יום רביעי, 29 באוקטובר 2014

גאב"ד טשאבא זצ"ל - ברוך דיין האמת

בירושלים נפטר הלילה הגאון הצדיק רבי שלום משולם וינברגר גאב"ד טשאבא זכר צדיק לברכה.
רבי שלום משולם היה נכדו בן בתו של רבי שרגא שמואל שניצלר גאב"ד טשאבא עליו כתבתי בבלוג אך בשבוע שעבר כאשר מלאו שלושים וחמש שנה לפטירתו.
רבי שלום משולם נולד בהונגריה בשנת ת"ש לאביו רבי יעקב יצחק וינברגר, שהיה ראש ישיבה בעיר וואדקערט, ולאמו מרת מלכה לבית שניצלר כאמור. הוריו וכל משפחתו נהרגו בשואה, והוא לבדו נותר, ונתגדל על ידי זקנו רבי שרגא שמואל שניצלר, ומשכך, הנציח את זכר זקינו בבית המדרש טשאבא שהקים בשכונת בית ישראל בירושלים.
בבחרותו למד בישיבת פרשבורג, ובשנת תש"ך נשא לאשה את בתו של רבי יוסף דוד אונגר מפרשבורג.
גאב"ד טשאבא זצ"ל

שימש כבעל תפילה בימים נוראים אצל גאב"ד ערלוי, רבו מימי ישיבת פרשבורג.

כאמור, הלילה אור לה' חשוון, נפטר רבי שלום משולם בירושלים.


על יחוס משפחת אמו, כתבנו כאמור בהרחבה בשבוע שעבר, ורק נשאר לנו לספר קצת על יחוס משפחת אביו, וזה סדר יחוסו:
אביו כאמור, רבי יעקב יצחק ויינברגר הי"ד, נולד בעיר קליינוארדיין שבהונגריה, בבחרותו למד בישיבתו של בעל המנחת אלעזר במונקאטש ונסמך להוראה על ידו. יסד ישיבה קטנה לבחורים צעירים בעיר וואדקערט שבהונגריה, ולאחר מכן בעיר דינדיש, בישיבתו למדו תלמידים רבים מהסביבה הקרובה. רעייתו מרת מלכה הי"ד. בימי השואה, נלקח לפלוגות העבודה ההונגריות כבר בשנת תש"ב אך התגלגל ממקום למקום ושרד את רוב המלחמה עד יום כ' אייר תש"ה אז נפטר על אם הדרך. בקיץ תש"ד נהרגה גם רעייתו מרת מלכה ועמה רוב ילדיהם, ונשאר כאמור רק שלום משולם שהיה בבית זקנו.
אביו רבי שמואל צבי וינברגר מקליינווארדיין, זוגתו מרת ליבא.

עוד יש לנו לפרט את יחוס משפחת חותנו.
כאמור, חותנו של רבי שלום משולם וינברגר, היה רבי יוסף דוד אונגר, מחבר הספר קרית דוד, נפטר ביום כ"א כסליו תשכ"ב.
אביו, רבי אברהם יודא - אברהם לייב אונגר, בצעירותו למד אצל הגאון רבי יוסף מאיר טיגערמאן אב"ד נייהייזעל, בבחרותו למד בישיבתו של רבי דוד ליב זאלצער זצ"ל בהאמינא, ומשם המשיך אל ישיבת פרעשבורג בראשותו של רבי שמחה בונים סופר בעל שבט סופר, ונחשב לאחד מן התלמידים החביבים לרבו. בשנת תרנ"ט נשא לאשה את מרת מלכה לבית שטיינר, חבר ספר קריה נאמנה.

אביו רבי יצחק אונגאר נולד ביום ראש חודש סיון תר"ח, בעיר ב' יארמוט, נשא לאשה את מרת חיה שרה לבית פאשקוס. גרו בכפר קורטא-קעסי בהונגריה. הדפיס את ספרו של אביו, מאמר ר' עקיבא. לעת זקנה קבע מושבו בפרשבורג, סמוך אצל בנו. נפטר שם ביום כ"א אייר תר"פ.
אביו רבי עקיבא אונגאר אב"ד סודיץ, נולד בשת תקע"ג בעיר באלשא יארמוט. למד תורה מפי רבני העיר, בהם הגאון רבי מאיר א"ש שלימים כיהן כאב"ד אונגוואר, רבי יהושע כץ שלימים כיהן כאב"ד ווערפעלעט. החל משנת תקצ"ב החל לשמש כמוהל, אחרי שניצל ממגיפת החולירע. נסמך להוראה מרבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטשרא. חיבר ספר מאמר רבי עקיבא. בשנת תר"א נשא לאשה את מרת גיטל מהעיר נייטרא. ממנה נולדו לו ארבעה בנים ובת. בשנת תרי"א החל לכהן כאב"ד סודיטץ. אחר שאשתו הראשונה נפטרה, נשא בזיוו"ש את מרת מינדל בת רבי אהרן יהודה לייב עקשטיין דומ"ץ סערדעהאלי, וגם ממנה נולדו לו שני בנים ובת. רבי עקיבא נפטר בסודיטץ, ביום י"ז אדר א' תרמ"א.
אביו הצדיק רבי יהונתן, נולד בבעהמן, בבחרותו למד בישיבות בפראג, ואחר כך היגר להונגריה, על כן קרא שמו אונגאר. זוגתו מרת זלדה. נפטר ביום שישי ט' תשרי תר"ב בבאלשא יארמוט ושם מנוחתו כבוד. צאצאיו, א. רבי אברהם אונגר דיין בק"ק אובן ישן נפטר ראש חודש אדר תרי"ט. ב. רבי עקיבא הנ"ל. ג. רבי יעקב נפטר ט"ז טבת תר"ד. ד. רבי וואלף נפטר אחרון של פסח תרל"ג. ה. מרת אסתר.
אביו רבי משה, התגורר במדינת בעהמן. זוגתו מרת חנה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה