יום חמישי, 8 במאי 2014

הגאון הצדיק רבי זונדל קרויזר

מירושלים מגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי זונדל קרויזר, משפירי קרתא דירושלם. 
נולד בירושלים לפני למעלה מתשעים שנה ביום כ"ז תשרי תרפ"ד, נשא לאשה את מרת מלכה שנפטרה כבר לפני כמה שנים, במשך שנים רבות כיהן כאחד מרבני ישיבת טשעבין בירושלים.
בעהמ"ח סדרת הספרים אור החמה בכמה מקצועות התורה.

וזה סדר יחוסו,
 • אביו רבי אליהו צבי קרויזר, נולד בשנת תרנ"ג בירושלים. אגדה התהלכה בירושלים, כי בכל לילה יש מלחמה בביתו של ר' מרדכי יהושע קרויזר, עם בנו הערשל (אליהו צבי) אשר עשה לילות כימים בלימודיו, ולא אבה ללכת לישון, עד שניאותו הוריו לתת לו את לילות סוף השבוע למשמר. ועד שיבה לא פסק פומיה מגירסא ותמיד היה משנן פרקי משניות בלכתו ברחוב. נפטר בשיבה טובה לפני עשרים וחמש שנים, ביום טוב ראשון דסוכות תשמ"ט. זוגתו מרת טויבא לבית משפחת אייזנשטיין, היתה במשך שנים רבות, הטבחית של הישיבות הירושלמיות, עץ חיים ופורת יוסף. נפטרה י"ז אדר א' תשכ"ב. בניהם: א. הגאון רבי דוב מאיר קרויזר מגיד שיעור בעץ חיים, ולאחר מכן ראש ישיבת פרשבורג, ולבסוף ראש הישיבה הגדולה בשיכון סקוויר, בעהמ"ח דבר המלך. ב. הגאון רבי זונדל קרויזר הנ"ל.
 • אביו רבי מרדכי יהושע קרויזר אבי משפחת קרויזר בירושלים, נולד בשנת תרל"ג לערך, נפטר כ' חשוון תשכ"א. זוגתו מרת חיה שרה לבית משפחת סולובייצ'יק. בזיווג שני נשא לאשה את מרת שרה הענא בת רבי גרשון יוסף ליפשיץ, היא נפטרה טבת תשכ"ח. צאצאיו מזיווג ראשון: א. רבי חיים יוסף קרויזר זוגתו מרת ליבע לבית זילברמן. ב. רבי אליהו צבי קרויזר הנ"ל. ג. רבי יעקב זונדל קרויזר בעמ"ח תפארת יעקב זוגתו מרת רבקה רחל טויבא לבית הורוביץ. ד. רבי יצחק קרויזר. ה. מרת אסתר רבקה אשת הגאון רבי אהרן שלמה קצנלבוגן ראש ישיבת תורה ויראה, נפטר י"ג כסלו תשל"ט, וזוגתו נפטרה תשנ"ה. ו. מרת הניא בילא אשת רבי יעקב שמואל ברוורמן. ז. מרת טויבא רחל אשת רבי צבי זוננפלד נכד הגרי"ח. ומזיווג שני נולדו לו, ח. רבי אברהם משה קרויזר. ט. רבי אהרן קרויזר זוגתו לבית גרוסמן. י. רבי יהודה לייב קרויזר זוגתו לבית אייזנבך. יא. רבי גרשון קרויזר.
 • אביו רבי יעקב זונדל קרויזר, שלימד תורה לכמה תלמידים בירושלים וביניהם להמגיד ר' בן ציון יאדלר (ראה בספרו בטוב ירושלים) ..
רבי אליהו צבי קרויזר הנ"ל היה חתנו של 
 • רבי יעקב חיים אייזנשטיין נפטר ט"ז תשרי תש"ה, נודע כאחד מצדיקי ירושלים, זוגתו מרת חיה לאה לבית טרכטנברג נפטרה י"ב אב תש"ו. צאצאיהם: א. מרת טויבא הנ"ל. ב. מרת מינא אשת רבי יצחק ברח"ש רוזנטל. ג. אשת רבי יצחק אליעזר שו"ב. ד. אשת רבי שמואל יעקב איידלס.
 • אביו רבי דב מאיר אייזנשטיין.
רבי מרדכי יהושע קרויזר הנ"ל היה חתנו של
 • רבי שמחה סולובייצ'יק נפטר בירושלים בשנת תרעב, זוגתו מרת חנה ביילא.
 • אביו רבי אליהו צבי סולובייצ'יק.
 • אביו רבי יוסף סולובייצ'יק, זוגתו מרת רלקה.
 • אביו רבי משה סולובייצ'יק.
 • אביו רבי יצחק סולובייצ'יק.
רבי יוסף סולובייצ'יק הנ"ל היה חתנו של
 • הגאון רבי חיים מוולוז'ין בעהמ"ח נפש החיים, זוגתו מרת ליפשא לבית משפחת גינצבורג.
 • אביו רבי יצחק מוולוזין, זוגתו לבית משפחת רפופורט.

