יום ראשון, 10 באוקטובר 2021

הגאון רבי נחום ברנהולץ זצ"ל

 בשבוע שעבר נפטר בבני ברק, הגאון רבי נחום ברנהולץ זצ"ל.

הגאון רבי נחום ברנהולץ, היה מגדולי התלמידי חכמים בבני ברק, בצעירותו, היה מלמד בתלמוד תורה, אחר מכן, שימש כראש ישיבה, ולימים נתעלה לכהן כאב"ד בתל אביב.

מכיוון, שהיה רבי נחום צאצא למשפחה חשובה, אשר הזכרנו בעבר, משפחת חותנו של הגאון רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, נזכיר שוב את יחוסו, תוך הבהרה כי רבי נחום עצמו, לא היה צאצא של רבי שמואל סלנט, ולא של חותנו.

נזכיר את תולדותיו בקצרה, רבי נחום נולד בירושלים, ונתייתם בגיל צעיר מאד מאביו, בצעירותו גדל תחת חסותו של הצדיק רבי אריה לוין. בהגיעו לפרקו נשא לאשה את מרת צפורה בת רבי אברהם משה קירשנבוים מירושלים, היא נפטרה לפני כשנה ומחצה. 


וזה סדר יחוסו:

אביו, רבי שלום ברנהולץ, נפטר צעיר לימים ביום י"ח אדר ב' תש"ח, והיה בין הראשונים שנקברו בבית הקברות בסנהדריה, היה נשוי למרת מלכה לבית וינברג, היא נפטרה בשנת תשנ"ד.

אביו, רבי אלתר שמעון ברנהולץ, היה נשוי למרת מינדל לבית זילברמן. רבי שמעון, היה אוהב תורה וחסד, ממיסדי בית המדרש עטרת צבי בשכונת מקור ברוך בירושלים, והקים גמ"ח הפועל רבות בירושלים, נפטר ביום י"א אייר תשכ"ה. מרת מינדל האריכה ימים אחריו, ונפטרה ביום ז' ניסן תשל"ג.

הסבא, רבי אלתר שמעון ברנהולץ


אביו, הצדיק רבי נחום ברנהולץ, נפטר כ"ח אדר שני תרפ"ט, היה נשוי למרת גאלדא טויבע בת ר' חיים נחום, נפטרה ג' אדר תש"ט.

אביו, רבי משה.


רבי שלום ברנהולץ הנזכר, היה חתנו של

רבי שמואל יעקב וינברג מווישקוב, פולין, נפטר כ"ד שבט תשי"ז, ומנוחתו על הר המנוחות. אשתו גיטל נפטרה תרצ"ו ומנוחתה על הר הזיתים. מצאצאיו, גם מרת אסתר פרומעט אשת רבי אלעזר מרדכי קעניג מחסידי קוזניץ, זקינו של רבי אלעזר מרדכי קעניג מברסלב צפת.

אביו, רבי הלל וינברג מווישקוב, פולין.


רבי אלתר שמעון ברנהולץ הנזכר, היה חתנו של

רבי יעקב מרדכי זילברמן נאמן ביתו של רבי שמואל סלנט, היה שוחט ובודק בירושלים, נפטר כ' חשוון תש"ב, זוגתו מרת שתיתא פעשא לבית לוין-ליבוביץ, נפטרה צעירה כ"ט שבט תרנ"ט.

אביו רבי שמואל מוני זילברמן מפינסק ירושלים, זוגתו מרת פייגה נחמה נפטרה ו' תשרי תרמ"ב. 

אביו רבי אברהם יצחק זילברמן מפינסק.


רבי שמואל מוני זילברמן הנזכר, היה חתנו של

רבי שבתי ד"ץ, הוא רבי אורי שבתי מאושמינא, אשר כיהן בבית הדין האשכנזי הראשון שנוסד בירושלים, והזכרנוהו בעבר, כאשר כתבנו על חותנו השני רבי יוסף זונדל מסלנט. אך בתו פייגא נחמה, נולדה לו מאשתו הראשונה, והיא לא היתה נכדת רבי יוסף זונדל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה