יום רביעי, 8 במאי 2013

אבותיו של ר' דוב וינברג

כיון שהזכרנו בארוכה את ר' דב וינברג מכפר סבא, וניסינו לזהות את אבי אשתו רוחמה, האם הוא אכן רבי שמואל לייב זק המוכר כבעל נכדתו של הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא, ומחבר הספר רמזי דחכמתא, או שמא יש כאן איזה בלבול. מן הראוי גם לראות מהו יחוס אבותיו של רבי דב וינברג. האם אנו יכולים לזהות מי היה אביו ולדעת יותר על אילן היוחסין שלו?

כאמור, בספר כפר סבא, נכתב שאביו היה ר' עוזיאל וינברג, נגיד בעירו - שעדליץ.

כאמור, שדליץ היא עיר בסביבות ביאלה, וחסידי העיר, היו משוייכים לחסידות זו, ומצאתי, בספר היזכור של העיר ביאלה, שבאותם שנים, יהודי בשם ר' עוזיאל וינברג ששימש כחזן בימים נוראים בחצירו של הרבי מביאלא. כמו כן, היה עוזיאל וויינבערג, [שיתכן שהוא הוא שלימים היה החזן], שכיהן כמשמש בקודש אצל האדמו"ר הראשון מביאלה רבי יצחק יעקב רבינוביץ בעל הדברי בינה, [שכיהן כאדמו"ר משנת תרל"ג עד שנת תרס"ה], ואף חתם בשמו על הסכמה לספר דברי נגידים חלק ב, בשנת תרנ"ח.

האם עוזיאל וינברג המשב"ק הוא הוא אביו של ר' דוב וינברג דידן?

אני אינני בטוח בזה, למרות השם [הנדיר יחסית] הזהה, וסביבת המגורים הדומה, עדיין לא הייתי ממהר לקבוע אף בזה מסמרות, שהרי יתכן שהם היו בני דודים, או קרובי משפחה אחרים.


*   *   *


ברשותכם, נחזור לרגע, אל הראשון שבסדרת מאמרים זו, המאמר על רבי יהושע מאוסטרובה, הזכרנו בו את חותנו רבי צבי מנחם מייזליש, אך לא הרחבנו אודותיו, הזכרנו את יחוסו מעלה בקודש, אך לא כתבנו כלל על משפחתו.  

גם במאמר זה לא נעסוק בכל משפחתו של ר' צבי מנחם, ומשפחת חותנו, אך על פרט אחד כן נתעכב. ספרו של ר' צבי מנחם - 'זכרון צבי מנחם', נדפס לאחר פטירתו על ידי בנו ר' יששכר מייזליש, וברשימת הקרובים שתרמו להדפסת הספר, מזכיר המוציא לאור, את בן אחותו הרבני המופלג הנגיד מוה' עוזיאל וויינבארג מאסטראווי. 

הוי אומר, ששוב מצאנו עוזיאל וינברג, באותה סביבה, והפעם עם הקשר משפחתי, עם יחוס מכובד, הרי הוא בן בתו של ר' צבי מנחם מייזליש, ובן אחות אשתו של האדמו"ר רבי יהושע מאוסטרובה, דהיינו בן דודה של אשת האדמו"ר הראשון מביאלה.

מיהו אותו רבי עוזיאל וינברג? יתכן מאד שזהו ר' עוזיאל וינברג דידן, הגביר משעדליץ, הן על פי הזמנים, וכן היותו נדיב, שתרם להדפסת הספר של זקינו. אך עדיין איני יודע אם התואר רבי עוזיאל וינברג המשב"ק, אף הוא שייך לאותה דמות, או לאחר ממשפחתם.


אך עדיין חסרים לנו חוליות בשרשרת, א. אין אנו יודעים מי היה אביו של רבי עוזיאל הראשון, שהיה חתנו של ר' צבי מנחם מייזליש. ב. אין אנו יודעים את הקשר המדוייק בין ארבעת ר' עוזיאל וינברג אלו, האם הם דמות אחת, שתי דמויות, אולי שלש, ואולי אף ארבע.

כמובן שגם את הקשרים הללו, ניסיתי לפענח ברשומות הJRI, אך לצערי לא נחלתי הצלחה בתחום זה.
ולעומת זאת מצאתי עוד עוזיאל וינברג במקומות אחרים. אך גם אותם לא הצלחתי לשייך למשפחה.
גם במקורות אחרים חיפשתי, ולא מצאתי. לעומת זאת, מצאתי וינברג אחרים משעדליץ, כך למשל היה יצחק וינברג משעדליץ, חותנו של ר' יצחק גרשטנקורן מיסד העיר בני ברק, וראש העיר הראשון בה. על ר' יצחק זה, נמסר כי היה לוי, ואיני יודע אם ר' דב וינברג, או ר' עוזיאל וינברג היו אף הם לויים או לא.ראוי לציין בהערת אגב, כי כפי הנראה השם עוזיאל הגיע למשפחת וינברג - מייזליש, על שם הדוד הגדול - אחי אביו של רבי צבי מנחם מייזליש, הוא הרה"ק רבי עוזיאל מייזליש בעל 'עץ הדעת טוב' וספרים נוספים, תלמידו של המגיד ממעזריטש, ר' עוזיאל זה נפטר בשנת תקמ"ו, ויתכן שצאצאי אחיו שנולדו אחר פטירתו נקראו על שמו.

2 תגובות:

  1. על רישום פטירתו של רב צבי מנחם מייזליש, כתוב שהיו לו שני בנים ושלוש בנות: דינה בפיוטרקוב, גילא (?) בלענטשנא ודרייזל באפטא. כנראה גילא היא אשתו של רבי יהושע מאוסטרובה.
    לא מצאתי קשר מייזליש-ויינברג בשתי מקומות האחרים חוץ מאחד בשם יחיאל מאיר ויינברג שהיה נשוי לדרייזל. אבל כנראה שלא קיים רשומי נישואים או לידות בקשר למשפחה הזאת בתקופה לפני תקצ"ה לבדוק פרטים על הכלה...

    השבמחק