יום שלישי, 2 באפריל 2013

הקשר בין ר' מאיר לייב פישמן והחוזה מלובליןהזכרנו במאמרים הקודמים, שיוכבד - אשת ר' זרח מושלי - בתו של ר' מאיר לייב פישמן היתה מצאצאי החוזה מלובלין. 


נשותיו של רבי מאיר לייב פישמן משדליץ
רבי מאיר לייב פישמן, חתן החוזה מלובלין?
ר' אברהם אליעזר מושלי

 
אחרי שכבר חקרנו וביררנו את שם אמה של יוכבד -  מאטיל, הרי שנותר לנו לחפש את השם מאטיל בין נכדותיו של החוזה. בבואי לסקור את רשימת צאצאיו של החוזה, היתה לנגד עיני רשימתו של יצחק אלפסי, בספרו החוזה מלובלין, ורשימת הלידות בפרוייקט הJRI. ואלו הן נכדותיו של החוזה שנשאו בשם מאטיל:
א. מאטל פייגה בת רבי צבי הירש בן החוזה, נולדה בלובלין תקפ"ז, היא אומנם הית בארץ ישראל, אבל היא היא אשתו של האדמו"ר רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן מלעלוב כפי שכבר הזכרנו במאמרים קודמים, ר' אלעזר מנחם נפטר בשנת תרמ"ג, והיא האריכה ימים אחריו עד לשנת תרס"ז.
ב. מאטל בת ר' אברהם בן החוזה, עליה כתב אלפסי כי היתה אשת הגביר ר' פנחס.
ג. מאטל בת ר' יוסף מטורטשין בן החוזה, עליה כתב אלפסי כי היתה אשת הרה"ק ר' נחום טברסקי ממקרוב בנו של רבי מרדכי מטשערנוביל.

אלו הן שלש הנכדות בשם מאטל הידועות לנו, סביר להניח שהיו עוד נכדות בשם זה, אך אני מתייחס רק לאלו הידועות לנו ממקורות ודאיים.
הראשונה ודאי נפלה לנו, כיוון שידוע לנו מי היה בעלה היחיד, עד לפטירתו בשנת תרמ"ג הלא הוא ר' אלעזר מנדל מלעלוב.
ועל שתי הנכדות הנותרות, רשום אמנם מי היו בעליהן, אך יתכן שנתאלמנו או נתגרשו, ונישאו בזיווג שני לר' מאיר לייב, שאף הוא היה אלמן מבוגר.
אלא שמתוכן, אני יכול בוודאות לפסול גם את מועמדת ב', היא מאטל בת ר' אברהם בן החוזה, שכן ר' אברהם נפטר צעיר לימים עוד בחיי אביו, בשנת תק"ע. ומאטל שאנו מחפשים, רשום עליה במפקדי מונטיפיורי תר"ט, שהיא בת 30 או 34. ואם כן, הרי שנולדה לכל המוקדם בשנת תקע"ה, ואינה יכולה להיות בתו של ר' אברהם שנפטר חמש שנים קודם לכן.
גם מועמדת ג' יכולה לרדת, מכיוון שבעלה ר' מנחם נחום טברסקי ממקארוב, נפטר רק בשנת תרי"ב, ומאטל שלנו, כבר בשנת תר"ו היתה נשואה לר' מאיר לייב שיפמן בצפת, וילדה לו את בתו יוכבד. אמנם יתכן שמאטל נתגרשה מר' נחום ממקארוב עוד לפני פטירתו אך לא שמענו על זה עד כה.


סביר להניח שגם רבות מנינותיו של החוזה נקראו בשם מאטיל, ויתכן שאחת מהם היא זו שהיתה אשתו של ר' מאיר לייב. גם ברשימות הJRI נמצאו שתי נינות בשם מאטיל, אך הן נולדו בשנים מאוחרות יותר.
ד. מאטל בת ר' משולם זושא שטרנפלד, בן ר' ישראל בן החוזה, מזיווגו השני מכלה בת ר' יהודה לייב מזקילקוב, היא נולדה בשנת תק"צ בלובלין.
ה. מאטל בת ר' קופל שטרנפלד, נולדה אף היא בשנת תק"ץ, ושם אמה ינטה בת יעקב.  כפי הנראה אביה הוא ר' יעקב יצחק קופיל בן ר' אברהם בן החוזה.


