יום רביעי, 21 במרץ 2012

הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל


ברוך דיין האמת. הלילה נפטר בירושלים זקן ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג ראש ישיבת 'תורה אור', בן למעלה ממאה שנים היה בפטירתו.
בצעירותו גדל ר' חיים פנחס באמריקה, ולמד בישיבותיה, ומשם חזר לאירופה לאחר נישואיו ללמוד בישיבת מיר [פרטים על התקופה ועל ההלם הגדול שקיבלו האמריקאים כאשר הגיעו לאירופה הנחשלת, ניתן לקרוא בספר המרתק 'הכל לאדון הכל'], כאשר חזר לאמריקה נתמנה למנהל רוחני של ישיבת רבינו ישראל מאיר הכהן. אחר כעשרים וחמש שנה, יסד ישיבה משלו בבשם ישיבת תורה אור, וזמן מה לאחר מכן עלה עם ישיבתו לארץ ישראל. למעלה מחמישים שנה התנהלה הישיבה תחת השגחתו, ואלפים רבים של בחורים נתחנכו תחת ידיו לאהבת תורה. הלילה כאמור, אור לכ"ז אדר נפטר רבי חיים פנחס, מאה שנות עמל בתורה ושבעים וחמש שנים של הרבצת תורה באו לקיצם.
רבי חיים פנחס שיינברג. קרדיט: JDN
מלבד הרבצת תורה בישיבה, וספרו 'שיעורי רבי חיים פנחס', נודע ר' חיים פנחס גם בכוחו הגדול בפסיקת הלכה, ואף חיבר גם ספרים רבים בהלכה, טבעת החושן ד כרכים על קצות החושן, אגרא דשמעתתא ה' כרכים על ספר שב שמעתתא, מילואי אבן ד כרכים על האבני מילואים. ועוד ספר משמרת חיים ג' כרכים בנושאים שונים בהלכה.

יחוס אבותיו,

יחוסו של רבי חיים פנחס מצד אבותיו, כמעט ולא ידוע, ובכל זאת נכתוב את המעט הקיים,
אביו ר' יעקב יצחק שיינברג מפולין - אמריקה, זוגתו מרת יוספא בת ר' שלום, בנם הנוסף היה ר' שמואל שיינברג ראש ישיבת מגדל התורה. ועוד בת אחת היתה להם מרת חנה אשת ר' שלמה סאלאף.
אביו, ר' שמואל שיינברג. זוגתו כפי הנראה מרת זלדה ביילה לבית שקולניק.

חותנו הגדול

אשתו של רבי חיים פנחס היתה הרבנית באשע, היא נפטרה לפני כשנה וחצי, ביום ג' חשוון תש"ע.
אביה היה הצדיק רבי יעקב יוסף הרמן, אשר זכה בתואר החפץ חיים של אמריקה. עליו נכתב הספר 'הכל לאדון הכל'. מצאצאיו: א. בנו ר' נחום דוד הרמן היה חותנו של הגאון רבי מרדכי אליפנט ראש ישיבת איתרי. ב. חתנו היה ר' יום טוב ליפמן שטרן אביו של הגאון הצדיק רבי משה אהרן שטרן המשגיח דישיבת קמניץ.
הוריו היו ר' יצחק אייזיק הרמן, ומרת מינה רבקה.

אשתו של ר' יעקב יוסף היתה מרת איידל, בת ר' שמואל יצחק אנדרון, נולד ראש חודש סיוון תרי"ד בוילקומיר שבליטא, גר בדווינסק, בבואו לאמריקה, פעל לחזוק הדת ונטל חלק ביסוד ישיבת רבינו יעקב יוסף, בעידודו של הרידב"ז. נפטר בירושלים כ"ח שבט תר"צ. זוגתו מרת פרומה רחל, נפטרה כ"ד שבט תרצ"א. מלבד בתם איידל היו להם חמשה בנים. א. ר' יעקב לייב אנדרון עמד לימין אביו לעזרו בעבודת הישיבה, היה איש עסקים גדול היו לו מלונות כשרים בניו יורק, וכן מאפיית מצות ששנקראה על שמו אנדראנ'ס מצות. ב. ר' ישראל איסר אנדרון נפטר לפני תשי"א, זוגתו מרת איטא. ג. ר' נתן שעפטיל אנדרון. ד. ר' משולם פייביש אנדרון. ה. ר' יחיאל מיכל אנדרון.
אביו ר' נחום דוד אנדרן, נולד בשנת תקפ"ה לערך. זוגתו מרת פייגה.
אביו ר' יהודה לייב.

מרת פרומה רחל הנזכרת, אשת ר' שמואל יצחק אנדרון, היתה בת ר' משולם פייביש זלוטאיבקא. נמסר עליה כי היתה ממשפחתו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה רבה של יהוד, ובשעת פטירתה אמרה כי רואה את דודה ר' מרדכי גימפל, אולם לי לא נודע איפה היא משובצת בעץ המשפחה של ר' מרדכי גימפל יפה.
על כל פנים, אשת ר' משולם פייביש היתה מרת אסתר.
אביו, ר' יעקב זלוטאיבקא מהעיירה סוויר הסמוכה לשווינציאן במחוז וילנא. זוגתו מרת מאטקא.
אביו, ר' הירש.

2 תגובות:

  1. הגר"מ אליפנט זצ"ל היה קרוב משפחה של סבתי (בן-דוד בדרגה שאיני יודע ואולי בדרגה ראשונה) מצד אמי שאמה רייזל (שאמי שושנה נולדה כפריווה-רייזל ע"ש הסבתות שלה) נולדה כאלפנט ואביה היה ר' גרשון אלפנט.
    שם המשפחה נכתב גם ללא יו"ד.

    השבמחק
  2. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

    השבמחק