יום שני, 14 בנובמבר 2011

הרב שך - עשר שנים לפטירתו

בימים אלו נמלא עשור להסתלקותו של רשכבה"ג, הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך, בהזדמנות זו כדרכנו, נתמקד בעץ המשפחה שלו, שחלקים ממנו כבר הוזכרו כאן בעבר, נוסיף ונפרט כאן את הידוע על משפחתו.
 
רבי אלעזר מנחם מן שך, נולד בעיירה וואבוילניק הליטאית, להוריו ר' אפרים עזריאל שך, ובת שבע לבית לויטן.


על משפחת אביו, כמעט ולא נודע לנו, בספרים לא מצאנו איזכור למשפחה זו. רק מעט על פי רשימות פרענומעראנטן [שחלקם כבר נתפרסמו בספר על הרב שך, בשם ידידי חוקר יוחסין המפורסם, ר' יהודה אהרן הורוביץ], ועל פי רשימות הממשלה הליטאית.

ואלו הדברים העולים מתוך הרשימות,

אביו של הרב שך - ר' אפרים עזריאל נולד בעיר פומפיאן הסמוכה, בכ"ט סיוון תרכ"ה, [הרושמים רשמו שמשפחתו מוואבולניק, והברית נערכה על ידי ר' הירש זק]. לאחר שנשא את מרת בת שבע, נולדו להם כמה וכמה ילדים: א. שרגא פייביש נולד תרנ"ד, ב. ישראל מאיר נולד תרנ"ו, ג. אלעזר מן נולד תרנח, ד. הענא נולדה תרס, נפטרה ד' ניסן תרצ"ב. ר' עזריאל היה עגלון, נפטר תוך כדי ניתוח בבית חולים, ביום י"ט תשרי תרפ"ז, ולמחרתו נקבר בבית הקברות היהודי בפוניבז. זוגתו מרת בת שבע נפטרה ט' תשרי ת"ש.

אביו, ר' אשר שך, מופיע ברשימת משלמי המיסים מוובולניק בשנת 1892 ו1899. זוגתו מרת דבורה בת ר' זונדל. היו להן לפחות שני בנים ובת אחת, עזריאל הנ"ל ואלעזר מן שנולד תר"ל, ונפטר בהיותו בן 8. והבת נחמה מינדל נולדה תרל"ו.

אביו ר' אלעזר שך, נראה שהוא המופיע במפקד משנת תקצו, כתושב בביתו של אליהו בלוך. על פי האמור, שם אשתו ליבע.

אביו ר' וולף שך, נפטר כנראה בקיץ תקע"ו.

אביו ר' עזריאל.

הרב שך
בספר 'פרי אשל' שחיבר רבי שלום אלחנן לוי [יפה] מוואבאלניק, ונדפס בווילנא תרל"ז, מופיעים כמה פרענומעראנטן מהעיר. בהם גם של בני משפחת שך, ר' עזריאל בר' אליעזר מן. ברשימה המופיע בסוף ספר 'גן נעול', וילנא תרלד, מופיע ר' אליעזר ב"ר מאיר שאך. גם בספר אהבת חסד של החפץ חיים, מופיעים מוואבולניק, ר' אלי' ב"ר אליעזר מן, ר' עזריאל ב"ר יקותיאל, ור' יהושע דוד ב"ר עזריאל.


 משפחת לויטן


אמו של הרב שך, מרת בת שבע, היתה בתו של הרב ישראל מאיר הלוי לויטן מפומפיאן. לא ידוע הרבה על אבותיו, ואף לא על קורותיו של ר' ישראל מאיר. בנו בספר אהלי יעקב, קורא לו הרב הגאון הצדיק. אביו של ר' ישראל מאיר היה ר' שרגא פייביש בן ר' משה בן ר' ישראל, ואשתו של ר' ישראל מאיר היתה מרת שרה הענא. ר' ישראל מאיר נפטר בפומפיאן טו חשוון תרנד בהיותו בן 56 שנים.

