יום שישי, 20 במאי 2016

רבי משה רייכלר אב"ד יוטיקא


אחרי שפרסמתי כאן את המאמר הקודם, אודות רבי זאב גולד, ויחוסו, שלח לי אחד מן הקוראים הנאמנים, את תמונת מצבתו של רבי זאב בבית הקברות סנהדריה בירושלים, ואת מצבת בנו רבי משה הקבור לשמאלו.

הנה הם התמונות.
כעת, נשאר לנו רק להזכיר את חותנו של רבי זאב, ואת אילן היוחסין של משפחת חותנו.

כאמור, חותנו של רבי זאב, היה הגאון רבי משה רייכלר אב"ד יוטיקא.

רבי משה נולד בשנת תרי"ז בעיר ראווא רוסקא שבגליציה, בצעירותו גר בדראהאביטש ושימש שם כדרשן. לחם מלחמות היהדות במאמרים שונים שפירסם בעיתונים 'מחזיקי הדת', ו'קול מחזיקי הדת'. בשנת תרנ"ה נסע לאמריקה, בתחילה שימש כרב בבתי כנסת, ובשנת תרנ"ז, נבחר לכהן כרב ואב"ד יוטיקה. נתן הסכמה על ספר סמיכת נופלים, לר' אביגדור ויינברגר, סיגעט תרס"ו. וחידושי תורה ממנו, בתל תלפיות תרנח תרסב ובתרסג. נפטר בשנת תרס"ה.
רעייתו מרת גיטל-גרטרוד בת רבי יואל מאיר סגל.


וזה סדר יחוסו,
אביו רבי ברוך רייכלר נפטר בשנת תרמ"ג בעיר ראווא רוסקא, בהיותו בן 78 שנים. רעייתו מרת בילא שרה לבית אדל. 


אביו רבי משה רייכלררבי משה רייכלר  אב"ד יוטיקא הנזכר, היה חתנו של,
רבי יואל מאיר סגל מראווא רוסקא, נפטר לפני תרמד. זוגתו מרת יהודית לבית לנדסמןרבי ברוך רייכלר הנזכר לעיל, היה חתנו של
רבי מרדכי הלוי עדל הי"ד מק"ק ראווא. נהרג על קידוש השם בחיי אביו. מסופר כי בחתונתו שהיתה בעיר ראווא, סיפר אביו המגיד משל [שנתפרסם לימים], אודות מעלת היחוס מחד, והאזהרה למי שמשתמש בו שלא כראוי. המשל הוא לכפרי שרצה להיחשב בעיני העם, וקנה ציפור שיר בסכום מאד גבוה, וברוב סכלותו שחטו להכין ממנו מאכל, ונתבזה לעין כל.
אביו הגאון רבי יהודה לייב עדל המגיד מסלונים, נולד בעיר זאמושץ, בשנת תקי"ז, בצעירותו דר בבראד, התקרב גם לגאון מוילנא, ונחשב לאחד מגדולי הדור, בשנת תקנ"ז נתקבל כמגיד מישרים בסלונים, וקבע שם אוהלו. ספרו 'אפיקי יהודה' נדפס למברג תקפט. נפטר י"ח תמוז תקפ"ח.
אביו רבי משה היה מבני בניו של רבינו זרחיה הלוי בעל "המאור", ועל כן נקרא שם משפחתו עד"ל נוטריקון עד למאור. קבור בבערשיד ונפטר לפני שנת תקפ"ב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה