יום שבת, 11 באפריל 2015

הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל

במהלך חג שביעי של פסח נפטר בבני ברק הגאון הגדול רבי חיים שאול גריינימן זצ"ל.
רבי חיים גריינמן נולד בעיר וילנא בשנת תרפ"ו, לאביו הגאון הגדול רבי שמואל גריינימן, ולאמו מרת צביה אחות החזון איש. 
כל חייו היו בצל דודו הגדול בעל החזון איש. 
בשנת תרצ"ה עלה עם משפחתו לארץ ישראל, וגם כאן קבעו מושבם בבני ברק, מקום מושבו של הדוד הגדול.
בבחרותו למד על פי הכוונת החזון איש בישיבת לומזא בפתח תקווה, ולאחר מכן בישיבת חברון.
משם, לקחו לחתן הגאון רבי ישראל שלום לוריא.
שנים רבות הנהיג את עדתו בבני ברק, ורבים מבין תלמידי החזון איש, ראו בו את הנאמן ביותר לדרכו ולהוראותיו של החזון איש זצ"ל.

רבים היו באים להתייעץ עמו, בכל ענין, ובפרט בענייני רפואה.
סדרת ספריו חידושים וביאורים, מקיפה את כל הש"ס מתחילה ועד סוף, דבר שלא מצוי בימינו.
בשנים האחרונות נחלש, וכעת, כאמור, ביום שביעי של פסח, נפטר באופן פתאומי.
לווייתו צפויה לצאת מחר מבית מדרשו בבני ברק לבית החיים הסמוך.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו הגאון רבי שמואל גריינימן, או בשמו המלא שמואל גרונם גריינמן, נולד בעיר דיסנה שבבלרוס, נתייתם מאביו בגיל צעיר, למד בוילנה בישיבת הגאון רבי מאיר קרליץ שלקחו לחתן לאחותו צביה. לאחר נישואיו נסע לראדין, והיה מתלמידיו הקרובים של בעל החפץ חיים. בוילנא, ולאחר מכן גם בעלותו לארץ, היה פעיל בענייני הציבור, על פי הכוונת החפץ חיים, וגיסו החזון איש. שנים רבות עשה בארצות הברית כשליחו של החפץ חיים, בין היתר יסד את מתיבתא תפארת ירושלים, והעמיד בראשותה את הגאון רבי משה פיינשטיין, ועוד רבות. אך את בניו לא הביא עמו לארצות הברית, וגדלו תחת חסות דודם החזון איש. נפטר י"ג אדר א' תשי"ז. אודות משפחת אשתו צביה הרחבנו בעבר, כאשר כתבנו על משפחת הסטייפלר והחזון איש.
 • אביו רבי יוסף יצחק גריינימן מדיסנא, אשתו נפטרה צעירה לימים, ולא ידוע הרבה על משפחתם.

משפחת חותנו
כאמור, חותנו של הגאון רבי חיים גריינמן, היה
 • רבי ישראל שלום לוריא מירושלים, הזכרנוהו בעבר, בעת שנפטר חתנו האחר, הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק ראש ישיבת עץ חיים בירושלים. וכעת נרחיב מעט יותר, ר' ישראל שלום נולד בלומזא באלול תרמ"ה, על אף גילו הצעיר הספיק להתבשם בצילו של הסבא מקעלם, בהיותו בן שבע עשרה עלה לארץ ישראל עוד לפני אביו, על מנת להתחמק מסכנת הגיוס לצבא, בירושלים נכנס ללמוד בישיבת תורת חיים של רבי יצחק וינוגרד, ולימים שימש בה כר"מ ומשגיח. בירושלים גם נשא לאשה את זוגתו מרת חיה מלכה בת רבי יהושע אהרן הכהן בן אחיו של המגיד המפורסם רבי חיים יצחק אהרן רפפורט המגיד מוילקומיר. נפטר ביום טוב ראשון של פסח תשכ"ט. ואלו חלק מצאצאיהם: א. ר' אבא לוריא מירושלים. ב. מרת איטה באשע אשת הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק זצ"ל. ג. מרת שרה לאה אשת הגאון רבי חיים אהרן טורצ'ין ראש הישיבה למצויינים בירושלים. ד. אשת רבי חיים גריינמן הנ"ל. ה. אשת רבי אברהם יעקב ויינר נפטר צעיר.
 • אביו, רבי יצחק דוד רוטמן, הצדיק מלומזא, נולד בשנת תרי"ז לערך בעיר חורז'ל, זוגתו מרת שיינא חיה בת רבי חיים זאב מלינר-זוויץ מהעיר קופישאק. ר' יצחק דוד היה מגדולי תלמידיו של הסבא מקעלם רבי שמחה זיסל ברוידא, ונחשב לאחד מעמודי התווך של היהדות בעיר לאמזא ובישיבה שבראשות ידידו הגאון רבי אליעזר שולביץ. היה תקיף מאד בהנהגתו ובכל ענייניו, עלה לארץ ישראל בשנת תרפ"ב ונפטר בה ביום ח' תמוז תר"ץ. זוגתו שיינה חיה נפטרה י"ז שבט תרצ"ג. צאצאיו:  א. רבי אברהם דב שמואלביץ תלמיד הסבא מנובהרדוק נהרג בשואה הי"ד. ב. מרת שרה לאה אשת הגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן. ג. רבי נחום רוטמן בירושלים. ד. רבי ישראל שלום לוריא הנ"ל. ה. רבי יוסף רוטמן בירושלים. ו. רבי משה רוטמן תלמיד ישיבת ראדין נעדר בימי מלחמת העולם הראשונה. ז. רבי אריה ליב רוטמן הי"ד נהרג בשואה. ח. יואל יעקב רוטמן נפטר צעיר. ט. מרת רבקה רחל אשת רבי אליהו קרמרמן אב"ד קראז. י. ר' צדוק ליפא רוטמן הי"ד נהרג בשואה.
 • אביו, רבי יואל יעקב רוטמן, נפטר לפני שנת תרנ"ד, ויום פטירתו ו' שבט. זוגתו מרת חיה איטה בת ר' דוד גיסו של הרב הקדוש רבי אברהם מטשכנוב. וכאשר נתייתמה מהוריה שנספו בשריפה גדלה בבית ש"ב הרה"ק ר' דב בעריש לנדא מביאלה. יום פטירתה ח' טבת. צאצאיו: א. ר' יצחק דוד הנ"ל.  ב. ר' שלמה רוטמן נפטר כ"ט סיון תר"צ בארצות הברית. ג. רבי משה ראטמאן אב"ד ראזאן ופסקאוו שברוסיה, ואחר כך רב אגודת הקהילות בסן פרנציסקו, שכן בשער ספרו דברי משה - ניו יורק תרעה, כתב כי שם אביו יואל יעקב.
 • אביו רבי שמואל ברוך רוטמן.

