יום חמישי, 25 באוקטובר 2018

רבי לייבל מינצברג זצ"ל ראש ישיבת המתמידים

בט"ז מרחשוון תשע"ט נפטר בירושלים הגאון רבי לייבל מינצברג, ובשמו המלא, רבי נתן יהודה לייב מינצברג, מנהיגה הרוחני של קהילת המתמידים, אחת מן הקהילות הגדולות והחשובות בקרב הציבור הירושלמי, הקהילה אשר מונה כיום סניפים בערים נוספות, כמו ביתר, בית שמש, מודיעין עילית, ועוד, איבדה את מנהיגה אשר עמד בראשה שנים רבות, כמעט מיום היווסדה, ועל אף גילו הצעיר הנהיג את קהילתו ברמה, ושמר על יחודה של הקהילה כגוף ירושלמי חי ותוסס.
רבי לייב מינצברג נולד בירושלים בשנת תש"ג, בילדותו נתייתם מאביו שנהרג מפגז ירדני במלחמת השחרור, ונתגדל על ברכיו של הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן דיין בבית הדין של העדה החרדית. בילדותו, למד במוסדות עץ חיים, כבר בהיותו בן 16, נתמנה למדריך בחבורות של ישיבת המתמידים, ומני אז נגלה אורו כמחנך מופלא.
נשא לאשה את בתו של רבי אליעזר דוד ברנד מראשי מערכת אוצר הפוסקים בירושלים.
למד מספר שנים בכוללים בירושלים, וכאמור, זמן קצר לאחר נישואיו, נתמנה לעמוד בראש ישיבת המתמידים, והיה למנהיגה של הקהילה.
בשנה האחרונה חלה, ואושפז כמה פעמים, ועתה באור לט"ז מרחשוון, נפטר, ולמחרת הובא לקבורות על הר המנוחות בירושלים.
וזה סדר יחוסו:

  • אביו רבי אלימלך מינצברג, נולד בירושלים ביום כ"ב סיוון תרע"ב, כבן למשפחה חסידית ירושלמית, אך נכנס ללמוד בישיבת חברון, ואף נסע לליטא ללמוד בטעלז ובקעלם. בשובו לירושלים, נשא לאשה את מרת רבקה לבית חרושטשול. מצעירותו ניכר כי עדיו לגדולות, אך נהרג ביום ז'[או כ"ז] תמוז תש"ח, מפגיעת פגז סמוך לביתו בירושלים, הובא לקבורה בבית העלמין שייח באדר, ולאחר מכן הועבר משם אל הר המנוחות.
  • אביו רבי נתן יהודה לייב מינצברג, נולד בירושלים בחודש אלול תרל"ט, וכבר מילדות היה כרוך אחר ספרי הלימוד, וגם בשנותיו המאוחרות כשנדד ברחבי אמריקה, לא עזב מידו את הגמרא, ויהי למופת. זוגתו מרת חיה פרידה לבית פרלמן.
  • אביו רבי משה צבי מינצברג, מאשתו הראשונה, מרת גולדה לבית וינטרוב.
  • אביו רבי אברהם אלעזר מינצברג גאב"ד יוזפוף, זוגתו מרת דבורה חנה לבית בידרמן.
  • אביו רבי שלמה מינצברג מאוסטרובצא, זוגתו מרת פעריל לבית דיאמנטין.
  • אביו רבי יעקב לייב מינצברג מאוסטרובצא, מתלמידי החוזה מלובלין, זוגתו מרת גיטל.

4 תגובות: