יום שני, 14 בפברואר 2011

רבי פנחס קלמן זכר צדיק לברכה

משרידים של דור העבר, היה הגאון הצדיק רבי פנחס קלמן זכר צדיק לברכה.
אמש, הוא נפטר בירושלים, שם התגורר בשנותיו האחרונות, בבית אבות נוה שמחה. היום הוא הובא לקבורה בבית החיים סגולה בפתח תקווה.

רבי פנחס נולד בבאלשא יארמוט, בשנת תרע"ז, למשפחת רבנים מפוארת, וגם נישא לבתו של רב העיר באלשא יארמוט כדלהלן. אחרי המלחמה בה נהרג אביו וחלק ממשפחתו, וכן חותנו וחלק ממשפחתו, שב לעירו, עם יתר הפליטה, והם בחרו בו לרב עליהם. וכלשונו בהקמדת הספר גורן דוד:
"שנים מעיר ואחד ממשפחה חזרנו שכולים ורצוצים ממחנות המות לבתינו ומצאנום בלי רוח חיים הכל הרוס, אבוד ועזוב, ביהכ"נ הגדול פוצץ ע"י הצוררים הגרמנים ימ"ש, בתינו נהרסו משפחותינו נשכלו ... בשארית כוחותינו ניסינו לקומם ולחדש במקצת את חיינו הרוחניים והגשמיים. הקמנו מיד מטבח כשר בו אכלו כל השרידים, ובראש ובראשונה שיקמנו וטיהרנו את המקוה שהיה היחיד ששימש את כל הסביבה, זכינו להביא שוחט ת"ח ירא שמים מרבים שגם הוא היה יחידי בכל האיזור, והקמנו בית מקדש מעט, וכן קבענו שיעורים תמידים כסדרם בגפ"ת ... למרות שהיו בין השבים תלמידי חכמים מובהקים חסידים ואנשי מעשה, היה רצונם לבחור בי הקטן והדל ... לרב בעירנו, למען לא תנתן שולשלת הקדש. בהנהגתי אורגנו מחדש חיי הקהילה הקדושה, וזכיתי שעל ידי נעשה חסד של אמת עם בני ישראל הקדושים ששמותיהם לא היו ידועים לנו, ואשר היו הרוגים ופזורים ביערות שבסביבת עירנו, והובאו לקבר אחים בביה"ע של עירנו. כן ליקטנו את כל שרידי ספרי התורה שהיו מושלכים בחוצות ומשמשים למטרות טמאות ר"ל אוי לעינים שכך רואות, שאף אחד מהם לא יצא שלם מתחת ידי הפורעים ימ"ש, וגנזנום ליד קבר האחים של הקדושים הי"ד..." וכו' עיין שם בדבריו.

לאחר עלותו לארץ, שימש רבי פנחס, כרבה של קהילת זכר חיים בפתח תקווה.

רבי פנחס, עסק בההדרתם והוצאתם לאור מחדש בכלי מפואר, של ספרי אבותיו רבותיו, ואבות משפחת רעייתו הצדקנית. הספרים הם זרעו, כי לא הותיר אחריו זש"ק. רעייתו רחל הינדל נפטרה לפני כשנה.

*     *     *

וזה יחוס משפחתו הרוממה

 • רבי פנחס קלמן היה בנו של הרה"צ ר' יואל קלמן הי"ד, בן ר' אברהם יעקב קלמן.
 • רבי פנחס היה נשוי למרת רחל הינדל בת הגאון רבי חיים אהרן דוד דייטש הי"ד אב"ד באלשא יארמוט בעהמ"ח 'תבואות גורן'. בן רבי יוסף ישראל דייטש בעהמ"ח 'בן גרני'. בן הגאון רבי אהרן דוד דייטש, אב"ד באלשא יארמוט, בעהמ"ח 'גורן דוד'. בן רבי אברהם אהרן דייטש, בן רבי יוסף דייטש אב"ד רוידניץ בעהמ"ח דברי יוסף. בן רבי מנחם מנדל דייטש מניקלשבורג.
 • אביו רבי יואל קלמן, היה נשוי למרת בריינדל בת הגאון רבי פנחס שטיינר אב"ד אילאק, בעהמ"ח 'בריתי שלום', ו'פתח דבריך'. בן ר' יעקב הכהן.
 • חותנו, רבי חיים אהרן דוד, היה נשוי למרת שפרה ליבא הי"ד [שניהם נהרגו כ"ב סיון תש"ד], בת הגאון רבי ישעיהו זילברשטיין אב"ד וויטצען, בעל ה'מעשי למלך', בן רבי דוד יהודה לייב זילבערשטיין אב"ד שם, בעל ה'שבילי דוד' ו'יד דוד', בן ר' אהרן זילברשטיין.
 • רבי יוסף ישראל דייטש [בזיווגו השני] היה חתן רבי ישראל חיים כץ קצבורג מחבר ליקוטי מהרי"ח.
 • רבי פנחס שטיינר, היה חתן רבי מרדכי קאליש, נכד רבי דוד קאליש שהיה חותנו של רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמייא.
 • רבי ישעיהו זילברשטיין, היה חתן רבי משה סג"ל פולאק, אב"ד באנהארט בעהמ"ח 'וידבר משה', בן ר' יצחק זקל הלוי פולק.
 • רבי מרדכי קאליש, היה חתן רבי שמואל מאיר פישהוף מחבר שם משמואל.

זכר כל הגאונים לברכה, ועולה יחוסם מעלה מעלה בקודש.

7 תגובות:

 1. הרב פנחס קלמן זצ"ל מעולם לא נבחר לשמש כרבה של קהילת "זכר חיים ".
  שימשו שם כרבנים הרב יוסף הלר זצ"ל ואחריו הרב יעקב שלמה פרידמן זצ"ל . לאחר פטירתם היה הרב פנחס קלמן כיהודי ת"ח גדול וכאיש חסד ידוע פוסק בעניני הציבור וענינים שהתעוררו במקום אולם לא מונה באופן רשמי כרבה של הקהילה.

  השבמחק
 2. הסבתא מרת יטל בת ר אהרן פישהוף אשת ר יוסף דייטש מחבר ספר "דברי יוסף" היא מצאצאי בעל "עטרת זקנים" ממשפחת פישהוף בנוסף היא נכדת בעל שו"ת "אור לו בציון" ו"אור הנעלם", "הצמח צדק" והמהרל מפראג ויש לזה מקורות חזקים מבעלי הספרים "גורן דוד" ו"אמרי שפר" (תלמידי החתם סופר) שכתבו שהם נכדים לגדולי עולם אלו. אמנם חסר לי את החוליות בין מרת יטל לגדולי עולם אלו...?

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן. יש מסורת על היחוס, אך לא ידוע כיצד הוא היחוס המדוייק.

   מחק
  2. לשנים מהם קרב יותר אל המציאות:
   בעל אור לו בציון נולד בשנת תמ"ה. רבי יוסף דייטש נולד בשנת תק"ג, דהיינו שאם הוא הי' צאצא ממנו, הי' נכדו (תמ"ה-תע"ה-תק"ה) או נינו (תמ"ה-תס"ה-תפ"ה-תק"ה). ומסתבר שהי' נכדו.
   ואם כן אפשר לשער, שאביו ר' מנחם מענדל דייטש הי' חתנו של בעל אור לו בציון, דהיינו שאשתו היתה בתו של ר' יצחק זעקיל.
   היחוס לבעל עטרת זקנים כמעט ברור שהוא דבר אשתו של ר' יוסף, מרת יטל בת ר' אהרן פישהוף. שהרי שם המשפחה זהה.
   בעל עטרת זקנים נולד ש"פ לערך. נכדו ר' אהרן נולד ת"ע לערך. הרי אפשר לשער שר' אהרן הי' נינו.(בנו של בעל עט"ז: ת"י, נכדו: ת"מ, נינו: ת"ע)

   מחק
 3. רבי ישעיה זילברשטיין אכן היה חתן ר' זעקיל ליב פאלאק בזוו"ש אבל בנים לא היה לו מזווג זה אלא מזווג שלישי וממנה באה משפחת דייטש

  השבמחק
 4. האם יש קשר בין משפחת קעלמאן מהעיר צאנז למשפחה זו?

  השבמחק