יום ראשון, 27 בינואר 2013

רבי אשר טננבוים יושב ראש ועד הישיבות

בירושלים נפטר הבוקר, הגאון רבי אשר טננבוים, רבה של שכונת גבעת שאול, ויושב ראש ועד הישיבות בארץ ישראל. בראשות ועד הישיבות, כיהן במשך כשמונה עשרה שנה, מאז שנפטר אביו. ברבנות השכונה כיהן עשרת שנים, החל משנת תשכ"ח. בשנים האחרונות חלה, והבוקר נפטר בבית החולים. בן שבעים ואחד היה בפטירתו.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו הגאון רבי משה דוד זעליג טננבוים, יושב ראש ועד הישיבות, נולד בחברון, עמד עשרות שנים בראשות ועד הישיבות בארץ ישראל, נפטר בירושלים ל' חשוון תשנ"ד. זוגתו מרת רבקה לבית וינברג, נפטר י"ז כסלו תשל"ה.
 • אביו רבי דב מאיר טננבוים, בראשונה נשא לאשה את מרת חיה, ובזיווג שני את מרת גולדה רחל לבית צלניקר.
 • אביו, רבי אשר טננבוים - ר' אשר חברונר, נפטר חורף תר"ף בירושלים, אחרי שיצא להכין את המצות לפסח, בימי השלג הגדול של שנת תר"פ. זוגתו מרת רייזל למשפחת יפה.
 • אביו, רבי דוד זעליג טננבוים.
 • אביו, רבי זלמן טננבוים מקוברין.
 • מצאצאי רבינו מרדכי יפה בעל הלבושים ומעלה בקודש.

אביו, רבי משה דוד טננבוים, היה חתנו של רבי אברהם יהושע העשל וינברג מירושלים וזוגתו מרת נחמה לבית צוובנר,
אביו היה הגאון החסיד רבי יצחק מתתיהו וינברג, אחיו של האדמו"ר רבי אברהם וינברג בעל הברכת אברהם מסלונים.

רבי דב מאיר הנ"ל, היה חתנו של ר' נחום אריה צלניקר.

רבי אשר טננבוים חברונר הנ"ל, היה חתנו של ר' דוד לייב יפה מחברון, שנפטר בירושלים ג' חשוון תר"ע.


רבי אברהם יהושע העשל וינברג הנ"ל, היה חתנו של רבי חיים אשר זליג צוובנר
אביו, רבי יהודה לייב צוובנר
אביו, הגאון רבי אברהם שאג צוובנר
ומעלה בקודש
חותנו

רבי אשר טננבוים, היה חתנו של רבי מנחם פרוש, יושב ראש מרכז אגודת ישראל בירושלים, ממשפחות האצולה שבירושלים.

6 תגובות:

 1. 'אביו' של הגאון החסיד. כנראה טעות, במקום 'בנו'.

  השבמחק
 2. יש ענף של משפחה הנ"ל בארה"ב, בנו של ר' דוד סליג: ר' זלמן ז"ל, חתנו, ש"ב, ר' יצחק טננבוים ז"ל, נכדו ר' אברהם טננבוים ז"ל וכו'.

  השבמחק
  תשובות
  1. תודה.
   אני מבין מדבריך, שזלמן שהיה בארצות הברית, הוא אח של ר' אשר חברונר. האמנם?
   ומי היה חתנו יצחק טננבוים?
   מי היה אביו?

   מחק
 3. אכן,
  חתנו ר' יצחק היה בן אחיו (כמדומני ר' אשר חברונר, אך לא בטוח).

  השבמחק
 4. כן היה בת נוספת לר' אשר חברונר, מרת חי' פראדא יהודית אשת ר' פינחס זלצמן, הוריהם של ר' דויד זעליג זלצמן, ר' אברהם נח זלצמן, ר' עזרא זלצמן, ור' שלמה לייב זלצמן זכרונם לברכה.

  השבמחק