יום שלישי, 27 במאי 2014

הגאון רבי יוסף אשר פולק הי"ד

היום מלאו שבעים שנה לעלותו על המוקד של הגאון רבי יוסף אשר פאללאק אב"ד ווערפעלעט.
רבי יוסף אשר נולד בשנת תרנ"ח, בהיותו כבן עשר שנים נסע ללמוד בישיבת דודו הגאון רבי יוסף ליב סופר אב"ד פאקש, ומשם נסע לצעהלים ללמוד בישיבתו של הגאון רבי יעקב יחזקיה גרינוולד, ומשם המשיך אל הישיבה הרמה בפרשבורג ללמוד מפי רבי עקיבא סופר. נסמך להוראה מרבי עקיבא סופר הנ"ל ומהגאון רבי מרדכי וינקלר בעל לבושי מרדכי ממאד.
בשנת תרע"ז נשא לאשה את קראסל בתו של הגאון רבי יהודה אלטמן אב"ד מעזא טשאטה בעל שו"ת מי יהודה. מיד לאחר נישואיו החל למסור שיעורים לבחורי הישיבה ולבעלי בתים. וכשנה לאחר מכן נפטרה אשתו בעת לידתה.
רבי יוסף אשר פולק הי"ד
בשנת תר"פ נשא לאשה את מרת סלאווה בתו של רבי משה טננבוים אב"ד ווערפעלעט אלמנתו של הגאון רבי שלום דוב פישל אב"ד שם שנפטר בגיל צעיר, ואחרי כשנתיים נבחר למלא את מקומו גם ברבנות בווערפעלעט. כאן, הקים רבי יוסף אשר ישיבה גדולה, ותלמידיו הרבים היו כרוכים אחריו כבנים אחרי אביהם, הם אשר הוציאו לאור את ספרו שארית יוסף אשר, ירושלים תשלד, ובמיוחד זכור לטוב תלמידו רבי שרגא נוימן ע"ה יושב ראש ועד הפועל איגוד תלמידי ווערפעלעט שעסק רבות בזכרון רבו, והדפיס עלון שיצא לאור בפתח תקווה לרגל יומא דהילולא האחת עשרה, ובו כתב את תולדות הישיבה, ואף זכה לייסד בשכונת הר נוף בירושלים בית כנסת "שארית יוסף אשר" על שם רבו הגדול.
רבי יוסף אשר פולק נהרג בידי הגרמנים הארורים ביום כ"ז אייר תש"ד הי"ד. זוגתו מרת סלאווה נעקד"ה ביום כ"ב סיון.
רבי יוסף אשר לא השאיר אחריו בנים בארץ, ותלמידיו אלו הם בניו.
וזה סדר יחוסו,
 • אביו רבי אברהם הלוי פוללאק מאויהעל, עלה לירושלים בזקנתו בשנת תרצ"ו ובה נפטר ביום י"ג אלול ת"ש, ומנוחתו על הר הזיתים. זוגתו מרת טויבא בת ר' זכריה מילר. צאצאיהם: א. רבי משה פוללאק אב"ד לעוועלעק נפטר צעיר. ב. רבי זכריה פולאק אב"ד נאג' אורוסי הי"ד, מרביץ תורה ולוחם מלחמת ד' בגבורה. זוגתו מרת שבע רחל הי"ד. ג. רבי יוסף אשר פולק דידן. ד. רבי יצחק זקל הלוי פולק אב"ד דונאפאלדוואר נהרג באושוויץ כ' סיון תש"ד, אשתו הראשונה מרת לאה לבית מושקוביץ נפטרה ח' אדר תרפ"ו ונשא את אחותה יוטא ע"ה בנות רבי יעקב משה מושקוביץ. ה. מרת אסתר הי"ד אשת הרה"ח רבי מנחם מנדל כהנא מחוסט. ו. מרת שפרה אשת הרה"ח ר' מנדל איצקוביץ מהעיר ברגסז.
 • אביו החסיד המפורסם רבי דוד יהודה פולק מקהילת קודש מאדיאר לאפאש. היה תלמידו של הגאון מהר"י אסאד ובעל הייטב לב מסיגעט. משנישא, קבע את מושבו סמוך אצל חותנו בלאפוש, והיה אחד מחשובי הקהילה, ארבעים שנה עמד בראש החברא קדישא בעיר, וניהל את פנקס הקהילה. נפטר בשנת תר"ע. זוגתו מרת שרה בת רבי אשר אריה שטעסעל [ורעייתו לבית אונגר] מלאפוש. צאצאיו: א. רבי אברהם פולק הנ"ל. ב. רבי משה פולק ולו שני בנים, 1. רבי אשר הלוי פולק שכיהן ברבנות בכמה מקומות בטרנסילבניה, ואחרי השואה היה ראב"ד בגרויסוורדיין, ולבסוף בקרית אתא בארץ ישראל עד לפטירתו בשיבה טובה ט' ניסן תשמ"ט, מתורתו נדפס ספר 'ולאשר אמר'. 2. ר' דוד יהודה פולק, הוא היה חתנו של רבי גרשון מנדל קאהן, בנו של הבינת יששכר, וכיהן משנת תרצ"ז כרב בעיר הקיט סאבאטה, ונהרג בשואה. [יעויין באנציקלופדיה ליהדות רומניה]. ג. מרת ראכל אשת הגאון רבי יוסף לייב סופר אב"ד דערעטשקא ופאקש מחבר ילקוט סופר.
 • אביו, רבי זעקל הלוי פאללאק, נולד בעיר באניהאד, משם נסע ללמוד תורה מפי החתם סופר ונמנה בין בחירי תלמידיו. כאשר בנו רבי משה יסד ישיבה בבאניהאד בשנת תרל"ד, בא רבי זעקל להיות לו לעזר, והיה לדוגמא ומופת בעיני התלמידים. מסופר עליו כי מעולם לא שכב על מטה בימות החול, רק היה מנמנם על מקומו בבית המדרש כאשר אזלו כוחותיו. תורת רבו החתם סופר, היתה שגורה בפיו. נפטר א' תמוז תרנ"א. זוגתו מרת הענדל לבית אדלר נפטרה ביום א' דר"ח טבת תרל"ט. מלבד בנו רבי דוד יהודה היה לו בן נוסף בשם רבי משה פאללאק אב"ד באניהאד על מקום אבותיו, נולד תר"ה תלמיד בעל הכתב סופר, חתן רבי אלעזר הרש הלוי לוינגר ממאגעדורף [בעל מחבר ספר קונטרס בני לוי, פאקש תרמו], רבי משה חיבר ספר וידבר משה ותיקון משה וברכת משה ועוד ספרים, נפטר צעיר ביום ד' חשוון תרמ"ט.
 • אביו רבי אברהם הלוי, ומעלה בקודש.
רבי אברהם הלוי הנ"ל היה חתנו של

