יום שישי, 23 בספטמבר 2016

הגאב"ד רבי משה אריה פריינד


בס"ד

יום שישי ערב שבת קודש פרשת כי תבוא כ' אלול התשע"ו, יומא דהילולא של הגאון הצדיק רבי משה אריה פריינד גאב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק.

עשרים שנה מלאו מפטירתו של הגאון רבי משה אריה פריינד, במאמר זה כהרגלנו, נתמקד באילן היוחסין שלו, אך תחילה מעט מקורותיו.

רבי משה אריה נולד בהוניאד, שם שימש אביו כרב, למד בישיבות הונגריה, ונשא אשה, ונולדו לו בנים ובנות. כבר בצעירותו נתפרסם כמורה הוראה מובהק, ואף נתמנה על ידי אביו לעמוד בראשות הישיבה בקהילתו – הוניאד. בימי השואה האיומה, נהרגה אשתו ושמונת ילדיו, הי"ד.

אחרי המלחמה שימש לפרק זמן קצר כרב בעיר סטמר, ולאחר זמן קצר עלה לארץ ישראל, וקבע מושבו בירושלים. כאן שימש כראש ישיבת ייטב לב, דחסידי סאטמר. בשנת תשל"ט נתמנה כדיין וכראב"ד בבית הדין של העדה החרדית בירושלים, וכאשר נפטר הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס בעל המנחת יצחק, נתמנה רבי משה אריה על מקומו כגאב"ד, והנהיג את העדה החרדית בעיר. שבע שנים מילא תפקיד זה, עד שהלך לעולמו כאמור, ביום כ' אלול תשנ"ו. לאחר המלחמה, נשא רבי משה אריה אשה, ולאחר מכן אשה נוספת, אך מהן לא נולדו לו צאצאים. מתורתו נדפסה סדרת ספרי עטרת יהושע, חידושים על הש"ס, ודרשות על חומש בראשית נדפסו עוד בחייו, והשאר לאחר פטירתו.

ואלו ילדיו שנהרגו בשואה: ברוך, חוה, זאב, אברהם יהושע, פראדל, מנשה, ישראל, מיכאל. נהרגו עם אימם בילא בת רבי ברוך, ביום ב' סיון תש"ד

וזה סדר יחוסו,

אביו, רבי ישראל פריינד גאב"ד הוניאד, מילא את מקום חותנו כאב"ד בהוניאד, נפטר ביום א' אדר תש"ב, ומנוחתו בעיר הוניאד. זוגתו מרת שרה נהרגה על ידי הנאצים ביום י"ג סיון תש"ד.

אביו, רבי אברהם יהושע פריינד אשר את תולדותיו ויחוסו פרטנו בהרחבה לפני ארבע שנים, עת מלאו שמונים שנה לפטירתו.רבי ישראל פריינד הנזכר היה חתן

רבי זאב וואלף גולדברגר אב"ד הוניאד מחסידי צאנז ושינאווא, נפטר כ"א אב תרע"א, זוגתו מרת פערל טאבא לבית לייכטאג

אביו, רבי ברוך הגדול מנאנאש וזו' הינדא לבית גליקליך. 
מרת פערל טאבא הנזכרת לעיל, היתה בתו של

רבי אברהם דוב לייכטאג אב"ד הידלמאש רעדים והוניאד, זו' חוה לבית פרלשטיין.

בן רבי אליהו לייכטאג אב"ד קלאסנא, נפטר י"א ניסן תרח צעיר, מתורתו נדפס תורת אליהו

בן ר' שלמה מגזע המגיני שלמה.מרת הינדא הנזכרת, היתה בתו של

הרה"ק רבי מיכאל גליקליך נאנאשערמרת חוה הנזכרת, היתה בתו של

רבי שלמה זלמן פרלשטיין אב"ד אונסדורף וז' פרל טובה

אביו רבי קלמן. יש אומרים שהוא רבי קלמן מביאליסטוק, אביו של רבי אליעזר ליפמן ליכטנשטיין, חתנו של רבי נתן אחיהם של רבי אלימלך מליזענסק ורבי זושא מאניפולי.ועתה נזכיר את נשותיו של רבי משה אריה,

בזיווג ראשון, לפני השואה, היה נשוי לבילא בת דודו רבי ברוך גולדברגר אב"ד פיר. כאמור היא נהרגה בשואה עם ילדיהם.

