יום שישי, 9 בנובמבר 2018

רבי אליהו שמואל שמרלר ראש ישיבת צאנז

היום נסתיימה השבעה על פטירתו של הגאון החסיד רבי אליהו שמואל שמרלר ראש ישיבות צאנז קלויזנבורג.
רבי אליהו שמואל נולד בוינה, ביום כ"ז תשרי תרצ"א, בהיותו כבן שנתיים שב אביו לארץ ישראל, וקבעו מושבם בירושלים. בצעירותו למד בת"ת ובישיבת חיי עולם, וכן בישיבת תורת אמת, ונתקרב לגדולי ירושלים, ביניהם הגאון רבי גרשון לפידות אשר היה לומד עמו בחברותא בליל שישי.  
בהגיעו לפרקו נשא את מרת מאנצ'י ברכה, בתו של החסיד המפורסם רבי מנחם מנדל גפנר מירושלים.
עמד לימינו של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מקלויזנבורג בהקימו את קרית צאנז בנתניה, וכיובל שנים כיהן בראשות ישיבת צאנז, ואף ערך את תשובותיו של האדמו"ר שנדפסו בשו"ת דברי יציב. כיהן גם כחבר נשיאות מפעל הש"ס מיסודו של האדמו"ר. מתורתו הביא לדפוס את הספרים שיעורי לימוד, ודברי אליהו, על מסכתות הש"ס.
בשבת קודש כ"ה חשוון תשע"ט, נפטר והלך לעולמו בבית בנו בחיפה, ולמחרת הובא למנוחות בנתניה.
וזה סדר יחוסו
 • אביו, רבי יעקב ישראל שמרלר, נולד בצפת בשנת תרמ"ב, נשא בזיווג ראשון את מרת מרים, בת קדושים, ונולדו להם ששה ילדים. בשנות המלחמה, נפטרה אשתו ורוב בניו. בשנת תרע"ט קבע מושבו בוינה, ושם נשא בזיווג שני את מרת איידל לבית וויען. בשנת תרצ"ג חזר לארץ ישראל וקבע מושבו בירושלים, סמוך למגורי חמותו האלמנה. נפטר ביום י"ח שבט תש"י ומנוחתו בבית הקברות בשייך באדר. זוגתו השניה מרת איידל נפטרה ביום כ' שבט תשל"ט, ומנוחתה על הר הזיתים סמוך להוריה.
 • אביו רבי משה מאיר שמרלר, נולד בערך בשנת תר"י, נשא לאשה את מרת חיה יהודית לבית בער, היה מתלמידי בעל הדברי חיים מצאנז. בשנת תר"מ עלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר צפת. בשנת תרמ"ה נסע לאירופה על מנת לאסוף כסף למחייתו. בשנת תרמ"ז נסע לוינה לצרכי רפואה בשל מחלת העיניים של זוגתו. בסוף מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרע"ח שררו בארץ תנאים קשים מאד, זוגתו חיה יהודית נפטרה ביום א' דר"ח טבת תרע"ח, וזמן קצר אחר כך, נאלץ רבי משה מאיר למכור את אשר לו, ולצאת מהארץ לאירופה דרך תורכיה. בשעת המסע, נחלה רבי משה מאיר, ונפטר ביום ט' מרחשוון תרע"ט באיסטנבול, ושם מנוחתו כבוד.
 • אביו רבי מרדכי שמרלר, זוגתו מרת מרים בת רבי חיים אברהם ממיקולייב, נפטרה ביום ד' אב.

רבי יעקב ישראל שמרלר הנזכר חתנו של
 • רבי אליהו שמואל וויען אב"ד בובריקא, זוגתו מרת חנה. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לוינה, ולאחר מכן עלו לארץ ישראל, וקבעו מושבם בירושלים, כאן היה רבי אליהו שמואל לאחד מן המלמדים בת"ת חיי עולם. הוא נפטר בשנת תרפ"ט לערך, והיא נפטרה כמה שנים אחריו, ומנוחתם על הר הזיתים. מצאצאיו גם משפחת וינד.
 • אביו רבי אליעזר, מגזע הב"ח, ומעלה בקודש.


רבי משה מאיר שמרלר הנזכר, חתנו של
 • רבי נפתלי בער אב"ד ליטאוויסק, זוגתו מרת רבקה גיטל לבית עלאוויטש, מגזע הרבי ר' אלימלך מליזענסק
 • בן רבי יששכר בעריש בער אב"ד איסטריק וליטאוויסק, 
 • בן רבי זנוויל חריף בער אב"ד ליטאוויסק ואיסטריק, [חתן רבי אלעזר רוקח אחי רבי אהרן חותן רבי אלימלך מליזענסק]
 • בן רבי יצחק ר' בער'ס מלינסק
 • בן רבי בער מלינסק.

2 תגובות:

 1. מה המקור לזה שר' זנוויל חריף בעער מליטאוויסק ואיסטריק היה חתן ר' אלעזר רוקח מאמסטערדאם?

  השבמחק
 2. נכד אדם הראשון7 באפריל 2022 בשעה 20:42

  ר' מרדכי שמרלר הנ"ל היה חתן ר' חיים אברהם ממיקולייב חתן הר' מאיר מפרימישלאן
  נ"ב לר' מרדכי היה בן ר' אפרים מרדכי(נולד אחר פטירת אביו) ובנו היה ר' נפתלי צבי שמרלר ראש ישיבה בווינא לפני המלחמה ודיין בהעדה החרדית בירושלים

  השבמחק