יום ראשון, 20 בנובמבר 2011

בני שלשים, רבי יוסף רוטנברג מקאסאן


היום מלאו מאה שנה לפטירתו של הרה"ק רבי יוסף רוטנברג מקוסון, בעהמ"ח 'בני שלשים'. במאמר זה, נזכיר בקצרה את תולדותיו ונפרט את עץ משפחה של אדמורי קוסון שנסתעף ממנו.

רבי יוסף נולד בעיר העליטש בבית זקינו, ביום ג' אב תרי"ג. להוריו צבי וחיה דרעזיא. היה תלמידם של דודו הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב, ושל בעל הדברי חיים מצאנז, ונסע לאדמורים רבים אחרים, ביניהם גם ש"ב רבי אליעזר צבי מקאמרנא. בהיותו בן שתים עשרה אירס את מרת שרה יטל בת הרה"ק רבי משולם פייש הלוי מטאהש. ולאחר שלש שנים נישאו, ובתחילה גרו בטאהש סמוך לחותנו. לאחר פטירת חמיו נתקבל כרב על מקומו, משם עבר לכהן ברבנות בניר-מאדע, ובשנת תרנ"ד הגיע לדעברצין, ובסוף קבע מושבו בקוסון. זוגתו מרת שרה יטל נפטרה ח' חשון תרע"א. והוא נפטר כאמור, ביום כ"ג חשוון תרע"ב לפני מאה שנים בדיוק.
 בברית אביו קרא לו יוסף, וכשסבל מרדיפות, הוסיף לשמו אות ה' לשמירה, ומאז נקרא יהוסף. בספרו בני שלשים, יש כמה חלקים של דרות שדרש, 'יד יוסף' דרשות לשבת הגדול, 'דברי יוסף' דרשות לשבת שובה, 'עדות ביהוסף' מוסר והתעוררות לימים נוראים.
שער הספר בני שלשים

להלן נפרט כיצד היה נכדו של הרבי בעל עטרת צבי מזידיטשויב, הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז אמר על רבי יוסף, "יש לו - לנכדו של הרבי, מוח כהרבי, והיה עתיד להגיע למדרגתו של הרבי, רק שלא היו לו רביים כהרבי וגם כי בארץ מגוריו [הונגריה] אינם מבינים בטיב רבי".