צאצאיו של ר' ישראל מאיר, מפארים אילן יוחסין זה, הם כיהנו ברבנות בליטא ובאמריקה, ונתפרסמו בעולם התורה.
וזה סדרם לתולדותם.
 • הבן הבכור הוא הגאון רבי בן ציון יעקב לויטן אב"ד שידלובה, מחבר ספר 'אהלי יעקב', נפטר כב כסלו תרצ"ט. אשתו מרת שיינא פייגא בת ר' שרגא פייביל שפירא מהעיר קרעטינגען. בניו של ר' בן ציון יעקב היו אף הם גדולי תורה, שימשו ברבנות וחיברו ספרים. ואלו הם ילדיו: א. רבי שלמה יהודה לייב לויטן תלמיד ראדין קעלם ופוניבז, בצעירותו נתמנה לר"מ בעיר בריסק, ואחר כך בשאבלי ואחר כך אב"ד טווער ואח"כ רב באמריקה בעהמ"ח שו"ת 'יריעות שלמה' ו'שיח חן' על התורה, חתן ר' אריה בנימין ביינוש בנו של רבי משה אב"ד טאווריג. נפטר ט"ז אלול תשכ"ו באמריקה, והובא לקבורה בירושלים. רעייתו חנה נפטרה א' טבת תשכ"ג. ב. רבי ישראל מאיר לויטן רב עדת אהבת אחים בשיקאגו מחבר 'אמרי ישראל', חתן ר' מנחם מנדל בלאך. ג. ר' אליעזר יצחק לויטן נהרג בשואה. ד. מרת גיטל רבקה אשת הגאון ר' חיים שמואל קושלביץ [בן ר' צבי יהודה קושלביץ רב ואב"ד בכמה קהילות בליטא] ר"מ במתיבתא תורה ודעת וראב"ד בברונקס מחבר 'נתיבות שמואל', ניו יורק תש"א.
 • רבי אשר ניסן לויטן, נולד בפומפיאן כ"א תמוז תרל"ט, בצעירותו למד בישיבת כנסת ישראל שבסלבודקה, נשא לאשה את מרת יוכבד הינדא בת הגאון ר' יעקב דוב רפופורט, [אשר כיהן כרב בזיאמל ליטא, ובסוף ימיו בכפר סבא, חתן הגאון רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוויל ומחבר שו"ת 'זכר יהוסף']. כיהן כרב בעיר שאוול שבליטא על מקום חותנו זקינו, משם עבר לאמריקה וכיהן כרב ואב"ד בברונקס, ונמנה כאחד מראשי אגודת הרבנים בארצות הברית. מדברי תורתו נדפסו בקבצים רבים בהם, 'שערי ציון' ועוד. נפטר בליל שבת ט"ו סיון תשט"ו. זוגתו הרבנית נפטרה, ז' ניסן תש"ד בניו יורק.
 • ר' עזריאל משה לויטן, נולד בפומפיאן כתאומו של ר' אשר ניסן ביום כ"א תמוז תרל"ט, שימש כרב בקייב.
 • בן נוסף משה פייביש, נולד בשנת תרלו, וכנראה נפטר צעיר.
 • הגאון רבי נתן ירחמיאל [ירחמיאל נטע] ליטווין, אב"ד לינקובה.
 • מרת בת שבע הנ"ל, אמו של הרב שך.
 • מרת טויבע צילה, בזיווג שני נישאה לר' יוסף חיים שר [אביו של הגאון רבי יצחק אייזיק שר ראש ישיבת סלבודקא], ונולדה לה בת אחת חיה עלקא רבקה אשת הגאון הצדיק רבי משה עקיבא טיקוצינסקי, המשגיח בישיבת סלבודקא בבני ברק, נפטר כ"ד טבת תשמ"ח, ואשתו נפטרה כמה שבועות לפניו, ד' כסלו תשמ"ח.

כאמור, היה רבי ישראל מאיר לויטן, בנו של ר' שרגא פייביש הלוי לויטן. בן אחר של ר' שרגא פייביש, היה ר' יעקב ישעיה לויטן, אביו של הגאון רבי חיים שאול לויטן הרב בעיר שאלאט, מחבר הספר 'שם משמעון'.
 

