יום שלישי, 22 בינואר 2013

רבי חיים צבי רייך אב"ד אסלאניהיום מלאו שבעים וחמש שנה לפטירתו של הגאון רבי חיים צבי רייך אב"ד אסלאני - אסלאן. רבי חיים צבי נולד בשנת תרכ"ו, לאביו רבי יעקב קאפל, נכתב עליו כי נשא לאשה את האשה החשובה מרת אידל בתו של הגאון רבי משה שמואל גלאזנר אב"ד קלויזנבורג, ראה בענין זה עוד להלן. לערך בשנת תרנ"ה, בהיותו אך כבן שלושים שנה נתמנה רבי חיים צבי לכהן ברבנות העיר אסלאני, וישב על כסא הרבנות וההוראה למעלה מארבעים שנה, עד לפטירתו כאמור, לפני שבעים וחמש שנה בדיוק, ביום י"א שבט תרח"ץ. זוגתו מרת אידל נהרגה בשואה על קידוש ה'. הי"ד.

וזה סדר יחוסו

אביו רבי יעקב קאפל רייך. ויקיפדיה
 • אביו הגאון רבי יעקב קאפל רייך אב"ד בודפסט ורב קהילת היראים בעיר, נולד בשנת תקפ"ח, זוגתו לבית הרואה. במשך כשבעים שנה כיהן ר' יעקב קאפל כרב, בצעירותו מילא מקום חותנו כאב"ד סאבאטיש, לאחר מכן נתקבל לק"ק ווערבוי, אך רוב ימיו כיהן בעיר הגדולה בודפסט, שם כיהן כרב קהל יראים, ופעל רבות למען יהדות הונגריה בכללה, עד לפטירתו בשיבה טובה ביום י"ז אלול תרפ"ט. צאצאיו הם: א. רבי חיים צבי הנ"ל. ב. רבי משה רייך בעיר מעדיעש, נשא לאשה בת למשפחת פיליף, ממשפחת חותנו של רבי משה שמואל גלאזנר הנ"ל. ג. רבי שמואל בנימין רייך רב בק"ק ווערבוי. ד. רבי ישראל רייך רב בק"ק באטורעקסי בעהמ"ח ביכורי ישראל, ומנחת ישראל. ה. מרת ליבלי אשת רבי בנימין ליכטנשטרן רב בק"ק אורמין. ו. מרת רייזל אשת רבי מרדכי אפרים פישל זוסמן סופר ראב"ד בודפסט, בעהמ"ח עטרת פז על התורה. הורי רבי שמעון אליעזר סופר בעהמ"ח אשא עיני.

 • אביו רבי אברהם יחזקאל רייך רב קהל היראים באנאביץ שבסלובקיה, והחזיק שם ישיבה לתלמידים. נולד בשנת תקע"ד, למד בישיבת אביו הגאון, והיה גם תלמיד בעל החתם סופר. בצעירותו כיהן כרב בק"ק קארלבורג, רעייתו מרת שרל היתה ממשפת אצילים - משפחת יוסט - מגזע השר רבי שמשון וורטהיימר. רבי אברהם יחזקאל נפטר י"ט סיון תרמ"ח, מתורתו נדפס הספר 'תורת יחזקאל' תרפט. עוד דרשות ממנו נדפסו בירחון עמק הלכה, בעריכת נכדו ר' ישראל רייך. צאצאיו: א. רבי וואלף רייך אב"ד באדען תלמיד הכתב סופר. ב. רבי יהודה לייב רייך, רב מופאר ודרשן גדול. ג. רבי משה רייך ממלא מקום אביו ברבנות באנאביץ. ד. רבי יעקב קאפל רייך הנ"ל. ה. מרת רבקה חיילא אשת רבי דב בער דושינסקי אב"ד דק"ק נאמעסטא. ו. אשת רבי בנימין גלזנר הי"ד, בן רבי משה שמואל הנ"ל.