13 תגובות:

 1. זכור לי ששמעתי שאבי הג"ר שמואל גריינמן זצ"ל היה חסיד חב"ד. כמדו' חסיד קאפוסט או אחת משלוחות חב"ד, לא ליובאוויטש. יש לברר דבר זה. גם לא נכתב שהגר"ש גריינמן כיהן כמנהל מתיבתא תורת ירושלים בניו יורק לכמה וכמה שנים.

  השבמחק
  תשובות
  1. אני גם שמעתי השמועה על הקשר לחב"ד ולא נודע לי בבירור.
   גם מה שנקרא אביו שמואל גרונם, בכל הלוויה והתפילות והמודעות, מוזכר רק השם שמואל, לחוד, בלי השם גרונם.
   ואיני יודע הנכון.

   מחק
  2. אמנם על מצבתו של ר' שמואל זצ"ל מופיע השם גרונם, אבל בבית שמואל (הלכות גיטין) מבואר שהשם גרונם, הוא כינוי לשמואל.

   מחק
  3. גם זלמן הוא כינוי לשלמה, ועוד.
   לדעתי, אין זו סיבה לא להזכירו במודעות.

   מחק
 2. לא ציינת את חתנו של ר' ישראל לוריא ה"ה הגה"צ ר' יוסף ליס זצ"ל, שנשא את אלמנת הג"ר אברהם יעקב ויינר זצ"ל.

  השבמחק
 3. "על פי הכוונת החפץ חיים ודודו החזון איש. שנים רבות עשה בארצות הברית כשליחו של החפץ חיים, בין היתר יסד את מתיבתא תפארת ירושלים, והעמיד בראשותה את הגאון רבי משה פיינשטיין"


  א. באיזה שנים היה בארה"ב
  ב. מה המקור שהוא יסד את מתיבתא תפארת ירושלים ושהביא את רבי משה לשם.
  ג. אני שמעתי שגיסו של רבי משה, ה"ה ר' ראובן לייוואוויץ הוא היה מי שהביא את רבי משה לתפאר"י

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום,
   ראשית תיקנתי, "גיסו" החזון איש.
   אני לא חקרתי היטב את תולדותיו, רק ליקטתי מפה ומשם. יש אודותיו בספרים, דומני בספר פאר הדור על החזון איש כתב תולדותיו בפירוט.

   מחק
 4. אביו ר' שמואל [גרונם, זה אכן היה שמו אך לא השתמשו בו מעולם] אכן היה נצר למשפחה חסידי ליובאוויטש, אביו היה ר' יוסף יצחק ב"ר פנחס דוד גרונימן ז"ל חסיד ליובאוויטש ונפטר בבחרותו של ר' שמואל והותיר גם יתומות קטנות, אחת מהם הייתה מרת שושנה [דרייזא] אידלמן ע"ה אשת הרב שרגא פייבל זצ"ל מירושלים (אחיו של ר' וועלוול) שגדלו על ברכיו של ה"אור שמח" בדוינסק, נפטרה סיון תשס"א/ב.
  בשנות הזעם שהה בארה"ב עם רעיתו הרבנית צביה ויבדל"א בתו מרת יוספא וילמן ובנו הצעיר הג"ר מאיר שליט"א, שבו לארץ בשנת תש"ז, בשנים אלו אכן יסד את תפארת ירושלים ובנו אף למד בה, והוא אכן הביא את ר"מ פיינשטיין לכהן בה.
  בן משפחה

  השבמחק
  תשובות
  1. האחות הזו הייתה אכן הרבנית שהחזוא החזיק ממנה מאוד והיא גידלה את הילדים של אחיה ר שמואל בהיות בחורה בוילנה כהכרת הטוב דהוא גידל אותה ביתמותה

   מחק
 5. אכמ"ל אבל הוא זה שהקים את תפא"י והביא את הנשיא ולאחמ"כ מחמת דברים הקשורים בנשיא ז"ל נאלץ לעזוב את הישיבה והרוצה לברר יעיין בגליונות הפרדס שסיקרו פרשיה עגומה זו (דבר שנקל לשער שהיום לא היו מעזים לפרסם)

  השבמחק
  תשובות
  1. היכן ניתן לראות הנל

   מחק
 6. ממשיך דרכו של ר חיים הוא בנו ר אברהם ישיעהו והוא רב בזיכרון יעקוב

  השבמחק