יום שלישי, 21 באוקטובר 2014

רבי שרגא שמואל שניצלר גאב"ד טשאבאהיום מלאו שלושים וחמש שנים לפטירתו של הגאון רבי שרגא שמואל שניצלר אב"ד טשאבא. רבי שרגא שמואל נולד בשנת תרמ"ט בדרצ'קה שבהונגריה, בהיותו כבן שלש או ארבע נתייתם מאביו, וגדל בביתו של הרה"ק רבי נפתלי מראצפערט, עד אשר גם הוא נפטר בשנת תרנ"ח. אז חזר לבית אמו. לאחר מכן גלה ללמוד בישיבות בקאליב ובסאטמר. בשנת תרס"ח לערך נשא לאשה את מרת בלומה לבית גרינפלד מגזע הבעש"ט כדלהלן. מיד לאחר נישואיו נתמנה לרבנות, תחילה בעיירה קטנה בגלילות סטמר, ומשם עבר לק"ק פישפיקלאדאן, שם נתמנה תחילה כשוחט, ובהמשך גם כמור"צ ורב. 
הצדיק רבי שרגא שמואל שניצלר
נפטר כאמור, ביום כ"ז תשרי בשנת תש"מ. תורתו נדפסה בספר ברכות שמואל, ובסופו נדפס קונטרס עטרת בנים. זוגתו מרת בלומה נפטרה מיד בחוזרם מן המחנות, ביום י"ב אלול תש"ה ומנוחתה כבוד בפישפיקלאדאן. לאחר פטירתה נשא אשה שניה בשם גיטל בת רבי ברוך רייכפעלד ראב"ד אונגר חתנו של רבי חיים צבי מנהיימר. היא נפטרה כ"ד אלול תשכ"ד. ואחריה נשא אשה שלישית בשם לאה.
צאצאיו: א. רבי שלום שניצלר גאב"ד טשאבא ולאחר מכן בלונדון, רב בית הכנסת אהל שמואל, שם, מחבר שערי שלום ומבשר שלום, נפטר כ"א אדר א' תשמ"ט. זוגתו מרת שרה גיטל לבית קראוס נפטרה י' אדר ב' תשל"ג. ב. רבי משולם זושא שניצלר, נולד י"ג אלול תרפ"ז נפטר ביום י"ח ניסן תשל"ז בברוקלין. זוגתו מרת יענטא גולדה בת ר' אייזיק לייב מילר. ג. רבי ברוך יהודה שניצלר בברוקלין, זוגתו מרת שרה צארטל לבית מילר. ד. מרת יענטל אשת ש"ב ר' ברוך יהודה לעבאוויטש, שנפטר צעיר ו' אדר תשי"א, ובזיווג שני נישאה להרה"ק רבי אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולען. נפטרה ה' שבט תשל"ו. ה. מרת מלכה אשת רבי יעקב יצחק וויינברגר, ראש ותופס ישיבה בעיר וואדקערט ודינדיש, נהרג על קידוש השם ביום כ' אייר תש"ה, ואף זוגתו עם רוב ילדיהם נהרגו כשנה קודם לכן ה' יקום דמם. ו. מרת עטיל אשת רבי מנחם זאב מילר בברוקלין. ז. מרת חיה אשת רבי יקותיאל זלמן פרקש, נכד בעל הקדושת לוי מברדיטשוב, רב ומורה הוראה בבודפסט, ונפטר שם י"ב חשוון תשי"ד, ובזיוו"ש אשת ר' בן ציון שווארץ בירושלים. ח. מרת פריידל הי"ד נהרגה באושוויץ עם בעלה רבי אברהם דוד לעבאוויטש. הי"ד. ט. מרת דבורה נפטרה בצעירותה כ"ג אב תשי"א בפישפיקלאדאן בהונגריה, אשת [רבי עמרם?] בנו של רבי אהרן זילברשטיין אב"ד בעלעד. י. חיים הירש נפטר בילדותו.

