יום שני, 18 באוקטובר 2010

הגאון רבי דב בעריש ויידנפלד אב"ד טשעבין וראש ישיבת כוכב יעקב

רבי דב בעריש וידנפלד אב"ד טשעבין, היום מלאו ארבעים וחמש שנים לפטירתו, י' חשון תשכ"ו. להלן נפרט את תולדותיו, ואת אילן היוחסין שלו.רבי דב בעריש נולד בה' שבט תרמ"א, בעיר הרימלוב, לאביו רבי יעקב ויידנפלד שכיהן שם כרב העיר, ולאמו מרת רחל למשפחת רפופורט. בהגיעו לגיל מצוות נתייתם מאביו ראש המשפחה, והמשיך לקבל תורה מפי אחיו הגדולים. בשנת תר"ס נשא לאשה את מרת יאכט בת הגביר ר' ישראל יוסף קלוגר מטשעבין, נכד הגאון הצדיק רבי חיים אב"ד טשעבין, וקבע משכנו בעיר.

עד לשנת תרפ"ג, לא כיהן ברבנות, אלא מסר שיעורים לתלמידים ובעלי בתים, ובשעות אחר הצהריים עסק במסחר. אך גם אז, כבר העריכוהו גדולי דורו עמם התכתב בהלכה.
עם התמנותו לרב העיר בשנת תרפ"ג, פתח גם ישיבה רשמית, ישיבת כוכב יעקב, הישיבה נתפרסמה עד מהרה, ותלמידים רבים מרחבי פולין באו ללמוד תורה מפיו.
בימות המלחמה ברח ללבוב, ממנה גורש לסיביר, שם שהה שנתיים ימים בתנאים קשים ביותר. בשנת תש"ב עבר לבוכרה, ובשנת תש"ו עלה לארץ ישראל דרך איראן.

שנה אחת לאחר עלייתם ארצה, נפטרה רעייתו הרבנית יאכט בשבת ד' שבט תש"ז. והוא נשא בזיווג שני את הרבנית מרת רייזל בתו של ר' משה ליברמן פרנס קהילת קאשוי, ונכדתה של הרבנית שמחה ליהמן בת זקוניו של החתם סופר.
בירושלים, נתקבל כר"מ בישיבת חיי עולם, וזמן קצר לאחר מכן, יסד מחדש ישיבה, כהמשך לישיבת כוכב יעקב בטשעבין. היה גם חבר מועצת גדולי התורה, ונטל חלק פעיל במערכות היהדות באה"ק.
בערב שבת קודש, סמוך להדלקת הנרות, י' חשון תשכ"ו, נפטר רבי דוב בעריש, כששפתיו ממללות 'נשמת כל חי'.

צאצאיו:
בנו רבי יעקב וידנפלד, כיהן כר"מ בישיבת כוכב יעקב בטשעבין. זוגתו מרת רחל בת רבי חיים קנר. הי"ד.
בנו רבי ישראל יוסף וידנפלד, כיהן אף הוא כר"מ בישיבה. זוגתו הרבנית, מרת מרים רייזא בת הגאון רבי מנחם זמבה אב"ד ורשא. הי"ד.

בתו הרבנית מרת רייזל, אשת הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון, בעהמ"ח 'ברכת שמעון', שמילא את מקום חותנו בראשות הישיבה. הוא היה בן אחר בן עד לאדמו"ר הצמח צדק מלובאוויטש, ושלשלת היוחסין שלו הגיעה עד לבעל התניא, המגיד מטשערנוביל ובעל ה'דברי חיים' מצאנז.
בתו, מרת לאה, נישאה באדר תרצ"ד, לתלמיד מישיבתו, הוא רבי ברוך הלברשטאם, בנו של הרה"צ רבי סיני הלברשטאם מזמיגראד, בעודו חתן נתקבל לרב בעיר זקליקוב שבפולין, ובניסן תרצ"ה הוכתר בפועל. נספה בשואה לאחר פסח תש"ג.
בתו מרת יוטא אשת ר' חיים (ב"ר יצחק מאיר) טננבוים הי"ד.
בתו, מרת מינדל אשת רבי שלמה זלמן גולדשטוף, נפטרו בלא להותיר אחרים זרע של קיימא.
לתולדותיו נדפסו ספרים ומאמרים רבים. הסופר החסידי ר' בצלאל לנדוי, הביא לדפוס את הספר 'הגאון מטשעבין', ירושלים, תשכ"ז. הרב יוסף אברהם וולף, 'רבותינו', בני ברק תשל"ה. 'כוכבי אור', בתוך ישורון יג, וכתדפיס בפני עצמו, ירושלים תשסח. ולאחרונה נדפס ספר מקיף בשם 'שר התורה', על ידי רח"ש רוזנטל מירושלים.

תולדות אביו רבי יעקב וידנפלד אב"ד הרימלוב
רבי יעקב נולד בסטניסלב בשנת ת"ר לאביו רבי אליעזר. בהיותו בגיל שמונה, נסע עם אביו אל הרה"ק רבי ישראל מרוזין. למד בישיבתו של רב העיר, רבי משולם יששכר הורוביץ בעהמ"ח שו"ת 'בר ליואי', והיה צעיר התלמידים בישיבה. נשא לאשה את הרבנית רחל בת הרב שבתי רפופורט אב"ד דומברובה, רבי שבתי היה מגזע הכהונה, והיה מגזע הש"ך בן אחר בן כדלהלן. הוא נפטר ביום א' כ"א שבט תרנ"ד, ורעייתו נפטרה ד' דחול המועד סוכות תרע"ה.
צאצאיו: רבי יצחק וידנפלד, חתן ר"י בוימינגר מקראקא, רבה של הרימלוב על מקום אביו. רבי נחום וידנפלד אב"ד דומברובה, חתן רבי אברהם פוקר, שהיה מחותנם של רבי יוסף דב סולובייציק אב"ד בריסק, ושל רבי יצחק אייזיק הלוי בעל 'דורות הראשונים'. רבי דוב בעריש וידנפלד הנ"ל. מרת חנה מאטיל אשת רבי יעקב מנדל רובין אב"ד טויסט. מרת יוטא אשת רבי אלעזר ויינברגר. מרת לאה אשת רבי שרגא פיבל טירקל הי"ד.

אביו, רבי אליעזר וידנפלד, ר' ליזר ר' יעקבס מסטרי. הסתופף בצילם של הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב והחוזה מלובלין, והיה תלמידו של רבי יעקב מליסא בעל ה'חוות דעת'. זוגתו מרת לאה.

משפחת אבי אמו - היחוס מצד משפחת רפופורט עד לש"ך
ר' שבתי רפופורט אב"ד דומברובא נפטר בשנת תרנ"ז. בניו, ר' מאיר כץ רפופורט, אב"ד ליקובה וראב"ד קראקא, ורבי יצחק חיים כץ רפופורט הרב מאסטראווע ואחר כך בקראקא.

הוא היה בן הרב הגאון צדיק נשגב, רבי אברהם אבלי רפופורט אב"ד טרנוב, החל משנת תקפ"ב כבר כיהן שם כרב, כארבעים שנים עד לפטירתו ביום ג' י"ד אב תרכ"ד. זוגתו מרת לאה, בת ר' יצחק ב"ר צבי רוזנבנד שנפטר בורשא ביום ה' יב טבת תקפט. בנו בכורו של ר' אברהם היה רבי ישראל רפופורט אב"ד טארנא, מחבר שו"ת מהר"י הכהן.
בן ר' דב זאב רפופורט אב"ד שדה חדש, שטעקאטשין, ומתקע"ג על מקום אביו, כאב"ד ור"מ פינטשוב. חותנו של רבי דב זאב היה רבי שאול אב"ד פילץ הנזכר בתשובות הנודע ביהודה. רבי דוב זאב נפטר ביום שלישי ח' תשרי תקצ"ג בפינטשוב.
בן רבי יצחק כץ, המכונה ר' איציקל חריף, תלמידו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ,  כיהן כאב"ד סטאבניץ ופינטשוב, נפטר צעיר מאד במוצאי שבת קודש כ"ה שבט תקל"ד.
רבי יצחק היה אחיו של רבי אברהם אבלי בעל הכתר כהונה, אודותיו כבר הרחבנו בעבר בבלוג, במאמר אודות אילן היוחסין של הרב ישעיהו בנעט.

7 תגובות:

 1. א. אתה בטוח שהרב"ש שניאורסון הוא בא"ב לבעל התניא ולא מצאצאי הצ"צ כמו רוב השניאורסונים?
  ב. הוא גם נינו של הרמ"ד מהורונסטייפל (חתן הד"ח).
  ג. לא הזכרת את ספר המקיף "שר התורה" על הרב מטשעבין, שי"ל לאחרונה ע"י רח"ש רוזנטל.
  ד. אגב, לא הרחבת בייחוסם עד הש"ך ולמעלה בקודש. בדברי הרב משטעבין בפתח ספרו יש שם טעות, וחסר שם דור אחד בין הש"ך להרמ"א.

  השבמחק
 2. א. אתה צודק, טעות שלי בפליטת קולמוס, ואתקן בפנים.
  ב. לא פירטתי את כל יחוסו, הזכרתי רק ראשי פרקים.
  ג. צודק, אוסיף בפנים.
  ד. הכנסתי קישור למאמר על ר' ישעיה בנעט, שם מרחב היחוס עד לש"ך, לגבי מעלה בקודש, אין צורך להרחיב כאן. ואולי בפעם אחרת.

  השבמחק
 3. ר' יעקב מענדל רובין מטויסט היה לו חתן ר' חנניה ליפא שמואל געלדווירט, שהיה אח"כ בארה"ב.
  מצבתו כאן: http://kevarim.com/rabbi-chananya-lipa-shmuel-geltworth/.

  השבמחק
 4. http://turkel.org.il/FAMOUS/Yekel.htm#He

  השבמחק
 5. תודה על המידע, ועל התמונות המופיעות שם באתר.

  השבמחק
 6. זה הסבא של השופט יעקב טירקל כמובן

  השבמחק