יום שישי, 18 ביולי 2014

הגאון רבי חיים נאההיום מלאו שישים שנה לפטירתו של הגאון רבי אברהם חיים נאה מירושלים.
רבי אברהם חיים נאה נולד בחברון ביום יג אייר תר"נ, לאביו רבי מנחם מנדל ולאמו מרת מוסיה. בבחרותו למד מפי אביו רבי מנחם מנדל, ששימש כרב קהילת חב"ד בחברון, וראש ישיבה בעיר. ולמד גם בישיבות, ישיבת מגן אבות בעיר חברון, וישיבת תורת חיים בירושלים. ומצעירותו היה מקושר אל אדמורי חב"ד כמסורת בית אבותיו. לבקשת אדמו"ר הרש"ב נסע למלא את מקום דודו רשי"ל אליעזרוב בשליחות בעיר סמרקנד שבאוזבקיסטן, שם פעל לחיזוק היהדות, ובחזרתו לארץ עבר דרך ליובאוויטש, על מנת לבקר בבית האדמו"ר שם.
בשובו לארץ ישראל נשא לאשה את מרת דבורה לבית פניגשטיין. זמן קצר לאחר נישואיהם, נאלצו לגלות למצרים בימי מלחמת העולם הראשונה, וכדלהלן.
רבי חיים נאה לעת זקנה
בשובו לארץ ישראל, נשתלב בחוגי אגודת ישראל בירושלים – העדה החרדית האשכנזית, וכיהן כמזכירו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, וכספרא דדיינא בבית הדין של העדה החרדית.
רבי חיים נפטר באור ליום כ' תמוז, מספר ימים לאחר הופעתו בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל כדובר גדולי התורה האגודאים בירושלים. והובא למנוחות מביתו, אל הר המנוחות בירושלים.
זוגתו מרת דבורה נפטרה ב' תמוז תרצ"ט בירושלים.

ואלו הם בניו של ר' חיים נאה,

 • בנו הבכור רבי ברוך נאה, למד בעץ חיים, וכן בישיבת חברון, נשא לאשה את מרת הדסה בת הגאון החסיד רבי יואל אשכנזי מטבריה, שימש כבעל תפילה בבית הכנסת של הגאון רבי צבי פסח פרנק בשכונת אחווה בירושלים, ומשם אל בית הכנסת המרכזי בשכונת ימין משה, ומשם אל בית הכנסת פועלי צדק בדרום תל אביב, למד במכון הארי פישל, חיבר ספר גמרא שלמה על מסכת פסחים. ר' ברוך נפטר יא חשוון תשנ"ו.
 • רבי משה צבי נאה מפתח תקווה, אשתו דינה לבית שיף מטבריה. בעהמ"ח נחמו עמי,
 • הילד שניאור זלמן דובער נאה הי"ד נהרג ביום ט' אלול תרצ"ט בהיותו בן תשע שנים בלבד. מיריות של ערבים על האוטובוס בו נסעו בשער הגיא, בחוזרם מנישואי אחיו הגדול בטבריה.
 • מרת חיה לאה אשת ר' ברוך מרדכי מייזליש בפתח תקווה, שימש כמנקר בשר במשחטות, נפטר ח' כסלו תשנ"ד.
 • מרת שרה פייגה אשת ר' אליעזר וינד, נפטר ט' טבת תשנ"ה.
 • מרת לנה אשת ר' יוסף בורגנסקי רב בית הכנסת פועלי צדק בנתניה, ומנהל בית ספר שם.
 • מרת רחל מרים אשת ר' משה יעקב זילבר מחסידי בעלז. הוא נפטר בר"ח תמוז תשנ"ב, והיא נפטרה לפני מספר חודשים בשבת חול המועד פסח תשע"ד.
 • מרת חנה, אשת ר' אפרים פישל בירך קוזלובסקי מצאצאי היהודי הקדוש.וזה סדר יחוסו של רבי חיים נאה,

