יום חמישי, 7 בינואר 2021

הגאון רבי אברהם בנדיקט זצ"ל

הגאון רבי אברהם בנדיקט, נפטר הערב בבני ברק, לאחר שנים רבות של הרבצת תורה.
במאמרנו זה, נסקור את שושלת היוחסין שלו, כפי שכתב הוא עצמו. אך תחילה קורות חייו בקצרה.

רבי אברהם נולד בפרעשבורג המעטירה,עירו של מרן החתם סופר, בשנת תרצ"ו לערך, ובילדותו עלתה משפחתו לארץ ישראל. וגדל בתל אביב, בחרותו נסע ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, והיה חביב על ראשי הישיבה. נשא לאשה את בתו של רבי משה בנימין שוייצר, [מעט מדברי תורתו ולזכרו, נדפסו בקובץ זכרון עטרת משה, בני ברק תשנט].
זמן קצר לאחר נישואיו נתמנה לכהן כר"מ בישיבת חוג חתם סופר בבני ברק, שיסד הגאון רבי יצחק שלמה אונגר. ובמשך שישים שנה כיהן כר"מ בישיבה, ואף שימש כבעל תפילה בתפילת שחרית בימים נוראים בישיבה. 
לפני מספר שנים, הביא לדפוס את חידושי תורתו על סדר המסכתות בספרי באר אברהם, ואת חידושיו באגדה בספר באר המועדים, ובסופו הדפיס גם מגילת יוחסין לתולדות משפחתו, עם בירורים מעמיקים על מקור משפחת בנדיקט/בנעט, משם נלקחו עיקרי הדברים דלהלן.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו רבי אליהו בנדיקט, נולד בשנת תרס"ט בפרשבורג, בשנת תרצ"ה נשא לאשה את מרת רות לבית סטפנסקי. לאחר נישואיהם עלו לארץ ישראל, אך לאחר זמן קצר חזרו לפרעשבורג, ואחר פטירתו של אביו, שוב עלו לארץ בשנת ת"ש, היה ממיסדי חוג חתם סופר בתל אביב נפטר י"ח אייר תשכ"ה, והובא למנוחות בבית החיים זכרון מאיר בבני ברק, מרת רות האריכה ימים אחריו, ונפטרה בראשית שנת תשמ"ג.
 • אביו רבי אליעזר שלמה בנדיקט מפרעשבורג, נפטר ביום ח' אלול תרצ"ט בפרעשבורג, ביום י"ד חשוון תרס"ו נשא לאשה את זוגתו מרת שיינדל לבית כץ קליין מצעהלים, היא נולדה בשנת תרמ"א לערך, ונהרגה באושוויץ בחג הסוכות תש"ה.
 • אביו רבי יעקב גרשון בנדיקט, אשר הזכרנו את יחוסו בעבר בן אחר בן, במאמר שנכתב אחר פטירתו של הגאון רבי מאיר סולובייצ'יק.
רבי אליהו בנדיקט הנזכר, היה חתנו של,
 • רבי יעקב סטפנסקי מציריך, נולד בעיר בוסקוביץ בשנת תרל"ט לערך, נפטר י' כסלו תרצ"ז בציריך. זוגתו מרת שרה המכונה רוזא לבית לייטנר מהעיר וינה. יחוסה של משפחת לייטנר עולה לכמה מגדולי הדורות ומחברי ספרים, ומגזע המהרש"ל והאברבנאל, ואם ירצה ה', עוד חזון למועד לכתוב בארוכה על משפחה נכבדה זו.
 • אביו, רבי יששכר סטפנסקי, זוגתו מרת מינדל לבית האטשעק.
 • אביו, רבי יהודה לייב סטפנסקי.
 • אביו, רבי מיכאל סטנפסקי.
 • חותנו, רבי יששכר הלוי קעלין.
 • אביו, רבי יעקב הלוי קעלין מבוסקוביץ.
 • אביו, הגאון רבי שמואל הלוי קעלין בעל מחצית השקל.

רבי אליעזר שלמה בנדיקט הנזכר, היה חתנו של
 • רבי יחיאל כץ קליין מצעהלים, נפטר צעיר מאד בשנת תר"ן. כינויו היה ר' מיכל פרערוי, על שם מקום הולדתו. זוגתו מרת דבורה בת רבי יצחק שיף מצעהלים, נולדה בשנת תר"י בערך, וכל ימיה חיתה בצעהלים.
 • אביו רבי יששכר קליין מפרערוי, מסופר עליו, כי ביום עסק במסחר, ובלילה עסק בתורה.  
רבי יחיאל כץ קליין הנזכר, היה חתנו של,
 • רבי יצחק שיף מוינה, והיה מאנשי קהילת קודש שיפשול בוינה, נפטר י"ד חשון תר"ל, ומנוחתו בצעהלים. זוגתו מרת טשארנא בת חנה, נפטרה י' אב תרכ"ד, ונשא אחרי פטירתה אשה שניה.
 • אביו, רבי בנימין שיף, נולד תקמ"ב בעיר שליינונג, זוגתו הראשונה מרת מרים נפטר ביום ט"ו טבת תר"ט, ומנוחתו בצעהלים.
 • אביו, רבי יעקב שיף, הראשון מבני המשפחה שעבר לגור בצעהלים. תלמידו של הגאון רבי אלעזר קאליר, והביא לדפוס את ספרו חוות יאיר החדש. הוא נפטר לפני שנת תקס"ב, אשתו מרת קילא בתו של רבי בנימין אייזנשטאט בן הפנים מאירות.

4 תגובות:

 1. ברוך דיין האמת!
  יחוסו מצד משפחת סטפנסקי עד בעל המחצית השקל זצוק"ל ולמעלה בקודש התויו"ט ועוד גדולי ישראל - ראה בספרו באר אברהם בארוכה

  השבמחק
 2. כעבור שבוע, נפטר בשבת אחיו, רבי יעקב בנדיקט.

  השבמחק
 3. הוא היה גם נכד למשפחת בלויא מדונאסהרדלי וכן הקים את מכון שעטנז בבני ברק זכיתי עוד לשבת ולשוחח איתו על סדר היחס לבלויא וכן קיבלתי ממנו את פרו הנ"ל

  השבמחק
 4. הוא היה גם נכד למשפחת בלויא מדונאסהרדלי וכן הקים את מכון שעטנז בבני ברק זכיתי עוד לשבת ולשוחח איתו על סדר היחס לבלויא וכן קיבלתי ממנו את פרו הנ"ל

  השבמחק