יום חמישי, 11 באוקטובר 2012

רבי אברהם גניחובסקי - ברוך דיין האמת

בבית החולים שערי צדק, נפטר הלילה הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי ראש ישיבת טשעבין, לאחר תקופה קצרה של מחלה קשה.
בן שבעים וחמש שנים היה בפטירתו.
רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל
      וזה סדר יחוסו
 • אביו, ר' אליהו משה גניחובסקי, נולד ו' תמוז תרס"ג בגראייבה שבפולין, למד בישיבת לומזה, ובסמינר לרבנים בברלין, בבחרותו היגר עם אביו לאנטוורפן, שם נישא בשנת תרצ"ב, למרת גיטה לבית נוחימובסקי. בשנת תרצ"ג עלו לארץ הקודש, עם קום המדינה כיהן כחבר כנסת מטעם החזית הדתית המאוחדת והפועל המזרחי [אך היה היחיד מבין חבריה שהתנגד לגיוס בנות], המשיך את פעלו של אביו בההדרת והדפסת ספרים ישנים ומתוך כתבי יד. הרביץ תורה ברבים. נפטר כ"ז תמוז תשל"א.
 • אביו, ר' שלמה יוסף גניחובסקי מגראייבה פולין, נולד בליטא בעיירה יירנובה פלך וילנא, בשנת תר"ל, נתחנך אצל סבו אב"ד זאלודאק ובישיבות איישישוק וראדין, מסופר עליו גם כי למד בחברותא עם אביו של החזון רבי שמריה יוסף קרליץ אב"ד קוסובה. השתתף בועידה הציונית במינסק, ומראשוני וראשי המזרחי בפולין. לאחר מכן עבר לגור באנטוורפן, ובתחילת המלחמה העולמית, בשנת הת"ש, עלה לארץ ישראל, וקבע משכנו בבני ברק. שם יסד עם בניו את הוצאת 'אל המקורות', ושם אף נפטר י"ז סיון תשי"ב. רעייתו מרת טעמה לבית טטנבוים נולדה ערב פסח תרל"ד, נפטרה ח' ניסן תש"ט. 
 • אביו ר' אברהם גניחובסקי
 • אביו ר' אליהו משה [לוין], יליד וילנא, תלמיד רבי מרדכי מלצר מווילנא, ורבי אליהו שיק בלידא. כיהן כאב"ד טראב וזאלודאק פלך וילנא, מחבר ספר יד אליהו שני חלקים, וילנא תר"ס - תרס"א. נפטר י"ז סיון תרס"ג, ונטמן ברוז'אנקה, ולאחר זמן מה, הועבר למנוחה במקום רבנותו - זאלודאק.
 • אביו ר' יהודה לייב מוילנא, למד ש"ס כסדר, רוב שניו תורתו היתה אומנתו בקלויז הגר"א. זוגתו מרת שרה.
 • אביו ר' אליהו.
 • אביו ר' פנחס.אשת ר' אליהו משה גניחובסקי הנ"ל - אמו של ר' אברהם הנפטר - מרת גיטה בת רבי דובער נוחימובסקי, אב"ד גולדינגן על מקום חותנו זקינו, נפטר בריגא כ"א שבט תר"ץ, זוגתו מרת חינה לבית גרין, נפטרה בירושלים י"ד תשרי תרצ"ז.
אביו ר' ישראל נוחימובסקי.

אשת ר' שלמה יוסף גניחובסקי, מרת טעמה בת ר' זעליג לייב טטנבוים פרנס קהילת גראייבא, זוגתו מרת פייגה לאה.

אשת ר' דובער נוחימובסקי, מרת חינה בת הגאון רבי חיים מאיר גרין, כיהן כרבה של גראבין למעלה משלושים שנה.
אביו, רבי יוסף גרין.

חותנו היה הגאון רבי שניאור זלמן הירשוביץ אב"ד גולדינגן. נולד ט"ז ניסן תקע"ח, בצעירותו למד בישיבת וולוזין בצוותא עם רבי מרדכי אליאשבערג והנצי"ב, וקיבל מתורתו של ראש הישיבה רבי יצחק מוולוזין. לאחר נישואיו למרת חיה שרה ממשפחת הגר"א, דר סמוך אצל חותנו באנטיקאליע ושם למד אצל רבי יצחק שירווינטער, ושם אף פגש במחותנו של רבו - הלא הוא הגאון רבי ישראל סלנטר, ואת מימיו שתה בצמאון. לימים, אף הביא לדפוס מתורותיו ודרשותיו של רבו [עם מכתב רשות ממנו] את הספר אבן ישראל, וילנא תרמג. בתחילה כיהן כאב"ד ראגאווא, ובשנת תרי"ג נבחר לכהן כאב"ד גאלדינגען. נפטר ד' סיון תרס"ד.
אביו, רבי אברהם הירשוביץ.

על פי מסורת המשפחה, היה ר' שניאור זלמן מצאצאי אדמורי חבד, אולם לא נודע בדיוק כיצד.

משפחת חותנו

רבי אברהם גניחובסקי היה חתנו של הגאון רבי רפאל יונה ברנפלד זצ"ל, זוגתו מרת ביילא.
אביו ר' יוסף ברנפלד, לאחר פטירתו, רעייתו מרת שרל נישאה בזיווג שני להרב מטשעבין.

מרת שרל הנ"ל, היתה בת רבי משה ליברמן מקאשוי, חתן רבי משה טוביה ליהמן, חתנו הצעיר של החתם סופר, שנשא את בת זקוניו מרת שמחה.

8 תגובות:

 1. הרב אליהו משה (לעווין) מחבר ספר יד אליהו כתב בהקדמה שהוא בן הרב יהודה ליב בן הרב אלי' בן הרב פנחס

  השבמחק
 2. הרב אליהו משה לוין נפטר י"ז סיון תרס"ג ברוז'אנקה ולאחר מחלוקת נקבר פעם שנית בז'לודוק (ספר ז'לודזק ואורלובה)

  השבמחק
 3. שמו המלא של חותנו של ר' שלמה יוסף הוא ר' עזריאל זעליג.

  השבמחק
 4. יעקב דוב מילר9 בינואר 2013 בשעה 23:08

  בספרי הגאון ר' אברהם אהרן יודלביץ בעמח"ס שו"ת בית אב ושא"ס, מוסכר ר' אליהו משה לעווין בעל יד אליהו בתואר 'גיסי' האם ידוע איפה השנים היו גיסים?

  ועוד, בנו של ר' אברהם אהרן הנ"ל, ר' חיים מארים יוד (יודלביץ) היה (לפי ערכו בספרי רב"צ אייזנשטאט) חתנו של ר' אליהו משה מזאלודאק בעל יד אליהו, אלפי"ז היה חתן דודו.

  השבמחק
  תשובות
  1. אני גם נתקלתי בקשרים הללו, בין ר' אברהם אהרן ובין ר' חיים מארים, ואכן, גם אייזנשטאט מזכיר בערכו של אברהם אהרן שהיו גיסים.
   וכנראה שאכן, היו גם גיסים וגם מחותנים.
   כפי הנראה זה מצד חותנו של ר' אליהו משה, שהיה נשוי לאחותו או אחות אשתו של ר' אברהם אהרן. אבל איני יודע בדיוק.

   מחק