וכעת נציג עץ משפחה של שושלת אדמורי קוסון

צאצאיו של רבי יוסף הם:
 • הרה"ק רבי חיים שלמה רוטנברג מקוסון. בעל ה'שמועה טובה'. זוגתו הרבנית מרת רייצא בת הרב הקדוש רבי אשר ישעיה רובין מקולבסוב נכד ראפשיץ. בצעירותו היה אב"ד ניר-אדאני חמש עשרה שנים, משנת תרע"א בא לכהן כאב"ד בעיר קאסאני, ואחר שנפטר אביו שימש גם כאדמו"ר שם, נפטר ו' טבת תר"פ בקוסון. צאצאיו. א. ר' משה שמואל רוטנברג אדמו"ר מקוסון. ב. הינדא נפטרה צעירה. ג. מינדל אשת דודה ר' ישראל צבי רוטנברג דלהלן. ד. ר' יחיאל רוטנברג נפטר צעיר בשנת תרפ"ח. ה. מר'ת רחל מלכה אשתו השניה של דודה ר' ישראל צבי הנ"ל. ו. מרת חיה דרעזיא אשת רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סלקא, היא נהרגה בשואה והוא נפטר י"ז ניסן תשי"ח. ז. מרת שרה ינטל אשת ש"ב ר' יהודה דב רוטנברג.
 • רבי משה שמואל רוטנברג, חתן ר' בן ציון פיש מבארשא, מצאצאי בעל קונטרס הספיקות כיהן כאדמו"ר מקוסון בקליינוורדיין, נפטר באמריקה ט"ז אייר תש"ו. וזוגתו מרת שרה דבורה זיסל נפטרה י"ד אדר א' תשי"ז. צאצאיו. א. ר' פנחס שלום רוטנברג, בקליינוורדיין ובסוף ימיו באמריקה, נפטר כ"ד תמוז תשכ"ו. ב. ר' שלמה אליעזר רוטנברג, זוגתו מרת חיה בת הגאון רבי שמעון גרינפלד אב"ד סעמיהאלי. נהרגו כ"ג אייר תש"ד, הי"ד. ג. ר' אפרים אשר רוטנברג רב בלוס אנג'לס. ד. ר' יהודה דב רוטנברג הנ"ל. ה. מרת חיה דרזיא אשת ש"ב ר' יחיאל בר חיים שלמה רוטנברג. ו. מרת אסתר מינדל הי"ד. ז. מרת חוה ליבא אשת ר' שמואל טייטלבוים הי"ד.
 • רבי ישראל צבי רוטנברג, חתן אחיו הגדול רבי חיים שלמה, הוא נשא שתים מבנותיו, ובשלישית נשא את מרת אדל בת הרה"ק ר' שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט. מילא מקום אביו ואחיו כאדמו"ר בקוסון. נהרג בשואה באושוויץ ג' סיון תש"ד הי"ד. מתורתו נדפס בספר 'אור מלא'. צאצאיו א. מרת אלטע רחמה אשת ר' יהודה צבי אייכנשטיין אב"ד דאבראני גדול הי"ד. ב. מרת צפורה יענטיל אשת ר' חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים אב"ד נירבאטור. היא נהרגה בשואה והוא שרד. ג. [מאשתו השניה] הבחור אלתר חיים שלמה רוטנברג הי"ד.
 • רבי מאיר שלום רוטנברג ממזילאבריץ, נשא לאשה את ברכה לבית שנפלד מצאצאי הבני יששכר, נפטר ה' שבט תרע"ט. צאצאיו. א. ר' משה רוטנברג חתן דוד ר' שמואל שנפלד אב"ד נבליץ. ב. מרת חיה דרעזיא אשת ר' יחיאל מיכל הלר. ג. מרת רחל גיטשא אשת ר' יהודה לייב ליינר. ד. ר' ברוך רוטנברג חתן ר' אברהם דב הכהן פרידמן. ה. ר' שמואל רוטנברג.
 • רבי יום טוב מנחם רוטנברג מקאלוב, ששימש קודם כאב"ד נאפקאר, חתן שאר בשרו רבי יעקב רוטנברג אב"ד קוזובה. בתו מרת שרה יוטל כלתו של הרבי מקאלושין.
 • מרת רייזל אשת רבי שמואל שיינפלד מקאשוי [בנו של רבי משה יוחנן שיינפלד אב"ד ערמיהאליפאלווא]. צאצאיהם. א. ר' ישראל שלמה שנפלד מנירדהאז. ב. ר' מנחם מנדל חתן ר' חיים שפילמן ממונקטש. ג. ר' אליעזר שנפלד. ד. מרת מינדל אשת ר' דב לפקוביץ. ה. מרת יוטל.
 • הרבנית מרת רחל יענטא אשת רבי שמואל צבי ווייס מבנדיקוביץ, נכד רבי שמואל צבי ווייס ראב"ד מונקאטש. נפטר י"א שבט תרצ"ח. צאצאיהם א. ר' שמעון ווייס אב"ד ווישק חתן ר' שלום נח לנדא אב"ד ווערצקי. ב. ר' אברהם דוד וייס. ג. מרת צפורה לאה אשת ר' אלתר חיים ישראל מנחם קרויז. ד. ר' משה אליעזר וייס.
 • מרת חיה דרעזיא אשת רבי יהודה לייביש ערליך מדליטין. [בתחילה היתה מאורסת לש"ב בנו של ר' אלימלך מטאהש, וכך נרשם בספר אהלי שם], נהרגו בשואה ביום טוב שני של סוכות, עם בתם מרת שרה יוטל אשת ר' חיים נחום מרמלשטיין ה' יקום דמם.

