יום שלישי, 27 במרץ 2012

רבי אליעזר ירוחם בארון מקראקא


מאה ועשרים שנה מלאו אתמול לפטירתו של הגאון הצדיק רבי אליעזר ירוחם בארון, חתנו של הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז.
רבי אליעזר ירוחם נולד בראדושיץ, לאביו האדמו"ר רבי ישראל יצחק בארון מראדושיץ זצ"ל, נשא את מרת יוטא בתו של בעל הדברי חיים, ונתאלמן עוד בחיי חותנו הדברי חיים, בהיותו בצאנז היתה לו עמדה חשובה, ורבי חיים מינה אותו על קבלת המכתבים והכספים.
בשנית נשא לאשה את בתו של רבי יששכר דב שופ מבריגל [נכד רבי נתן אחי הנועם אלימלך], חתן רבי יעקב פרנקל תאומים אב"ד צעשינוב נכד הברוך טעם. אחר נשא עוד אשה שלישית בת רבי ניסן דומ"ץ שינאווא שאמרו עליו שהוא אחד מל"ו צדיקים שבדור, היא האריכה ימים, עד שנת תר"ץ לערך.
בשנת תרל"ו לאחר פטירת חותנו בעל הדברי חיים, קבע ר' אליעזר ירוחם את מושבו בקראקא והנהיג שם את חסידי צאנז. נפטר ג' ניסן תרנ"ב ומנוחתו כבוד בבית החיים בקראקא. [יש דעות שונות לגבי השנה המדוייקת של פטירתו. תרמ"ה, תרנ"ז].
גיסו הרה"ק רבי אלעזר מאושפיזין, היה אומר, "אתם רוצים לדעת מה זה הי' בעל בית מקדמת דנא, את גיסי ר' לייזר היו קוראים בעל בית, והי' יודע בעל פה כל הששה סדרי משנה".

יחוסו,

אביו הרה"ק רבי ישראל יצחק בארון מראדושיץ, נולד בשנת תק"ע. חתן רבי יהודה לייב הורוביץ בן הרה"ק רבי ראובן הורוביץ בעל דודאים בשדה. כאשר נפטר אביו סירב לקבל על עצמו את הירושה, אך רבותיו גזרו עליו. נפטר ב' [או שמא כ'] כסלו תרי"ח. ומנוחתו בווארשא, לא רחוק מהאהל של אדמורי ווארקא. בעת מחלתו טופל על ידי הרופא הפרופסור, רבי חיים דוד ברנהרד, הבעל תשובה מפיעטריקוב. זוגתו מרת צירל, בת רבי יהודה לייב הורוביץ בנו של הגאון הקדוש רבי ראובן הורוביץ מזארנובצה, [ולא כפי שכתב בן הרב מפלונסק בספרו מקור חיים].
אביו הסבא קדישא רבי ישכר דוב מרדושיץ, תלמיד הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, האוהב ישראל מאפטא, ועוד צדיקים. מילא מקום דודו ברבנות ראדושיץ, משנת תקפ"ה החל להנהיג עדתו. בשנת תקצ"א נתמנה גם כאב"ד פשעדבורז. נפטר ביום שישי י"ח סיוון תר"ג בראדושיץ ושם מנו"כ. זוגתו מרת ביילא נפטרה ו' אב תר"ה, ושם אביה מרדכי. אודות רבי יששכר דוב בספר נפלאות הסבא קדישא, פיוטריקוב תרצא. דברות חיים, ירושלים תשן.
אביו רבי יצחק בארון, היה שמשו של המגיד ממעזריטש שהשיאו אשה מיוחסת, אבל מבוגרת ולא נאה [היא מרת מרים אחות רבי זונדל אב"ד ראדושיץ מתלמידי הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק. ושם אביהם ר' יהודה לייב], והבטיח לו בן שיאיר את העולם בקדושתו. נפטר א' [או שמא כ"א] תמוז תק"ס.
אביו רבי יששכר בער.

צאצאיו:

