יום שני, 27 באפריל 2009

מגילת יוחסין למשפחת יוסקוביץ - ר' שמואל כץ מלאסק

אחד מן הקוראים שלח בתיבת הפרטית [הנמצאת ב – 'הצג את הפרופיל המלא'] מגילת יוחסין, המשתייכת לצאצאי ר' שמואל כץ מלאסק עליו כתבנו במאמר האחרון, אודות משפחות ר' דן לנדא מפלוצק, ור' שמואל כץ מלאסק.

היחודיות של מגילת יוחסין זו, היא כי כותבה התייחס פעמיים כנכד לר' שמואל כץ מלאסק, והרי הוא ממש חלק בלתי נפרד מעץ משפחה על ר' שמואל כץ, וסקירה אודות ר' שמואל כץ בלא להזכיר את מגילת היוחסין הזו, לוקה בחסר.

כותב מגילת היוחסין הוא ר' יוסף יוסקוביץ מלודז', והוא זה אשר הדפיס בורשא תרנ"ז את הספר בית יהודה לזקינו ר' יהודה פרנקל אבד ליטומירסק. ושם מזכיר בקצרה את יחוסו לר' יהודה דנן, אך כאן מפרט יותר. ר' יוסף מזכיר בהקדמתו לספר, 'שכבר נודע גודל יחוסם במעלת יוחסין ואין להאריך', ופה בא יותר בארוכה.

ואף כי כבר נדפס לפני כמה עשורים, הספר 'זכרון יוסף', לזכרו של ר' יוסף זה, ושם בהקדמה פורט יחוסו ביתר שאת, ומכמה צדדים. מצאנו לנכון להביא כאן את החלק הנוגע למשפחת ר' שמואל כץ מלאסק, כפי הנוסח שכתב ר' יוסף לפני למעלה ממאה שנים. ותודתנו נתונה לשולח החפץ בעילום שמו, אשר מסר לנו את המגילה לפרסמה.


יוסף בהרבני המופלג מוהרר יצחק איטשא יוסקוביץ נ"י. חתן אא"ז הרבני מוהר"ר יעקב הלוי ז"ל, בן הרב הצדיק מוהר"ר אליעזר ליפמאן יחיאל הלוי זצללה"ה, בן הרב הגאון הגדול הצדיק המפורסם מוהר"ר יהודה הלוי פרענקל זצללה"ה אב"ד ליטורמירסק הנקרא ר' יודל חריף, בן הרב הגאון הקדוש האמיתי א"א מוהר"ר יצחק איצק הלוי זצוקללה"ה זיע"א אב"ד פרדאן, בן הרב הגאון הצדיק הקדוש מוהר"ר חנוך העניך אב"ד הענויא ואחר כך אב"ד לאדמיר ישב בתענית ארבעים שנה כ"כ בספר צמח דוד ומובא בשו"ת חות יאיר ובשו"ת עבודת הגרשוני סי' ק"כ עיי"ש שכתב עליו תוארים גדולים מאוד.

ואא"ז הרב מוהר"ר יודל חריף הנ"ל היה חתן הרב הגדול המפורסם מוהר"ר שמואל כץ מלאסק זצללה"ה בן הרב הגדול מוהר"ר יחיאל מיכל כץ זצללה"ה (נכד הגאון הגדול מוהר"ר יחיאל מיכל אבד"ק נעמרב שנהרג בעו"ה בגזירת ת"ח על קדו"ה זי"ע ועכי"א – שברי לוחות) בן הרב הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר אלעזר מוכיח כץ זצללה"ה בן הרב הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר יעקב כץ זצללה"ה חתן הרב הגאון הגדול מוהר"ר אברהם הלוי זצללה"ה אחי הרב הגאון הגדול מוהר"ר שמואל איידליש זצללה"ה בעל חידושי הלכות ואגדות זי"ע. מיוצאי חלציו של רבינו עקיבא כהן מאובן.

אא"ז הרב מוהר"ר שמואל כץ מלאסק הנ"ל היה אחי הרב החסיד הקדוש מקובל אלקי מוהר"ר אברהם כץ שד"ר מירושלים עה"ק תובב"א בעהמ"ח וכו'.

ואא"ז אבי אם אבי הרב הצדיק הקדוש המפורסם מוהר"ר משה מזאלשין זצללה"ה זי"ע. היה חתן מוהר"ר יחיאל מיכל זצל"ה מווישעגראד בן הרב הצדיק המפורסם מוהר"ר שמואל כץ זצלללה"ה הנזכר. והוא אבי דודי זקני הרב הגאון האמיתי החריף הגדול מוהר"ר זאב וואלף כץ זצללה"ה אבד"ק לאסק הנקרא ר' וועלוויל חריף.


הוספות שלי למגילת היוחסין:

 • בהקדמה לספר בית יהודה הנ"ל, מזכיר ר' יוסף את שם אמו, [אשת ר' יצחק יוסקוביץ], ושמה דינה.

 • ר' יצחק יוסקוביץ, היה מכונה ר' איטשע וואלער, והיה מקורב אצל שאר בשרו, הרה"ק מטשעכנוב. בניו הנוספים של ר' יצחק הם, אברהם, מאיר יחיאל, ומשה זאב.
 • ר' יוסף יוסקוביץ היה חתנו של ר' יעקב צבי קלפפיש, ר' יוסף נפטר ל' כסלו תרפ"ה בלודז'.
 • צאצאיו של ר' יוסף: ר' שמעון דן יוסקוביץ הי"ד נהרג בשואה. מרת ינטה מרים אשת ר' משה ירוחם ארליך, נפטר תשכג. מרת אסתר אשת ר' נפתלי אשר זאליכובסקי. ר' מרדכי יוסקוביץ. ור' יעקב צבי יוסקוביץ, שהדפיס את הספר זכרון יוסף, נפטר תמוז תשמה.

 • הנזכר כאן 'אבי אם אבי' ר' משה מזאלושין, ולא נזכר שם אבי אביו של ר' יוסף, שמו היה ר' מאיר יוסקוביץ, ובניו הנוספים של ר' מאיר הם, ר' שמואל יוסקוביץ, ר' משה יוסקוביץ, ומרת חיה שרה אשת ר' דוד דב טאוב.

9 תגובות:

 1. משפחת יוסקוביץ הם חסידי גור, יעקב צבי יוסקוביץ היה מנהל הסמינר של גור.

  השבמחק
 2. בספר זכרון יוסף שהדפיס יוסקוביץ, יש הרבה יותר ממה שנדפס כאן.

  השבמחק
 3. הרב מנדל יוסקוביץ (הרב הראשי לשעבר של פולין)
  הינו נכד של אברהם יוסקוביץ הנזכר בנו של ר' איטשע
  יוסקוביץ ואחותו דינה קרויה על שם אשת ר"י הנ"ל

  השבמחק
 4. לא ר' יחיאל מיכל מנעמירוב היה חתן ר' אלעזר מוכיח רק נכדו בשם ר' יחיאל מיכל

  השבמחק
 5. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 6. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 7. איך היה ר' יעקב צבי יוסקוביץ נכד לבעל הנר תמיד? http://hebrewbooks.org/14874

  השבמחק
 8. איפה אפשר להשיג את הספר "זכרון יוסף"? של יעקב צבי יוסקוביץ'?
  בעלה הראשון של אמי ז"ל נקרא בשם מנדל הרש יוסקוביץ' ושם אמו יוכבד אברמסון.

  השבמחק
 9. האם מדובר בהרב יעקב הלוי שבנו רבי פליק הלוי היה חותנו של הרב מאיר יוסקוביץ ?

  השבמחק