יום שלישי, 1 בינואר 2013

האדמו"ר מסאדיגורא זכר צדיק לברכה

בבני ברק נפטר הבוקר כבוד קדושת האדמו"ר רבי אברהם יעקב פרידמן מסדיגורא זקן אדמורי רוז'ין, בן שמונים וחמש היה בפטירתו.
האדמו"ר נולד בעיר וינה בירת אוסטריה, בסוף שנת תרפ"ח, אחר המלחמה נישא למרת צפורה בתו של רבי יוסף אריה פלדמן [להלן, בתחתית הרשימה, הבאתי גם את עץ המשפחה שלו, המשתרע לגדולי עולם, ובהם המהר"ם שיק].
זמן מה גר האדמו"ר באמריקה, בתחילה גר שם גם אביו, אך גם לאחר שאביו עלה, הוא נשאר שם וכיהן כרב לקהילת חסידי סדיגורא באמריקה. לאחר פטירת אביו, בשנת תשל"ט מונה לממלא מקומו, והנהיג את עדתו שנים רבות בתל אביב, עד שלפני מספר שנים, עבר לבני ברק, שם כאמור נפטר הבוקר, י"ט טבת תשע"ג.
מדברי תורתו ואמרות קדשו של האדמו"ר, נדפסו הספרים 'עקבי אבירים'.
האדמו"ר מסדיגורא, tog

האדמו"ר זצ"ל, היה בן אחר בן עד למגיד ממעזריטש, וזה סדר יחוסו,
 • אביו, האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורא נפטר כ"ט ניסן תשל"ט. זוגתו מרת מירה רייזל לבית העשל, נפטרה ד' אדר תשמ"ב.
 • אביו, האדמו"ר רבי אהרן פרידמן מסדיגורא נפטר י"ט תשרי תרע"ג. זוגתו מרת שרה שיינדיל רויזא נפטרה י"ב אב תשי"ח באמריקה.
 • אביו, האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מסדיגורא, נפטר שם י"ג תשרי תרס"ז. זוגתו מרת אסתר, נפטרה צעירה ה' טבת תרמ"א.
 • אביו, האדמו"ר רבי.אברהם יעקב פרידמן מסדיגורא, נפטר י"א אלול תרמ"ג בסדיגורא. זוגתו מרת מרים לבית פרלוב, נפטרה לפני שנת תר"מ.
 • אביו, הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין.
 • אביו, הרה"ק רבי שלום שכנא מפראהביטש.
 • אביו, רבי אברהם המלאך.
 • אביו, המגיד ממעזריטש.
ומעלה בקודש.וזהו יחוס משפחת חותנו:
כאמור, חותנו של האדמו"ר מסדיגורא, היה הגאון רבי יוסף אריה פלדמן, מביטשקוב - סאטמר - תל אביב, נפטר כ"ב אדר תשכ"ח. תולדותיו ומגילת היוחסין שלו, נכתבו בספר בן פורת יוסף, שחיבר ר' נתן אליהו רוט, בני ברק תשנו.
אביו, היה רבי אפרים פישל פלדמן בעהמ"ח 'ידות אפרים' ו'דגל אפרים', נפטר כ"ג כסלו תרס"ה בקרעטשניף.
אביו, רבי ישראל משה פלדמן

אשת רבי יוסף אריה, היתה מרת מינקא, היא נפטרה כ"ח שבט תשמ"ד.

אביה, הגאון רבי יעקב הלוי פראגער אב"ד אדא ופעטראוואסעללא בעהמ"ח שו"ת שאלת יעקב, תלמיד בעל הכתב סופר.
אביו, רבי מרדכי פראגר מפרשבורג, נפטר כ' חשוון תרל"ה.
אביו, רבי בנימין זאב סגל פראג מפרעשבורג.

אשת רבי אפרים פישל פלדמן, היתה מרת חוה יוטא
אביה, החסיד המפורסם רבי יודא אברהם עביר רוזנברג.

אשת רבי יעקב פראגר, מרת בריינדל היתה בתו של הגאון רבי משה שיק אב"ד חוסט, המפורסם על שם ספרו שו"ת מהר"ם שיק.

2 תגובות:

 1. האם זה נכון שהיה לו אח גדול ממנו? מי הוא היה?

  השבמחק