 • אביו רבי מנחם מנדל נאה, נולד ביום י"ג אדר תרכ"ז בקאליסק, עלה לארץ עם אביו בהיותו בן 18 שנים, בחברון נשא לאשה את מרת מוסא לבית אשכנזי, היה מראשי הקהילה החבדית בעיר, ויסד תלמוד תורה בעיר, והרביץ תורה בישיבתו של בעל השדי חמד. כאשר גלה למצרים עם הגולים במלחמת העולם הראשונה הראשונה, נתמנה שם ר' מנחם מנדל לדיין ראשי ברבנות העיר, במשך ארבע שנים כיהן בזה, וכמו כן כיהן כראש ישיבה בנא-אמון היא אלכסנדריה באותם ימים. בשובם לארץ ישראל, קבע את מושבו בירושלים, נפטר ביום כ"ד אדר ב תרצ"ח. השאיר אחריו כתבי יד רבים בחידושי גפ"ת, ושו"ת בד' חלקי שלחן ערוך.  צאצאיו: א. רבי אברהם חיים נאה דידן. ב. ר' בערל נאה. ג. ר' שמעון נאה. ד. רבי יוסף יצחק נאה חתן דודו ר' שלמה יהודה לייב אליעזרוב, שימש זמן קצר כמנהל כולל חב"ד. ה. מרת לאה אשת ר' דוד ווייס.
 • אביו רבי משה צבי נאה גאב"ד קאליסק דור שלשה עשר ברבנות, שימש ברבנות שישים שנה, עלה לארץ בשנת תרמ"ה, ונתיישב בחברון שם היתה קהילה חבדית פעילה.
 • אביו רבי יוסף יצחק נאה גאב"ד סענע בבלרוס, 
 • ויחוסו מעלה בקודש לדורות של רבנים, לא נודע לנו.

 • ר' מנחם מנדל נאה הנ"ל, היה חתן רבי דובער אשכנזי הנקרא ר' בערל קאליסקער, שהיה שדר, ובצעירותו שימש כ'חוזר' של הצמח צדק. עלה לארץ בשנת תרל"ג, ונמנה על ראשי העדה החבדית בעיר. נפטר ז' טבת תר"ס ומנוחתו בחברון. זוגתו מרת לאנע בת רבי אברהם אשכנזי, נפטרה ל' סיוון תרנ"ד. הוא התחתן מספר פעמים עם משפחות חב"ד המיוחסות בחברון, כאשר בתו חנה נישאה לרבי שלמה יהודה לייב אליעזרוב. ובתו מרת שרה נישאה לר' דוד צבי אריה שניאורסון.

משפחת חותנו:
 • אשתו של רבי חיים נאה, מרת דבורה, היתה בתו של ר' שאול יצחק פניגשטיין מוורשא - יפו, נתייתם בפרעות, וגדל בביתו של האדמור הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוועלין. והיה בנו חורגו. זוגתו, מרת ריבה לבית לנדשטיין.
 • אביו ר' נפתלי דוב פניגשטיין, זוגתו מרת פייגה. היא היתה צעירה מבעלה ר' בעריש ב44 שנים. 
 
 • רבי שאול יצחק פניגשטיין הנ"ל, היה חתן רבי ברוך לאנדשטיין שהיה דודו אחי אמו של האדמו"ר רבי יהודה אריה אלתר בעל השפת אמת מגור.
 • אביו רבי חנוך העניך לנדשטיין, וזוגתו מרת דבורה מלכה לבית אדלר.
 • אביה, רבי יהודה לייב הכהן אדלר, וזו' מרת גיטל.
 • אביו רבי אליהו הכהן נאמן. 
 • ומעלה בקודש מגזע הסמיכת חכמים. 
תולדות המשפחה נדפסו בספר בתי וורשא על משפחת פניגשטיין, ומשם גם נלקחה התמונה דלעיל.

3 תגובות:

 1. בספרו קצות השלחן חלק ד אסף דמי קדימה מהרבה מקומות ובפרט מאמריקה
  ושם יש לו הסכמת מהריי"ץ מליבאוויטש וגם דמי קדימה מאדמור מסאטמאר כשדר בקראלי

  השבמחק
 2. הביוגרפיה של הרב ר' חיים נאה - בספר "נודע בשיעורים" בהוצאת המשפחה, ובעריכת ר' שניאור זלמן ברגר.
  הגר"ע יוסף והגאון רבי מרדכי אליהו היו ממקורביו. נטמן בהר המנוחות.

  השבמחק