יום שישי, 23 בספטמבר 2011

רבי שלום דובער ליפשיץ זכרונו לברכה

יושב ראש יד לאחים, הגאון רבי שלום בער ליפשיץ, נפטר הלילה שבע ימים, לאחר מחלה קשה.

רבי שלום בער, נולד ברוסיה בשנת תרפט, בילדותו עלה עם אביו לארץ ישראל, והשתכנו ברמת גן.

למד בישיבות חבד ופוניבז', שם התחיל לעסוק בעניני ה'פעילים', שלימים התוסדו כארגון הפעילים 'יד לאחים'.


משנת תשל כיהן כרב שכונה ברמת גן, ומשנת תשמ"א, במשך כשלושים שנה, כיהן כרב חסידי חבד ברמת גן.

בעת האחרונה חלה, והלילה נפטר בבית החולים.

רבי שלום בער ליפשיץ זצ"ל

רבי שלום בער, היה בנו של ר' ישראל לייב ליפשיץ, יליד שנת תרנ"ג, מלומדי תומכי תמימים שבליובאוויטש, ולימים יסד ישיבות לתמימים בערים אחרות. בשנת תרצ"ז עלה לארץ ישראל, ואף כאן נמנה על הנהלת ישיבת אחי תמימים תל אביב. נפטר תשעה באב תשח. רעייתו של ר' ישראל לייב, היתה מרת זלאטה מאשה.

ר' ישראל לייב היה בן ר' דוד ליפשיץ ומרת רחל.

רבי שלום בער היה חתנו של רבי נחום גולדשמיד מיקרינוסלב, יליד שנת תרס"ה, בצעירותו היה ר' נחום חברו של הרבי מליובאוויטש לספסל הלימודים. בבחרותו נסע ללמוד ברוסטוב, בשנת תרצ"ה עלה לארץ ישראל, כאן נשא לאשה את מרת חיה דבורה לבית גור אריה. שנים רבות מסר שיעורים בתניא בקול ישראל, שלימים הפכו לספר 'ביאורי הרנ"ג'. נפטר י"ג שבט תשל"ו.
אביו, ר' יצחק גולדשמיד היה שוחט בעיירה יקטרינוסלב (העיר קרויה על שם המלכה יקתרינה השניה, הקומוניסטים שינו את שמה לדנייפרופטרובסק, כיום באוקראינה).

חותנו של ר' נחום, היה החסיד רבי יחיאל צבי גוראריה הי"ד. רבי יחיאל צבי, היה יליד העיר קרמנצ'וג, אוקראינה, והתגורר שם שנים רבות, עד ימי המהפכה הקומוניסטית, אז ברח עם משפחתו לורשא, פולין. בוורשא היה מראשי חסידי חבד, והאדמור הרייצ אף התארח בביתו בימי המלחמה. רבי יחיאל צבי נהרג עם משפחתו בימי השואה, ונותרה רק בתו שעלתה לארץ לפני המלחמה.
אביו, ר' נתן גוראריה (וזוגתו מרת אסתר), בן ר' שניאור זלמן גוראריה בן ר' דוד גוראריה בנו של החסיד הגדול רבי נתן גוראריה אב"ד ויטעקא, היה מחסידי אדמור הזקן, שבחר בו ללמוד עם בנו שלימים אף הוא כיהן כאדמור. ר' נתן נפטר א' חשוון תקצט. זוגתו מרת חיה נפטרה ח' אייר תרצג.
אביו ר' אריה לייב בא לגור בפלך מוהילוב, והיה מצאצאי המהר"ל, ובידו היתה מגילת יוחסין מפורטת שהעידה על יחוסו, בשל כך, נקראו צאצאיו בשם גוראריה.

רבי יחיאל צבי גוראריה, נשא לאשה את מרת טויבע בינה בתו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינער מראדזין, בעל התפארת יוסף, בן האדמו"ר רבי גרשון הניך ליינר מראדזין, "מחדש התכלת", בן האדמו"ר רבי יעקב ליינר מראדזין בעל הבית יעקב, בן האדמור הראשון בשושלת, רבי מרדכי יוסף ליינר מאיזביצא בעל "מי השלוח". בן ר' יעקב מטאמשוב, ומעלה בקודש, יחוסם עולה ומסתעף מכמה וכמה צדדים, עד לגדולי עולם, מצוקי ארץ.

5 תגובות:

 1. האם ר' נתן בפטר בתקצ'ט ובנו נהרג בשואה?
  ובאם צ"ל תרצ"ט, ממ"נ, האיך היה תלמיד של אדמו"ר הזקן שנפטר בתרע"ג?

  השבמחק
 2. צודק.
  לא בדקתי היטב את המקורות, שהשמיטו כמה דורות.
  תקנתי בפנים על הצד היותר טוב.

  השבמחק
 3. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36602&st=&pgnum=120

  השבמחק
 4. הרשד"ב הי' צאצא לתפארת ישראל זצ"ל

  השבמחק
 5. מי זה תפארת ישראל זצ"ל?
  וכיצד הרשד"ב היה מצאצאיו?

  השבמחק