 • רבי ישראל הלוי שפיץ, בשנת תקמ"ט הביא לדפוס את ספרו של אביו, ביאור יצחק על הגדה של פסח, עם ספר פרי עץ שחיבר אחיו.
 • אביו רבי יצחק זעקל הלוי שפיץ רבה הראשון של העיר באניהאד, נולד בעיר ניקל שבורג, ומשנתקבל לרב בבאניהאד קומם בה את היהדות מן היסוד, בימיו נבנה בית הכנסת הראשון בעיר ונתיסדה ישיבה גדולה בעיר. נפטר ביום תשעה באב תקכ"ח. בעהמ"ח ברכת יצחק על התורה, ברלין תק"ו, ביאור יצחק על הגדה של פסח, תקמט. מלבד בנו ר' ישרלא הנ"ל, היה לו עוד בן בשם רבי יחיאל מיכל הלוי שפיץ אב"ד העדיעס.
על יחוס משפחות נשותיו של רבי יוסף אשר, משפחת טננבוים הגאון בעל נטע שורק וצאצאיו, נרחיב בפעם אחרת אי"ה.

8 תגובות:

 1. הרב יוסף אשר נוימן שליט"א בהר נוף מראה את עצמו כממשיך דרכו של הרב יוסף אשר פאללאק (רבו של סב הרב נוימן שליט"א).

  השבמחק
 2. על כל פנים, הוא ממשיך הנצחת זכרו.

  השבמחק
 3. מה הקשר, אם ישנו כזה לר' יצחק זעקל פולק מאנטוורפן?

  השבמחק
 4. מבקשת לדעת מה הקשר של הרב יצחק זעקל פולק מאנטוורפן לרב יוסף אשר פולק

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום, איני יודע מיהו הרב יצחק זעקל פולק מאנטוורפן.
   בכל מקרה,
   אם הוא בין החיים,. יש כלל אצלנו בבלוג, שלא מזכירים אנשים חיים בהקשרים משפחתיים.

   מחק
  2. הרב זעקל פולק מאנטוורפן הוא נכד אחיו של ר' יוסף אשר פולק הי"ד

   מחק
 5. הרב נוימן שליט"א שמונה על ידי אביו ר' שרגא נוימן זצ"ל (תלמידו המובהק של ר' יוסף אשר במשדך 10 שנים) להמשיך את מורשת ר' יוסף אשר זצ"ל עבר לפני כ7 שבועות אירוע מוחי קשה ומתאושש כעת בס"ד הרב נוימן מחזיק כולל אשמורת הבוקר בביהכ"נ וכן כולל יום שלם וכעת בניו מתקשים להמשיך את פעילותו המעונין לעזור יתקשר לבנו אפרים0504155204 ושכרו כפול מן השמיים

  השבמחק
 6. הרב נוימן שליט"א שמונה על ידי אביו ר' שרגא נוימן זצ"ל (תלמידו המובהק של ר' יוסף אשר במשדך 10 שנים) להמשיך את מורשת ר' יוסף אשר זצ"ל עבר לפני כ7 שבועות אירוע מוחי קשה ומתאושש כעת בס"ד הרב נוימן מחזיק כולל אשמורת הבוקר בביהכ"נ וכן כולל יום שלם וכעת בניו מתקשים להמשיך את פעילותו המעונין לעזור יתקשר לבנו אפרים0504155204 ושכרו כפול מן השמיים

  השבמחק