 • אביו הגאון רבי יעקב קאפל רייך אב"ד ווערבוי. נולד בשנת תקכ"ז, למד אצל ראב"ד פיורדא ואצל הנודע ביהודה בפראג. נשא לאשה את מרת רוזלא, ויש שכתבו ששמה ליבלא, לבית אובן. נקרא לכהן בקארלבורג, ומשם בשנת תקנ"ב עבר לכהן בווערבוי, על שמה נתפרסם, יען כי כיהן בה ארבעים וחמש שנה ברבנות. עד לפטירתו בליל שבת וישב תקצ"ו. נספד על ידי החתם סופר בדרשות חת"ס, דרוש ח' טבת, עמ' 111. רבי יעקב קופל חיבר ספר חידושי יעבץ [יעקב בן צבי]. לתולדותיו כתב נכדו ההיסטוריון רבי יעקב קאפל דושינסקי, את הספר 'תולדות יעקב', שנדפס בלונדון תרעח. צאצאיו הם: א. ר' שמואל זנוויל רייך נפטר צעיר. ב. רבי אפרים שמעון רייך, נזכר בפנקס מוהל של ר' זלמן מיץ משטאמפפי, חי בעיר Kecskemet , בנו רבי שמואל רייך נולד תקע"ב נפטר תרמ"ב, היה נשוי למרת גיטל לבית זוננפלד. [קבלתי השערה מצאצאיו, שהיא היתה בתו של רבי שמואל נאדיש (זקינו של הגרי"ח זוננפלד), שלמד יחד עם רבי קאפל חריף, מסופקני אם אכן זה נכון, שהרי שניהם נקראו בשם שמואל]. ג. מרת שיינדל אשת ר' אלי' ברושטיין. ד. מרת פעסל אשת רבי אברהם דוחאני. ה. מרת מאטל אשת ר' דוד לייב ברד"ח שהיה ראש הקהילה ב - Jacovce [סצ'ובצה], כפר קטן בסלובקיה. נפטר בשנת תרס"א. ו. מרת ייטל אשת ר' לייב רוזנצווייג. ז. רבי צבי הירש רייך מנובימעסטא. ח. רבי משולם רייך מטרעצ'ין אבי ר' ישעיה רייך. ט. רבי אברהם יחזקאל רייך הנ"ל, שהיה היחיד מבניו שהמשיך ברבנות.

 • אביו רבי צבי הירש אלטקונדשטאט. מלבד בנו רבי יעקב קאפל הנ"ל, היה לו בן נוסף, הוא רבי אברהם אריה, ששמר על שם המשפחה קונשטאט, הוא אבי משפחת קונשטאט מוינה ומפרשבורג, בין צאצאיו נמנה הגאון רבי ברוך קונשטט, ר"מ ודיין דק"ק פולדא, ולימים ראש ישיבת קול תורה בירושלים.
מי היה חותנו?

בספר מליצי אש - שבט, [במהדורה ראשונה - בהוספות בסוף הספר, במהדורה שניה - גרוסוורדיין תשד - בסימן קעב] כתב המחבר רבי אברהם שטרן, כי רבי חיים צבי נשא לאשה את בתו של הגאון רבי משה שמואל גלזנר אב"ד קלויזנבורג.
אמנם, בספר אהלי שם, כתב בשתי מקומות בספר גירסאות שונות, מי היה חתנו של רבי משה שמואל גלאזנר.
בעמוד 220 בספר, בערכו של אביו - רבי יעקב קאפל רייך, כתב את רשימת בניו כנ"ל, אך את ר' חיים צבי לא הזכיר ובמקומו כתב: "הרה"ג רבי יחזקאל רייך אב"ד ניטראנאווניק חתן הרה"ג ר' משה שמואל גלאזנער אבד"ק קלויזענבורג". ובהמשך הספר, בעמוד 257, בערכה של העיר נאוואק, כתב: "הרב ר' אהרן בהגאון ר' יעקב קאפל רייך, נולד תרל"ו, אביו הגאון הנ"ל הוא אבד"ק בודאפעסט ... חותנו הוא הרה"ג ר' משה שמואל גלאזענער שליט"א האבד"ק קלויזענבורג".
במקורות אחרים, לא מצאתי בין צאצאי רבי יעקב קאפל, את השמות אהרן ויחזקאל [למרות שאביו נקרא אברהם יחזקאל]. האם מדובר כאן בטעות? או שמא רבי חיים צבי נשא גם את שתי השמות האחרים אהרן ויחזקאל, וכיהן גם ברבנות העיר נאוואק, או שמא שתי שמות היו לה לאותה העיר?
           
עוד על רבי משה שמואל גלאזנר אב"ד קלויזענבורג, מחותנם של הרבנים למשפחת רייך, ועל אילן היוחסין שלו, נרחיב בפעם אחרת אם ירצה השם.

17 תגובות:

 1. הלה בהקדמת השפר שו"ת דור דביעי להרמ"ש גלאזנער כתב בפירוש שר' חיים צבי רייך היה חתנו?

  http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=726&st=&pgnum=7

  השבמחק
  תשובות
  1. רבי י.ד.,
   עדיין לא ענית על השאלות שלי.
   האם אהרן ויחקאל, הם אחים של ר' חיים צבי, שאף הם היו חתני ר' משה שמואל? או שמא הם שמותיו הנוספים של ר' חיים צבי? או שמא מדובר בטעות אצל בעל אהלי שם?

   מחק
 2. ככל הידוע לי מאז ומקדם אביו של הגאון רבי קאפל רייך היה הטפסר רבי יצחק (ר' איציק) רייך יו"ר הלשכה האורטודוקסית בפעסט, ואמרו גדולי ישראל כי זכה לבן גאון כזה עקב פועלו הנמרץ למען קדשי ישראל

  השבמחק
 3. טעיתי בחפזי ואכן רבי יעקב קאפל היה בנו של רבי יחזקאל רייך, כמו שחותם בעצמו בהסכמה לספרו של בנו רבי ישראל "מנחת ישראל".
  אך אשאל האם ידוע קשר משפחתי בין רבי יעקב קאפל רייך לבין ר' איציק רייך מפעסט.