א.      רבי מנחם מאנדל בארון נולד תרל"ב בערך בעיר צאנז, זוגתו מרת פרומה בת הרה"צ רביאברהם יהושע העשל רובין מיאסלו. בתחילה לא היו לו צאצאים ולכן הוציא כסגולה את הספר דודאים בשדה שחיבר זקינו. בשנותיו האחרונות התבודד ועסק בתורה, ואמרו עליו שארבעים שנה ישב בתענית. נהרג בשואה ביום שבת קודש ז' טבת תש"ב בעיר יאסלו, הי"ד. ילדיו, 1. רבי יונה בארון דיין בק"ק יאסלו, נולד בשנת תרנ"א זוגתו מרת מרים רעכיל בת הרה"ק רבי אלעזר רוזנפלד מאושפיזין, נפטרה ג' דחג הסוכות תרע"ט. ובזיווג שני נשא את בת ר' אלתר פכטר מדמביץ. רבי יונה נהרג אף הוא עם אביו ביום ההרג ביאסלו, בשבת ז' טבת תש"ב. הי"ד. בנו הוא רבי אברהם יהושע העשל בארון, שנקרא בירושלים ר' שיעל'ה קאמינקער, זכרונותיו ויחוסו נדפסו בספר עלי זית. מלבדו היו עוד בן אחד ובת אחת שנהרגו בשואה, הבן הב' חיים בארון הי"ד, והבת היא מרת שיינדל מירל אשת ר' שמואל רובין הי"ד, בן ר' חיים ברוך מוישניצא. 2. מרת יוטא אשת רבי משה אליקים בריעה רובין, נכד הדברי חים מצאנז.
ב.       אשת רבי פסח דוד מילר מבוקאווסק.
ג.        מרת שרה אשת ש"ב רבי מרדכי דוד הורוביץ מאולינוב, נכד צאנז ומצאצאי הרה"ק מראפשיץ. בזיווגו השני היה חתן רבי נפתלי חיים הורוביץ שאף הוא היה חתן חתנו של הדברי חיים. תשובות אליו בשו"ת מהרש"ם. בנו רבי אשר ישעיהו הורוביץ מאלפין היה אף הוא חתן רבי אלעזר רוזנפלד מאושפיצין.
ד.       מרת חיה אשת רבי אלעזר מאיר קליינמן, שו"ב בוישניצא בשנת תרס"ב ולאחר מכן דומ"צ בטעשין, נפטר ג' אלול תרח"צ, והיא נהרגה בשואה. בנם ר' שלמה דוב קליינמן נפטר בלונדון י"ב תשרי תשמ"ט. בנם ישראל יהודה נהרג בשואה וכן בתם צירל מלכה ווינמן מרוזבדוב עם משפחתה.
ה.      אשת ש"ב רבי ישראל שפירא בן רבי אבי עזרא זעליג שפירא ממאגלניצא בן רבי אברהם יהושע העשל חתן רבי ישראל יצחק מרדושיץ.

10 תגובות:

 1. בנימין היקר !
  אני נכד של רבי אליעזר ירוחם דרך בנו רבי מאנדל.
  ישנו תיקון קטן כלפי הוצאת הספר דודאים בשדה הוא יו"ל על ידי רבי אליעזר ירוחם, שחיכה שנים לילדים, ולא על ידי רבי מאנדל.
  דרך אגב, השם מאנדל נובע מכך שרבי אליעזר ירוחם קיבל מחמיו הרה"ק מצאנז בשולחן הפירות שקד (מאנדל), ואמר לו הא לך שקד (נא דיר א מאנדל), ואז נפקד בדבר ישועה ורחמים.

  השבמחק
 2. כמו כן תיקון טעות קלה:
  רבי אלעזר מאושפיצין ולא כפי שנכתב

  השבמחק
 3. לבתו מרת חיה (אות ד') היו עוד 2 בנות:
  1. מרת גיטל בריינדל נישאה לר' מיכאל למברגר מקראקא משמש בקודש אצל הרה"ק ר' ישעיה מטשחויב זצוק"ל נפטרה בשנת תרצ"ט.
  2. מרת בילא דאבריש אשת ר' יצחק אייזיק הלר נפטרה כ"ט תמוז תשנ"ה בארץ ישראל (אמו של יבלחט"א ר' יהושע העשיל הלר מבני ברק)

  השבמחק
 4. מי הוא רב דוד ישראל ווייס מברוקלין שנקרא קאמינקער רב?
  מי הם ההורים שלו?
  מאיזה גזע?

  השבמחק
  תשובות
  1. הוא היה חתן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל באראן בן אחר בן לרבינו הסבא קדישא מראדושיץ מחשובי חסידי בעלזא בירושלים

   מחק
  2. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

   מחק
  3. אכן,
   הוא היה חתנו של רבי אברהם יהושע העשל בארון, המכונה ר' שייעלה קאמינקער, המוזכר כאן למעלה כנינו של רבי אליעזר ירוחם בארון. ואת השם קאמינקא לקח מחותנו.

   מחק
 5. הק' ישכר דוב הלוי אבד"ק בריגל17 באוגוסט 2021 בשעה 23:53

  אשת ר' אליעזר ירוחם בזווגו השני בת ר' יצחק שופ (כמו שתיקנתי במאמר על ר' נתן אח לקדושי עליון) דאבריש שמה. ונפטרה ב22 יולי 1881 למס' שהוא כ"ה-כ"ו תמוז תרמ"א לפ"ק, כ"ה ברשימות הפטירות אשר בעיר קראקא.

  חזק ואמץ בעבודתך, כי לאחרונה נתמעטו מאמריך.

  השבמחק
 6. הק' ישכר דוב הלוי אבד"ק בריגל30 באוגוסט 2021 בשעה 0:15

  עכשיו גליתי תעודת לידתה של דאבריש שופ במעטריקל דעיר צאנז ושם מצאתי כתוב דאבריש בת ר' ישכר ורייצא דבורה נולדה ב25 מאי 1856 למס'. והרי שם אמה ברשימת פטירתה בקראקא הוא ג"כ רייצא דבורה, וא"כ נראה שטעות נפלה שם, ולעולם שם אבי' הוא ישכר ולא יצחק.

  השבמחק