יום שלישי, 20 במרץ 2012

יחוס האדמורים מויזניץ


במאמר הקודם, אחר פטירתו של כ"ק האדמו"ר מויזניץ זצ"ל, פירטנו את יחוס אבותיו, והעלינו את כל עץ הממשפחה של שושלת אדמורי ויזניץ. במאמר שלפנינו, אפרוט את יחוס חותנו של האדמו"ר זצ"ל, הלא הוא רבי חיים מנחם מנדל פאנעט מדעעש.

כ"ק האדמו"ר רבי משה יהושע הגר מויזניץ זצ"ל, נשא לאשה בחודש ניסן תש"ב את הרבנית לאה אסתר,
היא נולדה בשנת תרפ"א, ונפטרה כ"ט שבט תשנ"ג, בת שבעים ושתים שנה. כאמור, היא היתה בת רבי חיים מנחם מנדל פאנעט מדעש, ויחוסו מסתעף ועולה מגזע מרום היחס, צאנז, שינאווא, טשכויב, דעעש, קוסוב, קוריץ, והבעש"ט.


וזה סדר יחוסו:
רבי חיים מנחם מנדל פאנעט מדעעש, בן רבי משה פאנעט מדעעש, בן רבי מנחם מנדל פאנעט מדעש בעל ה'מעגלי צדק', בן רבי יחזקאל פאנעט מקארלסבורג, בעל ה'מראה יחזקאל', בן הנגיד רבי יוסף פאנעט.
דף עד על רבי חיים מנדל, שרשם גיסו ר' אביש קנר

רבי חיים מנחם מנדל פאנעט, נולד בשנת תרנ"א בדעעש, למד בישיבת חוסט אצל בעל ערוגת הבושם, ואצל אחיו הקרן לדוד. הוא נשא לאשה את בת האדמו"ר רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב. שני ילדים היו לו, בתו הרבנית לאה אסתר הנ"ל, ובנו הבחור יחזקאל שרגא פאנעט הי"ד. רבי חיים מנדל נספה בשואה, עם אשתו ובנו, ושאר בני קהילתו, בי"ח סיון תש"ד.
אביו, רבי משה פאנעט מדעש, נולד באורישור - שם כיהן אביו כרב וראש ישיבה - בשנת תר"ג, וכאשר עבר אביו לדעש בשנת תרכ"א, נותר הוא לבדו בן שמונה עשרה שנים למלא מקום אביו כרב באורישור. בזיווג ראשון נשא לאשה בת רבי יצחק יחיאל נכד בעל קונטרס הספיקות. מזיווג זה נולדו לו שני בנים.
לאחר שנפטר אביו נקרא למלא את מקומו בדעש. לאחר שנתאלמן נשא לאשה אלמנה קשת יום שבאה להתאונן לפניו על צרותיה, על מנת לנחמה ולהביאה למנוחת נפש ולקורת גג על ראשה. הוא נפטר בכ"ד כסלו ערב חנוכה תרס"ג, בהיותו כבן שישים שנה.
אביו, רבי מנחם מנדל פאנעט בעל המחבר שו"ת 'שערי צדק', וספר 'מעגלי צדק' על התורה. נולד לאביו בשנת תקע"ח, ונקרא על שם רבו של אביו הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב שנפטר שלש שנים קודם לכן. נסע ללמוד תורה אצל מרן החתם סופר בישיבת פרעשבורג. משם עבר לאיהעל ללמוד אצל רבי משה טייטלבוים בעל הישמח משה. שם נשא לאשה בת אחד מחשובי העיר ממקורבי ה'ישמח משה', ושמו רבי לייבוש, [הוא היה גיסו של הגאון רבי דוד יהודה רוטנברג אב"ד סענפעטר בעל 'תהלה לדוד'. ולכן בהסכמתו על התהלה לדוד קורא רבי מנחם מנדל לרבי דוד יהודה מחותנו וד"ז]. שנים מספר לאחר מכן, נתקבל לרבה של העיר אורישור, הסמוכה לדעעש. ובשנת תר"ך קבע מושבו בדעעש העיר. נפטר י"ג תשרי תרמ"ה, והוא בן שישים ושבע שנים.
אביו, הגאון הקדוש רבי יחזקאל פאנעט, נולד בעיירה ביליץ שבשלזיה, בנעוריו גלה למקום תורה, ללייפניק שם למד מפי רבי ברוך פרנקל בעל ה'ברוך טעם', ולפראג שם למד בישיבת הגאון רבי שמואל לנדא בן הנודע ביהודה. בשל גזירת הנישואין, עזב את מקום הולדו ונדד ללינסק שבגליציה שם נשא לאשה את בת הנגיד רבי משה העניק. בגליציה, נגה עליו אור החסידות, ונתרועע עם חבורת החסידות בלינסק בקלויז של רבי מנחם מנדל אבי הרה"ק מראפשיץ, והיה נוסע אל כל גדולי החסידות בזמנו, ה'חוזה' מלובלין המגיד מקוזניץ, ועליהם הרה"ק רמ"מ מרימנוב שהיה רבו המובהק. מפורסמת היא איגרתו מאותם הימים, ששלח לעיר הולדתו במענה על תמיהתם עליו מה ראה להתחבר אל החסידים. בשנת תקס"ז, נבחר לכהן כרב בעיר אוסטריק הסמוכה ללינסק, וכעבור שש שנים עבר להונגריה, וכיהן כרבה של העיירה טערצאל הסמוכה לקאליב. בשנת תקפ"ג, עלה ונתעלה לכהן כרב הכולל בזיבנבירגן ומקום מושבו נקבע בקארלסבורג. נפטר בערב שביעי של פסח תר"ה, בהיותו כבן שישים ושתים שנים.

