ם בנעט, או לכה"פ חתן דודתו. והמעיין בספרו מנחת זכרון, יווכח שמביא את המהר"ם בנעט כמה פעמים ואינו מציין לו פעם אחד את התואר "ש"ב", בשעה שלשאר קרוביו טורח לציין.

  כמובן שעדיין אפשר לומר שר' חיים ליזרל, ור' משה חיים שני אנשים נפרדים המה, אבל אז לא נוכל לומר, שר' חיים ליזרל היה נכד המהר"ם חריף וההויכער רבי ר' ליב.

  בכבוד רב
  יונ"ה הק'

  השבמחק
 10. העירוני, שיש כאן טעות,
  ר' מרדכי בנעט נתמנה לאב"ד בניקלשבורג, לאחר פטירתו של רבי גרשון חיות, שהוא זה שנפטר בשנת תקמ"ט.
  ר' שמעלקה, נפטר כבר בשנת תקל"ח.

  השבמחק
 11. http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=5324&start=25

  השבמחק
 12. ידוע לי שאני מצאצאיו של הרה"ג יחזקאל בנעט זצ"ל אב"ד נייטרא . יש לי מגילת יוחסין שמגיע ממנו עד למהר"ל מפראג זצ"ל דרך ביתו פייגלא וחתנו הרב כ"ץ. מצאתי רמזים לכך שהרב יחזקאל בנעט היה אחיו של מהר"מ בנעט זצ"ל אב"ד ניקלשבורג, אך אינני בטוח בכך. האם למישהו פה יש אינפורמציה על הרה"ג יחזקאל בנעט ויכול לאשש זאת?

  השבמחק
 13. ידוע לי שאני מצאצאיו של הרה"ג יחזקאל בנעט זצ"ל אב"ד נייטרא . יש לי מגילת יוחסין שמגיע ממנו עד למהר"ל מפראג זצ"ל דרך ביתו פייגלא וחתנו הרב כ"ץ. מצאתי רמזים לכך שהרב יחזקאל בנעט היה אחיו של מהר"מ בנעט זצ"ל אב"ד ניקלשבורג, אך אינני בטוח בכך. האם למישהו פה יש אינפורמציה על הרה"ג יחזקאל בנעט ויכול לאשש זאת?

  השבמחק
  תשובות
  1. לא בדקתי את הנושא עכשיו.
   אבל נראה לי שר' יחזקאל לא היה אח של מהר"מ בנעט.
   נראה לי שזה פשוט לא מתאים עם הזמן.

   אולי תספר לי על מגילת היוחסין ממנו עד להמהר"ל.
   אפשר כאן, ואם תרצה, תוכל ליצור קשר במייל.
   btoladot
   שטרודל
   gmail.com

   מחק
  2. אני צאצא של ר' יחזקאל בנעט ויש בידי ספר עליו אשמח לעזור elim7574@gmail

   מחק
 14. היה לי סב בשם רבי אברהם יודא בנעט, שנפטר בערך בשנות התר"ל- תר"מ. בנו היה מחבר הספר ליקוטי שם בשם רבי שמואל מרדכי הכותב על עצמו 'מגזע' רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג. והמסכימים על ספרו כותבים עליו שהוא נכד רבי מרדכיץ. אך לא ידוע לי איך

  אני רוצה לדעת שם של אביו של רבי אברהם יודא שהיה לכאורה נכד או בן לרבי מרדכי. רבי אברהם יודא היה מונח במונקאטש, אך אין שם הבית החיים. באיזה אתר ראיתי שרבי אברהם יודא היה בן רבי משה בן רבי מרדכי, אך לא ידוע לי על בן שהיה לרבי מרדכי בשם משה.

  השבמחק
 15. ומספר מלים יישר כח לרבי בנמין היקר על האתר הנכבד הזה. למשפחותם לבית אבותם. דע מאין באת.

  ולכל הידענים, האם יש איזה דרך חקירה בו אוכל להתודדע בספרי מאטקיקל למיניהם מי היה אביו של רבי אברהם יודא, או אברהם יהודה בנעט.

  השבמחק
 16. גם יש לחקור בכיון על שם מי נקרא אברהם יודא. אברהם הרי היה שם אביו של רבי מרדכי. בזכרוני מאיזה מקום כי היה לרבי מרדכי אח בשם יהודא.

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום שלום,
   כבר שמעתי משאלה זו לפני כמה שנים.
   אני מכיר כמה צאצאים של ר' אברהם יהודה בנעט.
   אבל עדיין לא מצאתי לזה תשובה סופית.

   מחק
  2. יישר כח על התשובה.

   האם יש דרך לברר על ידי המאטריקל?