וזה אילן היוחסין של רבי שרגא שמואל:
 • אביו, רבי ברוך יהודה שניצלר מדערעטשקע, הסתופף בצל כ"ק בעל הדברי חיים מצאנז, נפטר ביום ג' תמוז תרנ"ד. היה נקרא ר' ברוך דערעטשקער. בשנת תרל"ז נתמנה לכהן כרב בדערעטשקע, ואחר כשנתיים ויתר על הרבנות כדי שיוכל להתמסר לעבודת ה', ועל מקומו נתמנה רבי שלמה סופר בנו של הכתב סופר. זוגתו מרת חיה היתו בתו של רבי יעקב דוב הלוי מאנן מהישוב באלדאג מחסידי הדברי חיים, ושם זו' מלכה, חיה נפטרה כ"ב חשוון תרפ"ו. ומנוחת שניהם בדרצ'קה, כיום בהונגריה. צאצאיו: א. רבי שרגא שמואל דידן. ב. רבי יואל שניצלר וויל הי"ד נהרג בשואה. ג. ר' חיים צבי שניצלר הי"ד, נהרג ערב שבועות תש"ד, זוגתו מרת חיה שרה לבית שווארץ. ד. רבי אליהו נתן שניצלר הי"ד נהרג בשואה. ה. מרת ליבא גיטל אשת רבי משה גאנץ מצאצאי הרה"ק רבי אורי פייבל בעל אור החכמה. ו. מרת שרה הינדא אשת רבי יוסף יחיאל מיכל לעבאוויטש.
 • אביו, רבי יואל שניצלר אב"ד קאייטא המכונה רבי יואל קאטיווער, מתלמידי כ"ק בעל העטרת צבי מזידיטשויב והדברי חיים מצאנז. באהל הציון שלו בקאטא, היה רשום יחוסו עד רש"י. זוגתו מרת ליבא גיטל.
 • אביו, רבי ברוך אב"ד קאלוב. רבו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאלוב, וכפי הנמסר, כאשר הביא רבי לייב שרה'ס את הילד רבי יצחק אייזיק מהונגריה, מסרו לרבי ברוך שילמדו תורה. זוגתו כנראה ממשפחת הורוביץ, בספר פאר חכמי מדינתנו, כותב, "שמעתי כי היה חתן הגה"ק רבנו שמעלקא מניקלשבורג, והדבר צריך בדיקה". מסורת אחרת מספרת, שהיה חתן רבי צבי יהושע אב"ד טרייביטש בנו של רבי שמעלקא. אך גם לשמועה זו אין סימוכין.
 •  אביו, רבי אברהם מבראדי כך על פי מסורת המשפחה, ואולם בבית העלמין בקאללוב, על מצבה עתיקה של אחד הרבנים נכתב ר' ברוך ב"ר שבתי, ויתכן שהמדובר על ר' ברוך זה.אשת רבי יואל שניצלר הנ"ל, מרת ליבא גיטל
 • אביה, רבי אברהם אהרן וייס מסאספאלווא, אשר עסק כל ימיו בתורה ועבודה והתנהג בחסידות ופרישות. בנו ר' משה חיים ווייס מקליינווארדיין, חיבר ספר ברית משה על הסמ"ג, נדפס תרס"ה.
 • אביו, רבי יהודה לייב דיין ומו"צ דק"ק טשענגער, העידו עליו, כי עסק גם בחכמת הנסתר, נפטר י"ד ניסן ת"ר. . אחיו של בעל האור פני משה מפשעווארסק.


יחוס משפחת חותנו:
מרת בלומה הנ"ל אשת רבי שרגא שמואל שניצלר
 • אביה, רבי שלום גרינפלד דומ"ץ יארמע, נפטר כ"ב אלול תרס"ו. זוגתו מרת ברכה, האריכה ימים הרבה אחריו, עד שנת תש"ד.
 • אביו רבי ברוך גרינפלד מנאנאש, הנקרא קליינער ר' ברוך [להבדילו מגיסו ר' ברוך גולדברגר שאף הוא היה מנאנאש]. חתן החסיד המפורסם רבי מיכאל גליקליך מנאנאש. וזו' מרת יענטל.
 • אביו רבי מאירל חסיד מהעיר מאד, שזכה עוד להסתופף אצל הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק ואחיו רבי זושא. מספרים כי רבים היה הולכים על קברו להתפלל.
 •  אביו רבי יצחק.


מרת ברכה הנ"ל אשת רבי שלום גרינפלד
 • אביה, רבי נפתלי שטרן מסטרופקוב, מחסידי הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז. זוגתו מרת דבורה.
 • אביו רבי ברוך שטרן מסטרופקוב מחסידי המגיד מקוזניץ, חתן ר' ליב זיסל'ס מלינסק.
 •  אביו רבי אנשל שטרן מסטרופקוב, מחסידי הרה"ק מראפשיץ.


מרת דבורה הנ"ל, אשת רבי נפתלי שטרן,
 • אביה הרה"ק רבי יחיאל מיכל אויערבך מקורימא, בן בנו של הרה"ק רבי משולם זושא מאניפולי, וחתן נכדו של הבעש"ט הקדוש זי"ע.

מרת חיה הנ"ל אשת רבי ברוך יהודה שניצלר 
 • אביה רבי יעקב דוב בער מאנן, נפטר י"ז תשרי תרנ"ח, וזוגתו מרת מלכה לבית שווארץ נפטרה כ"ד כסליו תרנ"ד.
 • אביו רבי עקיבא הלוי מאנן.
 
התמונה דלעיל, וחלק מן המידע שבמאמר, קבלתי מהאתר על משפחת הלויים מאנן. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה