יום שני, 19 בספטמבר 2011

אילן יוחסין לאדמור רבי אברהם פולק מברגסז


לפני חמש שנים, נפטר בפתח תקוה האדמו"ר רבי אברהם אלטר פולק – האדמור מבערגסאז, בעל מחבר 'אמונת איתן'.

רבי אברהם אלטר, נולד בבית אביו, רבי יוסף מאיר פולק מנהיג חבורת שומרי אמונים בעיר ברגסז, בימי המלחמה העולמית, כאשר אביו הוגלה לקמניץ פודולסק שם נהרג עם עוד כמה אלפים מישראל, רבי אברהם עם אמו ואחותו ניצלו, ובתוך כל תלאות המלחמה, שרדו רבי אברהם עם אמו ואחותו הרבנית ביילא חיה שלימים היתה אשת הרב מנדלסון רבה של קוממיות. כשוך המלחמה, נישאה אמו הרבנית בזיווג שני לכ"ק האדמור רבי אהרן רוקח מבעלז. והוא פרש כנפיו על ר' אברהם וגידלו וחינכו לתורה ולעבודה. וכל ימיו היה מספר על ההנהגות המופלאות שזכה לראות בבית אביו חורגו. בנעוריו למד בישיבת חכמי לובלין בבני ברק, ובישיבת סאטמר בירושלים. בהגיעו לגיל נישואין, נשא את בת הרה"ח ר' מרדכי וובר מירושלים, כשאביו חורגו מסדר את קידושיו באופן נדיר. בשנת תשל"א קבע בית מדרשו בפתח תקווה, שם התנהל לפי מסורת אבותיו הקדושים, והשפיע ככל יכלתו על סביבותיו לחזקם ולקרבם לעבודתו ית'. בערוב ימיו עבר לעיר אלעד, ואף שם יסד בית לתורה ולתפילה. לפני חמש שנים ביום כ' אלול תשס"ו, כבה פתיל חייו, והוא נלקח לישיבה של מעלה.
האדמו"ר מבערגסאז

נבוא בשורות אלו, לפרוש את עץ המשפחה שלו, המסתעף ועולה אל אדמורי ספינקא – זידיטשויב, ומעלה בקודש עד לרבינו הבעל שם טוב זיע"א, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, שושלות חסידיות ואדמורים רבים.

*   *   *

רבי אברהם אלטר היה בנו של הרה"צ רבי יוסף מאיר פולק מברגסז בן רבי חיים אברהם פולק, בן ר' אביגדור פולק מסיגט, בן ר' יונתן.
ר' יונתן זה האחרון, נשא לאשה את מרת פערל בת ר' עזרא יעקב באש מספינקא. לאחר שנפטר, נישאה אלמנתו לאדמו"ר בעל האמרי יוסף מספינקא [לאחר שנתאלמן פעמיים], והוא גידל בביתו את ר' אביגדור, ולבסוף אף השיא לו את בתו הרבנית מלכה. ובכך, הסברנו את יחוסו של האדמו"ר מברגסז עד לבעל האמרי יוסף.

רבי חיים אברהם פולק, נשא לאשה את מרת ביילא בת רבי שלמה יהודה [זלמן לייב] לאבין מסטרי בן רבי צבי הירש לאבין מסטרי, בן רבי ישראל יוסף מזידיטשויב בן רבי נפתלי הירץ לאבין מזידיטשויב בן ר' יוסף מלובלין תלמיד החוזה.
רבי נפתלי הירץ מזידיטשויב היה חתנו של הרה"ק רבי הירש'לי מזידיטשויב בעל העטרת צבי. ובנו, רבי ישראל יוסף, היה חתן הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב. שני האחים רבי יצחק אייזיק ורבי הירש'לי, היו בני רבי יששכר בעריש מזידיטשויב.
אביו של האדמור מברגסז, רבי יוסף מאיר פולק, היה חתנו של האדמור רבי יחיאל חיים לאבין ממאקאווא, בן האדמור רבי משה לאבין מזידיטשוב, בן רבי ישראל יוסף הנ"ל.
בשלשת הקטעים האחרונים, הסברנו כיצד האדמו"ר מברגסז היה מצאצאי שושלת אדמורי זידיטשוב.

רבי יחיאל חיים לאבין, היה חתן רבי יהושע לאם, בן רבי יוסף יוסקא, חתן רבי אלעזר רוקח, בנו של השר שלום מבעלז, האדמור הראשון לבית בעלז. ובכך, מתחבר אילן היוחסין של האדמור מברגסז גם לשושלת אדמורי בעלז.

רבי יהושע לאם, היה חתנו של רבי פנחס הלוי הורוביץ, אב"ד וואליע, מצאצאי רבינו פנחס הלוי הורוביץ בעל ההפלאה. אשת רבי פנחס מוואליע, היתה מרת חנה, בת רבי משה חיים אפרים אב"ד באליגראד נכד בעל הדגל מחנה אפרים, נכדו של רבינו אור שבעת הימים הבעל שם טוב. ובכך, נוספו שני נדבכים חשובים לשושלת יחוסו של האדמו"ר מבערגסאז – ההפלאה והבעל שם טוב.

רבי משה חיים אפרים מבאליגראד, היה חתן רבי אברהם חיים הורוביץ מלינסק, בנו של הרה"ק רבי נפתלי צבי הורוביץ מראפשיץ.
רבי משה לאבין מזידיטשוב הנ"ל, היה חתן רבי יחיאל רובין מקאלבסוב, בנו של הרה"ק רבי אשר ישעיה רובין מראפשיץ חתן הרב הקדוש רבינו נפתלי צבי הורוביץ מראפשיץ זיע"א.
ובכך, מתייחס האדמור מברגסז גם אל שושלת אדמורי בית ראפשיץ.

אפשר היה להאריך הרבה יותר ביחוסו של האדמור, אומנם במאמר הזה, היצגנו רק את הענפים המרכזיים באילן יוחסין רב פארות זה.

22 תגובות:

 1. להוסיף רק, אם איני טועה, שדרך משפחת לאם מגיע היחוס גם לרבי שמעון מירוסלב, ודרך פנחס הורוויץ מווליע - לבעל ההפלאה

  השבמחק
 2. את בעל ההפלאה, הזכרתי כאן ברשימה. [אם כי לא דור אחר דור].
  אומנם, את ר' שמעון מיערוסלב, השמטתי, והיה מן הראוי כן להכניסו.

  השבמחק
 3. כתבת :
  רבי אברהם אלטר היה בנו של הרה"צ רבי יוסף מאיר פולק מברגסז בן רבי חיים אברהם פולק, בן ר' אביגדור פולק מסיגט, בן ר' יונתן.
  ר' יונתן זה האחרון, נשא לאשה את מרת פערל בת ר' עזרא יעקב באש מספינקא. לאחר שנפטר, נישאה אלמנתו לאדמו"ר בעל האמרי יוסף מספינקא [לאחר שנתאלמן פעמיים], והוא גידל בביתו את ר' אביגדור, ולבסוף אף השיא לו את בתו הרבנית מלכה. ובכך, הסברנו את יחוסו של האדמו"ר מברגסז עד לבעל האמרי יוסף.

  שמו המלא היה יונתן בנימין, אולי גם יהונתן.
  רבי אביגדור כיהן כרבה של הספינקא קלויז בעיר סיגעט, ושם מנו"כ באוהל מיוחד בפני עצמו.

  עוד כתבת :
  רבי נפתלי הירץ מזידיטשויב היה חתנו של הרה"ק רבי הירש'לי מזידיטשויב בעל העטרת צבי. ובנו, רבי ישראל יוסף, היה חתן הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב. שני האחים רבי יצחק אייזיק ורבי הירש'לי, היו בני רבי יששכר בעריש מזידיטשויב.

  המהרי"א היה בן רבי ישכר בעריש אחי העטרת צבי, בני רבי יצחק אייזיק מכפר סאפרין.

  השבמחק
 4. כמה הערות:
  רבי פנחס הלוי איש הורוביץ, אב"ד וואליע - היה נכד בן אחר בן של רבי איציקל המבורגר. אביו ר' מניס היה בנו של ר' אברהם אריה בנו של ר' איציקל הנ"ל.
  אכן, יש ג"כ מסורה במשפחה שר' פנחס היה ג"כ צאצא של בעל ההפלא"ה - אבל כנראה זה היה דרך אימו של ר' פנחס מוואליע, מרת דבורה (אשת ר' מניס).

  ג"כ חשוב לציין בנוגע ליחוסו של הרב מח"א מבאליגראד -חותנו של הרב מוואליע- לא ברור מי היה אביו - וג"כ לא ברור איך ואם אכן באהיה נכדו של בעל הדגל. אבל אימו של הרב מבאליגראד כנראה היתה מרת רחל - הרבנית מחירב- בתו של רבי מנחם מענדל ראבין מלינסק (אביו של רבי נפתלי מראפשיץ.

  השבמחק
 5. תודה על הוספת הפרטים.
  אם אתה שייך למשפחת האדמור מברגסז, אשמח אם תיצור אתי קשר במייל: btoladot שטרודל gmail.com

  השבמחק
 6. אני קרוב משפחה של האדמו"ר מברגסז כי גם משפחתי נמנים בצאצאים של הרב מוואליע דרך בתו הרבנית מרת בילא, אשת הה"צ ר' מענדל (מנחם פינחס) רובין, האדמו"ר מסערעטה, בנו ומ"מ של הה"ק ר' שמואל שמעלקא מסערעטה.

  השבמחק
 7. אהה, זה רחוק מדי.
  אני מחפש מישהוא שיותר קרוב למשפחת פאללאק.

  השבמחק
 8. האם יש קשר למשה פולק "וידבר משה"?

  השבמחק
 9. האם משפחתם קשורה לבעל האברך אב"ד בולחוב?
  נא לענות לי בענין זה למייל tguvah@gmail.com באשר איני יודע אם אגיע לכאן. תודה

  השבמחק
 10. שלום, מה הקשר של משפחת בש מרומניה איזור טרנסילבנייה (האם יש קשר לבעל שם?)

  תודה רבה

  השבמחק
  תשובות
  1. האם אומנם יש קשר למשפחתו של רבי עזרא באש?

   מחק
  2. כן, סבא שלי ממרמורש.
   אני ממש אשמח לקבל יותר מידע בנושא העץ המשפחתי שלנו

   מחק
  3. אני לא יודע פרטים על "משפחת באש ממרמרוש".
   אולי אם תשלחי יותר פרטים על משפחתך, אדע.

   מחק
  4. אשמח לקבל מידע אצלי במייל ולא לפרסם את תגובתי

   מחק
 11. כן, סבא שלי ממרמורש.
  אני ממש אשמח לקבל יותר מידע בנושא העץ המשפחתי שלנו

  השבמחק
 12. סבא שלי נקרא רבי ישראל טאבק והוא מריזאויליע הוא היה רב העיירה האם ידועים לכם פרטים עליו אנחננו שיכים למשפחה של מחבר "הערך שי".ממרמוראש.

  השבמחק
 13. איך היה ר' הרשעלי (צבי הירש) מזידיטשויב מיוחס לקונטרס הספקות, ומשם איך היה מקושר לתוי"ט. אני יודע שהרב מזידיטשויב בבית שמש קהילת קהל חסידים הוא בן אחר בן מהקוה"ס, ונקרא כהנא ועולה לדוכן. אבל רבי הערשלי זצ"ל היה סאפרין-אייכנשטיין שאינם כהנים. (אמי ע"ה בת ר' משה מקוזובא סטרעטין טורונטו צאצאית ר' צבי הירש. ואחיות של אבי זצ"ל היו נשואות לרבי חיים יעקב ספרין זצל מקומרנא שלא היה כהן).

  השבמחק