*   *   *

הרב שך נשא לאשה את מרת גוטל, (נפטרה י"ג שבט תשכ"ט), בתם של רבי בן ציון גלמובסקי ומרת פרומה רבקה לבית אייזנשטאט. אחות של גוטל, היתה מרת ינטה אשת ר' מתתיהו ארליכמן.
פרומה רבקה היתה בתו של רבי ברוך פרץ אייזנשטאט, ואחותו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר אב"ד סלוצק, מחבר ספר 'אבן האזל', שבעלותו ארצה, כיהן כראש ישיבת עץ חיים בירושלים.

אודות ענף זה מתוך אילן משפחת אייזנשטאט, הרחבנו כבר בעבר, כאשר כתבנו על הרב יהודה עמיטל.

20 תגובות:

 1. תודה הל הסיקור אבל הערה חשובה:
  לר' ישראל מאיר היו שתי נשים, שרה הענא היא השניה, בזוו"ר הוא נישא לגיטל.
  אשר ניסן, עזריאל משה ומשה פייביש נולדו לשרה הענא. בן ציון,בת שבע וטויבע נולדו לגיטל והיה להם עוד אח: ירחמיאל נתן נטע (רבה של וינקובה לפי וויקיפדיה אך לא נודע לי עיר בשם זה בליטא), הוא נפתר ב־1941 אבל לא יודע אם זה בידי הנאצים ימ"ש, היו לו צאצאיו.

  עוד דבר:
  פייבש, אבא של ישראל מאיר הוא בן של ר' משה בן של ר' ישראל. לר' משה לויטן היו בן אחר בשם ר' יעקב ישעיה, אביב של ר' חיים שאול לויטן שכתב ספר שם משמעון: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46991&st=&pgnum=68&hilite=

  עקיבא, פריז.

  השבמחק
 2. שלום עקיבא

  תודה רבה על הפרטים הרבים שהוספת.

  בליטא יש עיר בשם לינקובה, אולי הכוונה אליה.

  בספר שם משמעון שהבאת, יש מכתב מאבי המחבר ר' יעקב ישעיה, והוא חותם ב"ר שרגא. לא כפי שכתבת שהוא היה בן ר' משה. [מן הסתם פייביש גם היה נקרא שרגא].

  מהיכן ידועים לך כל הפרטים הללו? אתה שייך למשפחה?

  השבמחק
 3. ועוד הערה, בבלוג 'רבנים שנספו בשואה', על פי פנקס הקהלות, כתוב שרבה של לינקובה, היה ר' ירחמיאל נתן ליטווין, לא לוויטן.
  http://horabis.blogspot.com/2007/10/blog-post_3958.html
  אולי זה טעות שלהם, אבל צריך לברר את זה.

  השבמחק
 4. שלום בנימין,

  בגלל שמצד אימי, יש לי משפחה לוויטן מאותו איזור בליטא, רציתי לברר אם יש קשר עם משפחת הרב שך זצ"ל.
  אז הייתי בקשר עם הצאצאים של הרב ישראל מאיר לוויטן באמריקה שעשו הרבה חיפושים על המשפחה ומסרו לי את כל הפרטים.

  לגבי ירחמיאל נתן, רק ידעתי שבניו הלכו עם השם ליטווין אבל כנראה שהאבא הוא זה ששינה את השם.

  לגבי חיים שאול, קצת מוזר בגלל שבפרטים שהם מסרו לי, יש עוד יעקב ישעיה, אחיו של ישראל מאיר, אבל קשרו את חיים שאול ליעקב ישעיה האחר. אולי הטעות אצלם.

  עקיבא.

  השבמחק
 5. לגבי חיים שאול, אני משער שהיה קצת רחוק מהמשפחה, כי לא שייך שר' יעקב בן ציון יהיה אחיו של ר' יעקב ישעיה.

  לגבי ר' ירחמיאל נטע, בירחון שערי ציון סימן עד, יש מכתב מר' אשר ניסן לויטן, ובו הוא מתייחס אל ר' ירחמיאל נטע אב"ד לינקובה, כאל אחיו.

