יום שני, 7 בדצמבר 2020

רבי ישראל חיים מנשה פרידמן ראב"ד קהילת סאטמר

 קהילת סאטמר בארצות הברית, איבדה היום את הראב"ד רבי ישראל חיים מנשה פרידמן, הדמות השניה בחשיבותה בקהילה, אחרי האדמו"ר מסאטמר.

רבי ישראל חיים מנשה, נולד בשנת תרפ"ז בעיירה ביסטריץ, בימי המלחמה הגיע למחנה אושוויץ, ואף עמד מול הצורר מנגלה, וניצל בהשגחה פרטית. 

בצעירותו, לאחר שניצל מן המלחמה למד בישיבת בית שמואל במערב אוסטריה, ולאחר מכן בישיבת בית מדרש עליון. 

בהגיעו לפרקו, נשא לאשה את בת רבי אהרן טייטלבוים מאוהעל, מצאצאי בעל הישמח משה, וקרוב משפחתו של האדמו"ר בעל הדברי יואל מסאטמר.

בשנת תש"ל מינהו האדמו"ר בעל הדברי יואל לכהן כדיין בקהילה, ושימש בתפקיד זה למעלה מיובל שנים.

וזה סדר יחוסו:

 • אביו רבי יעקב צבי פרידמן, בזיווג ראשון היה חתן בנו של רבי משה אריה פריינד. זוגתו מרת בילא לבית גולדברגר.
 • אביו רבי ישראל חיים פרידמן אב"ד ראחוב בעל ליקוטי מהרי"ח, שמש בכתר הרבנות שלושים שנה, נפטר כ"ד סיון תרפ"ב. נשא את תחילה את מרת מאטיל לאה, ואחר כך את אחותה, היא זוגתו השניה מרת צירל לבית ויסברג, נפטרה ט' כסלו ת"ש.
 • אביו רבי יהודה פרידמן, זוגתו מרת מרים.
 • אביו רבי יעקב צבי פרידמן. 
מרת בילא הנזכרת לעיל, 
 • אביה רבי מנשה גולדברגר מסטרופקוב, זוגתו מרת שרה לבית רייך.
 • אביו רבי ברוך הגדול מנאנאש, כפי אשר הזכרנו כבר בעבר, כאשר כתבנו על יחוסו של רבי משה אריה פריינד.
מרת צירל הנזכרת לעיל,
 • אביה רבי מנחם זאב ויסברג אב"ד טראקאני, נפטר ט' טבת תרנ"ה, זוגתו מרת רייזל לבית וולדמן, נפטרה תרע"ג.
 • אביו רבי שלמה זלמן ויסברג אב"ד דאברא.
 • אביו רבי משה דב ויסברג מדאברא, זוגתו מרת בריינדל, עליה נמסר שהיתה אחותו של האוהב ישראל מאפטא.
מרת שרה הנזכרת לעיל,
 • אביה הנגיד רבי יהושע רייך מסטרופקוב, נפטר תרנ"ה בטיסמניץ, זוגתו מרת אסתר פייגא לבית פרידמן.
 • אביו רבי שלמה רייך מסטרופקוב, זוגתו מרת הענטשא.
 • אביו רבי אברהם דוד רייך.

מרת רייזל הנזכרת לעיל,
 • אביה רבי יעקב צבי וולדמן אב"ד האנשאוויץ ואחר כך אב"ד בארשא, נפטר בוינה כ"ז אב תרמ"ג, זוגתו מרת חיה יוטל לבית בינדיגר. 
 • אביו רבי מרדכי אריה.

תגובה 1:

 1. אביו של הרה"ח ר' יהושע רייך היה ר' שלמה שבתי רייך ב"ר אברהם דוד וזוגתו היתה מרת חנטש'ה, בת הר"ר יואל פרידמן וזו' מרת פאלה, ולא הענטשע,

  השבמחק