יום שישי, 28 בספטמבר 2012

רבי נתן נחום הלוי מווארשא - מאמר מסכם

אחרי ההוספות הרבות שנוספו לתולדות רבי נתן נחום הלוי, אערוך כאן מאמר מסכם [לבנתיים], מכל הידוע לנו לתולדותיו ותולדות צאצאיו.
 "הרב הנכבד בתורה, צדקת ה' עשה, ונצר מגזע קדושים", רבי נתן נחום הלוי קאהן, נולד לאביו רבי אליעזר הלוי, ולאמו מרת מירל, בשנת תקנ"ז לערך. אמו מרת מירל היתה בת רבי נתן אחיהם [המשותף?] של האחים הקדושים רבי אלימלך מליזענסק ורבי זושא מאניפולי.
בראשונה נשא לאשה את מרת שרה בת שמואל.
בצעירותו, [לפני או אחרי נישואיו, אינני יודע], דר בסטוטשין, ועל שמה נקרא לימים ר' נתן סטוצ'ינער.
ישנן בפולין שתי עיירות בשם סטוטשין, וכפי הנראה ר' נתן לא היה גר באחת מהן, אלא בעיירה שצ'וצ'ין שבבלרוס, ועל כן, בהגירתו לווארשא בירת פולין, היה נקרא גם ר' נתקי ליטוואק, וכך נשתמר שמו בפי חסידי פולין.
בערוב ימיו, בשנת תרכ"א, נשא ר' נתן נחום אשה נוספת, בשם מרת גיטל בת ר' מאיר [זילברמן]. כאמור, בכ"ה אלול תרכ"ז נפטר ר' נתן נחום ומנוחתו בבית החיים שבווארשא, ומצבתו קיימת עד היום, מאה ארבעים וחמש שנה לאחר פטירתו.
ואלו הם צאצאיו של ר' נתן נחום, כפי שמצאתי עד כה:
 • הר"ר שמואל מנחם הלוי קאהן, נשא לאשה את מרת שרה בת הר"ר בועז זונאבנד חתנו של הרה"ק ר' אברהם מטשכנוב זי"ע.
 • הר"ר לייזר חסיד ממקאווי חותנו של ר' אייזיק לנדא.
 • אשת ר' יצחק אייזיק לונדברג, אבי מרת רבקה אשת הרה"ק רבי אברהם יששכר רבינוביץ מראדומסק, אשר קרא לבנו כשם חותנו זקינו, הוא הרה"ק רבי נתן נחום רבינוביץ מקרימילוב. מלבד ר' נתן נחום, היו לו כמה וכמה בנים נוספים, ואלו הם: א. הבכור רבי יחזקאל רבינוביץ מילא את מקומו כאדמו"ר מראדומסק. ב. רבי שלמה רבינוביץ מעלקוש. ג. רבי יעקב יוסף רבינוביץ מקלאבוצק מחבר 'אמת ליעקב'. ד. רבי משה אלימלך הכהן רבינוביץ חותנו של האדמו"ר האחרון לבית ראדומסק רבי שלמה חנוך הכהן רבינוביץ [בן ר' יחזקאל הנ"ל]. ה. אשת רבי מנחם מנדל אלטר בן האדמו"ר רבי יהודה לייב אלטר בעל השפת אמת מגור. ו. אשת רבי אברהם קאליש בנו של האדמו"ר רבי מנחם קאליש מאמשינוב. ז. אשת רבי מרדכי מנדל מאוטבוצק.

  • רבי נתן נחום הכהן רבינוביץ מקרימילוב
  • עוד בת אחת נראה שהיתה לו, היא מרת חוה אשת ר' זלמן. בתם שיינדלה נפטרה בשנת תרט"ו.
  • ועוד שתי בנות תאומות נראה שנולדו לו, ונפטרו בצעירותן, פייגא נולדה בשנת תקפ"ו ונפטרה כחודשיים לאחר לידתה כ"ז אדר א תקפ"ו. וסאסיע נפטרה י"ג שבט תקפ"ח.