  השבמחק
  תשובות
  1. לי לא ידוע על קשר כזה.
   כאמור, משפחתו של רבי קאפל, לא היתה מבודפסט.

   מחק
 4. ר' משה שמואל גלזנר ואשתו צביה טמונים בהר הזיתים, ועל מצבת מ' צביה רשומים כל ילדיה שנספו בשואה ובהם איידל אשת ר' חיים צבי רייך.

  עוד נכתב שם כי ביילה זו' ר' בנימין גלזנר היתה בתו של ר' משה רייך (ולא אחותו), וכן בכמה דפי עד ביד ושם (היא נולדה בתר"ן, ור' אברהם יחזקאל נפטר בתרמ"ח...).

  השבמחק
  תשובות
  1. ליתר דיוק, הכוונה שהיא היתה בתו של ר' משה רייך מאנאביץ (ב"ר אברהם יחזקאל), ולא כמו שכתבתי בטעות שהיא בתו של ר' משה רייך ממעדיעש.

   מחק
 5. האם יש למישהו את הספר תולדות יעקב, אין את זה באוצר החכמה ובהיברו בוקס.

  השבמחק
  תשובות
  1. לי יש את הספר תולדות יעקב.

   בנוסף - אתמול מצאתי באינטרנט את רישום הנישואין של בתו של ר' יעקב קופל רייך מבודאפשט - https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14707-65894-36?cc=1554443&wc=M99C-WJN:n706473774
   עד כה היא הופיעה בעץ המשפחה שלי בתור לייבלי רייך ובעלה הופיע בתור זאב וולף ליכטנשטרן, אולם ברישום הנישואין מ-1882 מהעיירה ורבוב הם רשומים בשמות וילהלם ליכטנשטרן ושארלוט רייך. שמות הוריה מופיעים כך:
   Koppel C. Reich & Regi Schauer.
   האם רגינה שאואר היא בתו של ר' ישראל הרואה, או שהאמונה שקופל רייך היה חתנו של הרואה שגוייה?

   ועניין שלישי - אני חושב שהצלחתי להתחקות אחר צאצאיהם של בתו של קופל חריף שיינדל ובעלה ר' אלי בוסטין (או לפחות אחרי חלקם) והייתי שמח לשתף במה שגיליתי ולהתייעץ בעניין.

   מתן

   מחק
  2. שלום מתן,
   משום מה עד עכשיו לא ראיתי את תגובתךהמעניינת.
   רישום הנישואין לא סותר שום דבר למה שידוע עד עכשיו.
   זאב וולף [ולמעשה בנימין זאב וולף], הוא וילהלם. זה בסך הכל שם לועזי.
   כנ"ל, ליבא, היא שארלוט.

   גם השם הרואה, הוא תרגום מגרמנית.
   הרואה בגרמנית - Seher.
   לא רחוק מהשם הרשמי, שכנראה הוא באקצנט שונה במקצת.

   אשמח אם תוכל לשלוח לי חלקים מתוך הספר תולדות יעקב, ולשתף בענין צאצאי משפחת בוסטין.
   צור עימי קשר במייל:
   btoladot
   gmail.com

   מחק
 6. יעקב גולדשטיין13 באוקטובר 2015 בשעה 9:16

  נאוואק היא ניטראנאווניק, מפני שהיא יושבת על נהר ניטרא, והיא סמוכה מאד לאסלאני. נראה שמצודתו של הרב חיים צבי רייך היתה פרושה על כמה כפרים, וגוטליב טעה בשמו הפרטי.

  ברשימת החתומים בגילוי דעת בענין מציצה בפה, נדפס בשדי חמד-קוטרס המציצה והמילואים, ורשה תרס"ב, נרשם הרב חיים צבי הירש רייך אבדק"ק נאוואק (סמוך לאחיו ר' ישראל אבדק"ק באטארעקס).
  http://hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_43518_6.pdf

  השבמחק
 7. מחפשת פוסטר אושפיזין שבה מופיעה כל רבני שולשלת רייך עבור בן הקהילה שנהרס קישוטו בגשמים בשנה שעברה. נא הגב למשתמש מייל של Gmail למשתמש Eliedaat, תודה

  השבמחק
 8. יש בידי קונטרס העונה על כל השאלות הנ"ל
  לקבלתו שלחו בקשה לS0556783898ֲ@GMAIL.COM
  בכבוד רב, אני ש"ס נכד הגרי"ק רייך

  השבמחק
 9. שאלתי היא: מה המקור ומה הוא אמינותו שרבי קאפל רייך מווערבוי היה אח של רבי אברהם אריה קונשטאט מפרשבורג שהוא חותנו של זקיני רבי משה נאוועמעסטע תלמיד החת"ס שעלה לא"י וכו'?

  השבמחק
 10. אפשר לקבל אצלי קונטרס ובו תולדות חייהם של רבי קאפיל רייך הראשון והשני זיע"א
  s0556783898@gmail.com

  השבמחק