*    *    *

כאמור, רבי חיים מנחם מנדל היה חתנו של האדמו"ר רבי יעקב שמשון קאנער מטשחויב, הוא היה בן רבי משה קאנער, בן רבי אברהם אביש קאנער.
רבי משה קאנער, חתן רבי פנחס יוסף מקוסוב, בן רבי דב בעריש בן הרה"ק רבי יעקב שמעון מזאסלאב, בן הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, ומעלה בקודש.
רבי יעקב שמשון קנר, היה חתנו של רבי משה הלברשטאם משינאווא, בן בעל ה'דברי יחזקאל' משינאווא, בן הדברי חיים מצאנז ומעלה בקודש.

רבי פנחס יוסף מקוסוב הנזכר חתן רבי חיים הגר, בעל ה'תורת חיים' הנ"ל.
רבי דב בעריש הנזכר, חתן רבי יוסף יוסקא משפיטובקא.
רבי יעקב שמעון מזאסלאב, חתן הרה"ק רבי יששכר בער מזאסלאב מתלמידי הבעל שם טוב, בן רבי בונים מזאסלאב מגזע המהרש"א.
רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא, בזיווגו זה היה חתן רבי מרדכי זילברשטיין אב"ד הולעשיץ.

רבי יוסף יוסקא משפיטובקא, חתן רבי יצחק מקאליס בן רבי משה חיים אפרים מסדליקוב, בן רבי יחיאל אשכנזי, חתן הבעש"ט.
רבי מרדכי זילברשטיין אב"ד הולעשיץ חתן הרה"ק רבי אריה לייב ליפשיץ מוישניצא בעל האריה דבי עילאי.

רבי אריה לייב ליפשיץ מוישניצא חתן רבי משה טייטלבוים מאוהעל בעל הישמח משה.

4 תגובות:

 1. טעות יש בידך שחובה לתקנו
  ר' יוסף יוסקה שפירא היה חתן ר' יעקב(יחיאל)בנו של הדגל ולא של ר' יצחק מקאליס אחיו

  השבמחק
 2. מי אמר שזה טעות?
  האם יש לך מקור כתוב?

  השבמחק
 3. יש לציין שר' חיים מענדל בתחילה בא בברית האירוסין עם בת אחיו הכנסת יחזקאל מדעעש אך היא נפטרה עוד לפני החתונה ואיח"כ נישא לבת ר' יעקב שמשון קנר.
  אגב, הרה"ק הזכרון יעקב מדעעש בן אחיו הכנסת יחזקאל היה גיסו, בהיותו גם חתן הרב קנר הנ"ל.

  השבמחק
 4. לר' משה פאנעט בזיוו' 'ר היה גם בת שקראו לה חוה אשת הגה' 'צ ר' יהודה פריעדלאנדער זצ'ל רב ואב' 'ד בארגא פרונד

  השבמחק