יום שני, 8 באפריל 2013

רבי יהושע מאוסטרובה


מאה וארבעים שנה מלאו היום לפטירתו של האדמו"ר רבי יהושע מאוסטרובה בעל תולדות אדם. בן רבי שלמה לייב מלענטשנא.
אמנם לא ידוע שהיה לו יחוס גדול מצד אבותיו, אך אשתו היא ממשפחה שאילן היוחסין שלהם ידוע, מגזע גדולים כדלהלן.
רבי יהושע נולד בשנת תקע"ט, קיבל את תורתו וחסידותו מאביו. לאחר מכן נסע אל הרה"ק רבי מנחם מנדל  מקוצק, ולהרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, ואל הרה"ק רבי שלום רוקח מבעלז, אמר שמצא את לבו אצל הרה"ק רבי משה מקוברין, לאחר פטירתו המשיך לנסוע לנסכיז, והיה גם אצל הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן.
כאשר נפטר אביו בשנת תר"ג, ורצו להכתירו למלא את מקומו, נמלט רבי יהושע אל ידיו רבי יצחק מוורקא, אך הוא עודדו לקבל על עצמו את הנהלת העדה.
רבים הסתופפו בצילו, והוא הרביץ בהם תורה ועבודה, כיהן כרב בסוסנוביץ, ובאוסטרובה.
בהקדמת הספר 'קהלת יעקב' כללים בחכמת הנסתר מר' יעקב צבי יולס, מודה לר' יהושע שקבל על עצמו תשלום עבור הדפסת מאה עותקים מן הספר.
רבי יהושע נפטר בווארשא, ביום ו' כ"ח ניסן תרל"ג, ומנוחתו בבית הקברות שם.
וזה נוסח מצבתו מתוך הספר 'נחלת עולמים':
פה נגנז

הרב מוהר"ר יהושע זללה"ה מאסטראווע בהרב הצדיק מוהר"ר שלמה יהודא זצללה"ה מלענטשנא, נפטר יום ו' עש"ק כ"ח ימים לחודש ניסן שנת תרל"ג.

לזכר עולם

אשר ארבע אמות מכל צידי הקבר מסביב אין להניח לשום אדם, כי כן היתה הצוואה שלו, והקרקע הנ"ל עם הארבע אמות מכל צד מסביב נקנה עבורו לצמיתות. תנצב"ה.

דברי תורתו על סדר התורה ועל המועדים נדפסו בספר תולדות אדם.


צאצאיו:
למיטב ידיעתי, רק בת אחת היתה לו לאדמו"ר רבי יהושע מאוסטרובה, ושמה רחל לביאה.
כתבנו כאן בעבר, על האדמו"ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלה רמת אהרן, שנפטר לפני כשלש וחצי שנים.
הזכרנו את יחוסו בקצרה, ולא הארכנו.
ובכן, זקינו, מיסד שושלת ביאלה, האדמו"ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ בעל הדברי בינה, וא זה שנשא לאשה את מרת רחל לביאה הנ"ל, והיה חתנו וממשיך דרכו של רבי יהושע דידן.


וזה סדר יחוסו:
אביו, האדמו"ר רבי שלמה יהודה לייב מלענטשנא אב"ד ביקאווסק ולענטשנא, תלמיד החוזה מלובלין, והיהודי הקדוש מפשיסחא  ורמ"מ מרימנוב. גדולי וצדיקי דורו הגינו עליו, למרות שהרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ יצא נגדו. היה אוהב ישראל גדול וקרא כל אדם בשם בני או אחי.
תורתו נדפסה בספר תורת מהרש"ל. לפני כשבוע מלאו מאה ושבעים שנה לפטירתו, ביום י"ט ניסן תר"ג.

אביו, רבי ברוך בנדיט, היה צדיק נסתר ומושבו ברישא.

חותנו
רבי צבי מנחם מייזליש אב"ד פולאב ופארצאווי ועיר חדש, בה נפטר כ"ח תשרי תרי"ט,בעהמ"ח זכרון צבי מנחם ושאר ספרים.
אביו, רבי יצחק מייזליש אב"ד ור"מ צאזמיר ומחבר זר זהב, על ספר כרם שלמה שחיבר אחיו הגאה"ק רבי עוזיאל מייזליש בעל עץ הדעת טוב. רבי יצחק היה חתן ר' אברהם מנחם מנדל מצוזמיר נכד הברכת יעקב. ואין כאן המקום להאריך בזה.
אביו ר' צבי הירש מייזליש מסמיאטיטש, שנקרא ר' הירש נטעליש, ונפטר צעיר. זוגתו מרת דרעזיל בת דודו אחי אביו ר' אברהם נתן נטע אב"ד וישניץ בליטא מחבר נטע שעשועים.
אביו ר' יצחק מוולודבה שזו' התיחסה לר' נפתלי הירץ אב"ד ור"מ ווין דליטא מגזע רש"י.
אביו ר' משה מייזליש אב"ד וישניץ חתן רבי שמואל צבי הירץ אב"ד בריסק נינו של רבינו יואל סירקיש בעל הב"ח.
אביו רבי חיים מייזליש
אביו רבי אריה לייב חסיד אב"ד פרעמישלא
אביו רבי משה מייזליש
אביו רבי שמחה בונים מייזליש חתנו של הרמ"א.

5 תגובות:

 1. לביאה רחל, בתו של ה'תולדות אדם' נקראה כך לאחר שילדים שנולדו לפניה מתו בינקותם. העצה שקיבל רבי יהושע (מהיהודי הקדוש ?) לתת לנולד הבא שם של עוצמה. ולכן נתנו לילדה את השם הנדיר 'לביאה'.

  השבמחק
 2. כאן נראה שהרב צבי הירש הוא מח"ס 'זר זהב'
  http://hebrewbooks.org/3418

  השבמחק
 3. בספרו תולדות אדם הוא מה ששמע בעצמו בצעירותו, מהקדוש מרוזין זי"ע

  השבמחק
 4. שמה הייתה "רחל לביאה" ולא לביאה רחל! וכידוע שקיבל הוראה כזו מחו"ז היהדוי הקדוש.
  וידוע על הרבנית רחל לביאה שהיתה מקבלת קוויטלאך ומדברת דברי תורה.

  השבמחק