  מן הראוי לציין, כי אחרי אשר ערכתי את המאמר הזה עם רשימת הצאצאים שהעליתי, הובאה כאן תגובה הפורכת את שתי ההשערות האחרונות, ומביאה פרטים על צאצאים נוספים. הרוצה להחכים יעיין בתגובה המפורטת והמנומקת.

  בערב החג הקרב, אכניס אי"ה מאמר נוסף, ובו אציג מצבה נוספת מפולין, אשר היא כעין כתב חידה, לפענח את כל היחוס המופיע עליה.

  9 תגובות:

  1. יש לציין כי בפולטוסק 1889 יש רישום לידת נתן נחום קאהן.

   השבמחק
  2. רשימה נכונה של הילדים:

   רשימת ילדי "הרה"ח נתן" (קאהן/סטוטצינר) מווארשה, מפורטת ברשומת פטירת זוגתו הראשונה: שרה בת ליפא ופריידא (JRI, ווארשה, 9 בפברואר 1861), ואלה 5 הרשומים שם (אין זה אומר שלא היו עוד): לייזר, מנדל (הוא: שמואל-מנחם הקבור בווארשה), פריידא, חנה, גולדה-לאה.

   - נראה כי זיהויים אלה, שהובאו אצלכם לעיל, אינם נכונים:
   1. לידות ופטירות פיגא, שושה בנות: נחום KOEN בן אליעזר ושרה בת שמואל – כך בכל 4 הרשומות. שם האבא ברשומה הוא נחום (בן אליעזר) בלבד (נתן קאהן/סטוטצינר רשום ארכיונית פעמיים כ"נתן" בלבד, למרות ששמו הידוע מהמצבה: נחום-נתן). שם המשפחה כאן הוא כבר ממש כהן (ונתן היה לוי, ואכן משפחות לויים נקראו לעיתים KOHN ובעברית קאהן, אך אף פעם לא KOEN – תעתיק שמיעה של כהן/הכהן; אין לדקדק בזה והדברים לא מוחלטים בעיקר שמדובר ברשומות של השלטונות לגביהם הכלל היה "ובחוקותיהם אל תלכו", וד"ל). האשה של נחום רשומה כ"שרה בת שמואל". אשתו הראשונה של נתן רשומה כ"שרה בת ליפא" בפטירתה. לא מצאנו רישומי ילדי נתן (קאהן/סטוטצינר) וילדיהם בווארשה, וסביר כי כנראה לא התגורר שם עד גיל מאוחר (שנות ה-1860?).
   2. שינדל קאהן בת זלמן וחוה בת נתן. נראה כי שיינדל (בת שנה וחצי) היא בת זלמן קאהן. האמא היתה בת מישהו בשם נתן אבל שם משפחתו כנראה לא היה קאהן. ברשימת ילדי נתן (קאהן/סטוטצינר) עם פטירת אשתו הראשונה אין בת בשם חוה.
   3. לייזר היה בנו של הרה"ח נתן (קאהן/סטוטצינר) ולא חתנו. (ראה אוהל אלימלך, סי' קנ"א).

   לעיון נוסף:
   http://66.199.166.105/forum/viewtopic.php?f=31&t=3820&sid=43d33c872fd09b2a70d80de2cda8d291&start=150#p611750   בברכה. "עיינות נועם" - נכדי ונכדות הנו"א. ENoam@013.net.il

   השבמחק
  3. ראוי לעדכן את הדברים בגוף המאמר. לא כל הקוראים מעיינים בתגובות!!!!

   השבמחק
  4. אני לא חושב שיש לדקדק בכל ההערות של המגיב הקודם.
   הנה, לדוגמה קברה של חוה בת ר' [נתן] נחום סצוצינר בתרמ"ט!
   http://cemetery.jewish.org.pl/id_79626/info/back_1:1/__Kohn.html

   השבמחק
   תשובות
   1. בדיוק להפך.
    מתוך דבריך נראה, שיש לדקדק היטב בהערותיו, ולבחון אם הם נכונות אם לאו.
    וגם אני לא לקחתי את דבריו כתורה מסיני, ולכן לא הכנסתים בגוף הכתבה.

    ויתכן, שהרשומה בתעודת הפטירה של אשתו הראשונה, היא חוה ולא חנה.

    מחק