יום ראשון, 15 במרץ 2009

רשימת צאצאים של בני משפחת ברדוגו - פרק ב'

דור שביעי

קישור למאמר הקודם: משפחת ברדוגו פרק א'

בני רבי מרדכי בן רפאל

א) רבי יקותיאל בירדוגו, חתנו של רבי פתחיה מרדכי בירדוגו אב"ד מקנס.

ב) רבי יעקב בירדוגו, ריש מתא וריש מתיבתא בעיר מקנס, העתיק והו"ל את השו"ת משפטים ישרים לזקינו. נפטר תר"ן.

ג) רבי יהודה בירדוגו, רמו"ץ במקנאס.

בני רבי אברהם בן רפאל

א) רבי יעקב בירדוגו, נולד תקמ"ג נפטר תר"ג.

בני רבי מיימון

א) רבי רפאל בירדוגו.

ב) רבי יוסף בירדוגו, נולד תקנ"ו נפטר צעיר בשנת תקפ"ו.

ג) אבא

בני חכם יוסף

א) מיימון

ב) רפאל

בני רבי פתחיה מרדכי

א) רבי יצחק, נהרג צעיר על קידוש השם

ב) אסתר, אשת רבי יקותיאל בירדוגו בן רבי מרדכי.

בני רבי יצחק בירדוגו

א) רבי מתתיהו בירדוגו, אחד מרבני מקנאס. ונמצא חתום בכמה פסקים שנות תרי"א תרי"ב.

בני רבי יעקב בירדוגו

א) הדיין רבי רפאל דוד בירדוגו, נולד בחודש אב תקצ"ב, זוגתו אסתר בת רבי משה חלואה. כתב את ההקדמה והמפתחות לספר משפטים ישרים, של זקנו המלאך רפאל. נפטר כ"א אדר ב' תרע"ו.

ב) יהונתן משה, ראש חברת גומלי חסדים במקנס.

ג) מרדכי בירדוגו, בעיר טבריה.

בני רבי יוסף הצדיק

א) רבי אלישע הראשון.

ב) רבי יהודה בירדוגו.

בני רבי יהודה בן שלמה

א) רבי שלמה בירדוגו, 'המלך שלמה'. רב ומורה צדק בעירו מקנס, הניח אחריו חיבורים רבים, 'ידא דטבחא' 'די השיב' ועוד רבים. ראה בספר שופריה דיוסף הרבה תשובות ממנו. נפטר בשנת תרס"ו.

ב) רבי יוסף בירדוגו, נולד תקס"ב במקנס, חתנו של הגביר הרב הגדול כמוה"ר יהודה אוחנה. החל מגיל שבע עשרה (כנשפטר הרב רבי פתחיה מרדכי הנ"ל) נתמנה לכהן כדיין בעירו (יחד עם בני משפחתו הרב המבי"ן ואביר יעקב). חיבר ספרים רבים, מהם נדפסו דברי יוסף וכתונת יוסף. ועוד ספרים ישנם בכתב יד, שו"ת כותרות יוסף, וספר שורשים. היה מתבודד בביתו שנים רבות בלא לצאת לשוק. נפטר ליל שבת ט"ז בכסלו תרי"ד.

ג) חנינא

דור שמיני

בני רבי יקותיאל

א) רבי פתחיה מרדכי, נולד שנת תר"ו, אשתו מרת שמחה בת רבי שלום עטייא. נפטר טז טבת תפר"ח

ב) יצחק, הבכור לאביו, נולד בשנת תקצ"ו, אשתו מרת מרים בת רבי יצחק אזרדאד, נפטר ג' אייר תרס"ח.

ג) מאיר

בני רבי יעקב

א) רבי יהושע בירדוגו, נולד בשנת תרל"ח בעיר מקנס. בשנת תרס"ד נתמנה לרבה הראשי של מרוקו. נפטר תשי"ג. נשארו ממנו כתבי יד רבים. עיין עליו בהקדמה לספר משפטים ישרים

ב) הבן הבכור, רבי מרדכי בירדוגו, נולד שנת תרי"ג, היה תלמיד חכם גדול, ונפטר י"ד אב תרל"ח, בלא זרע של קיימא, וראה אודותיו עוד בהקדמה לשו"ת משפטים ישרים.

ג) משה

ד) רבי יהודה בירדוגו, ראש השוחטים והמוהלים בעיר מקנס.

ה) מרים

ו) ג'מילה אשת רבי שלום משאש, נולד בשנת תקפ"ח. דיין בעיר מקנאס, בעל המחבר שו"ת דברי שלום (דפוס מקנאס תש"ה). ראה אודותיו בהקדמה לספר משפטים ישרים, נפטר ט' אייר ה'תרמ"ו.

בני רבי יהודה בן מרדכי

א) יוסף נפטר תרס"ט.

