יום שני, 10 בינואר 2022

רבי יהוסף חיים שיינפלד אב"ד קרית הרצוג

 היום נפטר בבני ברק, הגאון הצדיק רבי יהוסף חיים שיינפלד גאב"ד קריית הרצוג, וחבר בית דינו של הרב לנדא זצ"ל אב"ד בני ברק.

רבי יהוסף חיים נולד בתמוז תרפ"ח בבחרותו למד אצל דודו בעל האור מלא מקאסאן, ולימים הנציח את זכרו, בבית המדרש שהקים בבני ברק. 

אחרי השואה, בה איבד את הוריו, הגיע לאמריקה, שם נשא לאשה את רעייתו מרת שרה אדל, בתו של האדמו"ר רבי יחיאל יהודה טאוב מראזלא, ונתיישב בקליבלנד אוהיו, וכיהן בישיבתו של גיסו האדמו"ר מקאליב זצ"ל. 

לימים, עלה כאמור לארץ ישראל, ונתיישב בבני ברק, בה יסד את בית מדרשו, אור מלא - קאסאן, ונתחבב מאד על רבה של העיר הרב לנדאא שסמך עליו, והפקיד בידו את הפיקוח על העירוב בשכונתו, ואת הפיקוח על השחיטה מטעמו, נחשב לראש השוחטים, ולרב הפוסק בעניני השחיטה.

צאצאים רבים לו, והיה מחותן עם כל גדולי האדמורים, מתורתו נדפס בספר וישבר יוסף.

היום כאמור, נפטר בבני ברק, והוא בן 94 שנים.


וזה סדר יחוסו:

אביו, רבי ישראל שלמה שיינפלד הי"ד מנירדהאז, נהרג בשואה, במחנה ההשמדה אושוויץ ביום כ"ג תמוז תש"ד. אשתו מרת פעריל פייגא הי"ד בת רבי יצחק אייזיק נגלר מנירדהאז.

אביו, רבי שמואל שיינפלד הי"ד מקאשוי, מסופר עליו כי היה תלמיד חכם מופלג ירא שמים וחסיד, היה גומר תהילים בכל יום, נהרג אף הוא באושוויץ. אשתו מרת רייזל לבית רוטנברג, בתו של בעל הבני שילשים מקאסאן.

אביו, רבי משה יוחנן שיינפלד אב"ד מיהאלי-פאלווא, תלמיד מובהק לבעל הכתב סופר, עשרים ושתים שנה כיהן ברבנות, והרביץ תורה לתלמידים. נפטר כ' סיון תרע"ג. אשתו מרת שרה בת רבי מארקל פרידמן, נפטרה י' שבט תרפ"ד. הזכרנוהו בעבר כשנפטר נינו האחר רבי יוחנן סופר מערלוי.

אביו, רבי בנימין שיינפלד. זוגתו מרת פייגא בת רבי משה יוחנן רוזנברג.

תגובה 1:

  1. מה המקור לכך שזוגתו של בנימין שינפלד שמה פייגא? המקור היחיד המוכר לי שמציין שם זה הוא קונטרס זכור לאברהם מאת חנניה יו"ט ליפא ברוין. אמנם שמה ההונגרי פאני אבל השם פייגא לא מופיע אצל ילדי משה יוחנן שינפלד, אחיו ואחותו ומופיע רק אצל נכדי משה יוחנן.

    השבמחק