אי"ה נרחיב בהזדמנות על כל משפחת סולובייצ'יק בפרט ועל צאצאי הגר"ח מוולוזין בכלל.

20 תגובות:

 1. משהו על תולדות משפחת רעייתו?

  השבמחק
  תשובות
  1. מאיזה משפחה היתה באמת רעייתו?

   מחק
  2. אי אפשר הכל בפעם אחת.
   אם ירצה ה' בהזדמנות אחרת, נרחיב אודות יחוס משפחת רעייתו, משפחות פרוש והרשלר.

   מחק
  3. נו ...יישר כח. על פרוש והרשלר זה עלול להיות מרתק, ויפה שעה אחת קודם...

   מחק
 2. זוגתו של רבי זונדל היתה הרבנית אלטא ב"ר אהרן יעקב פרוש

  השבמחק
 3. כנראה מזה שר’ מרדכי י-הושע כבר התחתן בירושלים, אבל הכי נודע מוצאו? או אם עלו הוריו ארצה? מהשם שלו נראה שהוא הי’ ממוצא הונגרי או אשכנזי.

  השבמחק
  תשובות
  1. יש בירושלים משפחת קריזאהר שמוצאה מהונגריה או גאליציה, אביה הוא זה שתרם את אולמי 'קרויזאהר' של ישיבת פוניבז' בבני ברק.
   האם יש קשר למשפחת קרויזר הירושלמית?

   מחק
  2. לא ידוע לי על קשר בין קרויזר לקרייזר.

   מחק
 4. לכל אלו ששאלו אין שום קשר בין קרוזר לקרויזהר
  כי קרויזר קרוי ע''ש העיירה קרויז וקרויזהר קרוי ע''ש משפחה מפורסמת בארצות הגולה

  השבמחק
 5. כמדומני ששמעתי שגם משפחת ר' זונדל היו נקראים קרויס-האר מלפני איזה דורות אלא שברבות הזמן הורגלו לקרותה קרויזער.ֿ, ומוצאם ג"כ מהונגריא

  השבמחק
  תשובות
  1. ר' זונדל לא מהונגריא, אלא מקראז, שבפלך הוראדנא.

   מחק
 6. טעות, בת רבי מרדכי יהושע קרויזר אשת רבי שמואל יעקב ברמן חנה בילה לא העניע בילה.

  השבמחק
 7. לא נראה לי שר' הערש קרויזר נולד בתרנ"ג.
  א. לפי זה הוא נפטר כמעט בגיל 100. למיטב ידיעתי הוא הי' בערך בגיל 88-90.
  ב. גם לפי הגילאים של ילדיו זה לא מסתדר.
  אינני יודע אם יש מסמכים שאפשר להוכיח. כמו כן כפי שהכרתי אותו היטב לא ייחסו כלל חשיבות לגיל במשפחה זו כך שהכל בגדר הדערות

  השבמחק
 8. הערות נוספות:
  א. הרב שמואל יעקב איידליס לא היה חתנו של אייזנשטיין אלא של ר' הערש קרויזר הנ"ל.
  ב. אם כבר, אלו בנותיו וחתניו של ר' הערש:
  1. מרת שרה ובעלה הרב משה פודרביניק.
  2. מרת מאשא רחל ובעלה הרב שמעון יעקובוביץ.
  3. מרת ליבא ובעלה הרב שמואל יעקב איידליס.

  השבמחק
 9. אשתו של רבי חיים מוולוז'ין היא שרה ולא ליפשא

  השבמחק
 10. א. ר' יעקב זונדל מהעירובין היה בנו של ר מרדכי יהושע מזיוו"ש ולא מזיוו"ר, וכמפורש בראש ספרו תפארת יעקב.
  ב. למעוניינים, נתפרסמה סדרה שלימה על משפחת קרויזר (כולל ביאור מוצא המשפחה שנידון לעיל), במדור 'למשפחותם' שבעיתון המבשר מוסף קהילות החל מגליון י"ח כסליו ה'תשע"ה.
  ג. האם במה שכתבת על מרת העניא/חנה ביילא שזו לא בהכרח טעות, התכוונת שגם שם המשפחה ברוורמן הוא נכון ? שם בהמבשר יש פירוט על בעלה רש"י ברמן וצאצאיו (ועל אחיו שהיה אחיינו) וקשה להאמין שטעו בכל הענין.
  ד. בספר עשרה דורות בירושלים כתב שר' הערש נפטר בגיל 90.

  השבמחק
  תשובות
  1. ג. התכוונתי שיתכן שחנה ביילא לפעמים נקראה הענא ביילא. אבל איני יודע.

   מחק