  השבמחק
 6. סליחה על החוסר דיוק מצידי; הר' יעקב ישעיה שהתכוונתי עליו הוא אח של ר' ישראל מאיר הסבא, בן של פייבוש, לא הנכד. ככה זה נכנס טוב עם ההסכמה.
  שלחתי מייל עם ההערה למשפחה לראות אם הם מקבלים אותה.

  השבמחק
 7. עכשיו זה נשמע יותר טוב.

  וההערה שכתבתי קודם, [שלא שייך שר' יעקב בן ציון אחיו של ר' יעקב ישעיה] טעות היא.

  השבמחק
 8. ברשימות לידות בVABALNINKASA בשנת 1896 מופיע לאזר-מאן בן עזריאל בן אשר שאך.
  האמא: שבע.
  יש עוד ילדים, ביניהם איזראל מאיר.

  ב- 1876 לידת בת לאשר בן לאזר.

  ב- 1865 לידת עזריאל בן אשר בן לאזר.(בפומפיאן).

  נראה לי שמדובר במש' הרב שך, אבל הסבא היה אשר ולא אלעזר. אולי חסר דור.

  המקור: JEWISHGEN LITHUANIAN DATABASE

  חיים פרידמן CHAIMJAN@ZAHAV.NET.IL

  השבמחק
  תשובות
  1. שמו של הרב שך היה לאזר - מאן.כלומר אלעזר מן.ואביו עזריאל.ואמו שמה בת-שבעץ

   מחק
 9. תודה חיים.

  ערכתי מחדש את המאמר, ופרסמתי אותו עם הוספות רבות.

  תודה לכל המעירים.

  השבמחק
 10. מי יכול להשיג את השיר "הרועה" על הרב שך???

  השבמחק
 11. זה אומר שהרב שך נולד בשנת תרנו ונפטר בן מאה ושש, זוהי גירסה חדשה לא ידועה אבל כנראה נכונה כיון שהיא מגובה בפנקס הלידות

  השבמחק
  תשובות
  1. לא קראת טוב.
   אחיו ישראל מאיר נולד בשנת תרנ"ו.
   הרב שך נולד בשנת תרנ"ח.

   מחק
 12. האם משפחה זו קשורה למשפחת טורצין?
  מובא בקובץ תבונה חלק ד עמוד לט (נמצא בהיברובוקס) שהרב יצחק יונה טורצין זצ"ל היה בנו של ר' צדוק לויטן זצ"ל שהיה אב"ד ק"ק גירטיגולה וצירין ומחבר הספר מאזני צדק ושפתי צדק
  וראה בספר שפתי צדק (באוצר החכמה ב40 דף הראשונים אפשר לראות גם מי שאינו מנוי) את תולדותיו ויחוסו

  השבמחק
  תשובות
  1. איני יודע אם אכן הם שייכים לאותה משפחה או לא.
   מה שכן מעניין, שגם לר' צדוק זה, היה בן בשם ניסן.

   מחק
 13. האם ידוע קשר בין משפחת לויטן של הרב שך לבין בעל ה"מחזה עיניים"- רבי אליקום געציל לויטן?

  השבמחק
  תשובות
  1. למיטב הידיעה אין קשר.
   אם זכרוני אינו מטעה אותי, ר' אליקים היה לוי.

   מחק
 14. גם אמו של הרב שך היתה ממשפחת לויה

  השבמחק
 15. מוכרים לי שני בעלי תשובה מדרום אפריקה בשם הורוביץ שאמר לי אחד מהם שהוא קרוב של הרב שך. שאלתי את הרב שורקין והוא אמר לי שאכן לדרום אפריקה הגיעו במלחמת העולם הראשונה בנים למשפחות חשובות בליטא.

  השבמחק
 16. תברר את מקור משפחת טורצין דהיינו ר' צדוק לויטן אביו של ר' יצחק יונה טורצין והכי חשוב האם זה אומר שהם בכלל לוים לא כמו שנחשב עד היום

  השבמחק