בני רבי יעקב בן אברהם

א) אברהם

ב) משה

ג) ימין

בני רבי יוסף בן מימון

א)

אבא

בני רבי אבא בן מימון

א) יוסף

בני רבי רפאל דוד

א) רבי יעקב בירדוגו, הוציא לאור את הספר שופריה דיעקב מזקינו, אשתו רבקה בת רבי אליהו אסולין.

ב) רבי משה בירדוגו

ג) רבי יוסף בירדוגו מחבר שופריה דיוסף

ד) ג'אמילה אשת רבי יקותיאל ברבי יצחק בירדוגו להלן.

בני רבי אלישע בן יוסף

א) רבי אלישע השני

ב) יוסף

בני המלך שלמה

א) רבי דניאל בירדוגו, ראש השוחטים במקנס.

ב) רבי יעקב בירדוגו, ראב"ד קזבלנקה.

בני רבי יוסף בן יהודה

א) יהודה.

ב) רבי משה בירדוגו, היה מו"ץ בעיר מקנאס, השאיר אחריו כמה כתבים, פסקים דינים, ופירושי תנ"ך ודרושים, והיו בידי צאצאיו.

בני רבי חנינא

א) יצחק

ב) אליהו

ג) יהודה

דור תשיעי

בני רבי פתחיה מרדכי

א) אברהם, אשתו מזל טוב בת רבי אברהם בן שמחון

ב) יקותיאל

ג) בלהה אוחיון

ד) אסתר אלגרבלי

בני רבי יצחק

א) רבי רחמים דוד בירדוגו, נולד בשנת תרי"ז, אשתו מרת דונא בת רבי מסעוד עטייא. בשנת תרס"ב נתמנה לדיין ומו"ץ, ונפטר ערב סוכות תרס"ט.

ב) רבי יקותיאל בירדוגו, נולד תר"ך, נפטר י"ט אלול תרפ"ד, אשתו זאמילה בת הדיין רבי רפאל דוד בירדוגו.

ג) רבי שלמה, נולד תרכ"ו, אשתו מרים אף היא ממשפחת בירדוגו, נפטר ער"ח אב תרס"ד.

ד) אסתר.

בני רבי יהושע

א) רבי רפאל ברדוגו, אב"ד מקנאס, על מקום אביו, לפני היותו הרב הראשי.

בני רבי משה

א) רבי מרדכי בירדוגו, מוהל מומחה, ונהג למול ללא לקחת תמורה, ונפטר צעיר.

בני רבי שלום משאש

א) רבי מימון משאש, נולד בשנת תרל"ט. אשתו רחל בת רבי דוד אסודרי.

בני רבי אבא בן יוסף

א) יוסף

בני רבי אלישע השני

א) רבי יקותיאל חיים בירדוגו, נולד ברבט בשנת תרי"ח. היו לו שתי נשים, אשתו הראשונה מרת שמחה אבנצור, והשניה אסתר. בתרנ"ג נתמנה לדיין ברבט הבירה, בשנת תרפ"ב נתמנה על ידי הממשלה הצרפתית לחבר בית הדין הגדול, ברבט. משחלה הרב הראשי של מרוקו ר' רפאל אלנקווה, מילא ר' יקותיאל את מקומו ועם מותו ירש את כסאו. בשנת התרצ"ה נתמנה גם לנשיא בית הדין הגדול במרוקו.

ב) יוסף

בני רבי דניאל

א) רבי שלמה בירדוגו, נולד בשנת תרי"ד, היה מו"ץ בעיר מקנאס, נפטר תרס"ו יש חיבורים רבים שלו בכתב יד, בהלכות ושירים. ראה הסכמתו לספר שופריה דיעקב.

בני רבי יהודה בן יוסף

א) רבי יעקב חי מוציא לאור ספרים רבים מרבני משפחת בירדוגו

דור עשירי

בני רבי אברהם

א) רבי מיימון אשתו פרלה סבג

בני רבי רחמים דוד

א) רבי עמרם בירדוגו, אשתו מרת שמחה בת יחייא לובאטון. הוציא לאור את הספר נופת צופים לזקינו רבי פתחיה מרדכי.

ב) רבי יונתן

בני רבי יקותיאל

א) מיימון

ב) אלישע

ג) יצחק

בני רבי שלמה בן יצחק

א) אליעזר

ב) אברהם

ג) חיים

ד) יוסף

ה) אליהו נולד תרס"ג

ו) יעקב

בני רבי מרדכי בירדוגו

א) מרת מסעודי אשת רבי יצחק טולידאנו

בני רבי מיימון משאש

א) רבי שלום משאש, נולד בשנת תרס"ט, פעל רבות להרמת קרן התורה במרוקו, אם על ידי הקמת בתי ספר וישיבות, ואם על ידי הדפסת ספרים רבים מגאוני ורבני מרוקו. משנת תשי"א היה רבה הראשי של קזבלנקה, וראש אבות בית הדין. בהמשך כיהן כרב בכל מדינת מרוקו, ובשנת תשל"ח עלה ונתעלה לכהן פאר כרבה הראשי של ירושלים עיר הקודש. בה נפטר בי' ניסן תשס"ג. השאיר אחריו ספרים רבים בהלכה, ובנים המכהנים כרבנים במקומות מושבותיהם.מבני משפחת ברדוגו נמשכים ויוצאים צאצאים רבים עד לדורותינו אנו, מהם רבים הממשיכים את המסורת המשפחתית, ומכהנים כרבנים, דיינים, וראשי ישיבות. יחד הם מהווים שרשרת דורות השזורה במאות ואלפי רבנים ותלמידי חכמים לאורך ההיסטוריה של יהודי מרוקו.

21 תגובות:

 1. זה חדש בשבילי... ממתי אתה מתעסק עם ברדוגו?
  בכולופן זה היה ממש מעניין.
  רחלי.

  השבמחק
  תשובות
  1. יש לי תמונה ממרוקו איך אפשר לאשר אותה

   מחק
 2. ברוכה הבאה.
  אני מתעסק עם כל משפחה שיש מה להתעסק בה.

  השבמחק
 3. עבודה יפה ומענינת ביותר
  יזכנו ה' להחזיר עטרה ליושנה.
  בן למשפחת בירדוגו המעטירה.

  השבמחק
  תשובות
  1. יצא לאור הספר דברי יקותיאל לרב חיים יקותיאל בירדוגו זלה"ה
   בספר הקדמה נרחבת על המחבר ועל המשפחה בעברית ובצרפתית

   אשמח לעדכן shmuelazriel@gmail.com

   מחק
  2. רבי יקותיאל ברדוגו הוא סבא של סבא שלי
   אשמח אם תוכל ליצור איתי קשר במייל
   תודה רבה
   רן

   מחק
 4. תודה על המחמאות.

  האם יש לך איזו הערה או הוספה? אשמח לקבל.

  השבמחק
  תשובות
  1. הרב מרדכי ברדוגו היה סבי ורשמת רק את מסעודישתיבדה לחיים ארוכים אשת הרבה טולדנו זצ"ל איפה כח 8 ילדיו ובנותיו ?

   מחק
  2. מספר תשובות בדבר.
   א. איני כותב את כל הצאצאים, ודאי שלא בדורות המאוחרים, רק את אלו ששמשו ברבנות.
   ב. איני מזכיר אנשים חיים, אלא רק כאלו שהלכו לעולמם.

   אם יש לך כאלו שעונים על שני קריטריונים אלו, ולא נכנסו ברשימה, אשמח לתקן.

   מחק
 5. רשימה מכובדת מאד ,שמחתי לקרוא .

  ארז

  השבמחק
 6. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=42533&st=&pgnum=5&hilite=

  ניתן לצפות באילן בקישור המצורף.
  קיים שוני בדור העשירי

  השבמחק
 7. בס"ד
  שלום לרב בנימין,האם תוכל לעזור למצוא את קרובי משפחתו בבלגיה של הרב המנוח אלחנן דב צבי אייבשיץ זצ"ל בן לרב מדרכי בונים מלודז' פולין, ומשפחתו מצד אמו מרת שפרה לובארט ז"ל,וקרובים נוספים בארץ?
  בתודה, משה.

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום,
   האם מדובר בר' אלחנן אייבשיץ שהיה גר בכפר אתא?
   אבי ז"ל היתה קרוב משפחה ואני לא יודע איך. אבי ואמי עברו לבלגיה לאחר השואה ואני נולדתי בבריסל.
   בברכה,
   אפרים קופלוביץ'
   פתח תקווה
   טל. 0548194232

   מחק
 8. שלום לרב בנימין
  אני בן למשפחת ברדוגו ( סבא רבא שלי זה שלמה המלך דור שביעי )
  תוכל ליצור עמי קשר
  b.toledano85@gmail,com

  השבמחק
 9. האם שם המשפחה הוא ברדוגו או בירדוגו?

  השבמחק
 10. אני מתעניין במשפחת בן שמחון ממקנס. הסבא שלי יקותיאל בן שמחון אח של הממא סימי בת יעקב בן שמחון, אשתו של הבבא סאלי.

  השבמחק
 11. תודה על החומר הכ"כ מאורגן,נהניתי ממנו מאוד!
  לגבי שאלת היגוי השם, יש שהוגים זאת עם חיריק בב', אך זו אותה המשפחה.
  צאצאית למשפחת ברדוגו.

  השבמחק
 12. האם תוכל גם לכתוב על משפחת צרור ממרוקו שעלתה לצפת וירושלים?

  השבמחק
 13. ישר כח גדול מאוד. תודה רבה לך

  השבמחק
 14. ישנה טעות
  סבי זה הרב יהושוע בירדוגו שהתחתן עם מזל טוב סודרי
  הבת שלו זאת אסתר והבן מאיר זה סבא שלי

  השבמחק