יום שלישי, 4 בדצמבר 2012

הגאון רבי עמרם זקס

בבני ברק נפטר הלילה הגאון הגדול רבי עמרם יצחק זקס ראש ישיבת סלבודקה.

ראש הישיבה נולד בירושלים בשנת תרפ"ז. בילדותו ובבחרותו, למד בת"ת ובישיבת עץ חיים, תחת הנהגתו של ראש הישיבה הגאון רבי איסר זלמן מלצר. משנפתחה ישיבת סלבודקא בבני ברק, גלה למקום תורה, עד שנבחר כחתן לנכדתו של ראש הישיבה הגאון רבי אייזיק שר, בת לחתנו הגאון רבי מרדכי שולמן [שבאותם ימים היה באמריקה לטובת הישיבה], זמן קצר לאחר נישואיו, כבר נתמנה למסור שיעורים בישיבה, תפקיד בו נשא שנים רבות, לאחר פטירת חמיו בשנת תשמ"ב נתמנה למלא את מקומו כראש הישיבה. הלילה, כאמור נפטר לאחר מחלה קשה.

אילן יוחסין של רבי עמרם מתפרס על פני משפחות הישוב הישן בירושלים, ומשם עולה מעלה לנפוצות ישראל, בהונגריה, גרמניה, פולין, ליטא, וכל מקומות בני ישראל למושבותיהם.
 וזה סדר יחוסו.
רבי עמרם זקס מארח את האדמור מצאנז בישיבת סלבודקא


אביו, רבי (חיים אליהו) זלמן זקס, היה מוכר ספרים ותשמישי קדושה בירושלים, ואחר כך בבני ברק. נפטר ח' אדר א' תשל"ח. על מצבתו נכתב, "גברא רבא ויקירא גריס באורייתא תדירא ירא וחרד משאו ומתנו באמונה מנקיי הדעת שבירושלים". זוגתו מרת אסתר לאה לבית פרידמן נפטרה כ"ה אייר תשל"ו, מנוחת שניהם על הר הזיתים בירושלים.
אביו, רבי דוב בער זקס מירושלים, נפטר ה' תמוז תרצ"ז, זוגתו מרת יוכבד דבורה לבית כהנא שפירא.
אביו רבי אברהם אלקנא זקס, נולד בשנת תר"ו בירושלים, נשא לאשה את מרת דאבע לבית גרבוס. ר' אברהם אלקנה, היה מעסקני הציבור הבולטים בירושלים, בתור ממונה כולל הו"ד [הולנד דויטשלנד], היה גם גבאי בחברא קדישא, ובבית מושב זקנים, כיהן גם כחבר בועד העיר, וממנהלי ועד הכללי, והשתתף בקניית שכונות רבות בירושלים. כיהן גם כחזן בבית הכנסת אהבת ציון של כולל הו"ד, בחצר שקנה זקינו ר' צדוק הלוי. ר' אברהם אלקנה, נפטר ה' ניסן תרס"ג וזוגת מרת דאבה נפטרה ג אדר ב תרע"ט.
אביו, רבי משה זקס, מתמידי חתם סופר הראשונים שעלו לארץ ישראל, נולד במיינינגען שבגרמניה [במחוז זאכסן, ועל כן נקראה המשפחה זאקס], בשנת תקע"א לערך, עלה לארץ בבחרותו, בשנת תקצ"א לערך, נפטר ו' תמוז תר"ל. בירושלים נשא לאשה את זוגתו מרת רחל בת ר' צדוק הלוי היא נולדה בשקלוב בשנת תקע"ה לערך, עלתה לארץ עם הוריה כשהיתה ילדה קטנה, נפטרה כ"ח אלול תרנ"ג.
אביו, רבי מרדכי.

רבי זלמן זקס הנזכר, היה חתנו של רבי מרדכי פרידמן, מירושלים, מחותנו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד.
אביו, רבי עמרם אייזיק פרידמן מברגסאז. על שמו נקרא רבי עמרם זקס.

רבי דב בער זקס הנזכר, היה חתנו של רבי צבי אשר כהנא שפירא, נולד תרי"ג לערך בקראקא, ושם למד אצל רבי חיים נתן דמביצר, עלה לארץ ונישא בירושלים למרת חיה מיכלא לבית לעווי, שימש כבוחן ראשי בישיבת עץ חיים וחיי עולם, ממיסדי וראשי ישיבת המוקבלים שער השמים, בעהמ"ח 'התורה והמצווה' ירושלים תרעג. ר' צבי אשר נפטר יז שבט תרצ"ח, זוגתו נפטרה ט' תמוז תרע"ז
אביו, רבי שמואל יהודה כהנא שפירא מקראקא, זוגתו מרת פריידע גיטל.
אביו, רבי שאול יצחק כהנא שפירא אב"ד וואדיסלאב ופילץ, נפטר תרי"ז, הוא אחיו של רבי יחיאל אשר שמואל כהנא שפירא אב"ד זשעלין, שעלה לירושלים בשנת תר"ו עם ארבע עשרה ילדיו, ומהם נפוצה משפחת כהנא שפירא בירושלים.

רבי אברהם אלקנה זקס הנזכר, חתן רבי יהושע פישל גרבוס / גרבום, בנו או חתנו של ר' יהודה אריה יעבץ מקולנא.

רבי משה זקס הנזכר, חתן רבי צדוק הלוי משקלוב, עלה לירושלים בשנת תק"פ לערך, היה משלוחי העיר, נפטר ה' ניסן תרכ"א,זוגתו מרת חיה נפטרה כ"ז טבת תרל"ה.
אביו רבי יחיאל הלוי


משפחת חותנו

כאמור, חותנו של רבי עמרם, היה הגאון רבי מרדכי שולמן ראש ישיבת סלבודקא. נולד בטיקטין בשנת תרס"א, למד בישיבות ליטא, ובעיקר בסלבודקא, בשנת תרפ"ט נישא לבתו של רבי אייזיק שר ראש הישיבה, ובשנת תש"ו הקים יחד עם חמיו את ישיבת סלבודקא בבני ברק, בראשה עמד עד לפטירתו, ביום כ"ז שבט תשמ"ב.
אביו, היה רבי שמחה שמואל שולמן, תלמיד ישיבת סלבודקא, ונסמך שם על ידי ר' איצל'ע בלאזר. כמו כן למד גם בנובהרדוק בכולל שלבעל ערוך השולחן ונסמך גם ממנו להוראה. גר בטיקטין סמוך אצל חמיו, נפטר צעיר בשנת תרע"ג בעיר המרפא קארלסבאד. זוגתו מרת בילה דבורה, היתה בתו של ר' לוי יוסף לב, שהיה סוחר נכבד בעיר טיקטין.

רבי מרדכי זאב שולמן, היה חתנו של הגאון רבי יצחק אייזיק שר, ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק. זוגתו מרת מריושא גוטל.
אביו, רבי יוסף שר.

רבי יצחק אייזיק שר, היה חתנו של הסבא מסלבודקא - הגאון רבי נתן צבי פינקל.

5 תגובות:

  1. שם אשתו של רבי שאול יצחק כהנא שפירא היה רייצעל.

    השבמחק
  2. רבי צבי אשר כהנא שפירא היה גם רב של השכונות הצפוניות בירושלים

    השבמחק
  3. יחיאל אשר שמואל כ"ש לא עלה לארץ עם 14 ילדיו, רק עם חלקם, ומהם אכן נפוצו משפחות עניפות..

    השבמחק