יום שני, 12 בפברואר 2024

הדיין הגאון רבי יעקב ישראל פוזן זכר צדיק לברכה

 בבני ברק נפטר היום הדיין הישיש רבי יעקב ישראל פוזן זכר צדיק לברכה.

עשרות שנים שימש כדיין בבית דינו של הגאון רבי ניסים קרליץ בבני ברק, מיום היווסדו, עד היחלשו לפני כעשר שנים, שימש גם כרב קהילת תלמידי החזון איש בזכרון יעקב, לפני כעשור נחלש בעקבות אירוע מוחי, ממנו התאושש לאט, וחזר ללימודו, אך לא לפעילותו הציבורית, והיום, כאמור, נפטר בבני ברק.

רבי יעקב ישראל פוזן זצ"ל. צילום, באדיבות המצלם
רבי יעקב ישראל פוזן, נולד בפרנקפורט שבגרמניה, לפני כמעט תשעים שנה.
לאביו רבי אליעזר פוזן, שלימים שימש כדיין בעיר לונדון שבאנגליה, ולאמו מרת חולדה.
כשעברה משפחתו ללונדון, נכנס ללמוד בישיבה הגדולה בגייטסהעד, ושם קנה את תורתו.
אחר נישואיו, כשנתיישב בבני ברק, היה מחשובי הלומדים בכולל חזון איש שנים רבות.
ומטבע הדברים, כאשר יסד רבי ניסים קרליץ את בית דינו, נבחר רבי יעקב ישראל, כבן למשפחת דיינים ותיקה, ותלמיד חכם בפני עצמו, לכהן כדיין בבית הדין בבני ברק.
כאשר נוסדה בעיר זכרון יעקב, קהילה ההולכת בדרכי תלמידי החזון איש, על ידי הרב שלום מאיר יונגרמן זצ"ל, נבחר רבי יעקב ישראל פוזן לשמש כרב ומורה דרך של הקהילה, ומספר ימים בכל שבוע היה שוהה בזכרון יעקב.

כאמור, הרב פוזן, נמנה על משפחת דיינים ותיקה,
וזה סדר יחוסו:
  • אביו, הגאון רבי אליעזר פוזן, דיין בעיר לונדון, נולד בשנת תרנ"ג בעיר פרנקפורט שבגרמניה, ובה גדל, נסע למקום תורה ללמוד בישיבת פאפא שבהונגריה - שם למד גם אביו, לאחר נישואיו שימש כמגיד שיעור בישיבתו של רבי שלמה ברויאר, חתנו של הרש"ר הירש, נתמנה לדיין בק"ק עדת ישורון פפד"מ, על מקום אביו, בשנת תרח"צ עבר ללונדון בעקבות מאורעות הימים, נתמנה גם שם כדיין בבית הכנסת עדת ישראל, וכונה בפי כל "דיין פוזן", כפי הנהוג בלונדון. נפטר ביום ב' כסלו תש"ל, והובא למנוחות בלונדון. אשתו מרת חולדה לבית פאלק, נולדה בעיר שרים הסמוכה לפוזנא, בראשית שנת תרנ"ד, נפטרה בלונדון כ"ז אלול תשט"ז.
  • אביו, הגאון רבי גרשון פוזן, דיין בפרנקפורט, נולד בפרנקפורט, בראשית שנת תרי"ג, נתייתם בגיל צעיר, ובהמלצת רב העיר, הרש"ר הירש נסע ללמוד בישיבת חתנו רבי שלמה זלמן ברויאר בפאפא, נשא לאשה את הרבנית, מרת שרה מרים לבית מרטון, נפטרה עשרה בטבת תרצ"ג, ונטמנה בסמוך לבעלה. מצאצאיהם: א. רבי אליעזר פוזן הנ"ל. ב. רבי שמעון ישראל פוזן משאפראן. ג. מרת דינה בריינדל אשת רבי חיים יוסף יעקובוביץ.
  • אביו, הגאון רבי אליעזר פוזן, דיין המצויין, רב בחברת קלויז בפרנקפורט, נפטר צעיר א' דראש השנה תרכ"ו, אשתו מרת ברנדינה לבית וועצלר.
  • אביו, רבי יעקב מפוזנא דיין בבית דינו של בעל ההפלאה בפרנקפורט. נולד בעיר פרידבערג תקל"ב, ונפטר י' ניסן תר"ט. אשתו מרת ברענדל לבית בון.
  • אביו, הגאון רבי יקותיאל זלמן פוזן אב"ד אופנבך ובשנת תקל"ז נתקבל לפרידברג, תלמיד של השב יעקב והפני יהושע, נפטר ה' אדר תקנ"ג בפרידברג. אשתו מרת ליפעט לבית ווירמש / אופנהיים, נפטרה הושענא רבא תקס"ח.
  • אביו, רבי נפתלי הירץ פוזן, ניצל מכמה פורענויות בפוזנא, והביא לדפוס את ספר אגרת התשובה לרבינו יונה בשנת תע"ז, אשתו מרת חנה נפטרה כ"ז טבת תק"ד אחרי בעלה.
  • אביו, רבי יעקב מפוזנן, אשתו מרת פרלה.


תגובה 1:

  1. רבי אליעזר פוזן בן הדיין רבי גרשון פוזן מפרנקפורט בן הדיין רבי אליעזר פוזן מפרנקפורט בן הדיין רבי יעקב פוזן מפרנקפורט ולמעלה בקודש.

    השבמחק