בזיווג שני נשא את פרידא בת רבי פנחס יוסף דכנר, שנפטרה י אייר תשמב.

ובזיווג שלישי נשא לאשה את מרת טשארנא לבית טארים,חותנו הראשון, כאמור, היה דודו

רבי ברוך גולדברגר אב"ד פיר, נפטר צעיר בן ארבעים שנה ביום י"ז אלול תרע"ה, ומנוחתו בגרוסוורדיין.

בן החסיד רבי מנשה גולדברגר מסטרופקוב נפטר י' כסלו תר"פ, וזו' שרה לבית רייך

בן רבי ברוך גולדברגר הנזכר לעיל.אשת רבי ברוך אב"ד פיר, היתה אף היא בת דודו,

רבי זאב וואלף גולדברגר אב"ד הוניאד הנזכר לעילמרת שרה הנזכרת היתה בתו של

הנגיד רבי יהושע רייך, אשר היה גם חותנו של רבי יעקב יחזקיהו גרינוולד מחוסט.

13 תגובות:

 1. לר' יהושע רייך היו שתי בנות שהיו נשואות להרה"ג ר' מנשה גאלבערגער דומ"ץ סטרופקוב, והרה"ח ר' יעקב יחזקיה גרינוואלד אחיו הוא בעל הערוגת הבשם, וכן היה לו בן הרה"צ ר נפתלי רייך שהיה שו"ב בטמישארה, ומנו"כ בצפת,  השבמחק
 2. להרה"צ ר' נפתלי רייך היה בן ר' יהושע רייך ושתי בנות מרת מלכה שהיתה נשואה להר"ר ווינברגר, ומרת פאלה שהיתה נשואה להרה"צ ר' נפתלי הירצקא פילאפף שהיה שו"ב בטמישארה ואח"כ בחיפה

  השבמחק
  תשובות
  1. היי
   אני שולח לך כאן קישור לסרט של הקבר של הרה"צ ר' נפתלי רייך בנו של הנגיד ר' יהושע רייך מסטרופקוב , הקבור בצפת, שמסביר איך להגיע לקבר
   https://www.youtube.com/watch?v=cJUldTot3GE

   בהצלחה

   מחק
  2. ביתו של הרה"צ ר' נפתלי רייך מרת מלכה היתה נשואה לר' ישראל וינברגר, ושניהם מנו"כ בחיפה ארץ ישראל, בנו הר"ר יהושע ואשתו מרת גאלדה מנו"כ בהר המנוחות בירושלים ת"ו ביתו מרת פאלה ובעלה הרה"צ נפתלי הירצקה מנ"כ בנתניה,

   מחק
 3. הנגיד ר' יהושע רייך מסטראפקוב היה בנם של ר' שלמה שבתי בן ר' אברהם דוד ומרת חנטשא בת ר' צבי, אשתו היא מרת אסתר פייגא, בת בת מוה"ר יואל פרידמן

  השבמחק
 4. שלום האם ידוע לכם עוד על משפחת גולדברגר בשביל חיפוש משפחה אנינו יודעם שאנחנו צרצים של גולדברג לבית הרב צבי הירש פרידמן

  השבמחק
 5. האם הנך צאצא של ביתו של הרב מנשה גאלדברגר מרת בילא שבזיווג ראשון היתה נשואה להר"ר יעקב צבי פרידמן בנו של הרה"ג ישראל חיים פרידמן אב"ד ראחוב מח"ס "ליקוטי מהרי"ח" ג' חלקים, לאח"מ היתה נשואה לר' דוד שטיימנץ

  השבמחק
 6. אנחנו צאצאים של משפחת גולדברגר לא מרבי מנשה שאביו היה רבי ברוך היה לו אח בשם נפתלי צבי ושניהם היו הבנים של זאב וולף ג"ב והוא קבור פה בצפת

  השבמחק
 7. נשמח לדעת עוד על משפחת גולדברג

  השבמחק
 8. שלום אנחנו צאצאים של ר'מיכאל נאנישער בערך יש לנו כיוון חלקי האם מישהו יודע להשלים את התמונה ?

  השבמחק
 9. כן יש לנו צור קשר במייל alona553bh@gmail.com

  השבמחק