יום שלישי, 22 במאי 2018

רבי שמחה בונים ערנפלד זצ"ל


בשבוע שעבר נפטר הגאון רבי שמחה בונים ערנפלד, חבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית וראש ישיבת חתן סופר, מצאצאי בעל החתם סופר, הוא נפטר בארצות הברית, והובא לקבורה כאן, בארץ ישראל.

רבי שמחה בונים נולד בשנת תרפ"ט בעיירה מטרסדורף שבאוסטריה, אחת משבע קהילות המפוארות במחוז בורגנלנד. עיר בה כיהנו ברבנות אבותיו הגדולים. כאשר קדרו שמי אירופה, נמלטה משפחתו לארצות הברית, ושם הקימו את קהילת מטרסדורף וישיבת חתן סופר. רבי שמחה בונים, למד תחילה בישיבתו של רבי שלמה היימן, ואחר כך חזר אל מקורו, בישיבת חתן סופר.

בהגיעו לפרקו, נשא את בתו של הגאון רבי שמואל אברהם זעלטנרייך אב"ד טשאקאווא.

כאשר נפטר אביו, נטל על שכמו את עול הנהגת הקהילה, קהילת מטרסדורף, ועמד בראשות הישיבה. כאשר במקביל הוקמה גם בירושלים קרית מטרסדורף, ורבי שמחה בונים מקרין מאורו אף שם. כאמור, שימש גם אחד מחברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית.

להלן סדר יחוסו:אביו רבי שמואל ארנפלד, נולד בשנת תרנ"א בעיר מטרסדורף, נמסך להוראה על ידי רבי מאיר אריך ורבי יוסף ענגל. עמד לימין אביו בעבודת הישיבה והרבנות במטרסדורף. כאשר נפטר אביו, היה זה אך טבעי כי רבי שמואל ימלא את מקומו ברבנות ובישיבה. עם השתלטות הנאצים על אוסטריה, עסק בפעולות להצלת יהודים, והצליח אף הוא להימלט וקבע מושבו באמריקה, שם יסד ישיבת חתן סופר, בדרכי אבותיו.האריך ימים עד לגיל תשעים, הרבה יותר משאר אחיו, ואמרו שזהו בזכות מסירות נפשו בצעירותו לטיפול באביו החולה, נפטר ביום טוב שני של חג השבועות תש"מ. לתולדותיו נדפס ספר שם משמואל. זוגתו מרת רחל, אף היא לבית עהרנפלד, נפטרה ר"ח כסלו תשמ"א.

אביו רבי שמחה בונים עהרנפלד בעל מענה שמחה, נולד בשנת תרט"ו לערך, רוב תורתו למד אצל אביו, ואיזה זמנים למד אצל דודו זקינו בעל הכתב סופר בפרעשבורג. תחילה כיהן בק"ק שארוואר, ומשם עבר לכהן במטרסדורף על מקום אביו, עד לפטירתו בשנת תרפ"ו. זוגתו מרת גיטל לבית קראוס, נפטרה ו' תמוז תרע"ה.
בעל המענה שמחה, מתוך אוצר החכמה


אביו רבי שמואל עהרנפלד בעל מחבר חתן סופר אב"ד מאטערסדארף. נולד בשנת תקצ"ה, למד אצל דודו הכתב סופר, בשנת תרכ"ו נתקבל לכהן כרב בעיר בעטלאן, כעברו שנתיים עבר לעיר סיקסא, אחר תשע שנים נוספות עבר למטרסדורף, ברבות הימים נתקבל גם לאב"ד חוסט על מקום המהר"ם שיק, אך להפצרת בני הקהילה, נשאר במט"ד. נפטר ביום ראש חודש אב תרמ"ג. זוגתו מרת אסתר לבית פשקוס, האריכה ימים אחרי בעלה, ונפטרה ביום כ"ח טבת תרס"ח.


אביו רבי דוד צבי עהרנפלד מפרעשבורג, כבר הזכרנוהו בעבר בבלוג, וכתבנו כי הוא היה חתנו של החתם סופר, בעת שכתבנו על אחד מצאצאיו רבי שלום בער שטרן ראב"ד סערדהאלי.
רבי שמואל עהרנפלד הנזכר חתן דודו
רבי דוד צבי עהרנפלד ראש הקהל דק"ק שוראן וחבר הלשכה המרכזית של היראים בסלובקיה, נפטר ביום י"ב חשוון תש"א, זוגתו מרת מרים לבית פרידלנדר נפטרה ביום ח' אב תרע"ד.רבי שמחה בונים עהרנפלד הנזכר חתנו של

רבי אברהם מנחם קראוס מק"ק ניר-מאדע.רבי שמואל עהרנפלד הנזכר חתן

רבי בנימין בונים פשקוס מסערדעהאל, תלמיד מובהק לבעל המהר"ם בנעט.


רבי דוד צבי עהרנפלד הנזכר חתנו של
רבי שמואל פרינדלנדר מק"ק שוראן, נפטרב ביום י"ב חשוון תרנ"ב, זוגתו מרת לאה לבית בראך נפטרה ט"ו חשוון תרע"ג.

בן רבי יעקב מאיר צבי אב"ד שוראן, נולד בעיר באניהאד, ולמד מפי רב העיר רבי צבי הירש הלר, ומרבי אהרן שפיץ, אחר נישואיו שימש כדומ"ץ בעירו, ובשנת תק"צ נתמנה לרבנות העיר שוראן, החליף תשובות בהלכה עם החתם סופר, ועם רבי אברהם לייב ליטש רוזנבוים, נפטר צעיר י"א חשוון תר"ח, תורתו נדפסה בספר דרך ימה. זוגתו מרת מרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה