יום רביעי, 8 באוקטובר 2014

המגיד מקוזניץהיום י"ד תשרי מלאו מאתיים שנה מיום פטירתו של הרב הקדוש רבי ישראל הופשטיין, המפורסם בכינויו המגיד מקוז'ניץ. רבי ישראל נולד בשנת תצ"ז לערך, בעיר אפטא, ובעודו קטן היה מפורסם לעלוי והי' נקרא בשם ישראל חריף, והיה מתמיד מאוד בתורה, אחר נישואיו דר כמה שנים בעיר אוסטראווצי הסמוכה לאפטא, והיה מלמד בכפר אצל בעל הבית אחד.
תמונת המגיד מקוזניץ
כפי המקובל לא ראה פני הבעש"ט [ויש האומרים שאף נולד לאחר פטירתו ונקרא על שמו, אך זה לא מסתדר עם הידיעה שחי 78 שנים] אך היה מצעירי תלמידיו של המגיד ממעזריטש, ונחשב לאחד מממשיכי דרכו של רבי אלימלך מליזענסק בהפצת החסידות בפולין, וקיבל גם מרבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג, ומרבי לוי יצחק מברדיטשוב. בנגלה, היה מתלמידיו של הגאון רבי יצחק אברהם אבלי הכהן רפופורט אב"ד פינטשוב בעל כתר כהונה. חיבר ספרים רבים בנגלה ובתורת הקבלה, ספרו המפורסם הוא ספר עבודת ישראל. נפטר כאמור, ביום י"ד תשרי תקע"ה.
יחוסו מעלה בקודש לא ידוע, רק ידוע כי אביו היה איש תם וירא אלוקים, שהפליאו לתאר את הנהגותיו. ושמו רבי שבתי כורך ספרים ומקום מגוריו באפטא ונפטר ביום ו' כ"ה שבט תקכ"א. ושם זוגתו פעריל.
ושם אביו של רבי שבתי, ר' זאב וואלף

ואלו הם צאצאיו של המגיד מקאזניץ:
בנו האחד היה רבי משה אליקים בריעה הופשטיין מקוזניץ, הוא מילא את מקום אביו על פי הוראת החוזה מלובלין ושימש כמגיד מישרים בק"ק אוסטראווצא, היה מתלמידיו של רבי אלימלך מליזענסק. ונישא לבתו של הרה"ק רבי יהודה לייב בעל אור הגנוז מאניפולי, ושם נתחבר גם עם הרה"ק רבי משולם זושא מאניפאלי. מזיווג זה נולדה לו בת אחת בשם לאה. ובזיווג שני נשא לאשה את בתו של הרה"ק רבי אלעזר בנו של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק. נפטר ביום י"ב אלול תקפ"ח ומנוחתו בקוזניץ סמוך אצל אביו. תורותיו נדפסו בספרים רבים, באר משה, דעת משה, קהלת משה, בינת משה, ועוד. צאצאיו: א. רבי אלעזר הופשטיין חתן רבי יעקב הורוביץ ממעליץ בן הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ, נפטר ביום כ"ו כסלו תרכ"ב. ב. רבי יששכר הופשטיין, נפטר ט"ז כסלו תרי"ז ומנוחתו אף הוא בקוזניץ. ג. מרת לאה אשת רבי יעקב יואל אורנשטיין נכד הרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא, כאמור, לאה נולדה לו מזיווגו הראשון, ומלבדה כולם נולדו לרמא"ב מאשתו השניה. ד. מרת אסתר עטיל אשת רבי יצחק שלמה מזעליחוב. ה. מרת גיטל אשת רבי יוסף אונגר בן הרה"ק רבי מרדכי דוד אונגר מדומבראווא. ו. אשת רבי מרדכי זאב הורוביץ נכד החוזה מלובלין. ז. מרת שפרינצא אשת רבי שמואל זנוויל בינדיגר מברדיוב, עלה לארץ ישראל, ונפטר בצפת או בירושלים. ח. אשת רבי מאיר יוסף מקוזניץ, בן בתו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

בן נוסף בשם מרדכי נפטר בנעוריו.
מרת פערל אשת רבי אבי עזרא זעליג שפירא מגרעניץ בן רבי משה יצחק שפירא מצאצאי המגלה עמוקות בן אחר בן, נפטר בשנת תקצ"ח. צאצאיו: הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל שפירא המפורסם בכינויו השרף ממוגליניצא, נשא לאשה את מרת גיטל בת רבי אלעזר מליזענסק בן הרה"ק בעל הנועם אלימלך, נפטר ט"ו אייר תר"ט.
אשת רבי יחזקאל הלוי בן רבי יהודה אריה אב"ד זוואהלין.

5 תגובות:

 1. תיקון קטן - לפחות הבן "יששכר" נולד גם כן מנישואיו הראשונים של המגיד.

  השבמחק
 2. כמובן התכוונתי לבנו של מא"ב מנישואיו הראשונים. אגב, בחיפוש לפי הופשטיין בקוז'ניץ ב - JRI מגיעים לבני משפחה רבים, לחלקם הקשר למגיד ברור, בחלק טעון בירור

  השבמחק
 3. לפי מה שהבנתי מכמה מקומות, כהיום כל צאצאי המגיד מקוזניץ הינם גם צאצאי רבי אלימלך מליזענסק, או יותר נכון בנו רבי אלעזר מליזענסק.
  וזאת באשר רבי משה מקוזניץ היה חתן רבי אלעזר מליזענסק, וכן בן אחותו השרף ממוגלינצא.
  ומהם יצאו היום כל צאצאי המגיד מקוזניץ.

  השבמחק
  תשובות
  1. לא ערכתי מחקר על כל צאצאיו היום.
   אבל יש לציין, כי גם צאצאי השרף ממוגליניצא, הם גם צאצאי ליזענסק.

   מחק
 4. אני חושב שמי שחשב כך - שכולם צאצאי ליז'נסק, התייחס רק לצאצאים מהענפים הרבנים הידועים ...

  השבמחק