יום רביעי, 8 באפריל 2009

מחקר שורשים במשפחת פרסקי

הפעם אחרוג ממנהגי, ולא אפרסם עץ משפחה מסודר, אלא אכתוב פרטים שעלו בידי תוך כדי חיפוש שורשים במשפחת פערסקי. מתוך כל הפרטים, ניתן ללמוד קצת על הכלל, אך עדיין אין כאן עץ משפחה מושלם.

בערב ראש חודש חשוון תשס"ט פורסם מכתב ביתד נאמן מבני משפחת וייס בירושלים, בו הם מבקשים את עזרת הציבור, לדעת את יחוסם. הם צאצאי ר' דוב אריה פרסקי בעהמ"ח כתר תורה, ומסורת במשפחתם, כי הוא מצאצאי ר' זלמן מוולוז'ין, ומבקשים לדעת כיצד הוא מצאצאיו.

ניסיתי כמה פעמים ליצור קשר עמם דרך הטלפון שפורסם במודעה, לספר להם על המידע שברשותי, אך לא עלתה בידי. אי לכך, אני מפרסם כאן את החומר שהצטבר אצלי אודות משפחת פרסקי, ומי שיודיעם על הכתוב כאן, יבורך מן השמים.

 • הספר כתר תורה, 'סדר המצות כדעת הרמב"ם נ"ע נחלקות ומבוארות דרך שיר', מאת הרב המפורסם וכו' מו"ה דוב ארי' פערסקי נ"י, נדפס מספר פעמים, לראשונה, נדפס בוילנא בשנת תרל"ו, כעבור ארבע שנים בשנת תר"מ נדפס שוב בוילנא, ובשנת תרמ"ה נדפס פעמיים, בוילנא ובירושלים. המחבר ומשפחתו, היו באותה עת כבר בירושלים.
 • על שער הספר בדפוס ירושלים תרמ"ה, שנדפס בחייו על ידי חתנו ר' חיים מענדיל [בנו של ר' דוד קוסובר], נכתב כי המחבר הוא ממשפחת הגר"ח מוואלאזין. כמו כן, בהסכמת הגרי"ד סולובייצ'יק במהדורת וילנא תרמ"ה, הוא כותב 'ראיתי מעשה ידי ידידינו ש"ב הרב המופלג מ' דוב אריה וכו''. הריד"ס כידוע היה נינו של ר' חיים מוולוז'ין, ואף למד שם בישיבה, וכדלהלן. גם הנצי"ב [שאף הוא ממשפחת הגר"ח] כתב בהסכמתו לאחת המהדורות, שר' פנחס זעליג הוא מצאצאי הגר"ח.
 • לפנינו אם כן שתי גירסאות, האחת המופיעה בספרי המחבר ולפיה, הוא ממשפחת הגר"ח מוולוז'ין או אף מצאצאיו, והגירסא השניה בידי צאצאיו כי הוא צאצא לר' זלמן מוולוז'ין.

 • משפחת פרסקי היתה משפחה מאד ענפה בוולוזין, להלן נמנה אחדים מהם על פי המקורות שבידינו. אמנם, יתכן, שלא כל המשפחה הם מצאצאי ר' חיים או ר' זלמן, והקשר המשפחתי נוצר בשנים מאוחרות על ידי קשרי חיתון.
 • במפקד האוכלוסין שנערך על ידי הממשלה בראשון באפריל 1858 - שנת תרי"ח, היו בעיירה וולוזין ששה עשר בתי אב, למשפחת פרסקי. א. אליה בן איצקו [יצחק]. ב. אווסי [יהושע] שמואל בן מורדוך [מרדכי]. ג. וולף בן לייזר. ד. טעוועל בן אברם. ה. יענקל בן שמויל. ו. מובשה [משה] בן טעוועל. ז. אברם בן גירשה [צבי]. ח. לייב בן לייזר. ט. מורדוך בן יוסל. י. זורוך [זרח] בן מאייר. יא. ברקו [דב] בן מורדוך. יב. איצקו בן יוסל. יג. וולף בן יוסל. יד. ברקו בן יענקל זעליק. טו. אליה חיים בן מאייר. טז. חיים בן גירשה.
 • לא נזכר במפקד בבירור דוב אריה בן פנחס זעליג, אך יתכן שהוא מזוהה בשם 'ברקו בן יענקל זעליק', אם אכן הזיהוי נכון, הרי שהוא נולד בשנת תקצ"ד, אשתו היא לאה בת גירשה [הירש], ולהם שתי בנות, שורה ומינקה.
 • אחד מרבותיו של ר' יוסף דוב סולובייציק בבואו לוולאזין, היה ר' שמשון פרסקי, ר' שמשון היה דיין בבית דינו של ר' איצלה כבר מהיותו בן שמונה עשרה. ר' שמשון זה, נולד בוולוזין בשנת תקע"א או תקע"ב, ולמד באולפנא רבתא הישיבה דוולוזין. בין השנים תקצ-תר, שימש דיין ומו"צ בוולוז'ין. בשנת תר"א נתקבל לרבה של העיירה טראב במחוז אושמינא, ובשנת תרי לאחר פטירת ר' יצחק, חזר לוולוז'ין להיות ראש בית דין שם, הוא שימש בתפקיד זה עד לפטירתו ביום ח' שבט תרכו, לאחר פטירתו נתמנה בנו ר' יהודה לייב פרסקי לדיין ומוצ דשם, הוא הוציא לאור חלק מחידושים ופסקי דינים של אביו, בשם 'זכרון שמשון' וילנא תרל"ט, והוא אסיפת חידושי הלכות ופסקי דינים ואיזה חידושי הגדות, הנמצאות בגנזי אבא מארי הרב הג' המפורסם חריף ובקי, צמ"ס, ירא וחרד לדבר ד', מו"ה שמשון זלה"ה שהיה ריש בי דינא דק"ק וולאזין יע"א. (הראשון לשושלת בריסק עמ' 74-5). לא זיהיתי את שמם במפקד האוכלוסין, וברשימות הספרים, נזכר הספר זכרון שמשון הנ"ל ורשום שמחברו הוא ר' שמשון רודנסקי ולא פרסקי.
 • ר' אליהו יונה פרסקי בעהמ"ח כנפי יונה ועוד ספרים, ראב"ד בק"ק אסמינא, גם הוא במקורו היה מוולוז'ין כנזכר בספריו. בסוף ההקדמה לספרו כנפי יונה, הוא מזכיר את אביו 'המופלג איש כשר' מהו' יהושע סגל שהיה שו"ב בוולוז'ין. מרשימות המפקד הממשלתי, עולה כי הוא נולד בשנת תקצ"ו לערך, ובשנת תרי"ח כבר היה נשוי לפרומה בת יוסל' והיתה לו בת בשם זלדה בת שלש שנים. הוא גר בבית אביו, יהושע שמואל פרסקי ב"ר מרדכי.
 • בספר 'לקורות עיר נאווהרדאק', מאת ר' משה מרקוביץ 'הסנדלר מרייסין', בסופו, יש רשימת פרענומראנטן, ונזכרים כמה וכמה מבני משפחת פרסקי מוולוזין. גם כאן צף הענין המשפחתי.. בנו של המחבר, ר' זלמן טוביה מרקוביץ, היה חתנו של זקן העדה וראש הקהל בוולוז'ין, ר' יוסף יוזל פרסקי. ר' יוסף יוזל זה, נזכר גם בספר הזכרון לוולוזין, ובנו, ר' ישראל היה הרב מטעם.
 • גם נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס, משתייך למשפחה זו, שמעון נולד כשמעון פרסקי, בשנת תר"פ בעיר וישניבה בפולין, אך הוריו במקור הם מוולוז'ין. אביו יצחק גציל [נולד תרנ"ט, נפטר י"ז אלול תשמ"ב] היה בנו של מאיר זלמן בן אברהם בן הירש. על מאיר זלמן נמסר כי היה צאצא של ר' חיים מוולאזין. [אף כי בויקיפדיה נכתב כי סבו האחר של פרס - צבי מלצר - הוא שהיה מצאצאי הגר"ח, בביוגרפיה הרשמית של פרס מאת מיכאל בר זהר, נכתב בפרק הראשון כי היחוס לגר"ח מוואלאזין עובר מצד האב].
 • מי שלא משתייך כנראה למשפחה זו, הוא ר' יואל דוב פרסקי שחיבר פירוש בתי כהונה על המדרש, ונוה תהילה על הגדה של פסח, ועוד, שכן הוא היה כהן, כנכתב בשער ספריו. ועל שאר משפחת פרסקי לא מצינו כתוב שהיו כוהנים, זאת ועוד, לא מצינו שמקורו בוולוזין.
 • ר' אליהו יונה הנ"ל, שבמקורו אכן היה מוולוזין היה לוי, על האחרים לא נכתב אם היו לוויים, או כוהנים, או ישראלים.
 • מצורף כאן קישור לאתר באנגלית, ובו פרטים רבים על משפחת פרסקי, כולל תמונות [שברובם נלקחו מספר היזכור לעיירה וולוזין].

פסח כשר ושמח

13 תגובות:

 1. תפרסם עץ משפחה נורמלי, לא גיבוב של כל מיני רסיסי מידע, זה נראה סתם טיוטה לעבודת שורשים.
  עד היום, דווקא היה נראה יותר טוב.

  השבמחק
 2. ישר כח על העבודה המאומצת והמעמיקה

  שלומי קרויזר

  השבמחק
 3. בענין פרסקי - רודנסקי, ידוע כי אין לסמוך על ס' 'הראשון לשושלת בריסק', הספר מלא טעויות וחילופי שמות. יש כמה דוגמאות לכך.
  משפחת רודנסקי היא משפחה ידועה בוואלאזין, אחד מבניה היה הרה"ג ר' יוחנן בן הרה"ג ר' אברהם, שיהה חותנו של הגאון ר' שלמה היימן זצ"ל.

  השבמחק
 4. לבנימין שלום רב

  אשמח מאד אם תיצור קשר איתי

  אני היא וייס שפרסמתי את המודעה

  02/5387983

  052/7637344

  בתודה

  יהודית

  השבמחק
 5. תודה רבה על הפרטים, אני נכדו של גרשון פרס, אחיו של שמעון פרס.
  אני יכול להוסיף למשפחת פרסקי ומלצר קשורות דרך הוריו של סבי, בנוסף אני יודע כי יש קשר בין משפחת פרסקי לחפץ חיים, אך את טיב הקשר איני יודע. כן יש ברשות המשפחה מכתב מהחפץ חיים, ומכתב מהרבי מליובאוויטש.

  לעוד פרטים Vperes@gmail.com

  השבמחק
 6. בקשר לחפץ חיים, נאמר לי שהקשר היחיד הוא ברכת אריכות ימים על המשפחה

  השבמחק
 7. הרב יואל דוב פרסקי, כן היה מוואלאז'ין.היה שד"ר הישיבה בווילנא.

  השבמחק
 8. הרב אליעזר הכהן דרוקער ששימש ברבנות בכמה קהלות בארה"ה היה חתנו של ר' דוב ארי' פרסקי בעל כתר תורה

  האם ידוע פרטים נוספים עליו?

  השבמחק
 9. הרב שמשון רודנסקי שמוזכר כאן זה סבא של סבא שלי.היה לו בן זאב שהיגר לניו יורק ושינה את שם המשפחה לרדין.הבן של זאב זה סבא שלי הרב יעקב רדין שהיה רב במנהטן..לי קוראים זאב על שם הסבא...מעניין...

  השבמחק