יום חמישי, 23 בפברואר 2017

הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל


בבית החולים לניאדו נפטר היום הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון. הגאון רבי יעקב נולד בשנת תרפ"ד בעיר שומיאץ שברוסיה. בילדותו למד בחיידר המקומי. לאחר שנתייתם מאמו, ועבר לגור בבית  דודתו בעיר קלימוביץ'. בהיותו כבן עשר, עלה עם אביו לארץ ישראל. הם עלו לארץ ישראל באניה, במסע שארך כמעט שבועיים. במזוודה שלקחו עימם לשימוש יומיומי בזמן המסע, הכניס האב הגדול חומש ויקרא, וגמרא בבא קמא, והמשיכו בסדר לימודיהם הקבוע. וכשהגיעו אל דירתם הראשונה ברמת השרון, עוד לפני שהיו להם רהיטים, הלך האב הגדול אל בית הכנסת לשאול מן הגבאי גמרות נוספות בבא קמא, על מנת שיוכלו ללמוד כולם יחד, ולא יצטרכו להשתמש בספר אחד. בארץ ישראל, למד תורה בבית עם אביו הגדול, שנה אחת נסע לישיבת לומזא בפתח תקווה, אך חזר לבית אביו לללמוד עמו, עד הגיעו לגיל שמונה עשרה, אז נסע ללמוד בישיבת פוניבז', ונמנה על ששת הבחורים הראשונים שיסדו את הישיבה. לאחר פטירת אביו, נתמנה למלא את מקומו, כרבה של העיר, תפקיד אותו נשא ברמה במשך כשישים שנה. במהלך השנים מסר שיעורים בישיבות רבות, ואף כיהן כדיין בבית הדין של רבי ניסים קרליץ. נודע כפועל ישועות בברכותיו ובסגולותיו שהמליץ לרבים, שבורי לב ונדכאים אשר באו אליו לקבל את עצתו וברכתו. זוגתו הרבנית מינה לבית קרול, נפטרה ביום זאת חנוכה תשס"ט.

וזה סדר יחוסו,

אביו הגאון הגדול רבי צבי יהודה אדלשטיין אב"ד שומיאץ ברוסיה על מקום אביו, ולאחר שעלה לארץ ישראל, נבחר לכהן כרבה של רמת השרון. בילדותו למד תורה מפי אביו, והיו לומדים גמרא בעיון, אך רק גמרא רש"י ללא תוספות, וכאשר סיים את הש"ס בגיל 15 נסע ללמוד בישיבת וולוזין בראשותו של הגאון רבי רפאל שפירא, ובסלבודקא בישיבת כנסת בית יצחק, אצל הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ, אשר כינהו בחיר הישיבה. בשנת תרע"ו גוייס לצבא הרוסי, ונפל בשבי הגרמני, משם שוחרר כעבור שנתיים. זמן קצר לאחר שחרורו מן השבי, נפטר אביו ורבי צבי יהודה נבחר לכהן כממלא מקומו ברבנות העיר, אז נפתח פרק חדש של מסירות נפש להחזקת חיי היהדות בעיר ולימוד תורה במסירות נפש, תחת גזירות הקומוניסטים. לאחר שנתאלמן מרעייתו, החליט לעלות לארץ ישראל עם בניו ועם אמו, ואחרי חג הפסח של שנת תרצ"ד יצאו לדרך, וכשהגיעו לארץ ישראל קבע מושבו ברמת השרון. וכעבור פחות משנה, נתמנה לכהן כרבה של העיר. נפטר ביום כ' חשוון תשי"א, בבית חולים בירושלים, והובא לקבורה ברמת השרון סמוך לקבר אמו, על פי הוראת החזון איש, שאמר כי טוב לאדם להיקבר במקום מנוחת אבותיו.
מחידושי תורתו הדפיסו צאצאיו את הספר הוד צבי, בני ברק תשמז. זוגתו מרת מרים לבית מובשוביץ, נפטרה י"ט אלול תרצ"ב בשומיאץ, ושם מקום מנוחתה. בזיוו"ש בארץ ישראל, נשא רבי צבי יהודה, את מרת רחל מיכלה בת רבי שלמה זלמן גינצבורג מרימנוב, מתלמידותיה של מרת שרה שנירר, נפטרה בשנת תשמ"ה.


