יום ראשון, 30 ביוני 2013

רבי אברהם מתתיהו משפנשט

בשבת חל יומא דהילולא של האדמו"ר הצדיק רבי אברהם מתתיהו פרידמן משטפנשט, ומלאו שמונים שנה לפטירתו.

רבי אברהם מתתיהו נולד כ"ה כסלו תר"ז, בהיותו צעיר אך כבן עשרים ושתיים, נתנה למלא את מקום אביו כאדמור בשטפנשט. כנכדו של הצדיק מרוז'ין התפרסם אף הוא כצדיק וקדוש, ונודע כמחולל פלאות. 
שתי נשים היו לו לרבי אברהם מתתיהו, הראשונה בת רבי יצחק רייך, מגזע ראפשיץ. והשניה בת דודו רבי יוסף מונזון חתן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. 
רבי אברהם מתתיה נפטר ביום כ"א תמוז  תרצ"ג ללא שהותיר אחריו צאצאים.

נקבר בעיר שטפנשט שברומניה, ובשנת תשכ"ט העלו את קברו לארץ ישראל, ומנוחתו בבית הקברות נחלת יצחק בתל אביב.


וזה סדר יחוסו

אביו האדמו"ר רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשט, נפטר י"ד כסלו תרכ"ט.

אביו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א.

ומעלה בקודש.רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשט היה חתנו של רבי אלעזר קושאנסקי מגזע הרה"ק רבי גדליה מליניץ.

לרבי אלעזר היתה עוד בת נוספת בשם לאה, היא היתה אשת ר' חיים ברוך מקישינב, שעלה לארץ ישראל וקבע מושבו בצפת, והוא אבי מרת הניה אשת הגאון רבי רפאל זילברמן אב"ד צפת.
נמסר גם, כי רבי אלעזר היה חותנו של הרבי מבנדר, אך נקודה זו לא הובררה די הצורך, וכבר הזכרנוה בעבר בבלוג ברשימת שאלות מן הקוראים.חותנו של הרבי משטפנשט, היה הגביר רבי יצחק רייך מרישא. על פי המקובל הוא נשא לאשה את בתו של הרה"ק רבי אשר ישעיהו רובין מראפשיץ, [כך כתב למשל, בספר היחס לבית טשערנוביל ורוזין]. אלא שיש שהעירו, שלרבי אשר ישעיה היתה רק בת אחת, היא מרת חנה אשת רבי משולם פייביש הלפרין אב"ד ברעזאן. והיא שנזכרת בשטר הפשרה על ירושתו של רבי אשר ישעיה.
ויש שכתבו, שאומנם היתה רק בת אחת - חנה, אך היא נישאה פעמיים, בראשונה לרבי יצחק רייך מריישא, ובשנית לרבי פייביש הלפרין מברעזאן.
ויש דעות שרבי יצחק לא היה חתן של רבי אשר ישעיהו רובין, אלא חתן רבי יחיאל מקולבסוב בנו של רבי אשר ישעיהו.

תגובה 1:

  1. the name of the first wife of rabbi abraham matitahu of
    stefanes was frimet rubin daugther of yehiel rubin and malka reich
    rubweiser@gmail.com
    reich my email is

    השבמחק