וזה אילן היוחסין של רבי יהוסף רוטנברג - תולדות אבותיו:

אביו רבי צבי הירש רוטנברג מטויסט (טלוסט), נקרא על שם זקינו בעל העטרת צבי. זוגתו מרת חיה דרעזיא לבית וילנער. נפטר י"ב ניסן תרמ"ב. בנו האחר הוא ר' שמואל רוטנברג מסוקולוב.

אביו רבי יוסף רוטנברג רב בקוזובה. בזיווג ראשון היה חתן הרה"ק רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא. ובשנית נשא את קרובתה מרת רייזל בתו של הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשויב. [היא היתה תחילה נשואה לרבי משה חיים טויב מגזע קאליב. לאחר שנתאלמנה בשנית גם מר' יוסף נישאה לרבי דב בער שפירא מטלוסט, מצאצאי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ]. בשנת ת"ר נתנה לכהן כרב העיר קוזובה. נפטר ה' אלול תרי"ב. הסכים על ספר 'ריח ניחוח'. דרוש אחד ממנו נדפס בספר 'אור מלא'. בנו האחר [מזיווג ראשון] ר' אלכסנדר רוטנברג מקוזובה אבי ר' משה מקוזובה אבי ר' יעקב רוטנברג אב"ד קוזובה הנ"ל. בנו ר' צבי הירש מטויסט נולד לו מזיווגו השני.

אביו רבי אהרן אריה לייב הלוי מלבוב, היה מלמד דרדקי. ומצאצאי בעל הט"ז.


רבי צבי הירש רוטנברג הנ"ל היה חתנו של רבי שמואל ווילנער מהעליטש. היה גדול בקבלה וממקורביו של האדמור רבי צבי הירש מזידיטשויב. נכד ר' שמואל וילנר מתלמידי הבעש"ט. נפטר כ"ו אייר תרי"ד. בניו א. ר' אריה לייב אב"ד טלומטש והליטש. ב. ר' זאב וולף אב"ד בקשביץ. ג. מרת חיה דרעזיא אשת ר' צבי הירש רוטנברג הנ"ל. ד. אשת רבי יוסף בנימין רייך אב"ד העליטש, נכד הבני יששכר, מחבר 'בני יוסף' ו'בני בנימין',נפטר בלא צאצאים לפני שנת תרפ"ח.

הרה"ק מטאהש
חותנו של רבי יוסף רוטנברג, היה הרה"ק רבי משולם פייש לאווי מטאהש, נולד בשנת תקפ"א, גלה מעירו ללמוד תורה אצל מהר"ם א"ש, ובעל ה'אמרי דוד', ובעל 'פני יצחק'. היה תלמידו של רבי אברהם שאג .  זוגתו הרבנית מרת מינדל. כיהן כאב"ד ניר טאהש. ר' משולם נפטר כ"ח סיון תרל"ג. תולדותיו בספר 'פאר משולם'. בניו האחרים הם. א. רבי מרדכי שהיה שו"ב במאדע, נתקבל לק"ק טאהש, אלא שסירב. חתן רבי שלמה מראזלא משלשלת זידיטשויב. ב. רבי אלימלך לאווי ממלא מקומו בטאהש. ג. מרת שרה יוטל אשת רבי יהוסף רוטנברג דנן. ד. מרת מרים אשת רבי מנחם בראדי אב"ד קאליב מחבר הספר 'באר מנחם'. ה. מרת חיה אשת הנגיד רבי שלום כהנא. ו. מרת דבורה אשת ר' דוד מנשה רוטנשטיין.

אביו רבי מרדכי לאווי, זוגתו מרת חנה לבית פרידלנדר.