אביו, הגאון הגדול רבי ירחמיאל גרשון אידלשטיין אב"ד שומיאץ, נולד בשנת תרכ"ב בעיר קאמניץ, עוד בבחרותו היה נוהג ללמוד בכל יום גפ"ת שבעה דפים, וכך היה גומר בכל שנה את כל הש"ס, והיה אומר כי בקיאותו בש"ס היא רק מתוך אותה גירסא דינקותא. למד מפי רבה של העיר, רבי יהושע הכהן, [אביו של הגאון רבי אברהם אהרן הכהן בורשטיין רבה של טאווריג], אחרי נישואיו, נסע ללמוד בישיבת וולוז'ין, שם למד שש שנים. ובשנת תרמ"ז כאשר הוקם כולל ברודסקי, נבחר רבי ירחמיאל גרשון כאחד מן עשרה האברכים המצויינים שקיבלו תמיכה חודשית. הנצי"ב כינהו בחיר הישיבה ואף מינה אותו לכהן כרב שכונת אראפ-צו בוולוזין. גם עם רבי חיים סולובייצ'יק, היה מקושר היטב, ואף כאשר עבר לכהן כרבה של בריסק, היה רבי ירחמיאל גרשון בא לבקרו מעת לעת. כאשר פנו אל הנצי"ב מהעיר חטוביץ לבקש שישלח להם רב, הציע בפניהם את רבי ירחמיאל גרשון, ומשם נתקבל לאב"ד בשומיאץ. בשנת תר"ע הביא לדפוס את ספרו חדושי בן אריה. בימי מלחמת העולם הראשונה, כאשר גלתה ממקומה ישיבת ראדין ובראשה החפץ חיים, בחר לו החפץ חיים את העיר שומיאץ למשכן לו ולישיבתו, בהכירו את גדלותו של הרב, ושהו שם במשך שנתיים, ומאד נתקרב אליו באותם ימים. נפטר ביום ז' ניסן תרע"ט בעיר שומיאץ, ושם מנוחתו כבוד. בשנה שעברה גילה רבי ישראל מאיר גבאי מאהלי צדיקים את מצבתו, ושיפץ את מקום קברו.
מצבת רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין בשומיאץ, צילום אהלי צדיקים
זוגתו מרת רייזל בת ר' פסח מקמניץ, עלתה כאמור לארץ ישראל עם בנה, נפטרה ביום ח' סיון תש"ב, ברמת השרון, ושם מקום מנוחתה. צאצאיהם: א. הגאון רבי בנימין חיים אדלשטיין רב העיר שמוב ברוסיה. ואחר כך עלה לארץ ושימש כרב בתל אביב. נפטר בליל הסדר תש"ג. זוגתו מרת אסתר מינה בת ר' ישראל לויט מוולוזין נפטרה כ"ז אלול. ב. רבי צבי יהודה אדלשטיין הנזכר. ג. הגאון רבי ברוך אדלשטיין אב"ד סטאראשעליא פלך מאהליב, זוגתו מרת הינדא בת רבי נתן נטע בויארסקי בעהמ"ח נטע שעשועים ונטעי שושנים. ד. מרת רבקה צביה הי"ד אשת רבי חיים חנן פז הי"ד מהעיר קלימוביץ, נהרגו בשואה. ה. מרת שרה פייגל, נפטרה בבחרותה.

אביו, רבי יצחק אריה אדלשטיין. זוגתו מרת גיטל. בניהם, א. רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין אב"ד שומיאץ הנזכר. ב. רבי שאול וייסברג.

מרת מרים אשת רבי צבי יהודה אדלשטיין הנזכר, היתה בתו של רבי מרדכי שלמה מובשוביץ, אשר על משפחתו ועל יחוסו כבר כתבנו בעבר בהרחבה עת אשר נפטר גיסו של רבי יעקב, הלא הוא רבי יעקב ניסן רוזנטל אב"ד חיפה.

חותנו של רבי יעקב אדלשטיין, היה דודו, רבי מרדכי שמואל קרול, אשר גם עליו הרחבנו במאמר הנזכר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה