יום ראשון, 19 במאי 2019

הגאון החסיד רבי עזריאל טאובר זכר צדיק לברכה


בשבת מלאו שלושים יום, לפטירתו של הגאון החסיד רבי עזריאל הלוי טאובר, אחד היהודים הגדולים בדורינו. פעולותיו רבו מלמנות, ונזכיר אך בראשי פרקים זעיר מספר ממפעלותיו, החל מהקמת וביסוס שיכון סקווירא, דרך הקמת כוללים לחושן משפט, תנועת שלהבת, פרקי מחשבה, ושיננתם, ועוד, ועוד. כל הפעולות הגדולות הללו פעל מכיסו, בלא שקיבל משכורת, באשר היה איש עסקים ממולח, ובצעירותו הקים מספר עסקים הפעילים ומניבים לו הון רב. על פי חישוב גס שנערך לאחר פטירתו, עולה, כי במהלך השנים השקיע מכיסו לטובת כל הפעולות הגדולות הנ"ל, סכום העולה על 120 מליון דולר. אך רבי עזריאל, לא היה גביר עשיר המחלק מכספו לצרכי הציבור. רבי עזריאל היה תלמיד חכם גדול במלוא מובן המילה, ובעל כושר הסברה גדול, אשר ריתק אליו את כל שומעיו, בכל נושא עליו דיבר, ביידיש, באנגלית, ובלשון הקודש.

מצורפת כאן הרצאה אשר נשא רבי עזריאל, לפני כשנה ומחצה, בעת שנראה היה כי החלים ממחלתו.


כאמור, ביום י"ג ניסן, הלך לעולמו, ושבק חיים לכל חי, בפעולותיו הכבירות אשר ימשיכו מכוחו.

וזה סדר יחוסו

 • אביו רבי אהרן הלוי טאובר ממאנסי, לפני המלחמה גר בפרעשבורג, אחר המלחמה כאשר נפגשה שוב המשפחה אחר שניצלו כל אחד בדרך פלאית, חיו תחילה במחנה ההצלה בפרענוואלד, שם שימש בישיבתו של האדמו"ר מצאנז קלויזענבורג. אחר מכן עברו לאנטוורפן, משם עלו לארץ ישראל, ואחר מספר שנים עברו למאנסי, שם חי ופעל עד לפטירתו, ביום כ"ז סיון תשנ"ט. זוגתו מרת רויזא לבית גשטטנר, האריכה ימים אחריו, ונפטרה ביום ט"ו אייר תשס"ז. מצאצאיהם: א. רבי עזריאל הלוי טאובער דידן. ב. רבי יחיאל הלוי טאובר ראב"ד מכון להוראה, נפטר ח' אלול תשע"ז.

 • אביו רבי יחיאל הלוי טאובר, נולד בשנת תרמ"ה, נפטר בסערדעהאלי י' מרחשוון תש"ב. זוגתו מרת גיטל לבית פליישמן, נהרגה בשואה.

 • אביו רבי עזריאל הלוי טאובר, נולד בשנת תר"א בסערדעהאלי, בתחילה נשא לאשה את מרת שיינדל לבית ברוייער, אשר נפטרה בשנת תרל"ו, ואז נשא בשנית את מרת רחל לבית הירש, היא נפטרה כ"ד טבת תרע"ה. היה תלמידם של גאוני עולם, בעל צרור החיים ורבי מיכאל פאפא, ורבי יהודה אסאד. נודע בצדקותו וקנאותו. נפטר במוצאי שבת, ה' אדר תרצ"א ומנוחתו בסערדעהאלי. חידושי תורתו נלקטו, ונדפסו לאחרונה על ידי נכדיו בספר העטרת.

 • אביו רבי יחיאל הלוי טויבער, נולד ב' חשון תקס"ט, התחתן ביום ל"ג בעומר תקצ"ד, [על פי מכתב אביו]. "בנערותו למד תורה, ובבחרותו עסק במשא ומתן באמונה, והרבה צדקה וחסד למשפחתו ואנשי דורו". [מתוך ההספד שהספיד אודותיו בנו ר' עזריאל], נפטר ז' אייר תרמ"ג, ומנוחתו בסערדעהאלי. זוגתו מרת רייזל לבית גרינוואלד.

 • אביו רבי אהרן הלוי טויבער, אב"ד באטרקעס בעהמ"ח יד אהרן, נולד בעיר לייפניק בשנת תק"מ לערך, ולמד בישיבתו של רב העיר הגאון רבי ברוך פרנקל, וזמן מה למד גם אצל רבי משולם איגרא מפרעסבורג, ויש אומרים שלמד גם אצל החתם סופר. בצעירותו כיהן כרב בעיר יאהאנע, משנת תקס"ז לערך. אחר מכן כיהן כאב"ד באטרקעז, מיום ער"ח אלול תקפ"א עד א' עקב תרט"ו, ואז רצה לעלות לארץ הקודש, אבל נתעכב לגור אצל בנו בסערדאהעלי, עד לפטירתו ביום ז' חשון תרי"ז. זוגתו מרת מרים, נפטרה עוד לפניו בבאטרקעס, אומנם יש גירסא שהאריכה ימים עד לשנת תרכ"ח, אז נפטרה בסערדעהאלי.

 • אביו רבי יחיאל הלוי מק"ק לייפניק, יש אומרים שכיהן אף הוא ברבנות, בהונסדארף. נפטר י"ז ניסן תקמ"ח. זוגתו מרת הינדא בת ריזל נפטרה ו' שבט תקנ"ו.


ומעלה בקודש, מגזע רבנים מקורו, כפי שמקובל שהיה נכד עד עשרה דורות למעלה מראש, כולם רבנים ואנשי ה', וכתב יחוסו היה בידי נכדיו, אך נשרף. רק זאת נודע, כי שם אמו מרת יודית.רבי אהרן טאובר הנזכר לעיל, היה חתן
רבי יחיאל טאובר הנזכר לעיל, היה חתן
רבי עזריאל טויבער הנזכר לעיל, היה חתן
 • רבי אבא חייא הירש ראב"ד דק"ק סערעד, נכד רבי משה נחום רוזנבוים
רבי יחיאל טויבער הנזכר לעיל, היה חתן
 • רבי יששכר דוב גרינוואלד.

4 תגובות:

 1. לא היה כלל בפערענוואלד אלא חזר לסרדהעל ושם קיבץ יחדיו שרידי אש ועשה חדר וישיבה עד שבא חברו וידידו הרב משה ניישלאס אשר גר לפני השואה בפרשבורג והיה שם סוחר כמו ר' אהרן והם קמו כל יום בבוקר השכם ולמדו יחדיו עד שעה שמונה והתפללו והלכו לסחור כל אחד לדרכו וכשבא הרב משה לסרדהלי ופגש את ר' אהרן סיפר לו שעשה נדר בהשואה להתמסר כולו לתורה ולתפילה וכשמוע ר' אהרן את דבריו הסיר הכובע מעל ראשו ושמו על ראשו של הרב משה ואמר הנני עושה אותך ראש נישיבה ומזה נולד ישיבת סרדהלי

  השבמחק
 2. ר' אהרן הלוי מבאטרקעס כלל לא רצה לעלות לארה"ק אלא אמר בסוף ימיו שישנו גיהנום מיוחד לרבנים ולכן אין ברצונו למות כרב ושלח מכתב לבנו בסרדהל שרוצה לבוא אצלו ומבטיחו שלא יהיה אצלו הרבה זמן וכך הוי שאחרי ט"ו חדשים נפטר וביקש שישימוהו בחלקת הרבנים וכך עשו וידוע שהרבה מצאצאיו השתטחו אצל קברו כשנצרכו לישועה ונושעו ב"ה

  השבמחק
 3. ר' אבא חייא הירש היה בנו של ר' צבי הירש רוזנבוים אשר החתם סופר זיע"ועכיא כותב אליו תשובות וידוע שבעת שנולד היה אביו חולה מסוכן ונתנו משום כך להוולד הנימול שם "אבא חייא" כלומר שהאב יחיה בזכות הברית ובסוף ימיו החילף ר' אבא חייא שם משפחתו להירש מרוזנבוים ובפשטות משום ששם אביו הרי היה צבי הירש.. ר' צבי הירש היה אחיו של ר' עמרם רוזנבוים הידוע בשם ר' עמרם חסידא ז"ל אשר עלה לאה"ק ומנותו כבוד בצפת וראה מה שמספידו רבו החתם סופר זי"ע ור' יוסף גרינוואלד היה גיסו שלהם והיינו חתנו של ר משה נחום רוזנבום ובנו היה ר' עמרם גרינוואלד אביו של ר' משה הערוגת הבושם

  השבמחק
 4. Did you hear there's a 12 word phrase you can communicate to your crush... that will trigger intense emotions of love and instinctual appeal for you deep inside his chest?

  That's because hidden in these 12 words is a "secret signal" that triggers a man's instinct to love, look after and protect you with all his heart...

  12 Words Will Trigger A Man's Love Impulse

  This instinct is so hardwired into a man's brain that it will make him work harder than ever before to take care of you.

  In fact, fueling this influential instinct is absolutely important to having the best ever relationship with your man that the second you send your man one of these "Secret Signals"...

  ...You'll immediately notice him expose his mind and heart for you in a way he haven't expressed before and he will identify you as the only woman in the world who has ever truly tempted him.

  השבמחק