והיה אם ננסה לחפש מכיוון אחר, הרי ידוע לנו שר' מאיר לייב גר בצפת, והחוזה ורוב צאצאיו גרו בפולין, אם כן, צריכים אנו לחפש בין צאצאי החוזה, כאלו שעלו לארץ ישראל. ואכן, בספרו של אלפסי כותב על שנים מנכדיו של החוזה [מלבד האדמו"ר רבי אלעזר מנחם מלעלוב הנ"ל], שעלו לארץ ישראל, ואלו הם:
א. רבי דוד קאפל הלוי הורוביץ בן רבי ישראל בן החוזה, הוא היה חתנו של הרב הקדוש רבי אריה לייב מוואלטשיסק, ועלה עמו לארץ ישראל, כפי הנראה כבר בשנת תקס"ב.
ב. רבי יעקב קופל מלובלין, בן רבי שמואל מרישא חתנו של החוזה מלובלין. רבי יעקב קופל זה, כתב עליו ר' לוי גרוסמן בספרו שם ושארית, שהיה חתנו של רבי מאיר שאלמנתו נישאה לאחר מכן לרבי מרדכי מטשרנוביל. על כל פנים, ר' יעקב קאפל עלה אף הוא לארץ ישראל, ונפטר בה ביום י"ד כסלו תרט"ז.
הגיוני שאחד משני הנזכרים, היתה לו בת [או שמא נכדה] בשם מאטל, שהיא שהיתה אשתו של ר' מאיר לייב.
אולם גם זה אינו מוכרח, שהרי הזכרנו לעיל, שרבי מאיר לייב, היה שד"ר העיר צפת, ונסע כמה פעמים לפולין, והסתובב בהרבה ערים באיזור בו התגוררו צאצאי החוזה מלובלין. בין היתר היה שם, בשנת תקצ"ח ובשנת תר"ד, אז כתב עבורו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין מכתב המלצה. אם כן, סביר שבהיותו בפולין נשא לאשה את אותה מרת מאטיל, ואם כן אין הדבר בהכרח שאביה של מאטיל היה אף הוא בארץ ישראל.
ושוב, נמצאנו איפוא במבוי סתום, שכן אין אנו יודעים מי היה אביה של מרת מאטיל.
ידידי, מ. ירושלמי, העלה בפני השערה, שמא אכן מאטל היתה ממש בתו של החוזה, ונולדה לו מזיווגו השלישי, לדבריו, על הצאצאים מהזיווג שלישי אין אנו יודעים פרטים רבים, ויתכן שמאטיל היתה אחת מבנותיו של החוזה מזיווג זה. אלא שאם אכן, צריך לומר שמאטל נולדה להחוזה, ממש בשנתו האחרונה, שהרי כאמור במפקדי מונטיפיורי תר"ט, שהיא בת 30 או 34.
כך או כך, מידי הספק עדיין לא יצאנו, ועד שלא תימצא מצבתה של מאטיל בבית החיים בצפת, או תיעוד אורגינאלי אחר, אין אנו יודעים מי היה חותנו של רבי מאיר לייב שיפמן, בזיווגו השני. האם החוזה מלובלין עצמו, או שמא אחד מבניו או נכדיו.

4 תגובות:

 1. "רבי דוד קאפל הלוי הורוביץ בן רבי ישראל בן החוזה, הוא היה חתנו של הרב הקדוש רבי אריה לייב מוואלטשיסק"

  במקומות אחרים כתוב שחתנו של רבי אריה לייב מוואלטשיסק היה רב צבי הירש בן החוזה ?!

  השבמחק
  תשובות
  1. אני כתבתי על פי האמור בספרו של אלפסי, בלי לבדוק את מקורותיו.
   מהם המקומות האחרים שכתוב אחרת? והאם זה בהכרח סותר זה לזה?

   מחק
 2. אולי זה הפתרון
  http://www.yiddishworld.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=3850&sid=040f824b8706a97689fdadf140e19109&start=125

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן.
   די ברור, שהמנוחה הטמונה שם, היא מרת מאטיל אם משפחת פישמן זו.

   מחק