   מחק
  3. למיטב ידיעתי, אין רשימות מסודרות ממונקאטש.

   מחק
 17. במפקד אוכלוסין שנערך בפילץ ב-1791 יוצא שבעל השמן רוקח נולד תקי"א ולא תקי"ח ואשתו בתקי"ג. (ככה יוצא יותר טוב עם שנת לידת בנם הבכור)

  השבמחק
  תשובות
  1. להחליף בין אות א' לח', בכתב רשי, זה ממש לא מסובך..

   מחק
 18. רבי דוד אלי' בנעט, חסיד וורקא, היה בן בנו של רבי מרדכי, ככה מצאתי כתוב, אחד יודע איך

  השבמחק
  תשובות
  1. היכן חי אותו רבי דוד אליהו? ומתי?

   מחק
  2. רבי דוד אלי' היה חי בווראשא כמדומה, הוא זקנו של החוקר יהושע אייבשיץ הכותב בספריו עליו , אך לא בקי איך הוא נכד רבי מרדכי.

   מחק
 19. שלום. אני מתעסק רבות באילנות יוחסין של משפחתי ביניהם אני מיוחס למשפחת בנט אני דור 7 לרבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא ,סטאשין ופקאש אביו של ר' יחזקאל היה בן דודו של ר' מרדכי בנעט אב"ד נקלשבורג . משפחת בנעט מיוחסת להשל"ה בעל הלבושים ר' שאול קצלנבוגן (וואהל) הסמיכת חכמים המהר"ל מפראג ועוד מי שרוצה לדעתיותר יכול ליצור קשר ב elim7574@gmail.com

  השבמחק
 20. שלום להרב בנימין שמחכים אותנו באתרו ובמאמריו החשובים
  רציתי רק להוסיף שהרב רבי מרדכי בנט היה קודם רב בעיר לונדנברג שבמורביה
  לפני רבונתו בעיר ניקלשבורג
  רפאל שפירא

  השבמחק
 21. שבוע טוב
  ידוע במשפחתנו כי אנו צאצאים של המהר"ם בנט,
  זאב בן שמואל מרדכי, בן אברהם יהודה בנט

  האם ידוע הקשר בין אברהם יהודה בנט למהר"ם בנט?

  השבמחק
  תשובות
  1. לי לא ידוע הקשר. וניסיתי לברר כבר לפני שנים רבות.

   מחק
 22. שלום רב
  לאחר כמה בדיוקת ובירורים
  הרב אברהם יהודה בנט היה בן משה בן משה מרדכי (מוזר מעט שנקרא כשם אביו, אך כן כתוב בספר רבותיה דיחזקאל לתולדות הר"ר יחזקאל בנעט)
  הרב משה מרדכי (היה בן דודו של המהר"ם בנעט,ואחיו של הרב יחזקאל בנעט) היה בנו של הרב יעקב, בן הרב יוחנן בנט
  אחות של הרב יוחנן בנעט היא פראדל, אמו של הרב מרדכי בנעט (שנקרא כשם משפחת אמו)
  יוחנן ופראדל בנעט היו בני הרב אברל בנעט
  מי שרוצה לראות הרחבת הדברים בספר רבותיה דיחזקאל, נמצא בהיברובוקס

  השבמחק
  תשובות
  1. לא כתוב ברבותיה דיחזקאל, שאברהם יהודה היה בן של משה.
   על סמך מה אתה כותב את זה?

   מחק
 23. מי היה אשת הג"ר אלכסנדר יעקב הכהן זעעלנפריינד זצ"ל אבד"ק בשאמשאן?

  השבמחק
 24. אולי מישהו יודע אם הייתה לו שושלת בפולין? אני יודעת מסתבר שלי ז"ל שהמשפחות של הוריו בנט וברנד והיה לו סבא שהיה רב גדול בפולין ניהל או הקים ישיבה גדולה שם (סבא שלי למד בחדר אצלו)

  השבמחק
  תשובות
  1. אב סבי היה הרב דוד בנט זצ"ל. עלה לארץ ישראל בסוף שנות השלושים יחד עם אשתו אסתר בהשפעתו של סבי החלוץ ישעיהו בנט ז"ל שהציל אח"כ את ארבעת אחיותיו ואח נוסף מהשואה. אינני בטוחה שאתה מתכוון אליו כי ע"פ עבודת השורשים שלי אב סבי הרב דוד בנט הוסמך לרבנות אך לא עסק בכך בשל הנסיבות הכלכליות הקשות שהיו בתקופה שבין מלחמות העולם.

   מחק
 25. האם מי שהוא יודע אם הרב פנחס ברויאר שהיה דיין בשיף שוהל בוינה ,אם היה מצאצאי מהר''ם בנעט?

  השבמחק