אביו רבי יצחק לאווי מצאצאי רבינו יום טוב ליפמן הלר בעל התוספות יום טוב. זוגתו מרת פעסל.


רבי משולם פייש היה חתן רבי ישעיהו דוד קופרשטיין מהישוב טשאסאר. בתו הנוספת מרת מרים לאה אשת ר' ברוך מרדכי פרנקל מקליינווארדיין.

על פי השמועה [שאינה מבוססת] רבי ישעיהו דוד היה חתנו של הרה"ק רבי ישראל איסר מניר באכטא מחסידי אושוואר. היה לו בן נוסף ר' אליהו מאושוואר אבי ר' ברוך מרדכי פרנקל הנ"ל.

11 תגובות:

 1. שלום וברכה לקוראי המאמר.
  אני ערכתי אילן משפחתי מסועף, ובו קשרי המשחות של חסידויות טאהש קאליב זידטשוב וקמארנא.
  ובכן, לא הצלחתי למלאות את צאצאי ר' יהוסף הנ"ל היות וכל צאצאיו גרים בחו"ל.
  בקשתי לקוראי הבלוג, האם ידוע לכם על מישהו מצאצאיו של ר' יהוסף או לחילופין ממשפחותת החסידויות שהזכרתי.
  אשמח לכל בדל מידע במייל:
  yossifinkel@gmail.com
  תודתי לבנימין היקר, מחבר המאמר שטרח לכתוב על משפחה זו.

  השבמחק
 2. שלום וברכה לקוראי המאמר
  האם יש למישהו מידע על משפחת רוטנברג מברודי? שבח רוטנברג, סבו של אבי, בא מברודי ונרצח בפודבולוצ'יסק בשנת 1916. לשבח רוטנברג היו אולי 9 אחים ואחיות. לא ידוע לנו הרבה אודותם. היה דוד, היה יחיאל-מיכל (שעסק ביבוא של תה) והיתה אחות בשם סוזי, שהגיעה לתל אביב לעת זקנה ונפטרה פה, ובנה לייזר הערש האמר. נפטר בניו יורק. אני משער ששאר האחים והאחיות נספו בשואה.
  אשמח לקבל כל מידע בנושא
  אבנר רוטנברג

  השבמחק
  תשובות
  1. נ.ב. הדוא"ל שלי הוא : avnerot@gmail.com

   מחק
  2. לא בכמה וכמה ספרים, רק מקור א' יש לזה בס' עבודת עבודה להה"צ מטאש, וזה צריך בירור גדול (יצויין כי היה לר' ברוך מרדכי ב' זיווגים, וזו' השניה מ' מרים לאה ודאי לא היתה בת ר' ישעי' דוד)

   מחק
 3. שלום כבוד הרב ר׳ בנימין,

  ‏מה המקור לזה שרבי ברוך מרדכי פרנקל היה חתן אצל (דודו?) רבי ישעיהו דוד קופרשטיין?

  השבמחק
  תשובות
  1. כך כתבו צאצאיו בכמה וכמה ספרים.

   מחק
  2. לא בכמה וכמה ספרים, רק מקור א' יש לזה בס' עבודת עבודה להה"צ מטאש, וזה צריך בירור גדול (יצויין כי היה לר' ברוך מרדכי ב' זיווגים, וזו' השניה מ' מרים לאה ודאי לא היתה בת ר' ישעי' דוד)

   מחק
  3. עוד יש לתקן, ששמו לא היה קופערשטיין רק פרענקל
   ר' ישעי' דוד קופערשטיין מטאש הי' נכדו בן בתו

   מחק
 4. תשובות
  1. לפלא בעיני האיך במאמר כה מקיף שכחת לציין את חתנו של רבי מאיר שלום ממיזלבריץ ה"ה הגה"צ רבי חיים אלתר פנט מקארלסבורג רבה של רמת אביב שבנו רבי צבי אלימלך הוא האדמו"ר מקוסון בב"ב וראש המכון האדיר בני שלשים.

   מחק