יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

הגאון רבי מנשה קליין זכר צדיק לברכה

בירושלים נפטר הלילה הגאון הגדול רבי מנשה קליין בעל משנה הלכות גאב"ד אונגוואר, והוא בן 88 שנים.

המנוח הדגול, רבי מנשה, נולד לאביו רבי אליעזר זאב מארליווע הי"ד, בחודש ניסן תרפ"ג, בצעירותו למד אצל הגאון רבי יוסף אלימלך כהנא באונגוואר, ובתחילת המלחמה נתמנה על ידי רבו לכהן כרב באונגוואר. בימי השואה סבל ונתייסר רבות במחנות המוות תחת ידי הנאצים ימח שמם. לאחר המלחמה נסע לארצות הברית, שם נתקרב במיוחד לאדמור מצאנז רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם בעל השפע חיים מקלויזנבורג, ולמד מהנהגותיו. נודע כאחד מגדולי הפוסקים, כתביו ההלכתיים מלאים בפסקי הלכות שכתב לכל שואל, ונדפסו תחת השם 'משנה הלכות', ועוד.

בארצות הברית אף נישא לזוגתו הראשונה בתו של האדמור רבי יחיאל גרטנר. והקים בית מדרש גדול על שם קדושי העיר אונגוואר. לימים יסד אף בירושלים קרית מגורים ובמרכזה בית מדרש גדול, ואף להם קרא בשם 'קרית אונגוואר'.

כאמור, הלילה לאחר שלקה בלבו בתחלת השבוע, הלך לעולמו, כ"ט אלול תשע"א. תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.

רבי מנשה קליין זצל (צילום: שעה טובה)
אומנם, יחוסו מצד הוריו של רבי מנשה קליין, אינו ידוע לי בפרוטרוט, מלבד מסורת כללית המספרת כי מצד אביו הוא מתייחס לגזע השר רבי שמשון וורטהיימר מוינה. אבל עץ משפחה של משפחת חמיו, מסתעף ועולה לגדולי עולם.

רבי מנשה היה חתנו [בזיווג שני] של הגאון רבי דוד שלמה פרנקל בעל ה'באר דוד', בן רבי משולם פייש פרנקל רב ור"מ בק"ק דעברצען.בן רבי יעקב מאיר פרנקל, ומעלה בקודש מגזע חסידי אושוואר.רבי דוד שלמה פרנקל, היה נשוי למרת מרים בת הגאון הקדוש רבי בן ציון בלום הי"ד אבדק"ק סארוואש, בן הגאון הגדול רבי עמרם בלום [בלוהם] אב"ד ב' אויפאלו בעל המחבר שו"ת 'בית שערים'.

[המאמר עדיין לא הושלם, מפאת החג הממשמש וקרב].

ואחתום בברכת שנה טובה ומבורכת לכלל קוראי הבלוג.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה